1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Słodkie Marzenia
  KRS 0000534370

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie daj się cukrzycy.

Fundacja Słodkie Marzenia została zarejestrowana pod koniec 2014 roku. Od tamtego czasu nasza działalność polega głównie na wspieraniu osób chorych na cukrzycę. Prowadzimy także działania podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz praw osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, placówkami medycznymi oraz innymi organizacjami i osobami, których cele działania są zbliżone do naszych, dążąc do stworzenia synergii pomiędzy nimi.

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% podatku przekazane nam przez darczyńców przeznaczymy na:

- szkolenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych,

- edukację chorych na cukrzycę i ich opiekunów,

- pomoc psychologiczną dla niepełnosprawnych i ich rodzin,

- wspieranie finansowania leków, środków medycznych i rehabilitacji chorych w trudnej sytuacji materialnej,

- wykonywanie pomiarów poziomu glukozy we krwi podczas imprez plenerowych, 

- zwiększenie działań Fundacji

Więcej o nas

Fundacja Słodkie Marzenia skupia osoby od wielu lat zaangażowane w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasz Zarząd i Rada nieodpłatnie pracują na rzecz Fundacji. Wszystkie osoby współpracujące w ramach Fundacji mają kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji oraz przeprowadzaniu działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, głównie chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów. W naszym gronie są również osoby niepełnosprawne, które lepiej rozumieją problemy innych chorych. W działalności Fundację wspierają również eksperci z wielu dziedzin: lekarze, pielęgniarki, psycholog, dietetyk, podolog. O prawidłowe i zgodne z prawem działanie Fundacji pomagają nam dbać osoby takie jak księgowi, prawnicy, przedstawiciele instytucji zrzeszających i wspierających działalność organizacji pozarządowych.

W zakresie szkoleń, a także w innych obszarach naszej działalności współpracujemy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. Nasi edukatorzy diabetologiczni prowadzą szkolenia dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, na których przekazują wiedzę o tym jak zadbać o bezpieczne funkcjonowanie dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną w placówce oświatowej. Pomagamy również naszym podopiecznym w organizowaniu, a jeśli ich sytuacja materialna tego wymaga także w finansowaniu zakupu leków, sprzętu medycznego, rehabilitacji. Często stajemy się mediatorem pomiędzy rodzinami osób niepełnosprawnych a instytucjami, które pomimo otwartego i społecznego charakteru swojej działalności odmawiają współpracy z dziećmi i młodzieżą chorą na cukrzycę. Nasz zespół przeprowadził także kilka kampanii społecznych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób cywilizacyjnych. W ostatnich latach uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach takich jak pikniki rodzinne, festyny, lokalne wydarzenia, gdzie wykonywaliśmy bezpłatne pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, oraz udzielaliśmy porad na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.

Osobom chorym na cukrzycę oferujemy wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat tego jak prawidłowo dbać o stan swojego zdrowia. Wysoki poziom wiedzy pozwala chorym uniknąć negatywnych następstw nieprawidłowo prowadzonej terapii cukrzycy takich jak utrata wzroku, niewydolność nerek oraz zespół stopy cukrzycowej, czyli stan w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo goić drobnych ran, w następstwie czego może dojść nawet do amputacji kończyn dolnych. Chorych na cukrzycę typu 2 oraz osoby znajdujące się w grupie ryzyka edukujemy szczególnie w zakresie znaczenia codziennej aktywności fizycznej dla zapobiegania chorobie oraz łagodzenia jej efektów.

Stale współpracujemy z mediami, za pomocą których informujemy społeczeństwo o problemach i potrzebach podopiecznych naszej Fundacji i ich rodzin. Wspólnie podnosimy także świadomość w zakresie chorób cywilizacyjnych. Nasi działacze uczestniczą w spotkaniach sejmowych komisji, m.in. do spraw zdrowia i edukacji, gdzie wspólnie z organizacjami o zbliżonych celach działalności walczą o obniżenie cen leków i sprzętu, refundację kosztów leczenia oraz wprowadzanie i respektowanie praw osób niepełnosprawnych.

Do tej pory głównymi źródłami finansowania naszej działalności były darowizny, projekty współfinansowane ze środków publicznych, oraz darowizny celowe od firm. W maju 2017 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu po raz pierwszy w 2018 roku rozpoczęliśmy zbiórkę środków z 1% podatku za 2017 rok.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000534370
 • Konto:37 195 0 00 01 2 006 0046 008 9 00 02
 • Adres:35-604 Rzeszów ul. Wrzosowa 64
 • WWW:www.slodkiemarzenia.org
 • E-mail:fundacja@slodkiemarzenia.org
 • Telefon:696546921 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Słodkie Marzenia

  KRS 0000534370

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Słodkie Marzenia

 • Nie daj się cukrzycy.

  Fundacja Słodkie Marzenia została zarejestrowana pod koniec 2014 roku. Od tamtego czasu nasza działalność polega głównie na wspieraniu osób chorych na cukrzycę. Prowadzimy także działania podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz praw osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, placówkami medycznymi oraz innymi organizacjami i osobami, których cele działania są zbliżone do naszych, dążąc do stworzenia synergii pomiędzy nimi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% podatku przekazane nam przez darczyńców przeznaczymy na:

  - szkolenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych,

  - edukację chorych na cukrzycę i ich opiekunów,

  - pomoc psychologiczną dla niepełnosprawnych i ich rodzin,

  - wspieranie finansowania leków, środków medycznych i rehabilitacji chorych w trudnej sytuacji materialnej,

  - wykonywanie pomiarów poziomu glukozy we krwi podczas imprez plenerowych, 

  - zwiększenie działań Fundacji

 • Więcej o nas

  Fundacja Słodkie Marzenia skupia osoby od wielu lat zaangażowane w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasz Zarząd i Rada nieodpłatnie pracują na rzecz Fundacji. Wszystkie osoby współpracujące w ramach Fundacji mają kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji oraz przeprowadzaniu działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, głównie chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów. W naszym gronie są również osoby niepełnosprawne, które lepiej rozumieją problemy innych chorych. W działalności Fundację wspierają również eksperci z wielu dziedzin: lekarze, pielęgniarki, psycholog, dietetyk, podolog. O prawidłowe i zgodne z prawem działanie Fundacji pomagają nam dbać osoby takie jak księgowi, prawnicy, przedstawiciele instytucji zrzeszających i wspierających działalność organizacji pozarządowych.

  W zakresie szkoleń, a także w innych obszarach naszej działalności współpracujemy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. Nasi edukatorzy diabetologiczni prowadzą szkolenia dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, na których przekazują wiedzę o tym jak zadbać o bezpieczne funkcjonowanie dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną w placówce oświatowej. Pomagamy również naszym podopiecznym w organizowaniu, a jeśli ich sytuacja materialna tego wymaga także w finansowaniu zakupu leków, sprzętu medycznego, rehabilitacji. Często stajemy się mediatorem pomiędzy rodzinami osób niepełnosprawnych a instytucjami, które pomimo otwartego i społecznego charakteru swojej działalności odmawiają współpracy z dziećmi i młodzieżą chorą na cukrzycę. Nasz zespół przeprowadził także kilka kampanii społecznych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób cywilizacyjnych. W ostatnich latach uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach takich jak pikniki rodzinne, festyny, lokalne wydarzenia, gdzie wykonywaliśmy bezpłatne pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, oraz udzielaliśmy porad na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.

  Osobom chorym na cukrzycę oferujemy wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat tego jak prawidłowo dbać o stan swojego zdrowia. Wysoki poziom wiedzy pozwala chorym uniknąć negatywnych następstw nieprawidłowo prowadzonej terapii cukrzycy takich jak utrata wzroku, niewydolność nerek oraz zespół stopy cukrzycowej, czyli stan w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo goić drobnych ran, w następstwie czego może dojść nawet do amputacji kończyn dolnych. Chorych na cukrzycę typu 2 oraz osoby znajdujące się w grupie ryzyka edukujemy szczególnie w zakresie znaczenia codziennej aktywności fizycznej dla zapobiegania chorobie oraz łagodzenia jej efektów.

  Stale współpracujemy z mediami, za pomocą których informujemy społeczeństwo o problemach i potrzebach podopiecznych naszej Fundacji i ich rodzin. Wspólnie podnosimy także świadomość w zakresie chorób cywilizacyjnych. Nasi działacze uczestniczą w spotkaniach sejmowych komisji, m.in. do spraw zdrowia i edukacji, gdzie wspólnie z organizacjami o zbliżonych celach działalności walczą o obniżenie cen leków i sprzętu, refundację kosztów leczenia oraz wprowadzanie i respektowanie praw osób niepełnosprawnych.

  Do tej pory głównymi źródłami finansowania naszej działalności były darowizny, projekty współfinansowane ze środków publicznych, oraz darowizny celowe od firm. W maju 2017 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu po raz pierwszy w 2018 roku rozpoczęliśmy zbiórkę środków z 1% podatku za 2017 rok.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000534370
 • Konto:37 195 0 00 01 2 006 0046 008 9 00 02
 • Adres:35-604 Rzeszów ul. Wrzosowa 64
 • WWW:www.slodkiemarzenia.org
 • E-mail:fundacja@slodkiemarzenia.org
 • Telefon:696546921
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00