1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Korony Polskiej
KRS 0000532552

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Korona Polska

W działaloności Fundacja Korony Polskiej  wyraźne są dwa główne nurty. Jeden to edukacja i nauka z zakresu tradycji i historii Polski, a drugi to szkolenia i promocja aktywności gospodarczej.

Fundacja prowadzi ożywione kontakty z wieloma organizacjami i środowiskami zagranicznymi.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki pochodzące z 1% odpisów podatkowych bedą wykorzystane na działalność merytoryczną Fundacji i wsparcie realizowanych projektów edukacyjnych. W pierwszej kolejności będzie to Święto Piastów Śląskich. Jest to wydarzenie zawierające wiele aspektów edukacyjnych, poznawczych i wychowawczych, bardzo ściśle związanych z głównym przesłąniem Fundacji Korony Polskiej, pielęgnacji tradycji i pamięci o dziejach Polski, od najdawniejszych czasów do współczesności.

Ważnym wyzwaniem stojącym przed Fundacją jest działalność wydawnicza, która do tej pory nie jest realizowana na miarę potrzeb i założonych celów. To wymaga dodatkowych środków, które pragniemy pozyskać tą drogą.

Organizacja spotkań, wykładów i odczytów z zachowaniem należytego poziomu merytorycznego wymaga zaangażowania przedstawicieli świata nauki mogących zaoferować rzetelną wiedzę, co wymaga stosownych nakładów finansowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

O Fundacji

Fundacja Korony Polskiej jest instytucją powołaną w celu realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i materialnych środowiska o poglądach chrześcijańskich, monarchistycznych, konserwatywnych oraz republikańskich zorganizowanego w kilku stowarzyszeniach świeckich oraz organizacjach kościelnych, do nich między innymi należą: stowarzyszenie monarchistów – Konfederacja Spiska, organizacja przedsiębiorców, pracodawców oraz kadry kierowniczej – Polska Konfederacja Katolickich Przedsiębiorców, stowarzyszenie prawa kanonicznego – Rycerski Zakon Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza, stowarzyszenie kulturalno-społeczne Klub Polski Korona.

Cele Fundacji

Działalności tego zróżnicowanego i wieloorganizacyjnego środowiska w pełni zawiera się w profilu statutowym Fundacji Korony Polskiej, do którego należy:

 1. kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. popularyzacja nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i zdrowia;
 3. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 4. pielęgnowanie pamięci historycznej w zakresie polskiego konstytucjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja i jej dziedzictwa;
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój monarchizmu i elementów demokracji;
 6. podejmowanie działań na rzecz europejskiej Christianitas oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. wspieranie roli rodziny w społeczeństwie, dobroczynność, działalność charytatywna;
 8. kształtowanie świadomości wspólnoty narodowej wszystkich Polaków bez względu na kraj zamieszkania i czas pobytu na obczyźnie.

Projekty Fundacji

Fundacja Korony Polskiej jest jednostką organizacyjna samą w sobie, realizuje więc rozliczne własne projekty, jak również współuczestniczy w realizacji zadań statutowo-programowych innych podmiotów organizacyjnych środowiska. Współdziałanie to sprowadza się do sprowadza się do funkcji organizacyjno-technicznych oraz wsparcia materialnego realizowanych projektów, czy pozyskiwania na nie środków finansowych. Podobne wsparcie kierowane jest ze strony stowarzyszeń do Fundacji.

Królewska Akademia

Jednym z pierwszych i największych projektów Fundacji jest Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji. Akademia jest wrocławską szkołą elit kierującą swoją ofertę do środowisk przedsiębiorców, polityków, działaczy kultury, samorządowców, działaczy społecznych, dążących do wzbogacenia swojej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności praktycznych umożliwiających swobodne poruszanie się w krajowej i międzynarodowej przestrzeni publicznej.

Bez świadomych elit, otwartych na wiedzę, świat i ludzi nie zachowamy swojej tożsamości, czy gospodarczej niezależności, nie podołamy wyzwaniom cywilizacyjnej konkurencji, staniemy się obiektem przetargów, gier, politycznej manipulacji, po to tylko, żeby w końcowym efekcie stać się łatwym łupem mądrzejszych i silniejszych od nas.

Formacja i Biznes

Sprawy kształcenia liderów społecznych i gospodarczych znajdowało się zawsze w centrum uwagi i działalności środowiska. Pierwowzorem dla Królewskiej Akademii Biznesu i Dyplomacji był projekt realizowany przez Polską Konfederację Katolickich Przedsiębiorców pod nazwą Formacja Katolickich Elit Biznesu. Inicjatywą godną szczególnego wyróżnienia jest Forum Gospodarcze Transylwania-Śląsk realizowaną wspólnie przez PKKP i Fundację. Pierwsze edycja Forum miała miejsce w 2019 roku we Wrocławiu, kolejna odbędzie się 2020 w Cluj w Rumunii. Taka, naprzemienna, została ustalona formuła tych spotkań. Jednego roku będą one miały miejsce na Śląsku, następnego w Transylwanii. Główna uwaga Forum skierowana jest na sprawy gospodarcze, ale do uczestnictwa w nim są zaproszone również przedstawicielstwa jednostek administracyjnych i uczelni reprezentujących oba regiony. Obecność samorządowców polskich i rumuńskich oraz ich aktywny udział w obradach I Forum we Wrocławiu w pełni potwierdził zasadność przyjętego rozwiązania.

Formacja i Edukacja

Projektem Fundacji Korony Polskiej kierowanym przede wszystkim do młodzieży szkolnej, szkół podstawowych i średnich jest Święto Piastów Śląskich. Piastowie, obejmując u kresu pierwszego tysiąclecia granicami Polski ziemie późniejszego Śląska, położyli fundament pod budowę na nich cywilizacji europejskiej, której podstawowymi nośnikami stało się funkcjonowanie struktur państwowych oraz chrystianizacja. Wskutek podziałów dzielnicowych w Polsce XII i XIII stulecia wyłoniła się śląska gałąź piastowskiej dynastii, której przedstawiciele, wspierając procesy modernizacji życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, przyczynili się do rozkwitu krainy nad Odrą, a zwłaszcza stworzenia sieci dysponujących samorządem miast i wsi oraz pogłębienia wielowymiarowych więzi z kręgiem Zachodu.

Kolejne edycje tego wydarzenia są wzbogacane o nowe propozycje programowe. W bieżącym 2020 roku są to:

 1. Turniej Rycerski - z wykorzystaniem oprogramowania „LEGO Education”.
 2. Konkurs plastyczny „Jerzy II Wspaniały – budowniczy i mecenas sztuki”.
 3. Projekt edukacyjny „Brzeska rezydencja Piastów śląskich” - adresowany do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej.
 4. III Turniej Piastowski.
 5. Wykład popularno–naukowy na temat heraldyki piastowskiej dla uczniów szkół podstawowych.
 6. Wykład popularno–naukowy na temat architektury cysterskiej, dla licealistów.
 7. Lekcja muzealna w Mauzoleum Piastów Śląskich.
 8. Ślady zamku książąt wrocławskich w Domu Notre Dame na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu – warsztaty historyczne.

Tradycja i Pamięć

Fundacja Korony Polskiej aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu ważnych dla państwa i narodu wydarzeń historycznych, np. 1050 rocznicy Chrztu Polski organizowanej wspólnie z Archidiecezją Wrocławską, 100 rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej, 700-lecia odrodzenia Królestwa Polskiego, w ramach których jest realizowane kilkanaście wydarzeń w całej Polsce.

- 19.01.2020. Kraków            Msza św. o godz. 10.00 w Archikatedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Oficjalna inauguracja obchodów Roku Króla Władysława Łokietka organizowanego przez stowarzyszenie polskich monarchistów Konfederacja Spiska z udziałem Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza, Fundacji Korony Polskiej, Polskiej Konfederacji Katolickich Przedsiębiorców oraz innych organizacji reprezentujących środowiska monarchistyczne i patriotyczne.

- 06-08.03.2020. Wilno          Pielgrzymka do Wilna do grobu św. Kazimierza Królewicza organizowana przez Rycerski Zakon Korony Polskiej. W jednym z wileńskich kościołów będziemy modlić się za duszę św. pamięci króla Władysława.

- 29.03.2020. Warszawa        Msza św. o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie w intencji jubileuszu koronacji księcia Władysława.

- 24-26.04.2020. Nysa           Forum Monarchistów Polskich poświęcone osobie króla Władysława Łokietka oraz stosunkom polsko-czeskim w pierwszej połowie XIV w.

- 03.05.2020. Wrocław           Odznaczenie Orderem Korony Polskiej Jego Królewską Wysokość Księcia Rumunii Radu, w dniu święta narodowego 3 Maja.

- 10.05.2020. Kraków             Udział Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej w procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, z królewskiej Katedry na Wawelu do Bazyliki ojców Paulinów na Skałce.

- 10.05.2020. Bukareszt         Doroczne garden party o ogrodach królewskiego Pałacu Elżbiety, z udziałem przedstawicieli Konfederacji Spiskiej, z okazji święta narodowego Rumunii.

- 19.05.2020. Mikoszów         Stowarzyszenie Św. Celestyna z miejscowości Mikoszów k/Strzelina organizuje obchody 700-lecia koronacji Władysława Łokietka w święto swojego Patrona. Ze specjalnym programem wystąpi Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego.

- maj/czerwiec, Wrocław       Wprowadzenie insygniów koronacyjnych, tzw. Korony Chrobrego do Archikatedry we Wrocławiu. Centralna uroczystość jubileuszu 700-lecia koronacji księcia Władysława Łokietka na Króla Polski.

- 21-28.06.2020, Cluj             Uroczystości rocznicowe dla upamiętnienia 700–lecia koronacji i odrodzenia Królestwa Polskiego organizowane przez monarchistów rumuńskich.

- II poł.sierpnia, Brześć Kuj.   Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem króla Władysława Łokietka upamiętniającym miejsce jego urodzin.

- II poł. sierpnia, Płowce         Złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo króla Władysława Łokietka w bitwie z Krzyżakami.

- 13.09.2020. Świdnica           Oficjalna inauguracja IV edycji obchodów Święta Piastów Śląskich, połączona z upamiętnieniem 700-lecia odrodzenia Królestwa Polskiego, organizowana przez Fundację Korony Polskiej.

- 27.09.2020. Wrocław           III Inwestytura Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza.

- 25.10.2020. Wrocław           Uroczyste zakończenie obchodów Święta Piastów Śląskich połączone ze wspomnieniem jubileuszu 700-lecia koronacji Władysława Łokietka, które odbędzie się w Auli Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek.

- listopad 2020. Poznań         Msza św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji wszystkich władców, książąt i królów, zasiadających w na tronie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 700-lecia koronacji króla Władysława Łokietka.

- 27.11.2020. Kraków             Podsumowanie oraz uroczyste zakończenie jubileuszu 700-lecia koronacji księcia Władysława Łokietka na króla Polski oraz odrodzenia Królestwa Polskiego.

Z okazji jubileusz 700-lecia zostanie wydany srebrny medal okolicznościowy w liczbie 700 numerowanych sztuk, który będzie wręczany podczas uroczystości kończącej obchody w Urzędzie Miasta Krakowa.

Czynione są przygotowania do obchodów Millennium Królestwa Polskiego 1025 – 2025.

Promocja

Fundacja wspiera projekty medialne środowiska, do nich należy czasopismo „Korona Polska”, portal informacyjny „ www.monarchia.info.pl oraz wiele stron internetowych: www.krolewska-akademia.pl , www.konfederacjaspiska.pl , www.katoliccy.eu , www.koronni.pl , www.swietopistow.pl , www.pasysluckie.pl

Odznaczenie

Środowisko posiada własne odznaczenie honorowe Order Korony Polskiej ustanowiony przez potomka polskich władców z dynastii saskiej JKW księcia Alberta von Wettin, który został przekazany aktem fundacyjnym w zarząd Fundacji Korony Polskiej, będącej jednocześnie Kapitułą Orderu.

Siedziba

Siedzibą Fundacji Korony Polskiej oraz innych organizacji i stowarzyszeń reprezentujących środowisko jest Dwór Skoroshe w Ratowicach koło Wrocławia. W Dworze znajduje się Sala Rycerska, w której wyeksponowano sztandary, flagi, proporce oraz dokumentację związaną z działąlnością Fundacji oraz innych organizacji środowiska.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000532552
 • Konto:45 1750 0012 0000 0000 2900 2487
 • Adres:Polna18, 55-003 Ratowice
 • WWW:www.krolewska-akademia.pl
 • E-mail:biuro@krolewska-akademia.pl
 • Telefon:0048600981265Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Korony Polskiej

KRS 0000532552

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Korony Polskiej

 • Korona Polska

  W działaloności Fundacja Korony Polskiej  wyraźne są dwa główne nurty. Jeden to edukacja i nauka z zakresu tradycji i historii Polski, a drugi to szkolenia i promocja aktywności gospodarczej.

  Fundacja prowadzi ożywione kontakty z wieloma organizacjami i środowiskami zagranicznymi.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane środki pochodzące z 1% odpisów podatkowych bedą wykorzystane na działalność merytoryczną Fundacji i wsparcie realizowanych projektów edukacyjnych. W pierwszej kolejności będzie to Święto Piastów Śląskich. Jest to wydarzenie zawierające wiele aspektów edukacyjnych, poznawczych i wychowawczych, bardzo ściśle związanych z głównym przesłąniem Fundacji Korony Polskiej, pielęgnacji tradycji i pamięci o dziejach Polski, od najdawniejszych czasów do współczesności.

  Ważnym wyzwaniem stojącym przed Fundacją jest działalność wydawnicza, która do tej pory nie jest realizowana na miarę potrzeb i założonych celów. To wymaga dodatkowych środków, które pragniemy pozyskać tą drogą.

  Organizacja spotkań, wykładów i odczytów z zachowaniem należytego poziomu merytorycznego wymaga zaangażowania przedstawicieli świata nauki mogących zaoferować rzetelną wiedzę, co wymaga stosownych nakładów finansowych.

 • Więcej o nas

  O Fundacji

  Fundacja Korony Polskiej jest instytucją powołaną w celu realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i materialnych środowiska o poglądach chrześcijańskich, monarchistycznych, konserwatywnych oraz republikańskich zorganizowanego w kilku stowarzyszeniach świeckich oraz organizacjach kościelnych, do nich między innymi należą: stowarzyszenie monarchistów – Konfederacja Spiska, organizacja przedsiębiorców, pracodawców oraz kadry kierowniczej – Polska Konfederacja Katolickich Przedsiębiorców, stowarzyszenie prawa kanonicznego – Rycerski Zakon Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza, stowarzyszenie kulturalno-społeczne Klub Polski Korona.

  Cele Fundacji

  Działalności tego zróżnicowanego i wieloorganizacyjnego środowiska w pełni zawiera się w profilu statutowym Fundacji Korony Polskiej, do którego należy:

  1. kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. popularyzacja nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i zdrowia;
  3. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  4. pielęgnowanie pamięci historycznej w zakresie polskiego konstytucjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja i jej dziedzictwa;
  5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój monarchizmu i elementów demokracji;
  6. podejmowanie działań na rzecz europejskiej Christianitas oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  7. wspieranie roli rodziny w społeczeństwie, dobroczynność, działalność charytatywna;
  8. kształtowanie świadomości wspólnoty narodowej wszystkich Polaków bez względu na kraj zamieszkania i czas pobytu na obczyźnie.

  Projekty Fundacji

  Fundacja Korony Polskiej jest jednostką organizacyjna samą w sobie, realizuje więc rozliczne własne projekty, jak również współuczestniczy w realizacji zadań statutowo-programowych innych podmiotów organizacyjnych środowiska. Współdziałanie to sprowadza się do sprowadza się do funkcji organizacyjno-technicznych oraz wsparcia materialnego realizowanych projektów, czy pozyskiwania na nie środków finansowych. Podobne wsparcie kierowane jest ze strony stowarzyszeń do Fundacji.

  Królewska Akademia

  Jednym z pierwszych i największych projektów Fundacji jest Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji. Akademia jest wrocławską szkołą elit kierującą swoją ofertę do środowisk przedsiębiorców, polityków, działaczy kultury, samorządowców, działaczy społecznych, dążących do wzbogacenia swojej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności praktycznych umożliwiających swobodne poruszanie się w krajowej i międzynarodowej przestrzeni publicznej.

  Bez świadomych elit, otwartych na wiedzę, świat i ludzi nie zachowamy swojej tożsamości, czy gospodarczej niezależności, nie podołamy wyzwaniom cywilizacyjnej konkurencji, staniemy się obiektem przetargów, gier, politycznej manipulacji, po to tylko, żeby w końcowym efekcie stać się łatwym łupem mądrzejszych i silniejszych od nas.

  Formacja i Biznes

  Sprawy kształcenia liderów społecznych i gospodarczych znajdowało się zawsze w centrum uwagi i działalności środowiska. Pierwowzorem dla Królewskiej Akademii Biznesu i Dyplomacji był projekt realizowany przez Polską Konfederację Katolickich Przedsiębiorców pod nazwą Formacja Katolickich Elit Biznesu. Inicjatywą godną szczególnego wyróżnienia jest Forum Gospodarcze Transylwania-Śląsk realizowaną wspólnie przez PKKP i Fundację. Pierwsze edycja Forum miała miejsce w 2019 roku we Wrocławiu, kolejna odbędzie się 2020 w Cluj w Rumunii. Taka, naprzemienna, została ustalona formuła tych spotkań. Jednego roku będą one miały miejsce na Śląsku, następnego w Transylwanii. Główna uwaga Forum skierowana jest na sprawy gospodarcze, ale do uczestnictwa w nim są zaproszone również przedstawicielstwa jednostek administracyjnych i uczelni reprezentujących oba regiony. Obecność samorządowców polskich i rumuńskich oraz ich aktywny udział w obradach I Forum we Wrocławiu w pełni potwierdził zasadność przyjętego rozwiązania.

  Formacja i Edukacja

  Projektem Fundacji Korony Polskiej kierowanym przede wszystkim do młodzieży szkolnej, szkół podstawowych i średnich jest Święto Piastów Śląskich. Piastowie, obejmując u kresu pierwszego tysiąclecia granicami Polski ziemie późniejszego Śląska, położyli fundament pod budowę na nich cywilizacji europejskiej, której podstawowymi nośnikami stało się funkcjonowanie struktur państwowych oraz chrystianizacja. Wskutek podziałów dzielnicowych w Polsce XII i XIII stulecia wyłoniła się śląska gałąź piastowskiej dynastii, której przedstawiciele, wspierając procesy modernizacji życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, przyczynili się do rozkwitu krainy nad Odrą, a zwłaszcza stworzenia sieci dysponujących samorządem miast i wsi oraz pogłębienia wielowymiarowych więzi z kręgiem Zachodu.

  Kolejne edycje tego wydarzenia są wzbogacane o nowe propozycje programowe. W bieżącym 2020 roku są to:

  1. Turniej Rycerski - z wykorzystaniem oprogramowania „LEGO Education”.
  2. Konkurs plastyczny „Jerzy II Wspaniały – budowniczy i mecenas sztuki”.
  3. Projekt edukacyjny „Brzeska rezydencja Piastów śląskich” - adresowany do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej.
  4. III Turniej Piastowski.
  5. Wykład popularno–naukowy na temat heraldyki piastowskiej dla uczniów szkół podstawowych.
  6. Wykład popularno–naukowy na temat architektury cysterskiej, dla licealistów.
  7. Lekcja muzealna w Mauzoleum Piastów Śląskich.
  8. Ślady zamku książąt wrocławskich w Domu Notre Dame na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu – warsztaty historyczne.

  Tradycja i Pamięć

  Fundacja Korony Polskiej aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu ważnych dla państwa i narodu wydarzeń historycznych, np. 1050 rocznicy Chrztu Polski organizowanej wspólnie z Archidiecezją Wrocławską, 100 rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej, 700-lecia odrodzenia Królestwa Polskiego, w ramach których jest realizowane kilkanaście wydarzeń w całej Polsce.

  - 19.01.2020. Kraków            Msza św. o godz. 10.00 w Archikatedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Oficjalna inauguracja obchodów Roku Króla Władysława Łokietka organizowanego przez stowarzyszenie polskich monarchistów Konfederacja Spiska z udziałem Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza, Fundacji Korony Polskiej, Polskiej Konfederacji Katolickich Przedsiębiorców oraz innych organizacji reprezentujących środowiska monarchistyczne i patriotyczne.

  - 06-08.03.2020. Wilno          Pielgrzymka do Wilna do grobu św. Kazimierza Królewicza organizowana przez Rycerski Zakon Korony Polskiej. W jednym z wileńskich kościołów będziemy modlić się za duszę św. pamięci króla Władysława.

  - 29.03.2020. Warszawa        Msza św. o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie w intencji jubileuszu koronacji księcia Władysława.

  - 24-26.04.2020. Nysa           Forum Monarchistów Polskich poświęcone osobie króla Władysława Łokietka oraz stosunkom polsko-czeskim w pierwszej połowie XIV w.

  - 03.05.2020. Wrocław           Odznaczenie Orderem Korony Polskiej Jego Królewską Wysokość Księcia Rumunii Radu, w dniu święta narodowego 3 Maja.

  - 10.05.2020. Kraków             Udział Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej w procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, z królewskiej Katedry na Wawelu do Bazyliki ojców Paulinów na Skałce.

  - 10.05.2020. Bukareszt         Doroczne garden party o ogrodach królewskiego Pałacu Elżbiety, z udziałem przedstawicieli Konfederacji Spiskiej, z okazji święta narodowego Rumunii.

  - 19.05.2020. Mikoszów         Stowarzyszenie Św. Celestyna z miejscowości Mikoszów k/Strzelina organizuje obchody 700-lecia koronacji Władysława Łokietka w święto swojego Patrona. Ze specjalnym programem wystąpi Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego.

  - maj/czerwiec, Wrocław       Wprowadzenie insygniów koronacyjnych, tzw. Korony Chrobrego do Archikatedry we Wrocławiu. Centralna uroczystość jubileuszu 700-lecia koronacji księcia Władysława Łokietka na Króla Polski.

  - 21-28.06.2020, Cluj             Uroczystości rocznicowe dla upamiętnienia 700–lecia koronacji i odrodzenia Królestwa Polskiego organizowane przez monarchistów rumuńskich.

  - II poł.sierpnia, Brześć Kuj.   Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem króla Władysława Łokietka upamiętniającym miejsce jego urodzin.

  - II poł. sierpnia, Płowce         Złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo króla Władysława Łokietka w bitwie z Krzyżakami.

  - 13.09.2020. Świdnica           Oficjalna inauguracja IV edycji obchodów Święta Piastów Śląskich, połączona z upamiętnieniem 700-lecia odrodzenia Królestwa Polskiego, organizowana przez Fundację Korony Polskiej.

  - 27.09.2020. Wrocław           III Inwestytura Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza.

  - 25.10.2020. Wrocław           Uroczyste zakończenie obchodów Święta Piastów Śląskich połączone ze wspomnieniem jubileuszu 700-lecia koronacji Władysława Łokietka, które odbędzie się w Auli Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek.

  - listopad 2020. Poznań         Msza św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji wszystkich władców, książąt i królów, zasiadających w na tronie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 700-lecia koronacji króla Władysława Łokietka.

  - 27.11.2020. Kraków             Podsumowanie oraz uroczyste zakończenie jubileuszu 700-lecia koronacji księcia Władysława Łokietka na króla Polski oraz odrodzenia Królestwa Polskiego.

  Z okazji jubileusz 700-lecia zostanie wydany srebrny medal okolicznościowy w liczbie 700 numerowanych sztuk, który będzie wręczany podczas uroczystości kończącej obchody w Urzędzie Miasta Krakowa.

  Czynione są przygotowania do obchodów Millennium Królestwa Polskiego 1025 – 2025.

  Promocja

  Fundacja wspiera projekty medialne środowiska, do nich należy czasopismo „Korona Polska”, portal informacyjny „ www.monarchia.info.pl oraz wiele stron internetowych: www.krolewska-akademia.pl , www.konfederacjaspiska.pl , www.katoliccy.eu , www.koronni.pl , www.swietopistow.pl , www.pasysluckie.pl

  Odznaczenie

  Środowisko posiada własne odznaczenie honorowe Order Korony Polskiej ustanowiony przez potomka polskich władców z dynastii saskiej JKW księcia Alberta von Wettin, który został przekazany aktem fundacyjnym w zarząd Fundacji Korony Polskiej, będącej jednocześnie Kapitułą Orderu.

  Siedziba

  Siedzibą Fundacji Korony Polskiej oraz innych organizacji i stowarzyszeń reprezentujących środowisko jest Dwór Skoroshe w Ratowicach koło Wrocławia. W Dworze znajduje się Sala Rycerska, w której wyeksponowano sztandary, flagi, proporce oraz dokumentację związaną z działąlnością Fundacji oraz innych organizacji środowiska.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000532552
 • Konto:45 1750 0012 0000 0000 2900 2487
 • Adres:Polna18, 55-003 Ratowice
 • WWW:www.krolewska-akademia.pl
 • E-mail:biuro@krolewska-akademia.pl
 • Telefon:0048600981265
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00