1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma
KRS 0000500977PodajCel

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma
KRS 0000500977PodajCel

Prezent OPP

Wczesna Diagnoza i Rehabilitacja szansą na rozwój dziecka

Działalność Fundacji Sigma skupia się na:

 • pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi
 • organizowaniu ośrodków terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 • prowadzeniu specjalistycznych przedszkoli.

   

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Utworzenie pierwszego specjalistycznego przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Żarach woj. lubuskie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” została powołana przez fundatorów w dniu 10 października 2013 roku. W marcu 2014 r. została wpisana do rejestru organizacji pozarządowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zyskując tym samym osobowość prawną. W listopadzie 2016 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Główny obszar działlności

Głównym obszarem działalności Fundacji były sąsiadujące ze sobą powiaty: żarski i żagański. Odbiorcami naszego wsparcia będą również rodziny zamieszkujące sąsiadujące województwo Dolnośląskie w szczególności bliżej położonych miejscowości np. Świętoszów, Ruszów itdp) których mieszkańcy uczą się i pracują w powiecie żarskim i żagańskim. Przedmiot działalności w pełni obrazuje symbolika nazwy i logotypu Fundacji.  „SI-gma” ma dla nas dwojakie znaczenie symboliczne. Po pierwsze grecka litera sigma, w matematyce określająca sumę, odzwierciedla nasze kompleksowe podejście do pomocy najmłodszym. Dążymy do tego aby nasza działalność obejmowała wszystkie aspekty wspierania rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Do najważniejszych elementów zaliczamy:

 • podnoszenie świadomości poprzez szkolenia dla rodziców i prawnych opiekunów w tematyce prawidłowego rozwoju dzieci w pierwszych okresach życia, znaczeniu podjęcia natychmiastowych działań w przypadku podejrzenia zaburzeń.
 • pełną diagnozę rozwoju w skład w której wchodzi m.in. diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju psychoruchowego), logopedyczna, Integracji Sensorycznej, psychologiczna,
   i na jej podstawie profesjonalną opiekę, terapię i rehabilitację
 • stale rozwijającą się i podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę.

Dzięki spójnemu oddziaływaniu w/w elementów dzieci z poważnymi zaburzeniami mają szanse na w miarę stabilny i ciągły rozwój co w przyszłości może zaowocować umiejętnością samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie a osobom z mniejszymi obciążeniami na nadrobienie zaległości i  normalne przyswajanie wiedzy i umiejętności w kolejnych etapach edukacyjnych. Po drugie wyróżnienie w nazwie liter SI symbolizuje jedną z najważniejszych obecnie i przynoszących istotne korzyści form terapii psychomotorycznej  SI – Integrację Sensoryczną (integracja odruchów).

Działność na rzecz środowiska lokalnego

 • Organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii: Obóz z elementami żeglarstwa „Łap wiatr w Żagle”, „Obóz wypoczynkowy z nauką jazdy konnej „Wakacje w siodle””, półkolonie „Wakacje z Pi i SI-gmą”
 • Prowadzimy Świetlicę środowiskową "SI-gma Kids"
 • Cyklicznie organizujemy obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego – uroczystości i spotkanie w ramach grupy wsparcia. W ramach tego działania dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, parafii rzymsko-katolickich i firmy AVA zebraliśmy środki i ufundowaliśmy pomnik Dziecka Utraconego który został postawiony na żarskim cmentarzu komunalnym
 • W ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III sektora miasta Żary” – zorganizowaliśmy cykl 8 specjalistycznych szkoleń oraz doradztwo finansowo – księgowe dla członków i sympatyków organizacji pozarządowych
 • Aby zachęcić dzieci i młodzież do nauki przedmiotów ścizłych realizujemy co roku projekty pt. „Atrakcyjna fizyka” – w ramach którego organizujemy cykl lekcji pokazowych z zakresu fizyki i chemii eksperymentalnej dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Działalność szkoleniowa

Jednym z naszych priorytetów jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry współpracującej z Fundacją oraz wzbogacanie wiedzy i podnoszenie świadomości rodziców. Organizujemy szkolenia z zakresu prawidłowego rozwoju dziecka, świadomego wykorzystania zabawek i pomocy dydaktycznych. Dla specjalistów pozyskujemy środki na szkolenia z zakresu nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000500977
 • Konto:54 2030 0045 1110 0000 0362 5090
 • Adres:Ul.Pułaskiego 7b, 68-200 Żary
 • WWW:fundacjasigma.pl
 • E-mail:fundacjasigma@gmail.com
 • Telefon:606 301 185

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma

KRS 0000500977

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00