1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori
  KRS 0000511336

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twórczość autorska służąca dobru publicznemu

Misją Fundacji Ars Creatori jest działalność na rzecz twórczości autorskiej służącej dobru publicznemu. Jest OPP - Instytucją Kultury wpisaną do rejestru Fundacji MKiDN.

Jak wykorzystamy 1%

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest największą i najważniejszą niekomercyjną inicjatywą kulturalną, której celem jest wykorzystanie sztuki filmowej do pielęgnowania wiedzy o przeszłosci i tradycjach obronnych Polaków i Europejczyków

Więcej o nas

Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI jest obywatelską, pozarządową organizacją pożytku publicznego stojącą na straży polskiej historii i tradycji obronnych Wojska Polskiego. Połączenie w jednym projekcie tradycji obronnych oraz wiedzy historycznej wywodzi się z burzliwej polskiej historii, wypełnionej dużą ilością walk o wyzwolenie narodowe, suwerenność i niepodległość, prowadzonych przez Polaków m.in. w długim okresie zaborów. Głównym celem Fundacji jest podtrzymywania pamięci o dokonaniach przodków i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz wspieranie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn a także działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego, jako ważnej części dziedzictwa europejskiego i światowego. Dużą część tych celów Fundacja osiąga na drodze promowania sztuki filmowej pielęgnującej wiedzę o przeszłości, organizując znane w świecie, niekomercyjne międzynarodowe festiwale filmu historycznego i wojskowego. Otaczamy opieką i promocją najbardziej wartościowe, festiwalowe dzieła historyczne X Muzy, sławiące szacunek dla postaw patriotycznych i obywatelskich, oraz zrozumienie wartości narodowych. Nasze inicjatywy przyczyniają się do likwidowania białych plam w historii okresu zniewolenia komunistycznego oraz pomagają przywrócić ciągłość tradycji wywiedzionej z tysiącletniej historii Narodu i Państwa Polskiego. Operując technikami audiowizualnymi, przywołujemy obrazy przeszłości, które w najbardziej sugestywny sposób ugruntowują jej rozumienie i umacniają świadomość historyczną zwłaszcza młodego pokolenia a także jego dumę z poczucia przynależności do Narodu Polskiego. Edukacja historyczna, której służą nasze inicjatywy programowe realizowane w trybie pro bono, samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi placówkami kultury i oświaty, jest w obecnym świecie rewolucji informacyjnej, bardzo ważnym czynnikiem porządkującym wartki strumień codziennych informacji i ułatwiającym rozumienie logiki dziejów, rządzących także dziś otaczającym nas światem.

Poza festiwalem filmów historycznych i wojskowych - patrz strona internetowa projektu : www.militaryfilmfestival.pl - Fundacja prowadzi regularne, bezpłatne pokazy filmów historycznych i wojskowych w formule studyjnej, tj z wprowadzeniem krytyczno-filmowym przed projekcją oraz dyskusją uczestników spotkania filmowego, aranżowaną po projekcji filmu. Pozwala to np nauczycielom historii na zajęcia wykorzystujące pomoce audiowizualne a także pasjonatom filmu - zwłaszcza w przypadku poszerzonej formuły - wzięcie udziału w spotkaniu z twórcami filmu (reżyser, operator, aktorzy, scenograf, montażysta, producent itp) tj. w rodzaju spotkania autorskiego. Ta forma prezentacji poszczególnych utworów filmowych daje szansę nie tylko lepszego poznania samej wiedzy historycznej ale również otwiera okazję do poznania twórców prezentowanego filmu, jak i zagłębienia sie w strukturę dzieła filmowego oraz informacje o sposobie jego zrealizowania, technikach użytych do obrazowania przedstawionej opowieści oraz innych tajemnicach "filmowej kuchni"..

Służba społeczna naszej Fundacji pełniona jest w bardzo trudnym obszarze świadomości każdego człowieka, który chce być świadomym uczestnikiem życia społecznego we własnym kraju, ponadnarodowych wspólnotach, takich jak np Unia Europejska a także w globalizującym się coraz bardziej, świecie naszej planety. To aktywność non profit, którą możemy prowadzić dzięki Darczyńcom oraz różnego rodzaju pomocniczości instytucji nowoczesnego państwa, mądrości jego biznesowych mecenasów kultury oraz przede wszystkim osobistemu, obywatelskiemu zaangażowaniu ludzi przeznaczających na organizacje pożytku publicznego 1% swego podatku. Bardzo im wszystkim DZIĘKUJEMY za ich postawę.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000511336
 • Konto:80 114 0 20 04 0 000 3902 751 9 87 34
 • Adres:ul. Racławicka 152/80, 02-117 Warszawa
 • WWW:arscreatori.pl
 • E-mail:fundacja@arscreatori.eu
 • Telefon:601 292 919 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori

  KRS 0000511336

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori

 • Twórczość autorska służąca dobru publicznemu

  Misją Fundacji Ars Creatori jest działalność na rzecz twórczości autorskiej służącej dobru publicznemu. Jest OPP - Instytucją Kultury wpisaną do rejestru Fundacji MKiDN.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest największą i najważniejszą niekomercyjną inicjatywą kulturalną, której celem jest wykorzystanie sztuki filmowej do pielęgnowania wiedzy o przeszłosci i tradycjach obronnych Polaków i Europejczyków

 • Więcej o nas

  Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI jest obywatelską, pozarządową organizacją pożytku publicznego stojącą na straży polskiej historii i tradycji obronnych Wojska Polskiego. Połączenie w jednym projekcie tradycji obronnych oraz wiedzy historycznej wywodzi się z burzliwej polskiej historii, wypełnionej dużą ilością walk o wyzwolenie narodowe, suwerenność i niepodległość, prowadzonych przez Polaków m.in. w długim okresie zaborów. Głównym celem Fundacji jest podtrzymywania pamięci o dokonaniach przodków i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz wspieranie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn a także działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego, jako ważnej części dziedzictwa europejskiego i światowego. Dużą część tych celów Fundacja osiąga na drodze promowania sztuki filmowej pielęgnującej wiedzę o przeszłości, organizując znane w świecie, niekomercyjne międzynarodowe festiwale filmu historycznego i wojskowego. Otaczamy opieką i promocją najbardziej wartościowe, festiwalowe dzieła historyczne X Muzy, sławiące szacunek dla postaw patriotycznych i obywatelskich, oraz zrozumienie wartości narodowych. Nasze inicjatywy przyczyniają się do likwidowania białych plam w historii okresu zniewolenia komunistycznego oraz pomagają przywrócić ciągłość tradycji wywiedzionej z tysiącletniej historii Narodu i Państwa Polskiego. Operując technikami audiowizualnymi, przywołujemy obrazy przeszłości, które w najbardziej sugestywny sposób ugruntowują jej rozumienie i umacniają świadomość historyczną zwłaszcza młodego pokolenia a także jego dumę z poczucia przynależności do Narodu Polskiego. Edukacja historyczna, której służą nasze inicjatywy programowe realizowane w trybie pro bono, samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi placówkami kultury i oświaty, jest w obecnym świecie rewolucji informacyjnej, bardzo ważnym czynnikiem porządkującym wartki strumień codziennych informacji i ułatwiającym rozumienie logiki dziejów, rządzących także dziś otaczającym nas światem.

  Poza festiwalem filmów historycznych i wojskowych - patrz strona internetowa projektu : www.militaryfilmfestival.pl - Fundacja prowadzi regularne, bezpłatne pokazy filmów historycznych i wojskowych w formule studyjnej, tj z wprowadzeniem krytyczno-filmowym przed projekcją oraz dyskusją uczestników spotkania filmowego, aranżowaną po projekcji filmu. Pozwala to np nauczycielom historii na zajęcia wykorzystujące pomoce audiowizualne a także pasjonatom filmu - zwłaszcza w przypadku poszerzonej formuły - wzięcie udziału w spotkaniu z twórcami filmu (reżyser, operator, aktorzy, scenograf, montażysta, producent itp) tj. w rodzaju spotkania autorskiego. Ta forma prezentacji poszczególnych utworów filmowych daje szansę nie tylko lepszego poznania samej wiedzy historycznej ale również otwiera okazję do poznania twórców prezentowanego filmu, jak i zagłębienia sie w strukturę dzieła filmowego oraz informacje o sposobie jego zrealizowania, technikach użytych do obrazowania przedstawionej opowieści oraz innych tajemnicach "filmowej kuchni"..

  Służba społeczna naszej Fundacji pełniona jest w bardzo trudnym obszarze świadomości każdego człowieka, który chce być świadomym uczestnikiem życia społecznego we własnym kraju, ponadnarodowych wspólnotach, takich jak np Unia Europejska a także w globalizującym się coraz bardziej, świecie naszej planety. To aktywność non profit, którą możemy prowadzić dzięki Darczyńcom oraz różnego rodzaju pomocniczości instytucji nowoczesnego państwa, mądrości jego biznesowych mecenasów kultury oraz przede wszystkim osobistemu, obywatelskiemu zaangażowaniu ludzi przeznaczających na organizacje pożytku publicznego 1% swego podatku. Bardzo im wszystkim DZIĘKUJEMY za ich postawę.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000511336
 • Konto:80 114 0 20 04 0 000 3902 751 9 87 34
 • Adres:ul. Racławicka 152/80, 02-117 Warszawa
 • WWW:arscreatori.pl
 • E-mail:fundacja@arscreatori.eu
 • Telefon:601 292 919
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00