1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Akademia Seniora

KRS 0000489409

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Akademia Seniora

KRS 0000489409

Prezent OPP

"Jedni są wiecznie młodzi, inn wiecznie starzy, To kwestia charakteru, a nie kalendarzy"

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, technologii informacyjnej, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, kultury fizycznej,
 2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
 3. prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
  i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
 6. upowszechnianie wiedzy o regionie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie różnorodnych spotkań.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, kursów z zakresu TI, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
 3. przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,
 4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo- badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami porządkowymi,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,
 7. tworzenie grup samopomocowych,
 8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie galerii artystycznej, inne działania realizujące cele statutowe.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Uzyskane środki przeznaczone będą na działalnośc statutową Stowarzyszenia Akademia Seniora.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Akademia Seniora działa w Bielsku-Białej już sześć lat, jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 350 osób. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Celem działań Akademii Seniora jest aktywizacja ludzi starszych w najszerszym tego słowa znaczeniu, integrowanie nie tylko środowiska senioralnego, ale poprzez wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia życiowego seniorów, budowanie więzi międzypokoleniowych. W tym celu podejmujemy działania edukacyjne, warsztatowe wspólnie  z dziećmi i młodzieżą.W Akademii Seniora preferowany jest zdrowy styl życia, odbywają się ciekawe  wykłady  o różnej tematyce oraz lektoraty i zajęcia, dzięki którym seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, spełniać marzenia z młodości, zadbać o kondycję fizyczną. Prężnie działają grupy: literacko-recytatorska, malarska, rękodzieła, teatralna „Panaceum”, taneczna „AS+”, brydżowa, spacerowa, turystyczna, rowerowa oraz sportowa.

Wychodzimy poza granice kraju

Warto zaznaczyć, że swoimi działaniami wychodzimy również poza granice kraju.  22 sierpnia 2015 roku podpisaliśmy trójstronne porozumienie o partnerstwie i współpracy z organizacjami senioralnymi Czech i Słowacji. W ramach realizacji wspólnych działań uczestniczymy w wycieczkach, zawodach sportowych, spotkaniach integracyjnych itp. Wieloletnią tradycję mają coroczne „Spotkania na granicy”, w których uczestniczymy od czterech lat. W bieżącym roku organizacja 10. Jubileuszowego spotkania przypadła  w udziale nam. Gościliśmy blisko 800 seniorów (w tym 400 z Czech i Słowacji). Impreza zorganizowana przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej udała się wspaniale.

Akademia Seniora i edukacja ekologiczna

W naszej pracy przywiązujemy ogromną wagę do działalności na rzecz ochrony środowiska, tym bardziej że na naszym terenie znajduje się obszar Natura 2000. Do działań tych angażujemy pokolenie naszych wnuków. „Natura na Pokolenia” jest trzecim projektem, w którym uczestniczymy w ramach programów Fundacji Ziemia i Ludzie. Wcześniejsze to: „Bioróżnorodność to także my”, „Mam prawo wiedzieć i działać”. Aktywnie włączamy się   w akcje na  rzecz ochrony przyrody organizowane przez inne podmioty, np. : co roku bierzemy udział w akcji Klubu Gaja Koalicja Ratujemy Rzeki i WWF Polska „big/jump”, ponieważ nie jest  nam obojętny los rzek i jezior.

Działania międzypokoleniowe

Ponadto realizujemy międzypokoleniowe projekty społeczne angażujące dzieci i  młodzież bielskich szkół (także specjalnych) oraz wychowanków Domu Dziecka. Wiele satysfakcji dostarczył nam projekt „Kobieca moc – sojusz pokoleń” realizowany w ramach programu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” „Seniorzy w akcji”. Celem projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla zbudowania więzi międzypokoleniowej. Skierowany był do dwóch grup wiekowych: seniorek 60+i nastolatek z bielskiego Domu Dziecka. Celowo wybrałyśmy dziewczęta z Domu Dziecka, ponieważ one szczególnie potrzebują babcinego ciepła, którego nie skąpiłyśmy podczas spotkań na różnorodnych zajęciach. Spotkania te połączyły uczestniczki, nauczyły wzajemnej tolerancji i szacunku. Projekt zakończyła wspólna majówka z brawurowym pokazem mody (modelkami były dziewczęta i seniorki)  oraz wspólną zabawą.

Ruch to zdrowie!

Podejmujemy również cały szereg działań, których celem jest ruchowa aktywizacja seniorów. Oprócz stałych działań (gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka z elementami jogi, aerobik wodny, gra w tenis stołowy, marsz z kijkami, wycieczki rowerowe) bierzemy od kilku lat udział  w olimpiadzie „Trzeci wiek na start” w Łazach oraz Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking Studentów UTW.

Seniorzy – artyści

Artystyczne zamiłowania nasi seniorzy rozwijają (realizują) w działających w Akademii grupach artystycznych. Swoje osiągnięcia prezentują podczas naszych wspólnych spotkań,  wystawiają widowiska i spektakle teatralne, organizują wystawy i wernisaże oraz występy taneczne. Uświetniają imprezy organizowane przez inne podmioty (senioralia, Dni Seniora,  okolicznościowe). Biorą udział w pokazach, konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000489409
 • Konto:33 1090 2590 0000 0001 3705 9142
 • Adres:ul. Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:www.stowarzyszenie-as.pl
 • E-mail:as.bielsko@gmail.com
 • Telefon:695 940 994

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Akademia Seniora” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Akademia Seniora

KRS 0000489409

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00