1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
KRS 0000487697PodajCel

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
KRS 0000487697PodajCel

Prezent OPP

ZaDziałaj Lokalnie z POPPSem!

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego jest związkiem stowarzyszeń. Działamy na rzecz rozwoju i wzmocnienia potencjału organizacji zrzeszonych w Porozumieniu.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% przeznaczymy na wkład własny w Konkursie „Działaj Lokalnie”. Wesprzesz w ten sposób aktywne grupy oraz lokalne stowarzyszenia i fundacje w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Powstanie POPPS

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) zostało powołane w październiku 2013 roku z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 26 listopada 2013 r. Historia powstania Porozumienia sięga jednak 2009 roku, kiedy to powołano grupę inicjatywną zrzeszającą aktywne stowarzyszenia pragnące działać wspólnie dla dobra regionu. Rok później powołano nieformalną Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, z której struktur powstało później POPPS. Obecnie w związku zrzeszonych jest 19 organizacji, o różnych profilach, od działalności na rzecz rodzin i osób niepełnosprawnych, poprzez opiekę zdrowotną, turystykę, kulturę, propagowanie lokalnego dziedzictwa,  historię,  ekologię, aktywizację i integrację mieszkańców a na sporcie kończąc.

Zakres działalności

POPPS to związek stowarzyszeń, które działa przede wszystkim na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego, wspierając stowarzyszenia i fundacje członkowskie w codziennej działalności i w realizacji ich zadań statutowych.

Porozumienie rozwija współpracę między organizacjami poprzez realizację wspólnych projektów, reprezentując ich interesy w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu. Wsparcie ma również charakter techniczny, poprzez udostępnianie sprzętu i wyposażenia, a także usługi w zakresie poradnictwa prawnego i prowadzenia księgowości.

W ofercie POPPS nie brakuje również różnorodnych szkoleń, które wspierają rozwój sektora pozarządowego w Sochaczewie i okolicach. Działania te obejmują takie obszary jak: współpraca z wolontariuszami, podstawy księgowości, metodologię pisania wniosków, prowadzenie projektów, opracowywanie strategii czy budowanie zespołu i inne.
Podstawowym zadaniem związku jest jednak budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań. Porozumienie pełni również rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, a potrzeba silnego głosu dla wyrażenia stanowiska.

W ramach bardzo istotnych działań POPPS znajduje się również organizowany rokrocznie Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który gromadzi wszystkie aktywne społecznie osoby z regionu. Jest to prawdziwe święto sektora pozarządowego w Sochaczewie. Oprócz podsumowania roku jest to okazja do rozmów, wzajemnej współpracy oraz spotkania z wyjątkowymi gośćmi rangi krajowej (Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii; Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich czy Henryk Wujec, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego).

Organizacja jest też wydawcą kwartalnika „Aktyw” poświęconego działaniom stowarzyszeń i fundacji z powiatu sochaczewskiego. Jest to świetna okazja aby podzielić się swoimi doświadczeniami i pochwalić zrealizowanymi projektami. Pismo wydawane jest niezwykle starannie i trafia bezpłatnie do szerokiego grona odbiorców.

Dodatkowe działania

POPPS jest również Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Od 2016 roku przyznaje minidotacje dla organizacji i grup nieformalnych, wzbogacając tym samym swoją działalność już nie tylko dla organizacji członkowskich, ale i innych organizacji i aktywnych społeczności z całego powiatu. Wysiłek ten oznacza pogłębioną współpracę z samorządami oraz lokalnym biznesem a jednocześnie aktywizuje lokalne społeczności (grupy nieformalne) do działania, które normalnie nie mogą liczyć na wsparcie finansowe swoich pomysłów.

Ponadto Porozumienie jest Ambasadorem FIO – Mazowsze Lokalnie. Dzięki tej działalności szereg mniejszych organizacji pozarządowych z terenu powiatu pozyskało środki na swoje działania.

POPPS finansuje swoje działania dzięki pozyskanym środkom z krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz darowiznom osób prywatnych i firm. Od 2016 roku POPPS posiada status OPP.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000487697
 • Konto:27 2130 0004 2001 0657 8397 0001
 • Adres:ul. Słowackiego 5/14, 96-500 Sochaczew
 • WWW:popps.org.pl
 • E-mail:biuro@popps.org.pl
 • Telefon:501 542 564

Formularze PIT 2021/2022 dla
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

KRS 0000487697

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00