1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Nasz Przyjazny Dom
  KRS 0000474643

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

BEZPIECZEŃSTWO W SAMODZIELNOŚCI. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” powstała w 2012 r. Utworzyły ją dwa stowarzyszenia: Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”  oraz Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz   wspierania i niesienia pomocy, opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia osób niesamodzielnych, w szczególności osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Atutem Fundacji jest wieloletnie doświadczenie tworzących ją Stowarzyszeń. Członkowie Rady  i Zarządu Fundacji wykazali się rzetelną pracą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działając w Stowarzyszeniach nauczyli się zdobywać potrzebne pieniądze, dobrze pisać projekty, pozyskiwać sponsorów, należycie wykorzystywać dochód
z 1% od podatku.  O ich dobrej pracy mogą świadczyć otrzymane nagrody – wojewódzka nagroda  Bursztynowego Mieczyka i lokalna nagroda Sopockie Serce.

Pracownicy Fundacji wywodzą się  głównie spośród rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego bardzo dobrze znają środowisko tych osób, znają ich potrzeby, zainteresowania, sytuację materialną, plany  i dążenia. Większość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przed południem uczęszcza  do środowiskowych domów samopomocy, bądź na warsztaty terapii zajęciowej, zaś czas wolny spędza samotnie w domu. Dlatego też Fundacja skupia się przede wszystkim na organizacji dla tych osób zajęć w czasie wolnym (popołudnia i soboty) oraz wypoczynku w wakacje. Zwracamy uwagę, by organizowane zajęcia służyły wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, a przede wszystkim ich rehabilitacji fizycznej i rehabilitacji społecznej. Te dwie formy działalności wydały się nam pierwszoplanowe, gdyż:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie, zwłaszcza po opuszczeniu murów szkoły, mają bardzo mało okazji do uprawiania sportu i zadbania o swój rozwój fizyczny i dlatego też z biegiem czasu robią się coraz mniej sprawne ruchowo.
 • w rehabilitacji społecznej chodzi zaś o pełne włączenie jednostki upośledzonej intelektualnie we wszystkie przejawy życia społecznego, aby była i czuła się wartościowym, użytecznym członkiem społeczeństwa, który z jednej strony korzysta ze wszelkich dóbr kultury i cywilizacji, a z drugiej aktywnie włącza się w ich pomnażanie.

Wszystkie inicjatywy realizowane przez Fundację wspierają opiekunowie podopiecznych  kierowani przez Radę Rodziców. Dzięki wspólnej rzetelnej pracy Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Obecnie najważniejszym działaniem Fundacji jest budowa, a następnie prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy i sympatycy Fundacji od lat przygotowywali się do realizacji projektu stworzenia „Przyjaznego Domu”. Poznawali działalność podobnych placówek w Polsce i w Niemczech, na lokatach gromadzili fundusze na budowę.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze otrzymane z 1% podatku dochodowego, zgodnie z przepisami,  będą wydane
na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wykorzystamy je konkretnie, transparentnie i celowo, a informację na co zostały spożytkowane umieścimy w swoim sprawozdaniu merytorycznym przedstawionym na stronie WWW. 

Fundusze uzyskane z 1% umożliwią nam przede wszystkim finansowanie niezbędnych wkładów własnych w projektach, które realizujemy, a które dają naszym podopiecznym nowe szanse wszechstronnej rehabilitacji, wprowadzają ich w życie społeczeństwa,
ubarwiają zwykłą codzienność i wreszcie po prostu sprawiają im radość.

Jeżeli darczyńcy zechcą licznie obdarować nas swoimi 1% odpisami podatkowymi, to znaczną część funduszy przeznaczymy na nasz najtrudniejszy, ale  i najważniejszy w tej chwili projekt – zakończenie budowy i wyposażenie ośrodka  dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Więcej o nas

Zakres działalności Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” to:

 • wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak i z ich rodzinami,
 • ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier
  i uprzedzeń wobec tych osób,
 • pomoc społeczna (rzeczowa i finansowa) na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizacja (budowa i prowadzenie) domów pomocy społecznej lub rodzinnych domów opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej  i psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, centra rehabilitacyjne medycznej opieki domowej, domowa opieka pielęgniarska, mieszkania chronione i inne,
 • finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowanie
  i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku pracy,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie (udział
  w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach towarzyskich, audycjach muzyczno-słownych),
 • organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych,
 • promocja turystyki osób niepełnosprawnych,
 • finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w dziedzinach objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi działaniami Fundacji.

Realizując przedstawione  powyżej założenia zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące działania:

 1. Stały, całoroczny projekt „Zajęcia klubowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”. W ramach tego zadania publicznego organizujemy:
 • zajęcia fotograficzne i  plastyczne,
 • ćwiczenia „nordic walking”,
 • spotkania towarzyskie podopiecznych, rodziców  i opiekunów w siedzibie Fundacji oraz w innych placówkach (kawiarnia w Domku Sierakowskich, pizzeria),
 • zajęcia w kręgielni,
 • zajęcia na basenie w Aquaparku,
 • wspólne śniadania wielkanocne,
 • spotkania wigilijne z udziałem kleryków z gdańskiego Seminarium Duchownego,
 • spotkania integracyjne w kawiarni „Kava” z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa (21 marca),
 • bale karnawałowe,
 • udział w przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni („Skrzypek na dachu”, „Ghost”, „Pchła Szachrajka”, Piotruś Pan – technologia 3D, „Notre Dame de Paris”),
 • wyjścia do kina i innych placówek kulturalnych (np. do Muzeum Miasta Sopotu), dłuższe i krótsze wycieczki, np. do gdańskiego ZOO, autokarowa do Ustki.
 1. Projekt  „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne” jest realizowany w wyniku nawiązania współpracy z niemiecką organizacją Lebensgemeinschaft  Wickersdorf e. V., która podobnie jak my sprawuje pieczę  nad osobami o obniżonej normie intelektualnej. Obie organizacje przez cały rok prowadzą dla swych podopiecznych różnego rodzaju zajęcia artystyczne, zaś w  czerwcu spotykają się na tygodniowych warsztatach integracyjno-artystycznych. Pierwszymi organizatorami warsztatów byli Niemcy. Następne odbyły się w Sopocie,  a ich tematem uczyniono wykonanie prac biżuteryjnych. W czasie 20 godzin prac artystycznych wykonano 65 sztuk biżuterii. Zajęcia popołudniowe: wspólne spacery, zawody sportowe, zabawa taneczna bardzo zbliżyły uczestników zadania. W roku bieżącym polska grupa znowu pojechała do Wickersdorfu. Tam beneficjenci projektu wykonywali lampy z papierowym abażurem, malowali patykami pejzaże na kartonach,
  a także zwiedzali okolice (Muzeum Minerałów, jaskinie solne, hutę szkła itd.), brali udział wraz z niemieckimi kolegami we wspólnych zajęciach, zabawach.
 2. Fundacja wielką wagę przywiązuje do fizycznej i zdrowotnej rehabilitacji swoich podopiecznych. Dlatego też organizowano cykl zajęć rehabilitacyjnych, które  umożliwiły naszym podopiecznym usprawnienie fizyczne, poprawę kondycji oraz uczyły jak samodzielnie dbać o zdrowy tryb życia.

Trzykrotnie udało się w ramach projektu „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych  intelektualnie” zorganizować wspólne wyjazdy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne do Inowrocławia i Ciechocinka.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000474643
 • Konto:71 109 0 25 90 0 000 0001 221 4 98 49
 • Adres:81- Sopot ul. Władysława IV 23
 • WWW:http://fundacjanaszprzyjaznydom.pl
 • E-mail:kontakt@fundacjanaszprzyjaznydom.pl
 • Telefon:58 551 79 35 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Nasz Przyjazny Dom

  KRS 0000474643

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Nasz Przyjazny Dom

 • BEZPIECZEŃSTWO W SAMODZIELNOŚCI. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” powstała w 2012 r. Utworzyły ją dwa stowarzyszenia: Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”  oraz Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”.

  Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz   wspierania i niesienia pomocy, opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia osób niesamodzielnych, w szczególności osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

  Atutem Fundacji jest wieloletnie doświadczenie tworzących ją Stowarzyszeń. Członkowie Rady  i Zarządu Fundacji wykazali się rzetelną pracą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działając w Stowarzyszeniach nauczyli się zdobywać potrzebne pieniądze, dobrze pisać projekty, pozyskiwać sponsorów, należycie wykorzystywać dochód
  z 1% od podatku.  O ich dobrej pracy mogą świadczyć otrzymane nagrody – wojewódzka nagroda  Bursztynowego Mieczyka i lokalna nagroda Sopockie Serce.

  Pracownicy Fundacji wywodzą się  głównie spośród rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego bardzo dobrze znają środowisko tych osób, znają ich potrzeby, zainteresowania, sytuację materialną, plany  i dążenia. Większość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przed południem uczęszcza  do środowiskowych domów samopomocy, bądź na warsztaty terapii zajęciowej, zaś czas wolny spędza samotnie w domu. Dlatego też Fundacja skupia się przede wszystkim na organizacji dla tych osób zajęć w czasie wolnym (popołudnia i soboty) oraz wypoczynku w wakacje. Zwracamy uwagę, by organizowane zajęcia służyły wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, a przede wszystkim ich rehabilitacji fizycznej i rehabilitacji społecznej. Te dwie formy działalności wydały się nam pierwszoplanowe, gdyż:

  • osoby niepełnosprawne intelektualnie, zwłaszcza po opuszczeniu murów szkoły, mają bardzo mało okazji do uprawiania sportu i zadbania o swój rozwój fizyczny i dlatego też z biegiem czasu robią się coraz mniej sprawne ruchowo.
  • w rehabilitacji społecznej chodzi zaś o pełne włączenie jednostki upośledzonej intelektualnie we wszystkie przejawy życia społecznego, aby była i czuła się wartościowym, użytecznym członkiem społeczeństwa, który z jednej strony korzysta ze wszelkich dóbr kultury i cywilizacji, a z drugiej aktywnie włącza się w ich pomnażanie.

  Wszystkie inicjatywy realizowane przez Fundację wspierają opiekunowie podopiecznych  kierowani przez Radę Rodziców. Dzięki wspólnej rzetelnej pracy Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

  Obecnie najważniejszym działaniem Fundacji jest budowa, a następnie prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy i sympatycy Fundacji od lat przygotowywali się do realizacji projektu stworzenia „Przyjaznego Domu”. Poznawali działalność podobnych placówek w Polsce i w Niemczech, na lokatach gromadzili fundusze na budowę.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze otrzymane z 1% podatku dochodowego, zgodnie z przepisami,  będą wydane
  na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wykorzystamy je konkretnie, transparentnie i celowo, a informację na co zostały spożytkowane umieścimy w swoim sprawozdaniu merytorycznym przedstawionym na stronie WWW. 

  Fundusze uzyskane z 1% umożliwią nam przede wszystkim finansowanie niezbędnych wkładów własnych w projektach, które realizujemy, a które dają naszym podopiecznym nowe szanse wszechstronnej rehabilitacji, wprowadzają ich w życie społeczeństwa,
  ubarwiają zwykłą codzienność i wreszcie po prostu sprawiają im radość.

  Jeżeli darczyńcy zechcą licznie obdarować nas swoimi 1% odpisami podatkowymi, to znaczną część funduszy przeznaczymy na nasz najtrudniejszy, ale  i najważniejszy w tej chwili projekt – zakończenie budowy i wyposażenie ośrodka  dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 • Więcej o nas

  Zakres działalności Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” to:

  • wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak i z ich rodzinami,
  • ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier
   i uprzedzeń wobec tych osób,
  • pomoc społeczna (rzeczowa i finansowa) na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizacja (budowa i prowadzenie) domów pomocy społecznej lub rodzinnych domów opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej  i psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, centra rehabilitacyjne medycznej opieki domowej, domowa opieka pielęgniarska, mieszkania chronione i inne,
  • finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
  • działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowanie
   i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku pracy,
  • prowadzenie terapii zajęciowej,
  • promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie (udział
   w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach towarzyskich, audycjach muzyczno-słownych),
  • organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych,
  • promocja turystyki osób niepełnosprawnych,
  • finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych,
  • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w dziedzinach objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi działaniami Fundacji.

  Realizując przedstawione  powyżej założenia zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące działania:

  1. Stały, całoroczny projekt „Zajęcia klubowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”. W ramach tego zadania publicznego organizujemy:
  • zajęcia fotograficzne i  plastyczne,
  • ćwiczenia „nordic walking”,
  • spotkania towarzyskie podopiecznych, rodziców  i opiekunów w siedzibie Fundacji oraz w innych placówkach (kawiarnia w Domku Sierakowskich, pizzeria),
  • zajęcia w kręgielni,
  • zajęcia na basenie w Aquaparku,
  • wspólne śniadania wielkanocne,
  • spotkania wigilijne z udziałem kleryków z gdańskiego Seminarium Duchownego,
  • spotkania integracyjne w kawiarni „Kava” z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa (21 marca),
  • bale karnawałowe,
  • udział w przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni („Skrzypek na dachu”, „Ghost”, „Pchła Szachrajka”, Piotruś Pan – technologia 3D, „Notre Dame de Paris”),
  • wyjścia do kina i innych placówek kulturalnych (np. do Muzeum Miasta Sopotu), dłuższe i krótsze wycieczki, np. do gdańskiego ZOO, autokarowa do Ustki.
  1. Projekt  „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne” jest realizowany w wyniku nawiązania współpracy z niemiecką organizacją Lebensgemeinschaft  Wickersdorf e. V., która podobnie jak my sprawuje pieczę  nad osobami o obniżonej normie intelektualnej. Obie organizacje przez cały rok prowadzą dla swych podopiecznych różnego rodzaju zajęcia artystyczne, zaś w  czerwcu spotykają się na tygodniowych warsztatach integracyjno-artystycznych. Pierwszymi organizatorami warsztatów byli Niemcy. Następne odbyły się w Sopocie,  a ich tematem uczyniono wykonanie prac biżuteryjnych. W czasie 20 godzin prac artystycznych wykonano 65 sztuk biżuterii. Zajęcia popołudniowe: wspólne spacery, zawody sportowe, zabawa taneczna bardzo zbliżyły uczestników zadania. W roku bieżącym polska grupa znowu pojechała do Wickersdorfu. Tam beneficjenci projektu wykonywali lampy z papierowym abażurem, malowali patykami pejzaże na kartonach,
   a także zwiedzali okolice (Muzeum Minerałów, jaskinie solne, hutę szkła itd.), brali udział wraz z niemieckimi kolegami we wspólnych zajęciach, zabawach.
  2. Fundacja wielką wagę przywiązuje do fizycznej i zdrowotnej rehabilitacji swoich podopiecznych. Dlatego też organizowano cykl zajęć rehabilitacyjnych, które  umożliwiły naszym podopiecznym usprawnienie fizyczne, poprawę kondycji oraz uczyły jak samodzielnie dbać o zdrowy tryb życia.

  Trzykrotnie udało się w ramach projektu „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych  intelektualnie” zorganizować wspólne wyjazdy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne do Inowrocławia i Ciechocinka.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000474643
 • Konto:71 109 0 25 90 0 000 0001 221 4 98 49
 • Adres:81- Sopot ul. Władysława IV 23
 • WWW:http://fundacjanaszprzyjaznydom.pl
 • E-mail:kontakt@fundacjanaszprzyjaznydom.pl
 • Telefon:58 551 79 35
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00