1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fairtrade Polska
KRS 0000473582

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Fairtrade - lepszy świat dzięki Twoim zakupom

Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska wspiera społeczności drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników z krajów globalnego Południa w ramach Fairtrade - największego globalnego systemu certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu. System Fairtrade obejmuje takie produkty, jak kawa, kakao, banany, herbata, bawełna i wiele innych. Nasze działania kierujemy do konsumentów, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i firm.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Sukces Sprawiedliwego Handlu zależy w dużej mierze od nawiązania i utrzymania więzi między producentami z krajów globalnego Południa i świadomymi konsumentami, którym nie jest obojętne to, w jaki sposób powstają wybierane przez nich produkty. Twój 1% pozwoli nam kontynuować działania na rzecz ugruntowania i rozwoju Fairtrade w Polsce. A co takiego robimy?

Informujemy

W serwisie fairtrade.org.pl publikujemy informacje o największych wydarzeniach związanych ze Sprawiedliwym Handlem. U nas przeczytasz o wyniszczających skutkach wieloletniej wojny domowej w Kolumbii, dowiesz się, skąd się wzięła rdza kawowa i jak można z nią walczyć i odkryjesz kulisy produkcji kakao. Chcemy pokazywać, dlaczego Fairtrade jest potrzebny i jak zmienia życie drobnych producentów i rolników w krajach globalnego Południa.

Oprócz serwisu fairtrade.org.pl jesteśmy obecni również na Facebooku, Instagramie, Youtubie, LinkedIn i Twitterze, publikując treści związane z tematyką Sprawiedliwego Handlu. 

Edukujemy

Mimo że żyjemy w zglobalizowanym świecie, w naszych szkołach wciąż zbyt mało uwagi poświęca się edukacji globalnej. Jednocześnie wielu nauczycieli w Polsce jest przekonanych o tym, że dzieci powinny poznawać i rozumieć procesy zachodzące na obu półkulach kuli ziemskiej. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie prowadzimy kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, w ramach której realizujemy w szkołach wiele działań mających na celu rozwijanie wrażliwości globalnej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szkolimy edukatorów, wysyłamy ich do szkół oraz oferujemy szkołom wsparcie merytoryczne na drodze do wypełnienia kryteriów kampanii. Przygotowujemy scenariusze zajęć i materiały; spotykamy się z uczniami, aby uświadomić im, że dokonywane przez nich codzienne wybory mogą mieć wpływ na sytuację ludzi żyjących na drugim krańcu świata. 

Promujemy

Fairtrade to skuteczne narzędzie, które przyczynia się do rozwiązania wielu palących problemów dzisiejszego świata. Wykorzystujemy każdą okazję, aby promować ten alternatywny model handlu, który przywraca godność milionom producentów z krajów globalnego Południa i pozwala im z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego można nas spotkać na festiwalach, targach żywności, kongresach i innych wydarzeniach. Promujemy Fairtrade wśród konsumentów, a jednocześnie docieramy do przedsiębiorców, aby przekonać ich, że dynamicznie rozwijający się rynek produktów Sprawiedliwego Handlu to szansa, z której warto skorzystać.

Więcej o nas

Więcej o nas

Sprawiedliwy Handel

Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch społeczny tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy oraz firmy, który dąży do większej równowagi w handlu światowym. Sprawiedliwy Handel powstał po to, aby mieszkańcy globalnego Południa produkujący m.in. kawę, herbatę, kakao, banany, miód, bawełnę czy nawet złoto, mogli godnie żyć z pracy własnych rąk. Podstawowe założenia Sprawiedliwego Handlu to dialog, przejrzystość i szacunek wobec rolników, pracowników najemnych i rzemieślników. 

System Fairtrade

Fairtrade jest największym niezależnym systemem certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu. W systemie Fairtrade działa już ponad 1,7 miliona drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników z ponad 70 krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji i Oceanii, zrzeszonych w około 1500 organizacjach producentów. Znakiem Fairtrade mogą być oznaczane produkty wytworzone zgodnie ze standardami Fairtrade. Standardy regulują trzy obszary zrównoważonej produkcji: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Do głównych instrumentów wykorzystywanych przez Fairtrade do wspierania drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników należą cena minimalna Fairtrade i premia Fairtrade. Gwarantowana cena minimalna chroni producentów na wypadek nagłych spadków cen na rynkach światowych. Jest to niezwykle pomocne w planowaniu domowych budżetów i rozwijaniu produkcji. W przypadku gdy cena rynkowa jest wyższa od gwarantowanej ceny minimalnej, producenci otrzymują za swe plony cenę rynkową. Premia Fairtrade to dodatkowe środki wypłacane oprócz ceny skupu. Decyzje o jej przeznaczeniu podejmowane są wspólnie w drodze głosowania podczas Walnych Zgromadzeń spółdzielni lub związków pracowników plantacji. Środki z premii mogą służyć do finansowania budowy szkół, ośrodków zdrowia czy dostępu do wody pitnej. Jednocześnie producenci inwestują premię w modernizację produkcji, żeby podnosić wydajność i jakość plonów.

Standardy Fairtrade bezwzględnie zakazują wszelkich form dyskryminacji, np. ze względu na płeć, pochodzenie czy wyznawaną religię, pracy niewolniczej i przymusowej pracy dzieci. Pracownicy najemni mają prawo tworzyć demokratyczne związki zawodowe. Oprócz tego Fairtrade prowadzi szereg programów mających na celu ochronę najsłabszych grup społecznych i edukację w zakresie praw. 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Fairtrade International należy do przedstawicieli sieci producentów. Dzięki temu mają oni realny wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się organizacja.

Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju. Współpracuje z niezależną jednostką certyfikacyjną FLO-CERT GmbH z Bonn, wspierając polskie firmy w zakresie certyfikacji Fairtrade i licencjonowania produktów Fairtrade. Jednocześnie Fundacja zajmuje się promowaniem produktów z certyfikatem Fairtrade wśród konsumentów, tworząc lepszy rynek zbytu dla marginalizowanych producentów z krajów globalnego Południa. Fairtrade Polska prowadzi również działania rzecznicze, np. ws. Zrównoważonych Zamówień Publicznych i zajmuje się edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Początki Fundacji sięgają 2009 roku, kiedy to z inicjatywy między innymi Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Zielonej Sieci sformowana została nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu.  

Wizja

Naszą  wizją  są  sprawiedliwe  relacje  handlowe  oparte  na  zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał.

Misja

Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000473582
 • Adres:ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
 • WWW:fairtrade.org.pl
 • E-mail:fairtrade@fairtrade.org.pl
 • Telefon:603 363 721Formularze PIT 2020/2021 dla
Fairtrade Polska

KRS 0000473582

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fairtrade Polska

 • Fairtrade - lepszy świat dzięki Twoim zakupom

  Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska wspiera społeczności drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników z krajów globalnego Południa w ramach Fairtrade - największego globalnego systemu certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu. System Fairtrade obejmuje takie produkty, jak kawa, kakao, banany, herbata, bawełna i wiele innych. Nasze działania kierujemy do konsumentów, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i firm.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Sukces Sprawiedliwego Handlu zależy w dużej mierze od nawiązania i utrzymania więzi między producentami z krajów globalnego Południa i świadomymi konsumentami, którym nie jest obojętne to, w jaki sposób powstają wybierane przez nich produkty. Twój 1% pozwoli nam kontynuować działania na rzecz ugruntowania i rozwoju Fairtrade w Polsce. A co takiego robimy?

  Informujemy

  W serwisie fairtrade.org.pl publikujemy informacje o największych wydarzeniach związanych ze Sprawiedliwym Handlem. U nas przeczytasz o wyniszczających skutkach wieloletniej wojny domowej w Kolumbii, dowiesz się, skąd się wzięła rdza kawowa i jak można z nią walczyć i odkryjesz kulisy produkcji kakao. Chcemy pokazywać, dlaczego Fairtrade jest potrzebny i jak zmienia życie drobnych producentów i rolników w krajach globalnego Południa.

  Oprócz serwisu fairtrade.org.pl jesteśmy obecni również na Facebooku, Instagramie, Youtubie, LinkedIn i Twitterze, publikując treści związane z tematyką Sprawiedliwego Handlu. 

  Edukujemy

  Mimo że żyjemy w zglobalizowanym świecie, w naszych szkołach wciąż zbyt mało uwagi poświęca się edukacji globalnej. Jednocześnie wielu nauczycieli w Polsce jest przekonanych o tym, że dzieci powinny poznawać i rozumieć procesy zachodzące na obu półkulach kuli ziemskiej. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie prowadzimy kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, w ramach której realizujemy w szkołach wiele działań mających na celu rozwijanie wrażliwości globalnej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szkolimy edukatorów, wysyłamy ich do szkół oraz oferujemy szkołom wsparcie merytoryczne na drodze do wypełnienia kryteriów kampanii. Przygotowujemy scenariusze zajęć i materiały; spotykamy się z uczniami, aby uświadomić im, że dokonywane przez nich codzienne wybory mogą mieć wpływ na sytuację ludzi żyjących na drugim krańcu świata. 

  Promujemy

  Fairtrade to skuteczne narzędzie, które przyczynia się do rozwiązania wielu palących problemów dzisiejszego świata. Wykorzystujemy każdą okazję, aby promować ten alternatywny model handlu, który przywraca godność milionom producentów z krajów globalnego Południa i pozwala im z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego można nas spotkać na festiwalach, targach żywności, kongresach i innych wydarzeniach. Promujemy Fairtrade wśród konsumentów, a jednocześnie docieramy do przedsiębiorców, aby przekonać ich, że dynamicznie rozwijający się rynek produktów Sprawiedliwego Handlu to szansa, z której warto skorzystać.

 • Więcej o nas

  Sprawiedliwy Handel

  Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch społeczny tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy oraz firmy, który dąży do większej równowagi w handlu światowym. Sprawiedliwy Handel powstał po to, aby mieszkańcy globalnego Południa produkujący m.in. kawę, herbatę, kakao, banany, miód, bawełnę czy nawet złoto, mogli godnie żyć z pracy własnych rąk. Podstawowe założenia Sprawiedliwego Handlu to dialog, przejrzystość i szacunek wobec rolników, pracowników najemnych i rzemieślników. 

  System Fairtrade

  Fairtrade jest największym niezależnym systemem certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu. W systemie Fairtrade działa już ponad 1,7 miliona drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników z ponad 70 krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji i Oceanii, zrzeszonych w około 1500 organizacjach producentów. Znakiem Fairtrade mogą być oznaczane produkty wytworzone zgodnie ze standardami Fairtrade. Standardy regulują trzy obszary zrównoważonej produkcji: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Do głównych instrumentów wykorzystywanych przez Fairtrade do wspierania drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników należą cena minimalna Fairtrade i premia Fairtrade. Gwarantowana cena minimalna chroni producentów na wypadek nagłych spadków cen na rynkach światowych. Jest to niezwykle pomocne w planowaniu domowych budżetów i rozwijaniu produkcji. W przypadku gdy cena rynkowa jest wyższa od gwarantowanej ceny minimalnej, producenci otrzymują za swe plony cenę rynkową. Premia Fairtrade to dodatkowe środki wypłacane oprócz ceny skupu. Decyzje o jej przeznaczeniu podejmowane są wspólnie w drodze głosowania podczas Walnych Zgromadzeń spółdzielni lub związków pracowników plantacji. Środki z premii mogą służyć do finansowania budowy szkół, ośrodków zdrowia czy dostępu do wody pitnej. Jednocześnie producenci inwestują premię w modernizację produkcji, żeby podnosić wydajność i jakość plonów.

  Standardy Fairtrade bezwzględnie zakazują wszelkich form dyskryminacji, np. ze względu na płeć, pochodzenie czy wyznawaną religię, pracy niewolniczej i przymusowej pracy dzieci. Pracownicy najemni mają prawo tworzyć demokratyczne związki zawodowe. Oprócz tego Fairtrade prowadzi szereg programów mających na celu ochronę najsłabszych grup społecznych i edukację w zakresie praw. 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Fairtrade International należy do przedstawicieli sieci producentów. Dzięki temu mają oni realny wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się organizacja.

  Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska

  Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju. Współpracuje z niezależną jednostką certyfikacyjną FLO-CERT GmbH z Bonn, wspierając polskie firmy w zakresie certyfikacji Fairtrade i licencjonowania produktów Fairtrade. Jednocześnie Fundacja zajmuje się promowaniem produktów z certyfikatem Fairtrade wśród konsumentów, tworząc lepszy rynek zbytu dla marginalizowanych producentów z krajów globalnego Południa. Fairtrade Polska prowadzi również działania rzecznicze, np. ws. Zrównoważonych Zamówień Publicznych i zajmuje się edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Początki Fundacji sięgają 2009 roku, kiedy to z inicjatywy między innymi Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Zielonej Sieci sformowana została nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu.  

  Wizja

  Naszą  wizją  są  sprawiedliwe  relacje  handlowe  oparte  na  zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał.

  Misja

  Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.

   

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000473582
 • Adres:ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
 • WWW:fairtrade.org.pl
 • E-mail:fairtrade@fairtrade.org.pl
 • Telefon:603 363 721
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00