1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
  KRS 0000487244

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Wszystko ginie oprócz dobrych uczynków"

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach pod Krakowem, otacza opieką 180 osób z niepełnosprawnością intelektualną w czterech ośrodkach: Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej. Na co dzień realizujemy wezwanie św. Jana Bożego - " Bracia, czyńcie dobro!"

Jak wykorzystamy 1%

W Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej niesiemy pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną, zagrożonym wykluczeniem społecznym. W Domu Pomocy Społecznej mieszka na stałe 63 mężczyzn, do Warsztatu Terapii Zajęciowej ( 45 osób ) i Środowiskowego Domu Samopomocy ( 35 osób ), każdego dnia Uczestnicy przywożeni są naszymi busami na zajęcia w licznych pracowniach terapii i rehabilitację. W Zakładzie Aktywności Zawodowej 37 osób niepełnosprawnych znajduje zatrudnienie w pracowniach: hodowlanej, pszczelarskiej i ogrodniczej - handlu i usług.

Ten wspólnie spędzony, każdego dnia, czas w Konarach, rehabilitacja, praca, wydarzenia sportowe i kulturalne, wspólne wyjazdy, radości i pokonywanie trudności składają się na niepowtarzalną atmosferę wspólnoty, w otoczeniu zielonych terenów będących pod opieką Fundacji.

W 2019 r. planujemy modernizację pracowni stolarskiej i adaptację pomieszczenia na salę biblioteczno - filmową w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wokół Domu Pomocy Społecznej chcielibyśmy wyrównać teren i przeprowadzić remont klatki schodowej oraz rozpocząć I etap remontu kotłowni dla wszystkich podmiotów Fundacji.

Potrzebna jest modernizacja stajni i pomieszczeń socjalnych oraz adaptacja strychu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy zakupić ciągnik do utrzymania gospodarstwa i zmodernizować sklepik dla pracujących w nim pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

2019 rok to również rozwijanie integracji osób z niepełnosprawnością z lokalnymi mieszkańcami. We wrześniu organizujemy drugą edycję BoniRUN - Integracyjnego biegu przełajowego o statuetkę św. Józefa. Pierwszy bieg spotkał się z dużym zainteresowaniem miłośników tej dyscypliny, ponad setka startujących wsparła naszą akcję " Złóż z nami busa " kwotą 4000 zł.

18 maja organizujemy BoniFEST - Integracyjne zmagania rodzinne. Impreza sportowa, skierowana do rodzin, które mogą rywalizować w biegach, grze terenowej i innych sportowych zmaganiach w atmosferze wzajemnej integracji. BoniFEST organizujemy ze szkołą średnią w Świątnikach Górnych i tamtejszym klubem uczniowskim. Pomagają nam  wolontariusze ze szkoły średniej i harcerze szczepu Wagabundy krakowskiego ZHR.

We wrześniu tradycyjne już w Konarach Miodobranie - Miodogranie. Święto miodu, muzyki i tańca, na które zapraszamy Podopiecznych ośrodków pomocy z całego województwa małopolskiego. Organizowane są wtedy warsztaty prowadzone przez pracowników naszej fundacyjnej pasieki, kiermasze rękodzieła, konkursy i przede wszystkim jest muzyka na żywo, wspólne tańce i zabawa. Na ostatnim Miodobraniu było 350 osób!

 

Więcej o nas

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

 • Dom Pomocy Społecznej

 • Warsztat Terapii Zajęciowej

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

 • Zakład Aktywności Zawodowej                                                                                                                             

To miejsce tworzy 180 osób niepełnosprawnych umysłowo, intelektualnie, z chorobami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konary to mała wieś pod Krakowem, a nasza Fundacja zajmuje tereny należące do Zakonu Bonifratrów, to w sumie 36 ha zielonych terenów; łąki, pastwiska, las, gospodarstwo rolne, pasieka, stajnia i budynki.

Tutaj mieszkają, rehabilitują się i pracują nasi Podopieczni, osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność często są skazane na samotność i izolację społeczną. Z pomocą wykwalifikowanych terapeutów tworzymy Wspólnotę, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i może rozwijać swoje umiejętności. Tutaj znajdują przyjaciół, z którymi każdego dnia uczą się zwyczajnych dla nas a dla nich często trudnych czynności takich jak tworzenie relacji, wspólne gotowanie, dbałość  o wygląd zewnętrzny, wyrażanie swoich potrzeb, dzielenie się radością ze wspólnych sukcesów, organizowanie urodzin i spotkań dla rodzin czy wspólnych warsztatów z dziećmi.

Integracja,budowanie wiary we własne możliwości, docenianie talentów i umiejętności Podopiecznych to nasz cel przewodni. Każdy dzień tutaj wypełniony jest " zwykłymi " czynnościami, pracownie terapii: krawiecka, stolarska, rewalidacji, ekologiczna, muzyczna, plastyczna, kulinarna, zawodowa, poligraficzna, to ogromny potencjał dla rozwijania często ukrytych talentów. Nasi terapeuci z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pochylają się nad każdym Uczestnikiem. Prace, które wychodzą spod rąk osób z niepełnosprawnością doceniane są na konkursach, kiermaszach i dają motywację do pracy. To też realizacja umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, pieniądze ze sprzedaży rękodzieła są przeznaczane na wycieczki do kina, basen, wystawy itp. czyli możliwością do tworzenia relacji  z otoczeniem ludzi zdrowych. Staramy się bardzo intensywnie integrować środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych, rozwijamy wolontariat angażując w organizację naszych wydarzeń uczniów szkół podstawowych, średnich i harcerzy. Zapraszamy uczniów na przedstawienia i występy Podopiecznych i sami często jesteśmy gośćmi w szkołach, domach kultury czy gminnych piknikach. Mamy " Zieloną kapelę " - zespół muzyczny z bogatym repertuarem, gdzie śpiewają i grają Uczestnicy Warsztatu Rerapii Zajęciowej.

Fundacja to parasol, pod którym działają cztery dzieła. Najstarszy działalnością od 1979 roku jest Dom Pomocy Społecznej. To stały dom dla 63 panów z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj mają pełną opiekę medyczną i socjalną, swoje miejsce, w którym szanuje się ich prawo do intymności i daje szansę na w pełni godne życie. Mogą rozwijać umiejętności w pracowniach terapii, niektórzy z nich nawet pracują w Zakładzie Aktywności Zawodowej, dostają pomoc psychologiczną, psychiatryczną oraz wsparcie duchowe. To po prostu ciepły dom.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej od poniedziałku do piątku Uczestnicy realizują rehabilitację i terapię w kilku pracowniach. Tutaj czuję się atmosferę wspólnoty, razem ćwiczymy, pracujemy, tworzymy, decydujemy o sobie przy ogromnym wsparciu terapeutów. Warsztat to miejsce pełne uśmiechu, codziennych trosk i radości, wspólnego gotowania, modlitwy, muzyki i dobrych relacji. Tutaj chętnie przyjeżdżają dzieci na wspólne warsztaty bo Uczestnicy są bardzo gościnni i z radością nawiązują nowe znajomości.

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce dla tych, którzy mogliby być skazani na smutną egzystencję w czterech ścianach swoich domów. Tutaj przywożeni są naszymi busami każdego dnia z maleńkich miejscowości by razem spędzać czas i rozwijać skromne często umiejętności. Panuje tu domowa atmosfera, panie szydełkują, gotują, malują obrazy, panowie realizują się w pracowni stolarskiej. Jedni opiekują się drugimi, wspólnie świętują urodziny, sukcesy, wspólnie jedzą i dużo rozmawiają. Dla nas, którzy mamy codzienne sprawy, rodziny, obowiązki, takie zachowania i relacje są często nie zauważane, tutaj pochylamy się nad każdym, nad jego lękami, brakiem wiary w siebie, słabościami, wypełniamy brakujące ogniwa w relacjach międzyludzkich.

Na zajęcia do WTZ i ŚDS przywożonych jest 80 Uczestników. Kierowcy każdego z trzech busów pokonują codziennie ok. 150 km.nie ma innej możliwości dotarcia na zajęcia dla Podopiecznych ze względu na ich niepełnosprawność. Dlatego jesteśmy zawsze bardzo zaangażowani w każdą zbiórkę pieniędzy, gdy pojawia się możliwość zakupu nowego pojazdu, tak jak w minionym roku, gdy dzięki pomocy PFRON i naszych darczyńców udało się zamienić starego busa, już mocno wyeksploatowanego na nowy, dostosowany do przewozu osób na wózkach.

Zakład Aktywności Zawodowej to wyjątkowa " firma ", gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie znalazłyby zatrudnienia w wiejskim środowisku pracy. Tutaj 37 pracowników pod kierownictwem terapeutów w trzech działach zawodowych: hodowlanym, pszczelarskim, ogrodniczym handlu i usług ma szansę na  realizację pełnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pasiece opiekują się pszczołami, pracują przy produkcji miodu, w ogrodzie pielęgnują i zbierają ekologiczne owoce i warzywa: pigwę, z której produkujemy zdrowy sok, maliny, borówkę amerykańską i pomidory. Okoliczni mieszkańcy chętnie zaopatrują się w te produkty w fundacyjnym sklepiku. W stajni oporządzają konie, dbają o nasze pozostałe zwierzęta, kozy, kaczki i osła. Pracują przy sianokosach, remontach budowlanych wewnątrz Fundacj i dbają o nasz konarski las. To ciężka, fizyczna praca ale pracownicy oprócz niej mają też rehabilitację, hipoterapię, wspólne wycieczki, bardzo chętnie włączają się również w organizację naszych fundacyjnych imprez. W czerwcu 2018 przy wsparciu Stowarzyszenia Dzieci Serc i Małopolskiej Husarii stworzyliśmy lekcję historii " na żywo ". w rekonstrukcji historycznej, gdzie akcja miała miejsce w czasach Potopu Szwedzkiego, nasi Podopieczni wcielili się w role Szwedów, wojowników Króla Jana Kazimierza i mieszkańców wioski Konary.  W październiku braliśmy udział w XIV Zaduszkach Narodowych na górze Matysce w Radziechowach, również biorąc udział w rekonstrukcji historycznej.

W 2018 r. działo się w Konarach:

 • 14 maja zorganizowany IV Marsz Godności Osoby z niepełnosprawnością
 • 19 - 20 czerwca i 13 września organizowane Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych
 • 9 września  BoniRUN - I Integracyjny Bieg Przełajowy o statuetkę św. Józefa
 • 11 września Miodobranie - Miodogranie, spotkanie integracyjne dla Podopiecznych ośrodków opiekuńczych woj. małopolskiego
 • 28 października " Hubertus - powrót do korzeni "
 • czerwcowa akcja "wakacyjne wietrzenie plecaków "- zbiórka używanych przyborów szkolnych, wykorzystanych do rehabilitacji uczestników WTZ
 • lipiec - grudzień akcja " Złóż z nami busa "- zbiórka funduszy na zakup busa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
 • udział w projektach: Felinoterapia, Wirtualna Klasa, jako beneficjent Programu RPO " aktywni w pracy " i IV Spotkania z kulturą
 • remont dachu i jadalni w Domu Pomocy Społecznej
 • postawienie krytej ujeżdżalni i domku socjalno - rekreacyjnego
 • świadczenie usług remontowo - budowlanych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej
 • sprzedaż w naszym sklepiku owoców i warzyw z ekologicznego gospodarstwa oraz miodu z pasieki
 • realizowana była hipoterapia dla naszych Podopiecznych

Pomóż rozwijać naszą działalność!

Przekaż 1 % podatku KRS: 0000487244

Wpłać dowolną kwotę darowizny na konto:

Bank Pekao S.A. 51 1240 4432 1111 0010 5601 7813

Regularne darowizny pozwalają nam na realizację marzeń naszych Podopiecznych.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000487244
 • Konto:51 124 0 44 32 1 111 0010 560 1 78 13
 • Adres:Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany
 • WWW:bonifundo.pl
 • E-mail:fundacja@bonifundo.pl
 • Telefon:12 256 1058 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

  KRS 0000487244

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

 • "Wszystko ginie oprócz dobrych uczynków"

  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach pod Krakowem, otacza opieką 180 osób z niepełnosprawnością intelektualną w czterech ośrodkach: Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej. Na co dzień realizujemy wezwanie św. Jana Bożego - " Bracia, czyńcie dobro!"

 • Jak wykorzystamy 1%

  W Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej niesiemy pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną, zagrożonym wykluczeniem społecznym. W Domu Pomocy Społecznej mieszka na stałe 63 mężczyzn, do Warsztatu Terapii Zajęciowej ( 45 osób ) i Środowiskowego Domu Samopomocy ( 35 osób ), każdego dnia Uczestnicy przywożeni są naszymi busami na zajęcia w licznych pracowniach terapii i rehabilitację. W Zakładzie Aktywności Zawodowej 37 osób niepełnosprawnych znajduje zatrudnienie w pracowniach: hodowlanej, pszczelarskiej i ogrodniczej - handlu i usług.

  Ten wspólnie spędzony, każdego dnia, czas w Konarach, rehabilitacja, praca, wydarzenia sportowe i kulturalne, wspólne wyjazdy, radości i pokonywanie trudności składają się na niepowtarzalną atmosferę wspólnoty, w otoczeniu zielonych terenów będących pod opieką Fundacji.

  W 2019 r. planujemy modernizację pracowni stolarskiej i adaptację pomieszczenia na salę biblioteczno - filmową w Środowiskowym Domu Samopomocy.

  Wokół Domu Pomocy Społecznej chcielibyśmy wyrównać teren i przeprowadzić remont klatki schodowej oraz rozpocząć I etap remontu kotłowni dla wszystkich podmiotów Fundacji.

  Potrzebna jest modernizacja stajni i pomieszczeń socjalnych oraz adaptacja strychu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy zakupić ciągnik do utrzymania gospodarstwa i zmodernizować sklepik dla pracujących w nim pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

  2019 rok to również rozwijanie integracji osób z niepełnosprawnością z lokalnymi mieszkańcami. We wrześniu organizujemy drugą edycję BoniRUN - Integracyjnego biegu przełajowego o statuetkę św. Józefa. Pierwszy bieg spotkał się z dużym zainteresowaniem miłośników tej dyscypliny, ponad setka startujących wsparła naszą akcję " Złóż z nami busa " kwotą 4000 zł.

  18 maja organizujemy BoniFEST - Integracyjne zmagania rodzinne. Impreza sportowa, skierowana do rodzin, które mogą rywalizować w biegach, grze terenowej i innych sportowych zmaganiach w atmosferze wzajemnej integracji. BoniFEST organizujemy ze szkołą średnią w Świątnikach Górnych i tamtejszym klubem uczniowskim. Pomagają nam  wolontariusze ze szkoły średniej i harcerze szczepu Wagabundy krakowskiego ZHR.

  We wrześniu tradycyjne już w Konarach Miodobranie - Miodogranie. Święto miodu, muzyki i tańca, na które zapraszamy Podopiecznych ośrodków pomocy z całego województwa małopolskiego. Organizowane są wtedy warsztaty prowadzone przez pracowników naszej fundacyjnej pasieki, kiermasze rękodzieła, konkursy i przede wszystkim jest muzyka na żywo, wspólne tańce i zabawa. Na ostatnim Miodobraniu było 350 osób!

   

 • Więcej o nas

  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

  • Dom Pomocy Społecznej

  • Warsztat Terapii Zajęciowej

  • Środowiskowy Dom Samopomocy

  • Zakład Aktywności Zawodowej                                                                                                                             

  To miejsce tworzy 180 osób niepełnosprawnych umysłowo, intelektualnie, z chorobami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Konary to mała wieś pod Krakowem, a nasza Fundacja zajmuje tereny należące do Zakonu Bonifratrów, to w sumie 36 ha zielonych terenów; łąki, pastwiska, las, gospodarstwo rolne, pasieka, stajnia i budynki.

  Tutaj mieszkają, rehabilitują się i pracują nasi Podopieczni, osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność często są skazane na samotność i izolację społeczną. Z pomocą wykwalifikowanych terapeutów tworzymy Wspólnotę, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i może rozwijać swoje umiejętności. Tutaj znajdują przyjaciół, z którymi każdego dnia uczą się zwyczajnych dla nas a dla nich często trudnych czynności takich jak tworzenie relacji, wspólne gotowanie, dbałość  o wygląd zewnętrzny, wyrażanie swoich potrzeb, dzielenie się radością ze wspólnych sukcesów, organizowanie urodzin i spotkań dla rodzin czy wspólnych warsztatów z dziećmi.

  Integracja,budowanie wiary we własne możliwości, docenianie talentów i umiejętności Podopiecznych to nasz cel przewodni. Każdy dzień tutaj wypełniony jest " zwykłymi " czynnościami, pracownie terapii: krawiecka, stolarska, rewalidacji, ekologiczna, muzyczna, plastyczna, kulinarna, zawodowa, poligraficzna, to ogromny potencjał dla rozwijania często ukrytych talentów. Nasi terapeuci z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pochylają się nad każdym Uczestnikiem. Prace, które wychodzą spod rąk osób z niepełnosprawnością doceniane są na konkursach, kiermaszach i dają motywację do pracy. To też realizacja umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, pieniądze ze sprzedaży rękodzieła są przeznaczane na wycieczki do kina, basen, wystawy itp. czyli możliwością do tworzenia relacji  z otoczeniem ludzi zdrowych. Staramy się bardzo intensywnie integrować środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych, rozwijamy wolontariat angażując w organizację naszych wydarzeń uczniów szkół podstawowych, średnich i harcerzy. Zapraszamy uczniów na przedstawienia i występy Podopiecznych i sami często jesteśmy gośćmi w szkołach, domach kultury czy gminnych piknikach. Mamy " Zieloną kapelę " - zespół muzyczny z bogatym repertuarem, gdzie śpiewają i grają Uczestnicy Warsztatu Rerapii Zajęciowej.

  Fundacja to parasol, pod którym działają cztery dzieła. Najstarszy działalnością od 1979 roku jest Dom Pomocy Społecznej. To stały dom dla 63 panów z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj mają pełną opiekę medyczną i socjalną, swoje miejsce, w którym szanuje się ich prawo do intymności i daje szansę na w pełni godne życie. Mogą rozwijać umiejętności w pracowniach terapii, niektórzy z nich nawet pracują w Zakładzie Aktywności Zawodowej, dostają pomoc psychologiczną, psychiatryczną oraz wsparcie duchowe. To po prostu ciepły dom.

  W Warsztacie Terapii Zajęciowej od poniedziałku do piątku Uczestnicy realizują rehabilitację i terapię w kilku pracowniach. Tutaj czuję się atmosferę wspólnoty, razem ćwiczymy, pracujemy, tworzymy, decydujemy o sobie przy ogromnym wsparciu terapeutów. Warsztat to miejsce pełne uśmiechu, codziennych trosk i radości, wspólnego gotowania, modlitwy, muzyki i dobrych relacji. Tutaj chętnie przyjeżdżają dzieci na wspólne warsztaty bo Uczestnicy są bardzo gościnni i z radością nawiązują nowe znajomości.

  Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce dla tych, którzy mogliby być skazani na smutną egzystencję w czterech ścianach swoich domów. Tutaj przywożeni są naszymi busami każdego dnia z maleńkich miejscowości by razem spędzać czas i rozwijać skromne często umiejętności. Panuje tu domowa atmosfera, panie szydełkują, gotują, malują obrazy, panowie realizują się w pracowni stolarskiej. Jedni opiekują się drugimi, wspólnie świętują urodziny, sukcesy, wspólnie jedzą i dużo rozmawiają. Dla nas, którzy mamy codzienne sprawy, rodziny, obowiązki, takie zachowania i relacje są często nie zauważane, tutaj pochylamy się nad każdym, nad jego lękami, brakiem wiary w siebie, słabościami, wypełniamy brakujące ogniwa w relacjach międzyludzkich.

  Na zajęcia do WTZ i ŚDS przywożonych jest 80 Uczestników. Kierowcy każdego z trzech busów pokonują codziennie ok. 150 km.nie ma innej możliwości dotarcia na zajęcia dla Podopiecznych ze względu na ich niepełnosprawność. Dlatego jesteśmy zawsze bardzo zaangażowani w każdą zbiórkę pieniędzy, gdy pojawia się możliwość zakupu nowego pojazdu, tak jak w minionym roku, gdy dzięki pomocy PFRON i naszych darczyńców udało się zamienić starego busa, już mocno wyeksploatowanego na nowy, dostosowany do przewozu osób na wózkach.

  Zakład Aktywności Zawodowej to wyjątkowa " firma ", gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie znalazłyby zatrudnienia w wiejskim środowisku pracy. Tutaj 37 pracowników pod kierownictwem terapeutów w trzech działach zawodowych: hodowlanym, pszczelarskim, ogrodniczym handlu i usług ma szansę na  realizację pełnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pasiece opiekują się pszczołami, pracują przy produkcji miodu, w ogrodzie pielęgnują i zbierają ekologiczne owoce i warzywa: pigwę, z której produkujemy zdrowy sok, maliny, borówkę amerykańską i pomidory. Okoliczni mieszkańcy chętnie zaopatrują się w te produkty w fundacyjnym sklepiku. W stajni oporządzają konie, dbają o nasze pozostałe zwierzęta, kozy, kaczki i osła. Pracują przy sianokosach, remontach budowlanych wewnątrz Fundacj i dbają o nasz konarski las. To ciężka, fizyczna praca ale pracownicy oprócz niej mają też rehabilitację, hipoterapię, wspólne wycieczki, bardzo chętnie włączają się również w organizację naszych fundacyjnych imprez. W czerwcu 2018 przy wsparciu Stowarzyszenia Dzieci Serc i Małopolskiej Husarii stworzyliśmy lekcję historii " na żywo ". w rekonstrukcji historycznej, gdzie akcja miała miejsce w czasach Potopu Szwedzkiego, nasi Podopieczni wcielili się w role Szwedów, wojowników Króla Jana Kazimierza i mieszkańców wioski Konary.  W październiku braliśmy udział w XIV Zaduszkach Narodowych na górze Matysce w Radziechowach, również biorąc udział w rekonstrukcji historycznej.

  W 2018 r. działo się w Konarach:

  • 14 maja zorganizowany IV Marsz Godności Osoby z niepełnosprawnością
  • 19 - 20 czerwca i 13 września organizowane Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych
  • 9 września  BoniRUN - I Integracyjny Bieg Przełajowy o statuetkę św. Józefa
  • 11 września Miodobranie - Miodogranie, spotkanie integracyjne dla Podopiecznych ośrodków opiekuńczych woj. małopolskiego
  • 28 października " Hubertus - powrót do korzeni "
  • czerwcowa akcja "wakacyjne wietrzenie plecaków "- zbiórka używanych przyborów szkolnych, wykorzystanych do rehabilitacji uczestników WTZ
  • lipiec - grudzień akcja " Złóż z nami busa "- zbiórka funduszy na zakup busa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
  • udział w projektach: Felinoterapia, Wirtualna Klasa, jako beneficjent Programu RPO " aktywni w pracy " i IV Spotkania z kulturą
  • remont dachu i jadalni w Domu Pomocy Społecznej
  • postawienie krytej ujeżdżalni i domku socjalno - rekreacyjnego
  • świadczenie usług remontowo - budowlanych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej
  • sprzedaż w naszym sklepiku owoców i warzyw z ekologicznego gospodarstwa oraz miodu z pasieki
  • realizowana była hipoterapia dla naszych Podopiecznych

  Pomóż rozwijać naszą działalność!

  Przekaż 1 % podatku KRS: 0000487244

  Wpłać dowolną kwotę darowizny na konto:

  Bank Pekao S.A. 51 1240 4432 1111 0010 5601 7813

  Regularne darowizny pozwalają nam na realizację marzeń naszych Podopiecznych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000487244
 • Konto:51 124 0 44 32 1 111 0010 560 1 78 13
 • Adres:Konary ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany
 • WWW:bonifundo.pl
 • E-mail:fundacja@bonifundo.pl
 • Telefon:12 256 1058
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00