1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Eurydyki

KRS 0000523764

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Eurydyki

KRS 0000523764

Prezent OPP

Dać siłę i nadzieję kobietą chorującym na nowotwory

Stowarzyszenie Eurydyki tworzą kobiety, które przeszły chorobę nowotworową oraz osoby je wspierające dla kobiet takich jak one, które usłyszały diagnozę nowotworu, są w trakcie leczenia lub remisji choroby. #KobietyKobietom, taka PoMOC ma ogromną Moc, jest świadectwem siły, wiary i nadziei, determinacji, która buduje, podnosi, nadaje kierunek, zmienia schematy myślenia i wpływa na poprawę jakości życia chorych. Działania Stowarzyszenia Eurydyki oparte są o doświadczenia własne, dlatego realizacja zadań pomocowych w sposób wymierny i efektywny wpisuje się w potrzeby pacjentek onkologicznych.Organizacja realizuje wiele projektów wspomagających leczenie onkologiczne, warsztaty psychologiczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, grupy wsparcia,spotkania integracyjne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Jednoczy i integruje pacjentki onkologiczne w celu wzajemnego wsparcia i pomocy podczas leczenia i remisji choroby onkologicznej. 

Stowarzyszenie Eurydyki cykliczne organizuje: 

1. Akcję społeczną "Podziel się kobiecością"z pozyskanych od społeczności lokalnej materiałów (ozdobne szale i chusty) stowarzyszenie przy współpracy z pracownią krawiecką projektuje i szyje onkochusty, które bezpłatnie przekazuje kobietom chorującym onkologicznie. 

2. "Charytatywne Ognisko Wsparcia", które ma charakter wydarzenia integracyjnego dla kobiet chorujących na nowotwory z tymi, które przeszły leczenie onkologiczne, personelem medycznym i społecznością lokalną wspierającą działania Stowarzyszenia Eurydyki.

3. Organizuje "Nieprzypadkowe spotkania" oraz spotkania "Budujemy relacje" skierowane bezpośrednio do pacjentek w trakcie i po leczeniu onkologicznym, które mają charakter terapeutyczny, jednoczą pacjentki, dają siłę, podnoszą, motywują, zmieniają schematy myślenia i pozytywnie wpływają na poprawę jakości życia chorych. 

4. Realizuje projekt: " Od małej aktywności do dużej sprawności" obejmujący rehabilitację indywidualną, zajęcia sportowe, warsztaty terapeutyczne. 

5. Organizuje wyjścia i spotkania integracyjne: wspólne wyjścia do Kina Kobiet, teatru, naturo terapię, wyjazdy integracyjne. 

6. Organizuje dyżury na oddziałach onkologicznych, mające na celu wsparcie pacjentek będących bezpośrednio po diagnozie nowotworu. 

7. Od 2023 r. organizuje konferencję "Moc Kobiety"  oraz warsztaty rozwojowe "Zbuduj swoją wewnętrzną siłę" skierowane do kobiet w kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych. 

W ramach działań profilaktycznych Stowarzyszenie Eurydyki organizuje: 

1. Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej WGD, wydarzenie ma na celu popularyzację badań profilaktycznych wśród kobiet i jest realizowane z inicjatywy ESGO ENGAGe, zrzeszającej organizacje propacjenckie z całego świata. 

2.Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi, Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika, Stowarzyszenie Eurydyki prowadzi liczne happeningi i spotkania z kobietami na których przekazuje materiały edukacyjne i informacje dotyczące badań profilaktycznych. 

3. Realizuje projekt: "Zaplanuj swoje zdrowie" cykl warsztatów profilaktycznych mających na celu popularyzację badań profilaktycznych wśród kobiet.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie Eurydyki realizuje swoje zadania statutowe dzięki wpływom z darowizn pochodzących między innymi z 1,5% podatku. Organizacja pragnie być otwarta dla wszystkich potrzebujących kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, bez względu na miejsce zamieszkania, czas choroby lub długość jej remisji. Dlatego w swojej działalności nie wspomaga się składkami członkowskimi. Korzystanie z projektów, wydarzeń i warsztatów organizowanych przez  stowarzyszenie jest bezskładkowe dla beneficjentów. Darowizny pochodzące z 1,5 % podatku pokrywają bieżące koszty utrzymania stowarzyszenia, organizację warsztatów i realizację cyklicznych zadań statutowych. Przekazanie 1,5 % podatku Stowarzyszeniu Eurydyki w znaczący sposób przyczyni się do jego rozwoju. Organizacja posiadając stabilne podstawy finansowe, będzie mogła spokojnie realizować swoje cele statutowe nie martwiąc się o utratę płynności finansowej oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Zwiększy to znacznie  działania pomocowe stowarzyszenia i wpłynie na jego stabilny rozwój.      

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Eurydyki, to młoda organizacja posiadająca statut OPP od 2018 r., nie posiadająca jednak zasobów finansowych. Struktura stowarzyszenia składa się z koordynatorów projektów ( 9 osób), które w dużej mierze wolontarystycznie w ramach swojego prywatnego czasu, realizują zadania statutowe stowarzyszenia, posiłkując się pomocą wolontariuszy (30 osób -są to kobiety, które są w trakcie choroby lub jej remisji). Dotychczas stowarzyszenie skierowało już swoje działania pomocowe do ponad 520 kobiet. Stowarzyszenie Eurydyki, to organizacja, która jednoczy i integruje pacjentki onkologiczne w celu wzajemnego wsparcia i pomocy.

Jest azylem przetrwania trudnego czasu leczenia poprzez działania wspomagające, takie jak dyżury na oddziałach onkologicznych, grupy wsparcia. 

Jest miejscem pomocowym realizującym projekt PraktycznaPomoc, pacjentki  w trakcie chemioterapii mogą liczyć na pomoc wolontariuszy w drobnych pracach domowych.

Jest miejscem wspierającym rehabilitację i remisję choroby onkologicznej poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów psychologicznych, dietetycznych, terapeutycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych,  wspólnych wyjść i wyjazdów integracyjnych oraz projektów wspierających kobiety chorujące onkologicznie itp.   


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000523764
 • Konto:18 1240 5211 1111 0010 6000 5794
 • Adres:ul. Klonowa 14, 15-652 Białystok
 • WWW:www.eurydyki.pl
 • E-mail:eurydyki.bialystok@wp.pl
 • Telefon:577576077

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Eurydyki” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Eurydyki

KRS 0000523764

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00