1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Vince Malum Bono
  KRS 0000506557

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Zbudujmy Godną Starość!

DZIAŁANIA

Pomoc niesiemy m.in. poprzez bezpośrednią pomoc społeczną - w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Kupujemy sprzęt medyczny osobom, które potrzebują takiej pomocy. Ponadto spotykamy się z dziećmi i młodzieżą, by rozwijać ich zainteresowania. Od kilku lat prowadzimy szkolenia dla najmłodszych, m.in. z nauką obcowania ze zwierzętami. Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

Jak wykorzystamy 1%

Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

Więcej o nas

O FUNDACJI

Fundacja została powołana, by działać na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży. W szczególności jest ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony zdrowia i zapobieganiu społecznemu wykluczeniu. Ponadto ma pomagać w rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień, wspieraniu inicjatyw wychowawczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz promować zdrowy tryb życia. Naszym celem jest także zapobieganie patologiom społecznym, przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania.

OPP - Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego!

Od dnia 31.07.2017 r. nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu możemy pozyskiwać środki z 1% przekazywanego podatku. 

W Polsce praktycznie nie ma opieki geriatrycznej. Zapomina się i wyklucza społecznie starsze osoby,a to dzięki nim mamy suwerenny kraj. Społeczeństwo się starzeje, ludzie wyjeżdżają a nasi Dziadkowie i Rodzice chcą godnie żyć. Mamy wizję i cel: Budowa Domów Pomocy Osobom Starszym.

DZIAŁANIA

Powyższą pomoc niesiemy m.in. poprzez bezpośrednią pomoc społeczną - w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Kupujemy sprzęt medyczny osobom, które potrzebują takiej pomocy. Ponadto spotykamy się z dziećmi i młodzieżą, by rozwijać ich zainteresowania. Od kilku lat prowadzimy szkolenia dla najmłodszych, m.in. z nauką obcowania ze zwierzętami. Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

PRZYSZŁOŚĆ

Budujemy sieć domów spokojnej starości. Chcemy, by w każdym województwie znalazła się nasza placówka, gdzie będziemy mogli zadbać o zdrowie oraz komfort osób starszych. Chcemy stworzyć im godną starość, gdzie nie będą musieli się martwić o dostęp do leczenia, mieszkanie czy towarzystwo. Jesteśmy przekonani, że z Waszą pomocą uda nam się ten cel osiągnąć!

CELE

Celem fundacji jest:

 1. Działalność edukacyjna i oświatowa na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży, w szczególności ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony zdrowia i zapobieganie społecznemu wykluczeniu prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Pomoc w rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień, wspieranie inicjatyw wychowawczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz promocja zdrowego trybu życia,
 3. Zapobieganie patologiom społecznym, przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania,
 4. Wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie ekologii, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kultury i sztuki.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3. prowadzenie działalności charytatywnej;

 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

 5. prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

 6. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 7. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 8. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 10. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 12. realizowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 13. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 14. organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
  i młodzieży;

 15. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 16. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 17. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 18. upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;

 19. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

 20. promocję i organizację wolontariatu;

 21. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 22. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 23. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2003 nr 96 poz.873 z późn.zm.) w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

 

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I POMOŻ NAM ZBUDOWAĆ GODNĄ STAROŚĆ!

 


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000506557
 • Konto:73 203 0 00 45 1 110 0000 038 7 55 90
 • Adres:ul. Skibowa 5/34
 • WWW:www.vincemalumbono.org
 • E-mail:biuro@vincemalumbono.org
 • Telefon:889539451 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Vince Malum Bono

  KRS 0000506557

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Vince Malum Bono

 • Zbudujmy Godną Starość!

  DZIAŁANIA

  Pomoc niesiemy m.in. poprzez bezpośrednią pomoc społeczną - w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Kupujemy sprzęt medyczny osobom, które potrzebują takiej pomocy. Ponadto spotykamy się z dziećmi i młodzieżą, by rozwijać ich zainteresowania. Od kilku lat prowadzimy szkolenia dla najmłodszych, m.in. z nauką obcowania ze zwierzętami. Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

 • Jak wykorzystamy 1%

  Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

 • Więcej o nas

  O FUNDACJI

  Fundacja została powołana, by działać na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży. W szczególności jest ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony zdrowia i zapobieganiu społecznemu wykluczeniu. Ponadto ma pomagać w rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień, wspieraniu inicjatyw wychowawczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz promować zdrowy tryb życia. Naszym celem jest także zapobieganie patologiom społecznym, przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania.

  OPP - Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego!

  Od dnia 31.07.2017 r. nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu możemy pozyskiwać środki z 1% przekazywanego podatku. 

  W Polsce praktycznie nie ma opieki geriatrycznej. Zapomina się i wyklucza społecznie starsze osoby,a to dzięki nim mamy suwerenny kraj. Społeczeństwo się starzeje, ludzie wyjeżdżają a nasi Dziadkowie i Rodzice chcą godnie żyć. Mamy wizję i cel: Budowa Domów Pomocy Osobom Starszym.

  DZIAŁANIA

  Powyższą pomoc niesiemy m.in. poprzez bezpośrednią pomoc społeczną - w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Kupujemy sprzęt medyczny osobom, które potrzebują takiej pomocy. Ponadto spotykamy się z dziećmi i młodzieżą, by rozwijać ich zainteresowania. Od kilku lat prowadzimy szkolenia dla najmłodszych, m.in. z nauką obcowania ze zwierzętami. Z przekazanego przez Darczyńców 1% kupimy sprzęt rehabilitacyjny oraz ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom, które potrzebują tej pomocy. Sfinansujemy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zaadoptujemy dostępne pomieszczenia do codziennego, godnego funkcjonowania przez osoby starsze czy wykluczone społecznie. Zbudujemy Godną Starość!

  PRZYSZŁOŚĆ

  Budujemy sieć domów spokojnej starości. Chcemy, by w każdym województwie znalazła się nasza placówka, gdzie będziemy mogli zadbać o zdrowie oraz komfort osób starszych. Chcemy stworzyć im godną starość, gdzie nie będą musieli się martwić o dostęp do leczenia, mieszkanie czy towarzystwo. Jesteśmy przekonani, że z Waszą pomocą uda nam się ten cel osiągnąć!

  CELE

  Celem fundacji jest:

  1. Działalność edukacyjna i oświatowa na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży, w szczególności ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony zdrowia i zapobieganie społecznemu wykluczeniu prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. Pomoc w rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień, wspieranie inicjatyw wychowawczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz promocja zdrowego trybu życia,
  3. Zapobieganie patologiom społecznym, przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania,
  4. Wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie ekologii, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kultury i sztuki.

  Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

  1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  3. prowadzenie działalności charytatywnej;

  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

  5. prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

  6. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  7. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  8. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

  9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  10. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

  11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  12. realizowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

  13. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  14. organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
   i młodzieży;

  15. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
   i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  16. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

  17. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  18. upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;

  19. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

  20. promocję i organizację wolontariatu;

  21. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  22. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

  23. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2003 nr 96 poz.873 z późn.zm.) w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

   

  DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I POMOŻ NAM ZBUDOWAĆ GODNĄ STAROŚĆ!

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000506557
 • Konto:73 203 0 00 45 1 110 0000 038 7 55 90
 • Adres:ul. Skibowa 5/34
 • WWW:www.vincemalumbono.org
 • E-mail:biuro@vincemalumbono.org
 • Telefon:889539451
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00