1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warszawskie Centrum Psychoonkologii

KRS 0000519760

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warszawskie Centrum Psychoonkologii

KRS 0000519760

Prezent OPP

Dobre życie... pomimo choroby

Fundacja jest miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia. Realizujemy programy, których celem jest zawsze pomoc w przejściu przez  ten trudny etap życia i wspieraniu ludzi w poszukiwaniu aktywności oraz określaniu wartości, które mogą życiu z chorobą nadać głębszy sens.

Dążymy i zawsze będziemy dążyć do tego, by Warszawskie Centrum Psychoonkologii działało w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z zakresu psychoonkologii i psychoterapii. Chcemy, aby osoby, które będą korzystać z naszych programów wsparcia mogły mieć pewność, że wiedza, którą im przekażemy ma naukowe podstawy, a metody pracy są bezpieczne i sprawdzone. Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. Stale podnosimy swoje umiejętności prowadzenia fundacji – uczestnicząc w projektach, których celem jest profesjonalizacja Trzeciego Sektora.

Realizujemy różne formy wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie oraz dla ich bliskich. Staramy sie aby wszelka pomoc - terapia, warsztaty, poradnictwo - były dla osób potrzebujacych nieodpłatne. 

Podnosimy kompetencje nauczycieli, psychologów i pedagogów - realizując szkolenia dotyczące tego jak wspierać chorego ucznia - młodego człowieka. Wzmacniamy wolontariuszy hospicyjnych realizujac projekty z zakresu komunikacji i mądrego pomagania osobom na ostatnim etapie życia. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z 1% przeznaczymy na:
♥️ indywidualne sesje wsparcia dla osób, które dowiedziały się o diagnozie. 
♥️ indywidualną krótkoterminową terapię dla osób chorych na różnych etapach leczenia. 
♥️ konsultacje dla rodziców chorych dzieci
♥️ konsultacje dla opiekunów dzieci - w sytuacji pojawienia się choroby wśród najbliższych.
♥️ warsztaty psychologiczne dla osób chorych.
♥️ warsztaty psychologiczne dotyczące mądrego wspierania - dla osób towarzyszących swoim chorym bliskim.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana w celu podejmowania wszechstronnych działań na rzecz wymienionych poniżej grup osób:

- osób chorych przewlekle – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie),

- osób po przebytej chorobie nowotworowej, 

- osób niepełnosprawnych,

- osób bliskich wymienionych powyżej grup osób – w tym osób po stracie,

- lekarzy oraz środowisk medycznych, rehabilitantów, psychologów, oraz innych specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi choroby przewlekłej,

- wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi przewlekle,

w celu:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie psychoonkologii oraz wspomagania działalności leczniczej,
 2. nauki i edukacji – w szczególności w zakresie onkologii i psychoonkologii,
 3. terapii i psychoterapii oraz doradztwa psychologicznego,
 4. rehabilitacji osób objętych celami fundacji,
 5. podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania szans tych osób;
 6. prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej oraz szkolnej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na  chorobę czy niepełnosprawność;
 7. podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród osób objętych celami działania Fundacji;
 8. podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, kultury i sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji;
 9. działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia osobom chorym i ich rodzinom;
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizowanie programów psychoedukacyjnych, terapeutycznych, różnych form poradnictwa, rehabilitacji oraz działań samopomocowych adresowanych do osób objętych celami działania Fundacji;
 2. organizowanie szkoleń i seminariów dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz dla szkół.
 3. realizację programów wsparcia na rzecz osób chorych przewlekle i onkologicznie
  i ich bliskich oraz dla osób po stracie;
 4. organizowanie i wspieranie programów informacyjnych i edukacyjnych oraz programów wyrównujących szanse w zakresie aktywności, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób objętych celami działania Fundacji;
 5. organizowanie i wspieranie programów promujących ochronę i promocję zdrowia;
 6. organizowanie i wspieranie programów sportowych i kulturalnych będących uzupełnieniem terapii psychoonkologicznej i  promujących aktywny i zdrowy styl życia;
 7. organizowanie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób objętych celami działania Fundacji;
 8. opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością  Fundacji oraz z celami przez nią realizowanymi;
 9. popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych,
 10. prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów chorych przewlekle oraz ich rodzin,
 11. inicjowanie i organizowanie konferencji, wydawnictw, spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych imprez publicznych objętych celami działania Fundacji;
 12. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi  organizacjami instytucjami , ośrodkami naukowymi i fundacjami oraz stowarzyszeniami o pokrewnym profilu działalności;

Chcemy być miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia.

Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000519760
 • Konto:88 1050 1025 1000 0090 3047 1719
 • Adres:Bandrowskiego 7/21
 • WWW:www.wcp.org.pl
 • E-mail:fundacjawcp@gmail.com
 • Telefon:788142181

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Warszawskie Centrum Psychoonkologii” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Warszawskie Centrum Psychoonkologii

KRS 0000519760

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00