1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Chronić Dobro
  KRS 0000524248

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Przekaż 1% na ochronę dziedzictwa kulturowego

Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa w Tyńcu oraz propagowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Jak wykorzystamy 1%

Jeśli bliska Ci jest ochrona dziedzictwa kulturowego bądź wartości benedyktyńskie przekaż 1% podatku naszej fundacji, a środki z 1% zostaną przeznaczone na:

– wsparcie prac konserwatorskich przy najstarszym, istniejącym klasztorze w Polsce (w 2019 będą to prace przy wyposażeniu kościoła)

– działania upowszechniające dziedzictwo benedyktyńskie dla szerokiego grona odbiorców

– działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup odbiorców (przede wszystkich do osób z utrudnionym dostępem do kultury – osoby niepełnosprawne, dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka) 

Więcej o nas

Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

Sprawowanie opieki nad najstarszym polskim klasztorem jest dla benedyktynów w Tyńcu z jednej strony przywilejem, z drugiej zaś stanowi wielką odpowiedzialność. Powierzona im misja obejmuje nie tylko otaczanie troską spuścizny o istotnym znaczeniu historycznym i kulturalnym, lecz także udostępnianie jej osobom z zewnątrz – pielgrzymom, gościom oraz turystom. By zadania te były wypełniane jak najlepiej, przy opactwie powołano do życia Fundację Chronić Dobro, która odpowiada za kulturalną i edukacyjną działalność klasztoru oraz wspiera opactwo w trosce o tak materialne, jak i niematerialne dziedzictwo tego wyjątkowego dla historii i kultury polskiej miejsca.

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:
– muzealna: działalność Muzeum Opactwa w Tyńcu. Ekspozycja stała: zabytki archeologiczne i detale architektoniczne z pierwszych, romańskich zabudowań kościoła i klasztoru. Wystawy czasowe poświęcone różnych aspektom dziedzictwa benedyktyńskiego, w roku 2018 była to wystawa "W klasztornym skryptorium", natomiast wystawa w 2019 roku będzie poświęcona 80 rocznicy powrotu benedyktynów do Tyńca. 
– edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej (m.in. W klasztornych murach, Historia książki, W średniowiecznym skryptorium, U źródeł Polski). Dla dorosłych prowadzone są rekolekcje i warsztaty mające przede wszystkim charakter duchowy i rozwojowy, a także związane są z nabywaniem nowych umiejętności.
– kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.
– wsparcie prac konserwatorskich. W 2018 roku kontynuowano prace w kościele, kolejnym krokiem było podjęcie konserwacji elementów kamiennych wystroju naszej świątyni. Zakres działań przewidzianych na ten rok dotyczył odkrytych w ubiegłym roku malowideł w kaplicy św. Scholastyki, ołtarza głównego, kamiennej ławy w prezbiterium oraz drobnych elementów architektury, jak portal z prezbiterium do zakrystii i część balustrad. Podjęcie kompleksowych działań konserwatorskich wynikało nie tylko z wysokiej wartości artystycznej wystroju, jak również stanu ich zachowania. W roku 2019 planowana jest kontynuacja prac zarówno przy kamiennym wystroju – ołtarz św. Scholastyki, część balustrad, obramień przejść między kaplicami i posadzki, jak też przy odnalezionych niedawno elementach drewnianych – ozdobnych uszakach z ołtarzy bocznych, kartuszy w stallach, świecznika paschalnego; odnowiony zostanie również ołtarz św. Krzyża.
– projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystyczne klasztor.

W 2018 roku Fundacja Chronić Dobro wpłaty z 1% przeznaczyła na: 

- wsparcie prac konserwatorskich prowadzonych w kościele opactwa - 60%

- ubezpieczenie prezentacji bezcennego rękopisu „Antyfonarza opata Mścisława” z Biblioteki Narodowej w Warszawie (ubezpieczenie było wymogiem BN) - 30%

- na organizację bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez fundację - 10%

 


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000524248
 • Konto:14 160 0 10 13 1 834 1745 000 0 00 01
 • Adres:ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
 • WWW:http://kultura.benedyktyni.com/przekaz-1-fundacji-chronic-dobro-dzialajacej
 • E-mail:kultura@benedyktyni.com
 • Telefon:126885454 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Chronić Dobro

  KRS 0000524248

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Chronić Dobro

 • Przekaż 1% na ochronę dziedzictwa kulturowego

  Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa w Tyńcu oraz propagowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jeśli bliska Ci jest ochrona dziedzictwa kulturowego bądź wartości benedyktyńskie przekaż 1% podatku naszej fundacji, a środki z 1% zostaną przeznaczone na:

  – wsparcie prac konserwatorskich przy najstarszym, istniejącym klasztorze w Polsce (w 2019 będą to prace przy wyposażeniu kościoła)

  – działania upowszechniające dziedzictwo benedyktyńskie dla szerokiego grona odbiorców

  – działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup odbiorców (przede wszystkich do osób z utrudnionym dostępem do kultury – osoby niepełnosprawne, dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka) 

 • Więcej o nas

  Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu

  Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

  Sprawowanie opieki nad najstarszym polskim klasztorem jest dla benedyktynów w Tyńcu z jednej strony przywilejem, z drugiej zaś stanowi wielką odpowiedzialność. Powierzona im misja obejmuje nie tylko otaczanie troską spuścizny o istotnym znaczeniu historycznym i kulturalnym, lecz także udostępnianie jej osobom z zewnątrz – pielgrzymom, gościom oraz turystom. By zadania te były wypełniane jak najlepiej, przy opactwie powołano do życia Fundację Chronić Dobro, która odpowiada za kulturalną i edukacyjną działalność klasztoru oraz wspiera opactwo w trosce o tak materialne, jak i niematerialne dziedzictwo tego wyjątkowego dla historii i kultury polskiej miejsca.

  W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:
  – muzealna: działalność Muzeum Opactwa w Tyńcu. Ekspozycja stała: zabytki archeologiczne i detale architektoniczne z pierwszych, romańskich zabudowań kościoła i klasztoru. Wystawy czasowe poświęcone różnych aspektom dziedzictwa benedyktyńskiego, w roku 2018 była to wystawa "W klasztornym skryptorium", natomiast wystawa w 2019 roku będzie poświęcona 80 rocznicy powrotu benedyktynów do Tyńca. 
  – edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej (m.in. W klasztornych murach, Historia książki, W średniowiecznym skryptorium, U źródeł Polski). Dla dorosłych prowadzone są rekolekcje i warsztaty mające przede wszystkim charakter duchowy i rozwojowy, a także związane są z nabywaniem nowych umiejętności.
  – kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.
  – wsparcie prac konserwatorskich. W 2018 roku kontynuowano prace w kościele, kolejnym krokiem było podjęcie konserwacji elementów kamiennych wystroju naszej świątyni. Zakres działań przewidzianych na ten rok dotyczył odkrytych w ubiegłym roku malowideł w kaplicy św. Scholastyki, ołtarza głównego, kamiennej ławy w prezbiterium oraz drobnych elementów architektury, jak portal z prezbiterium do zakrystii i część balustrad. Podjęcie kompleksowych działań konserwatorskich wynikało nie tylko z wysokiej wartości artystycznej wystroju, jak również stanu ich zachowania. W roku 2019 planowana jest kontynuacja prac zarówno przy kamiennym wystroju – ołtarz św. Scholastyki, część balustrad, obramień przejść między kaplicami i posadzki, jak też przy odnalezionych niedawno elementach drewnianych – ozdobnych uszakach z ołtarzy bocznych, kartuszy w stallach, świecznika paschalnego; odnowiony zostanie również ołtarz św. Krzyża.
  – projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystyczne klasztor.

  W 2018 roku Fundacja Chronić Dobro wpłaty z 1% przeznaczyła na: 

  - wsparcie prac konserwatorskich prowadzonych w kościele opactwa - 60%

  - ubezpieczenie prezentacji bezcennego rękopisu „Antyfonarza opata Mścisława” z Biblioteki Narodowej w Warszawie (ubezpieczenie było wymogiem BN) - 30%

  - na organizację bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez fundację - 10%

   

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000524248
 • Konto:14 160 0 10 13 1 834 1745 000 0 00 01
 • Adres:ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
 • WWW:http://kultura.benedyktyni.com/przekaz-1-fundacji-chronic-dobro-dzialajacej
 • E-mail:kultura@benedyktyni.com
 • Telefon:126885454
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00