1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA FANIMANI

KRS 0000507234

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA FANIMANI

KRS 0000507234

Prezent OPP

Wiele okazji... do pomagania!

Naszą misją jest wspieranie różnych organizacji w zbieraniu funduszy na to, co jest ważne. Współpracujemy z fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, harcerzami i innymi grupami realizującymi zadania o naturze prospołecznej. 

Fundacja FaniMani powstała 28 lutego 2014 roku w Poznaniu. Zauważyliśmy że, dzieci w Polsce od wczesnych lat nie są edukowane w zakresie przedsiębiorczości i nie posiadają przekonania że, same lub w grupie mogą zbierać środki na realizację marzeń czy celów społecznych.
Dostrzegliśmy również, że organizacje pozarządowe nastawione są na pozyskiwanie darowizn głównie od przedsiębiorców, grantów fundowanych przez organy Unii Europejskiej lub zbiórek publicznych. Wśród organizacji jest niska świadomość że, środki z Unii Europejskiej się skończą i organizacje będą zmuszone szukać innych źródeł finansowania, przede wszystkich w prężnie rozwijającym się internecie i mediach społecznościowych. 
Fundacja FaniMani powstała właśnie po to, aby oferować młodzieży szkolnej, organizacjom pozarządowym, osobom fizycznym w potrzebie lub realizującym cele charytatywne:

nowoczesne narzędzia do zbierania funduszy on-line,

edukację w zakresie efektywnego pozyskiwania darowizn,

gotowe i dedykowane materiały graficzne do promocji organizacji  w social media.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z 1,5% podatku przeznaczymy w głównej mierze na rozwój i utrzymanie narzędzi, które udostępniamy nieodpłatnie w ramach serwisu FaniMani.pl oraz działania edukacyjne wśród beneficjentów Fundacji FaniMani.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja FaniMani została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2014 r. Począwszy od dnia powstania Fundacja prowadzi w sposób nieprzerwany działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej zadania w zakresie:

działalność charytatywnej (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej zwaną „ustawą”),

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy),

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy),

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy),

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy (art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy).

Od powstania Fundacji, jej celami były i pozostają:

pielęgnowanie, promowanie i wspieranie oświaty, nauki, edukacji, kultury fizycznej, wychowania i sportu, a także innych zajęć prorozwojowych,

wspieranie organizacji szkolnych,

promowanie i kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Powyższe cele w toku działalności Fundacji zostały poszerzone o:

szerzenie wiedzy o przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego działających w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 tej ustawy,

wspieranie osób fizycznych w zbieraniu środków na cele charytatywne,

wspieranie wszelkich inicjatyw społecznie użytecznych organizowanych przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

Zgodnie ze statutem Fundacja FaniMani realizuje swoje cele statutowe nieodpłatnie na rzecz ogółu społeczeństwa i w zakresie pożytku publicznego. Fundacja FaniMani udostępnia bezpłatnie:

Serwis FaniMani.pl

W 2015 roku Fundacja FaniMani jako pierwsza opracowała i udostępniła serwis FaniMani.pl do wspierania organizacji społecznych podczas robienia zakupów online. Serwis FaniMani.pl (www.fanimani.pl) współpracuje z ponad 1 000 sklepami internetowymi, które przekazują część swojego zysku na rzecz wskazanej przez Kupującego organizacji. Na koniec 2018 roku  w serwisie było zarejestrowanych pona 5 tysięcy organizacji wśród nich są fundacje, stowarzyszenia, szkoły, koła zainteresowań, kluby sportowe, drużyny harcerskie, przedszkola i żłobki. Kwota wsparcia dla benefocjentów pozyskana z serwisu FaniMani.pl przektoczyła milion złotych.

Akcja Sprytni Rodzice

W sierpniu 2017 roku Fundacja FaniMani po raz pierwszy uruchomiła akcję Sprytni Rodzice z dedykowaną stroną internetową: https://sprytnirodzice.org.pl/ Akcja ma na celu wspieranie przez rodziców klasy dziecka dzięki zakupom online poprzez serwis FaniMani.pl. Zebrane w ramach akcji środki są wypłacane w drugim kwartale roku kalendarzowego na rachunek wskazany przez radę rodziców, a  klasy mogą je przeznaczyć na wycieczkę szkolną, zakup sprzętu sportowego czy na nagrody na zakończenie roku szkolnego. W edycji 2017/2018 wzięło udział ponad 450 szkół z całej Polski. Fundacja FaniMani będzie powtarzać daną akcję co rok, a w 2018 roku rozpowszechniła ją także wśród żłobków i przedszkoli.

#GivingTuesdayPL

To polska edycja ogólnoświatowego ruchu, który gromadzi nas, aby  wzmacniać postawę dzielenia się. Wspólnie tworzymy społeczność, która docenia pomaganie. Która wie jak ważne jest ono dla naszego otoczenia i dla nas samych. Daje szczęście obdarowanym i nam samym.

W #GIVINGTUESDAYPL wierzymy, że dawanie ma bardzo szerokie znaczenie i każdy z nas może to robić. Na każdym etapie naszego życia możemy podarować coś innego. Młodzieńczy entuzjazm, energię zaangażowania, wiedzę i doświadczenie, umiejętności i relacje, poświęcenie uwagi i swój czas. Prędzej czy później, również pieniądze, którymi zapragniemy dzielić się z innymi.

Działania edukacyjne dla organizacji pozarządowych i środowisk szkolnych  w zakresie kształcenia przedsiębiorczości i rozwijania dobroczynności

Fundacja FaniMani prowadzi cykliczne szkolenia internetowe, w których czynnie uczestniczą organizacje społeczne. Podczas szkoleń Fundacja  udziela licznych porad w zakresie prowadzenia strony www, efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych czy zbierania 1,5% podatku. Szkolenia są zapisywane i bezpłatnie udostępniane w Internecie, po to aby każdy miał dostęp do wiedzy, którą dzieli się Fundacja FaniMani (kanał na YouTube)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000507234
 • Konto:46 2530 0008 2058 1028 6152 0001
 • Adres:ul. Czesława Miłosza 3
 • WWW:www.fanimani.pl
 • E-mail:info@fanimani.pl
 • Telefon:799785426

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „FUNDACJA FANIMANI” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
FUNDACJA FANIMANI

KRS 0000507234

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00