1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja TV PULS "Pod Dębem"
  KRS 0000491153

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Pod Dębem" znajdziesz pomoc, zrozumienie i godność

Fundacja TV PULS „Pod Dębem” jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce.

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja przekaże środki uzyskane dzięki 1% m.in. na sprzęt medyczny, rehabilitację, zakup leków, środków higienicznych, aparatów słuchowych dla potrzebujących osób starszych.

Więcej o nas

Kim jesteśmy?  

 • grupą ludzi, zrzeszoną wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce;
 • organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • fundacją, której Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o.;
 • organizacją pożytku publicznego (od 29 kwietnia 2016 roku).

Jak działamy?

 • na podstawie przepisów prawa polskiego i w oparciu o Statut określający cele i zasady działania Fundacji;
 • nasza działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe oraz SMS-y, z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus, Play i Orange) przekazują na nasze konto;
 • nasza działalność jest jawna – co roku publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby umożliwić zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom (podanie do wiadomości publicznej wymienionych sprawozdań wynika także z przepisów prawa).

Celami Fundacji są:

1. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. działalność charytatywna,
3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych,
4. promocja i organizacja wolontariatu,
5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi;
6. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
7. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
8. propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.   

Nasza wizja:

Szanowni Państwo,

w grudniu 2018 roku Fundacja TV Puls „Pod Dębem” rozpoczęła szósty rok działalności. 

Ostatni rok był dla naszej Fundacji bardzo intensywny. Największym projektem zakończonym pełnym sukcesem było przekazanie 17 łóżek rehabilitacyjnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu o łącznej wartości ponad 85 000 złotych. Oprócz tego, regularnie finansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, dofinansowywaliśmy zakup wózków elektrycznych, przekazywaliśmy na rzecz seniorów środki medyczne, paczki z żywnością, a także ciepłą odzież zimową. Relacje z większości naszych inicjatyw znajdują się na naszej stornie internetowej, Facebooku a także Instagramie.

W najbliższym roku chcielibyśmy nadal prowadzić działania nakierowane na wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Doskonale rozumiemy, że chociaż pomoc, której udzielamy ma najczęściej wymiar materialny, to wspieranie seniorów, nie może sprowadzać się tylko do niego. Mądre, odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych muszą mieć charakter stały i kompleksowy. Powinny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby tej grupy społecznej.

W 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, planujemy – oprócz pomocy mającej wymiar materialny – angażować się przede wszystkim w działania promujące głównie międzypokoleniowe spędzanie wolnego czasu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia i wspierania podejmowanych przez nas działań w 2019 roku.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczne wyrazy sympatii.

Z wyrazami szacunku,

Erin Dąbska


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000491153
 • Konto:26 109 0 10 43 0 000 0001 325 6
 • Adres:chełmska 21 bud 22 00-724 Warszawa
 • WWW:http://fundacjapoddebem.pl/podaruj-1/
 • E-mail:kontakt@fundacjapoddebem.pl
 • Telefon:48 22 559 73 33 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja TV PULS "Pod Dębem"

  KRS 0000491153

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja TV PULS "Pod Dębem"

 • "Pod Dębem" znajdziesz pomoc, zrozumienie i godność

  Fundacja TV PULS „Pod Dębem” jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja przekaże środki uzyskane dzięki 1% m.in. na sprzęt medyczny, rehabilitację, zakup leków, środków higienicznych, aparatów słuchowych dla potrzebujących osób starszych.

 • Więcej o nas

  Kim jesteśmy?  

  • grupą ludzi, zrzeszoną wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce;
  • organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • fundacją, której Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o.;
  • organizacją pożytku publicznego (od 29 kwietnia 2016 roku).

  Jak działamy?

  • na podstawie przepisów prawa polskiego i w oparciu o Statut określający cele i zasady działania Fundacji;
  • nasza działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe oraz SMS-y, z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus, Play i Orange) przekazują na nasze konto;
  • nasza działalność jest jawna – co roku publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby umożliwić zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom (podanie do wiadomości publicznej wymienionych sprawozdań wynika także z przepisów prawa).

  Celami Fundacji są:

  1. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalność charytatywna,
  3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych,
  4. promocja i organizacja wolontariatu,
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi;
  6. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
  7. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
  8. propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.   

  Nasza wizja:

  Szanowni Państwo,

  w grudniu 2018 roku Fundacja TV Puls „Pod Dębem” rozpoczęła szósty rok działalności. 

  Ostatni rok był dla naszej Fundacji bardzo intensywny. Największym projektem zakończonym pełnym sukcesem było przekazanie 17 łóżek rehabilitacyjnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu o łącznej wartości ponad 85 000 złotych. Oprócz tego, regularnie finansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, dofinansowywaliśmy zakup wózków elektrycznych, przekazywaliśmy na rzecz seniorów środki medyczne, paczki z żywnością, a także ciepłą odzież zimową. Relacje z większości naszych inicjatyw znajdują się na naszej stornie internetowej, Facebooku a także Instagramie.

  W najbliższym roku chcielibyśmy nadal prowadzić działania nakierowane na wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Doskonale rozumiemy, że chociaż pomoc, której udzielamy ma najczęściej wymiar materialny, to wspieranie seniorów, nie może sprowadzać się tylko do niego. Mądre, odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych muszą mieć charakter stały i kompleksowy. Powinny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby tej grupy społecznej.

  W 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, planujemy – oprócz pomocy mającej wymiar materialny – angażować się przede wszystkim w działania promujące głównie międzypokoleniowe spędzanie wolnego czasu.

  Serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia i wspierania podejmowanych przez nas działań w 2019 roku.

  Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczne wyrazy sympatii.

  Z wyrazami szacunku,

  Erin Dąbska

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000491153
 • Konto:26 109 0 10 43 0 000 0001 325 6
 • Adres:chełmska 21 bud 22 00-724 Warszawa
 • WWW:http://fundacjapoddebem.pl/podaruj-1/
 • E-mail:kontakt@fundacjapoddebem.pl
 • Telefon:48 22 559 73 33
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00