1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Eurointegracja

KRS 0000497348

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Eurointegracja

KRS 0000497348

Prezent OPP

Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne.

Głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Ponadto obrane cele to: organizacja imprez sportowych, organizowanie obozów, rozwój i organizacja sportu, rehabilitacji, rekreacji, turystyki, uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, popularyzacja sportu wśród tych osób, które przyczynia się do przeciwdziałania patologiom społecznym wśród najmłodszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Od września 2014r. Stowarzyszenie jest organizatorem Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej Stowarzyszenie.  Swoją działalność prowadzi na terenie miasta Włocławka i okolic. W zadaniach tych biorą udział wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości. Stowarzyszenie niesie pomoc osobom niepełnosprawnym z różnym stopniem niepełnosprawności (z dysfunkcjami narządów ruchu oraz z dewiacjami psychicznymi). Skupiamy obecnie 120 członków oraz posiadamy profesjonalną kadrę – instruktorsko-trenerską oraz pedagogiczną. Są to pedagodzy – nauczyciele dyplomowani, nauczyciele po wyższych studiach wychowania fizycznego – instruktorzy prowadzący zajęcia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne na basenie (nauka pływania, gimnastyka wodna, ćw. rehabilitacyjne) oraz instruktorzy prowadzący ćw. korektywne, jak również instruktorzy turystyki i krajoznawstwa.

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1,5% są wykorzystywane przede wszystkim na aktywizacje osób z niepełnosprawnościami, na rehabilitacje, na wsparcie psychologiczne- pedagogiczne oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:

Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne.

Łączymy się ze wszystkimi, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu i ze wszystkich sił pragną uczestniczyć w życiu społecznym.

O nas:

Głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Wizja:

Dążymy do tego, aby własną postawą i działaniami pokazywać osobom niepełnosprawnym, że marzenia są możliwe do ich realizowania.

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” we Włocławku w tym roku będzie obchodziło Jubileusz 18- lecia swojej działalności.

Realizujemy cele poprzez  filary:

< sport i rekreacja,

< turystyka i krajoznawstwo,

< kultura i edukacja,

< rehabilitacja.

Najważniejsze realizowane zadania:

Organizacja Olimpiady Hefajstosa Włocławek – organizowana dla osób niepełnosprawnych Miasta Włocławek i województwa Kujawsko-Pomorskiego  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji sparingów, meczy kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz udział  we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe”  - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

„Ochrona i Promocja Zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Aktywność – receptą na pogodną jesień życia”     2019, 2020

 Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych. „Rehabilitacja – to dla nas bardzo wiele” – 2016, 2017, 2018, 2019

Ponadto obrane cele to: organizacja imprez sportowych, uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wśród tych osób, które przyczynia się do przeciwdziałania patologiom społecznym wśród najmłodszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi na terenie miasta Włocławka i okolic. Obecnie skupia 110 członków. Wszystkie osoby posiadają orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym). Wielokrotnie w naszych zadaniach biorą udział rodziny, przyjaciele i społeczność Włocławka oraz wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”  korzysta z pracy wolontariuszy skupiających się Centrum Organizacji Pozarządowej i Wolontariatu i w różnych szkołach. Wolontariusze pomagają w organizacji imprez sportowych, podczas zajęć sportowych osób niepełnosprawnych, zajęć kulturalnych, zajęć techniczno-artystycznych, pikników, wyjazdów turystycznych oraz w nagłych potrzebach.

Wielkim wyróżnieniem dla nas jest organizacja Olimpiady Hefajstosa Włocławek – odbyło się 6 cykli dla osób niepełnosprawnych z miasta Włocławka i woj. Kujawsko-pomorskiego. A za ostatnią edycję Olimpiady Hefajstosa stowarzyszenie nasze otrzymało nagrodę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Również wyróżnieniem dla nas była  organizacja imprezy z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu #BeActive  w 2016 i 2017roku.  Celem tych imprez była promocja zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej, czynne i efektywne spędzanie wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych stowarzyszenia jak również dla dzieci, młodzieży, seniorów i społeczności lokalnej.

Konkurs „Stalowy Anioł” – w naszych rękach zdobyty w 2017r., natomiast w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” nasze stpowarzyszenie otrzymało w 2019r.

< Dyplom  z wyrazami uznania za działania na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie o los drugiego człowieka – Prezydent Włocławka Pan Marek Wojtkowski – 17.11.2017

< Powołanie przedstawiciela naszego stowarzyszenia do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski 15.11.2017

< Gratulacje dla osób zaangażowanych w realizację misji Stowarzyszenia  - Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz - 2017

< Certyfikat - Organizacja Sprawdzona – Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – grudzień 2017

< Powołanie do Wojewódzkiej, Powiatowej Społecznej Rady do Spraw ON przedstawicieli „Eurointegracja”  2019

 

Obecnie nasze stowarzyszenie skupia się na integracji wielopokoleniowej, stara się tworzyc pozytywne więzi, kształtuje właściwe postawy, przestrzega regułu fair-play oraz pokazuje  tajniki różnych dyscyplin sportu.

Ponadto organizujemy wiele inicjatyw i przedsięwzięć rozbudzających zainteresowania, pasje, wzmacniające wiarę we własne możliwości i szansę osiągnięcia sukcesu, sportowe, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjno-kulturalne. Kreujemy pozytywne wzorce postępowania, wyrabiamy umiejętności autoprezentacji. Organizujemy warsztaty teatralno-muzyczne, gdzie ON występują na scenie w Prezentacjach Twórczości ON Mój świat – moje życie. W 2017 roku nasza grupa zdobyła III miejsce w tych prezentacjach w sztuce pn. LOKOMOTYWA – J. Tuwima, natomiast w 2019 roku nasza organizacja zdobyła II miejsce w tym samym konkursie pn. „Wesoły pociąg”

Realizujemy pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów poprzez rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, w organizowaniu zbiórek odzieży  art. spożywczych dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie mieszkań dla członków.

Stowarzyszenie nasze startuje w różnych otwartych konkursach ofert, szukając środków na prowadzenie działalności statutowej. Uzyskujemy środki na wsparcie zadań z: Urzędu Miasta Włocławek, Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego.

Współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami na terenie miasta Włocławek jak również ze szkołami podstawowymi i licealnymi.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000497348
 • Konto:38 1090 1519 0000 0001 3397 5282
 • Adres:87-800 Włocławek ul. Chopina 10/12
 • WWW:eurointegracja.pl
 • E-mail:j.schwarz@onet.eu
 • Telefon:698 493 061

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Eurointegracja” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Eurointegracja

KRS 0000497348

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00