1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja ZWIERZOCHRON
KRS 0000527465

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc zwierzętom

Fundacja Zwierzochron to organizacja pozarządowa działająca na rzecz zwierząt w potrzebie - tych żyjących w schroniskach, tych we własnych domach, gdzie nie są jednak traktowane z należytym szacunkiem lub po prostu ich opiekunowie nie potrafią o nie należycie zadbać, a także ofiar porzuceń i wypadków. Naszym celem jest także szerzenie wrażliwości na prawa i potrzeby zwierząt. Fundacja Zwierzochron jest organizacją non-profit, utrzymujemy się dzięki ofiarności Darczyńców i nie pobieramy wynagrodzenia za naszą pracę.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze z 1% przeznaczymy na realizację celów statutowych, w tym przede wszystkim pomoc zwierzętom bezdomnym lub uratowanym ze schronisk otoczonych złą sławą. Naszym podopiecznym zapewniamy  opiekę weterynaryjną (podstawową i specjalistyczną), preparaty przeciwko kleszczom, karmę, dorosłe i zdrowe zwierzęta zawsze kastrujemy/sterylizujemy, wszystkie przed adopcją są chipowane. W razie potrzeby finansujemy konsultacje z behawiorystą lub dofinansowujemy szkolenia. Współpracujemy bezpłatnymi domami tymczasowymi i dzięki nim udaje nam się większość zgromadzonych środków przeznaczyć bezpośrednio na pomoc psom i kotom. Wspieramy także osoby prywatne, których z różnych względów nie stać na właściwą opiekę wetrynaryją dla swoich podopiecznych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Zwierzochron powstała w 2014 r. z inicjatywny wolontariuszy działających w jednym z podwarszawskich przytulisk dla psów. Działamy na skalę lokalną, głównie w Warszawie i okolicy, ale zdarza nam się ratować zwierzęta także z miejsc oddalonych o wiele km od stolicy - zabieramy je z ulic, pól, a także schronisk owianych złą sławą. Współpracujemy głównie z bezpłatnymi domami tymczasowymi i dzięki nim udaje nam się większość zgromadzonych środków przeznaczyć bezpośrednio na pomoc zwierzakom. Każde zwierzę w pierwszej kolejności trafia do wetrynarza, a następnie domu tymczasowego, który się nim troskliwie opiekuje podczas, gdy my szukamy domu. 

W 2018 r. pomogliśmy ok. 40 psom w różnym wieku oraz kilku kotom. Psy to przede wszystkim bezdomne szczeniaki, które nam zgłoszono, kilka dorosłych psów, które słabo radziły sobie w schroniskach oraz  dwa znalezione staruszki. Koty - przede wszstyskim urodzone w pustostanach (dzikie zostały wysterylizowane i wypuszczone w miejscach bytowania, maluszki trafiły do adopcji).

1. Celem Fundacji jest działalność:

a) na rzecz ochrony środowiska;

b) charytatywna;

c) edukacyjna, w tym propagowanie zdrowego stylu życia, idei proekologicznych, promocji zdrowia oraz zdrowego żywienia;

d) ekologia i ochrona zwierząt, w tym niesienie pomocy, otaczanie opieką zwierząt będących w potrzebie, w tym bezdomnych, porzuconych i okrutnie traktowanych.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) humanitarną ochronę zwierząt;

b) niedochodowe prowadzenie lub wspieranie schronisk dla zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych fundacji nieodpłatnie lub wykupionych przez Fundację;

c) wspieranie wolontariatu oraz domów tymczasowych dla zwierząt;

d) niedochodową diagnostykę, leczenie i rehabilitację fizyczną oraz psychologiczno-behawioralną zwierząt będących pod opieką Fundacji;  

e) niedochodową edukację dzieci i młodzieży;

f) podejmowanie niedochodowych działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

h) socjalizację i resocjalizację dzieci i młodzieży poprzez pracę ze zwierzętami i na rzecz zwierząt;

i) promowanie idei adopcji zwierząt oraz działania na rzecz znajdowania domów tymczasowych i stałych;

j) przeciwdziałanie nadmiernemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt, poprzez akcje edukacyjne oraz organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji;

k) organizowanie niedochodowych imprez kulturalno-rozrywkowych;

l) obejmowanie patronatem i wspieranie innych akcji zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

m) organizowanie niedochodowych seminariów, szkoleń, wydarzeń informacyjnych oraz naukowych;

n) współpracę ze środowiskami twórczymi, artystycznymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o profilu działania zgodnym z profilem Fundacji;  

o) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i poza jego granicami w zakresie potrzebnym do realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Działalność statutowa realizowana zgodnie z postanowieniami ppkt. II.2 a-o powyżej, ma charakter niedochodowy.

4. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

Dane fundacji:

Fundacja Zwierzochron

ul. Stryjeńskich 8 lok. 58 02-791 Warszawa

KRS: 0000527465

NIP: 5213681162

REGON: 147483697

Nr konta: 30 1020 1013 0000 0102 0324 4639

Dla przelewów z zagranicy: IBAN: PL 30 1020 1013 0000 0102 0324 4639

KodBIC (Swift): BPKOPLPW

PayPal: kontakt@zwierzochron.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000527465
 • Konto:30 1020 1013 0000 0102 0324 4639
 • Adres:Stryjeńskich 8 lok. 58, 02-791 Warszawa
 • WWW:zwierzochron.pl
 • E-mail:kontakt@zwierzochron.pl
 • Telefon:601132677Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja ZWIERZOCHRON

KRS 0000527465

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja ZWIERZOCHRON

 • Pomoc zwierzętom

  Fundacja Zwierzochron to organizacja pozarządowa działająca na rzecz zwierząt w potrzebie - tych żyjących w schroniskach, tych we własnych domach, gdzie nie są jednak traktowane z należytym szacunkiem lub po prostu ich opiekunowie nie potrafią o nie należycie zadbać, a także ofiar porzuceń i wypadków. Naszym celem jest także szerzenie wrażliwości na prawa i potrzeby zwierząt. Fundacja Zwierzochron jest organizacją non-profit, utrzymujemy się dzięki ofiarności Darczyńców i nie pobieramy wynagrodzenia za naszą pracę.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze z 1% przeznaczymy na realizację celów statutowych, w tym przede wszystkim pomoc zwierzętom bezdomnym lub uratowanym ze schronisk otoczonych złą sławą. Naszym podopiecznym zapewniamy  opiekę weterynaryjną (podstawową i specjalistyczną), preparaty przeciwko kleszczom, karmę, dorosłe i zdrowe zwierzęta zawsze kastrujemy/sterylizujemy, wszystkie przed adopcją są chipowane. W razie potrzeby finansujemy konsultacje z behawiorystą lub dofinansowujemy szkolenia. Współpracujemy bezpłatnymi domami tymczasowymi i dzięki nim udaje nam się większość zgromadzonych środków przeznaczyć bezpośrednio na pomoc psom i kotom. Wspieramy także osoby prywatne, których z różnych względów nie stać na właściwą opiekę wetrynaryją dla swoich podopiecznych.

 • Więcej o nas

  Fundacja Zwierzochron powstała w 2014 r. z inicjatywny wolontariuszy działających w jednym z podwarszawskich przytulisk dla psów. Działamy na skalę lokalną, głównie w Warszawie i okolicy, ale zdarza nam się ratować zwierzęta także z miejsc oddalonych o wiele km od stolicy - zabieramy je z ulic, pól, a także schronisk owianych złą sławą. Współpracujemy głównie z bezpłatnymi domami tymczasowymi i dzięki nim udaje nam się większość zgromadzonych środków przeznaczyć bezpośrednio na pomoc zwierzakom. Każde zwierzę w pierwszej kolejności trafia do wetrynarza, a następnie domu tymczasowego, który się nim troskliwie opiekuje podczas, gdy my szukamy domu. 

  W 2018 r. pomogliśmy ok. 40 psom w różnym wieku oraz kilku kotom. Psy to przede wszystkim bezdomne szczeniaki, które nam zgłoszono, kilka dorosłych psów, które słabo radziły sobie w schroniskach oraz  dwa znalezione staruszki. Koty - przede wszstyskim urodzone w pustostanach (dzikie zostały wysterylizowane i wypuszczone w miejscach bytowania, maluszki trafiły do adopcji).

  1. Celem Fundacji jest działalność:

  a) na rzecz ochrony środowiska;

  b) charytatywna;

  c) edukacyjna, w tym propagowanie zdrowego stylu życia, idei proekologicznych, promocji zdrowia oraz zdrowego żywienia;

  d) ekologia i ochrona zwierząt, w tym niesienie pomocy, otaczanie opieką zwierząt będących w potrzebie, w tym bezdomnych, porzuconych i okrutnie traktowanych.

  2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  a) humanitarną ochronę zwierząt;

  b) niedochodowe prowadzenie lub wspieranie schronisk dla zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych fundacji nieodpłatnie lub wykupionych przez Fundację;

  c) wspieranie wolontariatu oraz domów tymczasowych dla zwierząt;

  d) niedochodową diagnostykę, leczenie i rehabilitację fizyczną oraz psychologiczno-behawioralną zwierząt będących pod opieką Fundacji;  

  e) niedochodową edukację dzieci i młodzieży;

  f) podejmowanie niedochodowych działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

  g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  h) socjalizację i resocjalizację dzieci i młodzieży poprzez pracę ze zwierzętami i na rzecz zwierząt;

  i) promowanie idei adopcji zwierząt oraz działania na rzecz znajdowania domów tymczasowych i stałych;

  j) przeciwdziałanie nadmiernemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt, poprzez akcje edukacyjne oraz organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji;

  k) organizowanie niedochodowych imprez kulturalno-rozrywkowych;

  l) obejmowanie patronatem i wspieranie innych akcji zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

  m) organizowanie niedochodowych seminariów, szkoleń, wydarzeń informacyjnych oraz naukowych;

  n) współpracę ze środowiskami twórczymi, artystycznymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o profilu działania zgodnym z profilem Fundacji;  

  o) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i poza jego granicami w zakresie potrzebnym do realizacji celów statutowych Fundacji.

  3. Działalność statutowa realizowana zgodnie z postanowieniami ppkt. II.2 a-o powyżej, ma charakter niedochodowy.

  4. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

  Dane fundacji:

  Fundacja Zwierzochron

  ul. Stryjeńskich 8 lok. 58 02-791 Warszawa

  KRS: 0000527465

  NIP: 5213681162

  REGON: 147483697

  Nr konta: 30 1020 1013 0000 0102 0324 4639

  Dla przelewów z zagranicy: IBAN: PL 30 1020 1013 0000 0102 0324 4639

  KodBIC (Swift): BPKOPLPW

  PayPal: kontakt@zwierzochron.pl

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000527465
 • Konto:30 1020 1013 0000 0102 0324 4639
 • Adres:Stryjeńskich 8 lok. 58, 02-791 Warszawa
 • WWW:zwierzochron.pl
 • E-mail:kontakt@zwierzochron.pl
 • Telefon:601132677
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00