1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA PROMYK

KRS 0000462377

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA PROMYK

KRS 0000462377

Prezent OPP

xxx

Fundacja Promyk powstała w 2013 roku, a jej podstawowym celem było i jest nadal, jak najszersze uświadamianie społeczeństwu, że pierwsze trzy lata życia dziecka, pierwsze relacje z otoczeniem wywierają decydujący wpływ na formowanie się psychiki dziecka, a co za tym idzie, na całe jego życie.

Celem Fundacji jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka jest czynna przez 4 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku, z codziennie inną, trzyosobową ekipą specjalistów - psychoterapeutów oraz pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W placówce prowadzone są działania profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i ich rodziców/opiekunów. Udzielana jest pomoc w zakresie budowania prawidłowych więzi rodzinnych, będących podstawą zdrowego rozwoju psychofizycznego dziecka. Goście Zielonego Domku wraz z jego wykwalifikowanym zespołem tworzą społeczność oraz przyjazne dziecku środowisko. Kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej wspiera dzieci we wczesnej socjalizacji oraz rodziców w procesie przygotowania do przejęcia opieki nad ich dzieckiem przez osoby trzecie, żłobek i przedszkole, przeciwdziała izolacji rodzica, która może powodować depresję lub narażać na przemoc.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Uzyskane  z 1,5% podatków środki przeznaczymy na:

Przeciwdziałanie skutkom izolacji domowej powodującej wzrost przypadków depresji oraz przemocy w rodzinie.

Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pierwszych lat życia dziecka dla jego rozwoju indywidualnego i społecznego. 

Informowanie o działalności placówki Fundacji Promyk p.n. Zielony Domek, oferującej bezpłatne wsparcie psychologiczne, mające na celu prewencję zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci do lat trzech i ich rodzin.

Działalność popularyzatorsko – informacyjną: organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów w  środowisku osób pracujących z rodzinami i dziećmi do lat trzech, na temat ochrony rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, a także ochrony praw dziecka.
 
Działalność popularyzatorsko – informacyjną: organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów w  środowisku medycznym na temat niebezpieczeństwa traumy psychologicznej - podczas ciąży, porodu i połogu - i jej skutków dla zdrowia psychicznego matki, dziecka, rodziny. 
  
Tworzenie programów  konferencji, szkoleń i warsztatów dla szerokiej publiczności  na temat ochrony rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, a także ochrony praw dziecka. 

Nadzór nad tłumaczeniami zagranicznych opracowań na temat prewencji występowania zaburzeń zdrowia psychicznego w rodzinach z dziećmi do lat trzech.

Publikację materiałów w celu ich szerokiego udostępnienia.

Pozyskiwanie nowych darczyńców dla Fundacji Promyk.

Więcej o nas

Więcej o nas

Badania nad ludzkim mózgiem wykazały, że ponad 90% jego rozwoju odbywa się w pierwszych trzech latach życia dziecka, a wczesnodziecięce traumy mogą skutkować nie tylko zaburzeniami psychicznymi, (łącznie z psychozami!), ale także poważnymi chorobami somatycznymi, jak rak, cukrzyca, czy nadciśnienie tętnicze. Dlatego tak ważna jest JAK NAJWCZEŚNIEJSZA PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Odpowiedzią na tę palącą potrzebę jest otwarta w Krakowie 15-go czerwca 2015 roku przez Fundację Promyk nowatorska, jedyna w Polsce placówka o nazwie Zielony Domek, która oferuje BEZPŁATNE wsparcie psychologiczne dla dzieci do lat trzech i ich rodziców, czy opiekunów.

Do Zielonego Domku przychodzą najmłodsze dzieci z rodzicami lub opiekunami, najczęściej z matkami. Średnia wieku dzieci to półtora, dwa lata, ale pojawiają się również dzieci dużo młodsze; najmłodszy nasz gość miał 12 dni. Starsze dzieci, które już umieją chodzić, szybko odkrywają półki z zabawkami, zabawki-pojazdy i niskie zlewy do zabawy z wodą. Matki z niemowlętami siadają na wygodnych kanapach, karmią piersią dzieci, albo kładą je na kolorowej macie rozkładanej na podłodze, relaksują się i wyraźnie odpoczywają. Nikt tu niczego nie musi.

Zielony Domek, pogodny, spokojny dom, gdzie małe dzieci szybko przestają płakać, a po chwili zaczynają się bawić. A potem znów płaczą rozpaczliwie –  bo nie chcą od nas wychodzić. Zdarza się, że to matka zaczyna płakać - opowiadając o traumatycznym porodzie, albo o lęku, który ją dręczy, że nie potrafi być dobrą matką. Wtedy my, osoby przyjmujące tego dnia w Zielonym Domku oddychamy z ulgą – ta matka nareszcie wyrzuciła z siebie swój ból, depresję, nie boryka się ze strasznymi uczuciami 
w samotności swojego mieszkania, w obecności dziecka, które wchłania każdą jej emocję. 

Tak naprawdę, to my, terapeuci jesteśmy gośćmi w Zielonym Domku. Każde z nas bywa tam tylko raz w tygodniu, na swoim dyżurze. Zielony Domek staje się domem dzieci i ich matek, czy opiekunów; mogą tu przychodzić nawet codziennie – anonimowo i nieodpłatnie, bez umawiania się i mogą wyjść, kiedy mają ochotę. Ważna jest atmosfera, która w nim panuje: ciepła, serdeczna, pełna czułości, żartów i zabawy, atmosfera rodzinna, „macierzyńska”. Kobiety, które niedawno urodziły mogą opowiedzieć o swoich przeżyciach, posłuchać innych i poczuć, że ich niepokoje i lęki dzielą z nimi inne matki. Matki kilkorga dzieci doradzają pierworódkom jak się zorganizować i przejść trudny okres połogu. Dzieci uczą się kontaktów i zabawy z osobami – dużymi i małymi - spoza ich kręgu rodzinnego. 

A co najważniejsze, dzieci uczą się u nas mówić. Bo my mówimy do dzieci, nawet tych najmłodszych, parotygodniowych. Już od progu pytamy o imię dziecka, przedstawiamy się dziecku swoim imieniem, a potem włączamy dziecko do każdej rozmowy z jego opiekunem: „twoja mama mówi, że często się budzisz w nocy”, pokazując w ten sposób dziecku, że jest ważną osobą, a nie czymś w rodzaju domowego zwierzątka, o którym się swobodnie mówi w jego obecności. Matki, czasem zaskoczone taką postawą wobec ich dziecka, widząc jego reakcję, same także zaczynają do niego mówić.

Françoise Dolto, która czterdzieści lat temu stworzyła w Paryżu pierwszy Zielony Dom, (La Maison Verte), prototyp Zielonego Domku, w początkach swojej pracy w szpitalu pediatrycznym była nazywana „wariatką, która mówi do niemowląt”. Chore niemowlęta, do których mówiła – o ich chorobie, o ich sytuacji rodzinnej, mówiła prawdę, nawet wtedy, kiedy dziecko było porzucone przez matkę, te niemowlęta wracały do zdrowia szybciej od innych. Bo według Dolto „prawda ma wartość terapeutyczną”. Bo w kontakcie z osobą, która szanując małą osobę mówi do niej i o niej prawdę, dziecko może się wewnętrznie zintegrować, może się odnaleźć, stać się „kimś”.

Stać się SOBĄ. Dolto mówiła, że małe dzieci są lekarstwem dla całej rodziny, bo to one, poprzez chorobę, albo zabawę, czy przez niepokojące zachowania ujawniają rodzinne problemy. To w dziecku połączyły się dwie linie genetyczne, dwie historie rodzinne, dwie osobowości, dwie tajemnice. Mówiąc o swoim dziecku, rodzice odkrywają czasem swoje dzieciństwo i zapomniane traumy, a potem mogą poczuć ulgę: nie są złymi matkami, złymi rodzicami – wystarczyło zrozumieć, co dziecko im opowiada swoim zachowaniem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000462377
 • Konto:96 1240 4650 1111 0010 6123 2175
 • Adres:Św. Marka 21A
 • WWW:www.fundacja-promyk.org
 • E-mail:fundacja@zielonydomek-krakow.pl
 • Telefon:537957333

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „FUNDACJA PROMYK” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
FUNDACJA PROMYK

KRS 0000462377

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00