1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Zbieramy Razem
KRS 0000518797

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Anioły są wśród Nas - Przyjdź, Zobacz, Pomóż i Pozostań z Nami.

Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Realizacja nieodpłatna celu w ramach działalności pożytku publicznego:

w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych poprzez:

 1. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizację leczenia, rehabilitacji i zapatrzenia medycznego lub ortopedycznego;
 2. pomoc w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych oraz stałych;
 3. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizacje akcji promocyjnych i informacyjnych;
 4. prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-reklamowej w mediach z naciskiem na media społecznościowe;
 5. Współpracę z instytucjami opieki społecznej, ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi itp.
   

w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

 1. pomoc w pozyskiwaniu funduszy lub pozyskaniu sponsora na określony cel pomocy;
 2. pomoc prawna w przypadkach tego wymagających;
 3. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
 4. pomoc w pozyskaniu pomocy materialnej od darczyńców w postaci żywności, opału, odzieży itp.;
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na co przeznaczysz jeden procent swojego podatku w tym roku?! Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?
Prosimy nie zmarnuj tegorocznej szansy na pomoc dzieciom i dorosłym!

Naszych podopiecznych wspieramy w procesie leczenia poprzez:

 • pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub inne instytucje zobowiązane;
 • pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chory podopieczny;
Więcej o nas

Więcej o nas

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane, zagrożone wykluczeniem.

Wartości nadrzędne, którymi kierujemy się w Fundacji:

 1. Etyka, lojalność, uczciwość
 2. Niezależność
 3. Równość i tolerancja
 4. Profesjonalizm i odpowiedzialność

Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie: 

 • kampanii społecznych,
 • akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
 • organizujemy warsztaty i szkolenia,
 • udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
 • porady psychologiczne i obywatelskie,
 • wydawnictwa, konkursy

Nasze działania są zawsze nastawione na realne potrzeby podopiecznych wynikają bezpośrednio z ich doświadczenia i są kierowane zarówno do nich samych, jak i społeczeństwa, władz lokalnych i sejmowych.

Uczestniczymy w debatach medialnych i społecznych mających na celu poprawę sytuacji matek zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym.

Mija właśnie 2019 rok. Kolejny, już piąty, w działalności Fundacji Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni. Przybyło nam kilku nowych podopiecznych i realizowaliśmy nasze cele niesienia pomocy potrzebującym. Z uzyskanych z 1 procenta środków aż 38 procent wydatkowaliśmy na leczenie, 28 proc. na leki i sprzęt medyczny, a aż 32 proc. na rehabilitację. 2 proc. środków przeznaczyliśmy najbiedniejszym na zakup opału i żywności.

Realizacja pomocy potrzebującym nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Darczyńców. Nie otrzymujemy bowiem żadnych dotacji na nasze cele. Toteż pomoc nasza dociera tam, gdzie jest ona absolutnie niezbędna, konieczna. Wraz z nowym 2020 rokiem będziecie Państwo decydować, komu chcecie ofiarować swój 1 procent ze swojego dochodu za 2019 rok. Ufając, że nie zawiedliśmy Was wyrażamy nadzieję, że postawicie na Fundację Zbieramy Razem, która naprawdę pomaga, o czym wielu podopiecznych mogło się przekonać.

Oczywiste jest bowiem, że pomaganie innym nas uszlachetnia. Każdy z nas przeżywając tą samą krzywdę bądź troskę odczuwa ją całkiem inaczej. Człowiek posiada swój osobisty ,,worek uczuć”, z którego pod wpływem różnych przeżyć wyrzuca odpowiednie dla niego emocje w odrębnych sytuacjach. I wie, że cierpienie rzeczywiście uszlachetnia.

Kogoś dotyka poważna choroba, ale walka z nią bywa często ciężka i nierówna. Wtedy właśnie każda minuta naszego życia sprawia nam co raz więcej bólu i cierpienie. Ale człowiek dalej pragnie żyć i kiedy już udaje mu się przezwyciężyć chorobę, staje się bardziej dojrzały. Zaczyna być bardziej uczulony na czyjąś tragedię bądź krzywdę. Rozumie tych wszystkich pacjentów walczących o życie w szpitalach i to tylko dlatego, że sam to przeżył. Wie, ile siły i odwagi trzeba mieć w sobie. Na pewno umie odpowiednio zareagować na inne nieszczęścia. Choroba, która go spotyka pomaga stać mu się przede wszystkim odpornym i silniejszym niż do tej pory, a wcześniejsze problemy stają się błahe w porównaniu do tego, co przeżył. O tym, że cierpienie uszlachetnia można znaleźć w Starym Testamencie, a mianowicie w Księdze Hioba. Na głównego bohatera uważanego za bogobojnego i najsolidniejszego człowieka wschodu zaczynają spływać nieszczęścia.

Najpierw traci rodzinę, która znaczy dla niego bardzo wiele. Nie był to jednak powód do tego, by Hiob przestał wierzyć w Królestwo Niebieskie. Później ulega chorobie powodującej owrzodzenie, co również dla mężczyzny nie jest dowodem do tego, żeby zwątpić w Boga, żeby wyrzec się wiary i miłości do niego. Wręcz odwrotnie. Te krzywdy, których doświadczył sprawiły, że jego wiara stała się mocniejsza. Pokazał ludziom, że jest dzięki niej wytrwały. Jak mówi sam Sofokles „Bez bólu i cierpień nie istniejemy”.

- Uważam, że pomaganie innym uszlachetnia nas samych – przyznaje nam matka jednego z naszych podopiecznych. – Pomagając, uszczęśliwiamy ludzi, którym pomagamy i zyskujemy uznanie u innych. ludzi. Wiemy, ile dla innych znaczy ta pomoc.

Zachęcamy do niesienia pomocy potrzebującym w 2020 roku. Ile damy z siebie innym, tyle dostaniemy z procentem w najmniej oczekiwanym momencie. Bo dobro zawsze powraca. Szczęśliwego nowego, 2020 roku!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000518797
 • Konto:76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
 • Adres:Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108
 • WWW:zbieramyrazem.org
 • E-mail:fundacja@zbieramyrazem.org
 • Telefon:507090939Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Zbieramy Razem

KRS 0000518797

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Zbieramy Razem

 • Anioły są wśród Nas - Przyjdź, Zobacz, Pomóż i Pozostań z Nami.

  Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Realizacja nieodpłatna celu w ramach działalności pożytku publicznego:

  w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych poprzez:

  1. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizację leczenia, rehabilitacji i zapatrzenia medycznego lub ortopedycznego;
  2. pomoc w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych oraz stałych;
  3. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizacje akcji promocyjnych i informacyjnych;
  4. prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-reklamowej w mediach z naciskiem na media społecznościowe;
  5. Współpracę z instytucjami opieki społecznej, ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi itp.
    

  w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

  1. pomoc w pozyskiwaniu funduszy lub pozyskaniu sponsora na określony cel pomocy;
  2. pomoc prawna w przypadkach tego wymagających;
  3. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
  4. pomoc w pozyskaniu pomocy materialnej od darczyńców w postaci żywności, opału, odzieży itp.;
 • Jak wykorzystamy 1%

  Na co przeznaczysz jeden procent swojego podatku w tym roku?! Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?
  Prosimy nie zmarnuj tegorocznej szansy na pomoc dzieciom i dorosłym!

  Naszych podopiecznych wspieramy w procesie leczenia poprzez:

  • pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub inne instytucje zobowiązane;
  • pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chory podopieczny;
 • Więcej o nas

  Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

  Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

  Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

  Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

  Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

  Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane, zagrożone wykluczeniem.

  Wartości nadrzędne, którymi kierujemy się w Fundacji:

  1. Etyka, lojalność, uczciwość
  2. Niezależność
  3. Równość i tolerancja
  4. Profesjonalizm i odpowiedzialność

  Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie: 

  • kampanii społecznych,
  • akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
  • organizujemy warsztaty i szkolenia,
  • udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
  • porady psychologiczne i obywatelskie,
  • wydawnictwa, konkursy

  Nasze działania są zawsze nastawione na realne potrzeby podopiecznych wynikają bezpośrednio z ich doświadczenia i są kierowane zarówno do nich samych, jak i społeczeństwa, władz lokalnych i sejmowych.

  Uczestniczymy w debatach medialnych i społecznych mających na celu poprawę sytuacji matek zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym.

  Mija właśnie 2019 rok. Kolejny, już piąty, w działalności Fundacji Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni. Przybyło nam kilku nowych podopiecznych i realizowaliśmy nasze cele niesienia pomocy potrzebującym. Z uzyskanych z 1 procenta środków aż 38 procent wydatkowaliśmy na leczenie, 28 proc. na leki i sprzęt medyczny, a aż 32 proc. na rehabilitację. 2 proc. środków przeznaczyliśmy najbiedniejszym na zakup opału i żywności.

  Realizacja pomocy potrzebującym nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Darczyńców. Nie otrzymujemy bowiem żadnych dotacji na nasze cele. Toteż pomoc nasza dociera tam, gdzie jest ona absolutnie niezbędna, konieczna. Wraz z nowym 2020 rokiem będziecie Państwo decydować, komu chcecie ofiarować swój 1 procent ze swojego dochodu za 2019 rok. Ufając, że nie zawiedliśmy Was wyrażamy nadzieję, że postawicie na Fundację Zbieramy Razem, która naprawdę pomaga, o czym wielu podopiecznych mogło się przekonać.

  Oczywiste jest bowiem, że pomaganie innym nas uszlachetnia. Każdy z nas przeżywając tą samą krzywdę bądź troskę odczuwa ją całkiem inaczej. Człowiek posiada swój osobisty ,,worek uczuć”, z którego pod wpływem różnych przeżyć wyrzuca odpowiednie dla niego emocje w odrębnych sytuacjach. I wie, że cierpienie rzeczywiście uszlachetnia.

  Kogoś dotyka poważna choroba, ale walka z nią bywa często ciężka i nierówna. Wtedy właśnie każda minuta naszego życia sprawia nam co raz więcej bólu i cierpienie. Ale człowiek dalej pragnie żyć i kiedy już udaje mu się przezwyciężyć chorobę, staje się bardziej dojrzały. Zaczyna być bardziej uczulony na czyjąś tragedię bądź krzywdę. Rozumie tych wszystkich pacjentów walczących o życie w szpitalach i to tylko dlatego, że sam to przeżył. Wie, ile siły i odwagi trzeba mieć w sobie. Na pewno umie odpowiednio zareagować na inne nieszczęścia. Choroba, która go spotyka pomaga stać mu się przede wszystkim odpornym i silniejszym niż do tej pory, a wcześniejsze problemy stają się błahe w porównaniu do tego, co przeżył. O tym, że cierpienie uszlachetnia można znaleźć w Starym Testamencie, a mianowicie w Księdze Hioba. Na głównego bohatera uważanego za bogobojnego i najsolidniejszego człowieka wschodu zaczynają spływać nieszczęścia.

  Najpierw traci rodzinę, która znaczy dla niego bardzo wiele. Nie był to jednak powód do tego, by Hiob przestał wierzyć w Królestwo Niebieskie. Później ulega chorobie powodującej owrzodzenie, co również dla mężczyzny nie jest dowodem do tego, żeby zwątpić w Boga, żeby wyrzec się wiary i miłości do niego. Wręcz odwrotnie. Te krzywdy, których doświadczył sprawiły, że jego wiara stała się mocniejsza. Pokazał ludziom, że jest dzięki niej wytrwały. Jak mówi sam Sofokles „Bez bólu i cierpień nie istniejemy”.

  - Uważam, że pomaganie innym uszlachetnia nas samych – przyznaje nam matka jednego z naszych podopiecznych. – Pomagając, uszczęśliwiamy ludzi, którym pomagamy i zyskujemy uznanie u innych. ludzi. Wiemy, ile dla innych znaczy ta pomoc.

  Zachęcamy do niesienia pomocy potrzebującym w 2020 roku. Ile damy z siebie innym, tyle dostaniemy z procentem w najmniej oczekiwanym momencie. Bo dobro zawsze powraca. Szczęśliwego nowego, 2020 roku!

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000518797
 • Konto:76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
 • Adres:Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108
 • WWW:zbieramyrazem.org
 • E-mail:fundacja@zbieramyrazem.org
 • Telefon:507090939
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00