1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

KRS 0000498752

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

KRS 0000498752

Prezent OPP

Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób z autyzmem

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem działa jako stowarzyszenie od 20 lutego 2014 r. a wcześniej jako grupa wsparcia

od września 2012 r.  Obecnie jesteśmy organizacją pożytku publicznego i cały czas rozwijamy się poszerzając zakres swoich działań.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków oraz wolontariuszy.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dochód z 1 % przeznaczymy na sfinansowanie wkładu własnego w różnych projektach realizowanych ze środków publicznych, są to projekty realizujące rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, socjoterapię. Przeznaczymy je również na sfinansowanie wydruku nowych materiałów informacyjnych np. ulotek.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych nakierowanych na lokalną społeczność w celu działania na jej rzecz wyznającym zasadę iz każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i nikt nie może być wykluczony i pozostawiony poza nawiasem społeczeństwa.
W związku z powyższym głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie aktywności społecznej obywateli.

Organizujemy Dni Wiedzy o Autyzmie w swoim mieście, prelekcje, konferencje, aby szerzyć wiedzę o autyzmie na terenie naszego powiatu.

Pomagamy rodzicom na początku diagnozy odnaleźć się w gąszczu i natłoku informacji o różnych terapiach i możliwościach leczenia autyzmu, aby nie tracili czasu na nieistotne informacje.

Staramy się, aby nasi podopieczni uczestniczyli w różnych aktywnościach, wydarzeniach. organizowanych przez inne organizacje i instytucje - włączamy nasze dzieci do różnych akcji, aby 

zwiększyć ich socjoterapię, a przez to szanse na ich lepsze funkcjonowanie.


Stowarzyszenie nastawia się przede wszystkim na działania w sferze>
społecznej,prawnej,pedagogicznej,psychologicznej,terapeutycznej,socjalnej i medycznej na rzecz osób z autyzmem.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez :
Organizowanie zajęć wyrównawczych w zrozumieniu edukacyjnym i społecznym dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
Tworzenie i wspieranie punktów opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców- Spotykamy się co dwa tygodnie w naszej siedziebie, na spotkania mogą przyjść rodzice dzieci ze spektrum autyzmu , działamy jako grupa wsparcia.
Umożliwienie większego dostępu do dóbr kulturalnych, społecznych, sportowych, rozrywkowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Umożliwienie zaistnienia w środowisku lokalnym na płaszczyźnie kulturalnej,sportowej,edukacyjnej,rozrywkowej i innych.
Prowadzenie działań profilaktycznych i wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych- Organizujemy różnego rodzaju terapie dla naszych podopiecznych - hipoterapię,hydroterapię, treningi umiejętności społecznych, wyjazdy integracyjne, wspólne warsztaty plastyczne. Aktywujemy naszych podopiecznych do różnych działań jak i ich rodziców.
Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Współpraca z instytucjami działającymi na  rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizowanie grup pomocowych,wsparcia i samopomocowych.
Zapewnienie podopiecznym możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zajęć mających na celu podtrzymanie ich możliwości psychofizycznych.
Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego,zwiększenie kompetencji,umiejętności i zapobieganie wypaleniu zawodowemu,realizatorom zadań statutowych Stowarzyszenia.
Stworzenie i prowadzenie baz danych,związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,szkoleniowych i innych.- ulotki przedstawiające informacje o autyzmie, o naszym stowarzyszeniu.
Wypowiadanie się w sprawach publicznych,związanych z celami Stowarzyszenia- Staramy się systematycznie umieszczać informacje o działalności stowarzyszenia na różnych portalach informacyjnych jak i w telewizji lokanej oraz w prasie lokalnej.
Współpracę z osobami fizycznymi,prawnymi,władzami samorządowymi,państwowymi,sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.
Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000498752
 • Konto:82 1020 1912 0000 9802 0121 0426
 • Adres:ul. Sobieskiego 279 , 84-200 Wejherowo
 • WWW:https://www.facebook.com/autyzm.wejherowo
 • E-mail:autyzm.wejherowo@wp.pl
 • Telefon:512491171

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

KRS 0000498752

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00