1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Ludzie Jesieni

KRS 0000496289

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Ludzie Jesieni

KRS 0000496289

Prezent OPP

Pomagamy ludziom z niepełnosprawnościami, starszym, chorym, potrzebującym każdej pomocy

Fundacja Ludzie Jesieni została utworzona przez panią Urszulę Kielar w roku 2014. Jak sama mówi – była to potrzeba serca. By nieść pomoc ludziom najbardziej jej potrzebującym. By dawać z siebie to, co najwartościowsze. Zaufanie. Wsparcie. Pomysł ma na celu zapewnienie osobom potrzebującym i ich bliskim wszechstronnej oraz profesjonalnej opieki medycznej oraz merytorycznej. Pod tym pojęciem rozumiemy rehabilitację i edukację ulokowaną w jednym miejscu, jako ogromnie ważny aspekt życia dnia codziennego wielu rodzin. Kierujemy się ku osobom starszym. Ale pomagamy wszystkim, którym pomóc możemy. Rola Fundacji to między innymi dojazdy choćby na konsultacje lekarskie, rehabilitację, porady psychologiczne, pedagogiczne, dogoterapię czy inne rodzaje aktywności wyczerpują i zajmują bardzo dużo czasu. Ale Fundacja to także WRP. Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. Osobny właściwie dział funkcjonowania naszej organizacji. I o nim również dowiedzą się Państwo na naszej stronie. Choć oficjalna siedziba Fundacji Ludzie Jesieni mieści się w Siemianicach przy ul. Stawowej, to tak naprawdę działamy w całej Polsce, a szczególnie w województwie dolnośląskim i lubuskim. Walczymy o środki na działalność statutową. Pomagamy schorowanym poprzez projekt WRP. Staramy się istnieć tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% wykorzystamy zawsze w interesie ludzi z niepełnosprawnościami, starszych, chorych, potrzebujących każdej pomocy. Pieniądze zasilą także nasze dwa sztandarowe projekty: Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta (zasięg już międzywojewódzki), oraz Nie daj się czadowi. Lista naszych dokonań złożona zgodnie z ustawą do KRS jest przebogata.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Ludzie Jesieni została utworzona przez panią Urszulę Kielar w roku 2014. Jak sama mówi – była to potrzeba serca. By nieść pomoc ludziom najbardziej jej potrzebującym. By dawać z siebie to, co najwartościowsze. Zaufanie. Wsparcie. Pomysł ma na celu zapewnienie osobom potrzebującym i ich bliskim wszechstronnej oraz profesjonalnej opieki medycznej oraz merytorycznej. Pod tym pojęciem rozumiemy rehabilitację i edukację ulokowaną w jednym miejscu, jako ogromnie ważny aspekt życia dnia codziennego wielu rodzin. Kierujemy się ku osobom starszym. Ale pomagamy wszystkim, którym pomóc możemy. Rola Fundacji to między innymi dojazdy choćby na konsultacje lekarskie, rehabilitację, porady psychologiczne, pedagogiczne, dogoterapię czy inne rodzaje aktywności wyczerpują i zajmują bardzo dużo czasu. Ale Fundacja to także WRP. Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. Osobny właściwie dział funkcjonowania naszej organizacji. I o nim również dowiedzą się Państwo na naszej stronie. Choć oficjalna siedziba Fundacji Ludzie Jesieni mieści się w Siemianicach przy ul. Stawowej, to tak naprawdę działamy w całej Polsce, a szczególnie w województwie dolnośląskim i lubuskim. Walczymy o środki na działalność statutową. Pomagamy schorowanym poprzez projekt WRP. Staramy się istnieć tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Fundacja Ludzie Jesieni pozyskała dotację na realizację zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznań w ramach realizacji ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Opaska medyczna dla seniorów. p.t. „Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta-WRP®”. Termin realizacji do 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dalsze informacje o projekcie będą zamieszczane sukcesywnie w miarę uzgodnień z współfinansującymi i wspierającymi projekt.

Zadania WRP w przykładowym projekcie:

1. Rozpoczęcie kampanii edukacyjno-wdrożeniowej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego  pod nazwą „Poczuj się bezpieczniej z bransoletkami WRPWspomaganie Ratownictwa Pacjenta”, która podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku senioralnym  i z różnymi niepełnosprawnościami  mieszkających Miasto Legnica i jego okolice,

2. wytypowanie 330 osób, które w pierwszej kolejności ze względu na ich stan zdrowia będą zaopatrzone w bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy,

3.ustalenia  terminu warsztatu a także i innych działań projektowych które będą sukcesywnie zamieszczane  na stronach internetowych fundacji a także współfinansujących i partnerów projektu  www.fundacjaludziejesieni.pl, www.wrp.info.pl a także Urzędu Miejskiego www.legnica.eu , Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych www.rcwip.pl , Firma Organique www.organique.pl, Firma Silikonki  silikonki.pl .

4. opracowaniu i druku 40 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych.

5. zlecenia przez koordynatora projektu zakupu 330 szt. i transportu silikonowych bransoletek  WRP ( z chipem NFC)  przyjaznych ciału dla wytypowanych uczestników projektu,

6. realizacji jednego 2h warsztatu edukacyjno-wdrożeniowego w Mieście Legnica na który zostaną zaproszone min. osoby wytypowane do projektu a także i ich rodziny, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami, przedstawicieli instytucji pomocowych min. MOPS, PCPR, Przychodni Zdrowia,  Rada Seniorów, Policji itp. który będzie miała na celu przekazanie przez: ratownika medycznego i moderatora dokładnych  informacji o sposobie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu bransoletek WRP-  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta dla uczestników warsztatu, które w znacznym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa i wydatnie skróci czas w udzielaniu pierwszej pomocy osobom np. w wieku senioralnym, niekomunikatywnym, nieprzytomnym a także z różnymi schorzeniami  i uczuleniami,

7. zaprogramowania /aktualizacji 330 szt. bransoletek w podstawowe dane osób biorących udział w warsztatach, które podpiszą zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Technologia NFC wykorzystująca zbliżenie czytnika  smartfonu do bransoletki   i natychmiastowy  odczytu informacji  w niej zapisanych z  imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, losowym numerem ID  i  nr tel. osoby bliskiej bardzo pomoże ratownikom w zdobyciu wiedzy o schorzeniach lub uczuleniach osoby której będzie udzielana pierwsza pomoc. Numer ID  będzie także umieszczony  w postaci widocznego nadruku na zewnętrz bransoletki. Do Bazy Danych WRP, szyfrowanej protokołem SSL (https) zostaną zarejestrowane numery ID przyporządkowane do zaprogramowanych bransoletek, z w/w podstawowymi danymi. W dalszej części realizacji projektu uczestnicy dostarczą do Bazy Danych WRP dane medyczne poświadczone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego  o  jednostki chorobowe które często  będą kluczowe  w trakcie udzielania pierwszej pomocy szczególnie przez ratowników medycznych. Dane  zostaną zapisane  w  kodach  ICD-10 czytelnych tylko dla służb medycznych.

Kilka słów o WRP: System WRP® – czyli Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta powstał na przełomie lat 2015/2016. Ideą systemu, dalej zwanego po prostu WRP, była możliwość wsparcia niesienia pomocy przez Pogotowie Ratunkowe czy SOR-y ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują: seniorom, schorowanym, niepełnosprawnym czy niekontaktującym się z otoczeniem. Mówiąc o pomocy myślimy o udostępnieniu specjalnie wcześniej przygotowanych Danych Pacjenta ratownikom i lekarzom już w momencie zgłoszenia wypadku na numer 112 lub 999. Dane te, podpisane przez Pacjenta, jego Opiekuna i lekarza rodzinnego są niezwykle pomocne w momencie, kiedy Pogotowie już w chwili zgłoszenia wie, do kogo wyjeżdża. Nawet wtedy, kiedy osoba ta jest nieprzytomna, a udzielający jej pomocy obcy człowiek nie wie o niej nic prócz płci i stanu, jaki w danym momencie zastał.

Kilka słów o Nie daj się czadowi. Program, obecnie bardzo popularny powstał w odpowiedzi na społeczne zainteresowanie tematyką ochrony ludności przed czadem. FLJ prowadzi obecnie szeroką kampanię na terenie Dolnego Śląska, wyposażając z pozyskanych środków nie tylko ludność miast i wsi w domowe czujki czadu, ale także jednostki publicznej ochrony zdrowia: ostatnio Pogotowie Ratunkowe w Legnicy otrzymało 15 profesjonalnych czujek czadu do prowadzenia akcji ratunkowych.

Więcej - w sprawozdaniu działalności za rok 2018.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000496289
 • Konto:59 9583 0009 0018 3921 2000 0001
 • Adres:ul. Stawowa 5 Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie
 • WWW:www.fundacjaludziejesieni.pl
 • E-mail:u.kielar@flje.pl
 • Telefon:48695550710

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Ludzie Jesieni” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Ludzie Jesieni

KRS 0000496289

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00