1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
KRS 0000535865

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dom, w którym akceptujemy Mieszkańca i pomagamy

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju prowadzony jest Zgromadzeniem Sióstr Albertynek. Zapewnia całodobową opiekę oraz terapię 100 niepełnosprawnym intelektualnie kobietom. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Poprawę warunków bytowych, realizację różnych form rehabilitacji oraz terapii zgodnie z misją Domu: „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej”.

Więcej o nas

Więcej o nas

Dom Pomocy Społecznej w Poraju jest, placówką charytatywną, istnieje od 1945 r. Funkcjonuje w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, a Starostwem Powiatowym w Myszkowie i zapewnia stacjonarną opiekę 100 niepełnosprawnym intelektualnie kobietom, dając zatrudnienie 67 osobom.

Mieszkanki są objęte indywidualną profesjonalną opieką zgodnie z obowiązującymi standardami. Wypełniamy ją poprzez realizację zawartych w statucie celów: indywidualizacja, dostosowanie metod i środków opieki i terapii do potrzeb Mieszkanek, samorealizacja i usamodzielnianie, budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych, integracja ze społecznością lokalną, zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podwyższanie jakości świadczonych usług z zakresie profesjonalnej opieki, stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu poprzez: szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy.

Mieszkanki mogą korzystać z różnych form aktywizacji poprzez udział w wybranej formie terapii. Terapia kulturalno – oświatowa w skład tej terapii wchodzą zajęcia manualne, zajęcia muzyczne i teatralne. Ponadto biorą udział w wyjazdach do kina, teatru i w plener. Od 1993 r. istnieje w naszym Domu zespół artystyczny Radość, tworzą go szczególnie uzdolnione mieszkanki. Terapia plastyczna wpływa na podniesienie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą środków wyrazu plastycznego. Wykonane prace  niejednokrotnie otrzymują wyróżnienia w różnych konkursach, są prezentowane na wystawach, w galeriach, na kiermaszach. Terapia rewalidacyjna - głównym celem zajęć pedagogicznych jest podjecie działań mających na  celu ponowne przystosowanie mieszkanek do życia i poprawnego funkcjonowania w społeczności. Podstawowymi elementami procesu rewalidacji jest kompensacja, korektura i usprawnianie. W zakres tej pracy wchodzi terapia indywidualna (infoterapia) i grupowa – elementy programów specjalistycznych. Najważniejszym zadaniem terapii jest usprawnianie procesów poznawczych u podopiecznych. Ergoterapia - polegająca na włączeniu mieszkanek wrózne prace na terenie Domu. Ta forma aktywności daje często satysfakcję, rozwija poczucie przydatności i sprawczości oraz pozwala na samorealizację. Terapia zajęciowa - wykonywane są  tu prace z dziewiarstwa ręcznego na drutach, szydełku, wyszywane ręcznie, ściegiem krzyżykowym, w tym różnego rodzaju aplikacje, ogrody wiszące i kosze. Prace wykonywane podczas zajęć terapii, wysyłane są na różnego rodzaju wystawy.  Terapia psychologiczna prowadzona jest w formie treningów zachowań społecznych. Celem tych działań jest uruchamianie procesu zmian w  funkcjonowaniu psychofizycznym mieszkanek, uwrażliwianie na potrzeby własne i innych, kształcenie zachowań asertywnych. Kompleks rehabilitacyjny stanowi: fizykoterapia oparta na oddziaływaniu prądem na jednostkę chorobową, kinezyterapia służąca poprawieniu sprawności psychoruchowej mieszkanek, hydroterapia lecząca schorzenia reumatyczne, osteoporozę, bóle mięśniowe oraz sprzyja rekonwalescencji i relaksacji. 

Ponadto prowadzone są dla Mieszkanek zajęcia opiekuńcze, pomoc nowo przybyłym mieszkankom w adaptacji do nowych warunków życia, mobilizowanie do włączania się w życie Domu, trening samoobsługi, praca nad eliminowaniem problemu nadwagi mieszkanek, kształtowanie postaw kulturalnego zachowania, zajęcia zabawowe i edukacyjne.  

W Domu prężnie działa wolontariat pod hasłem „Ty dla  mnie  -  ja  dla Ciebie”. Przewodnią ideą tego programu jest  integracja mieszkanek naszego Domu ze społecznością lokalną.

W Domu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkanek, realizując ich oczekiwania i marzenia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000535865
 • Konto:74 1240 2252 1111 0000 3158 2784
 • Adres:ul. Jasna 6, 42-360 Poraj
 • WWW:dpsporaj.albertynki.pl
 • E-mail:dpsporaj@albertynki.pl
 • Telefon:34 314 5018Formularze PIT 2021/2022 dla
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

KRS 0000535865

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 • Dom, w którym akceptujemy Mieszkańca i pomagamy

  Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju prowadzony jest Zgromadzeniem Sióstr Albertynek. Zapewnia całodobową opiekę oraz terapię 100 niepełnosprawnym intelektualnie kobietom. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Poprawę warunków bytowych, realizację różnych form rehabilitacji oraz terapii zgodnie z misją Domu: „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej”.

 • Więcej o nas

  Dom Pomocy Społecznej w Poraju jest, placówką charytatywną, istnieje od 1945 r. Funkcjonuje w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, a Starostwem Powiatowym w Myszkowie i zapewnia stacjonarną opiekę 100 niepełnosprawnym intelektualnie kobietom, dając zatrudnienie 67 osobom.

  Mieszkanki są objęte indywidualną profesjonalną opieką zgodnie z obowiązującymi standardami. Wypełniamy ją poprzez realizację zawartych w statucie celów: indywidualizacja, dostosowanie metod i środków opieki i terapii do potrzeb Mieszkanek, samorealizacja i usamodzielnianie, budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych, integracja ze społecznością lokalną, zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podwyższanie jakości świadczonych usług z zakresie profesjonalnej opieki, stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu poprzez: szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy.

  Mieszkanki mogą korzystać z różnych form aktywizacji poprzez udział w wybranej formie terapii. Terapia kulturalno – oświatowa w skład tej terapii wchodzą zajęcia manualne, zajęcia muzyczne i teatralne. Ponadto biorą udział w wyjazdach do kina, teatru i w plener. Od 1993 r. istnieje w naszym Domu zespół artystyczny Radość, tworzą go szczególnie uzdolnione mieszkanki. Terapia plastyczna wpływa na podniesienie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą środków wyrazu plastycznego. Wykonane prace  niejednokrotnie otrzymują wyróżnienia w różnych konkursach, są prezentowane na wystawach, w galeriach, na kiermaszach. Terapia rewalidacyjna - głównym celem zajęć pedagogicznych jest podjecie działań mających na  celu ponowne przystosowanie mieszkanek do życia i poprawnego funkcjonowania w społeczności. Podstawowymi elementami procesu rewalidacji jest kompensacja, korektura i usprawnianie. W zakres tej pracy wchodzi terapia indywidualna (infoterapia) i grupowa – elementy programów specjalistycznych. Najważniejszym zadaniem terapii jest usprawnianie procesów poznawczych u podopiecznych. Ergoterapia - polegająca na włączeniu mieszkanek wrózne prace na terenie Domu. Ta forma aktywności daje często satysfakcję, rozwija poczucie przydatności i sprawczości oraz pozwala na samorealizację. Terapia zajęciowa - wykonywane są  tu prace z dziewiarstwa ręcznego na drutach, szydełku, wyszywane ręcznie, ściegiem krzyżykowym, w tym różnego rodzaju aplikacje, ogrody wiszące i kosze. Prace wykonywane podczas zajęć terapii, wysyłane są na różnego rodzaju wystawy.  Terapia psychologiczna prowadzona jest w formie treningów zachowań społecznych. Celem tych działań jest uruchamianie procesu zmian w  funkcjonowaniu psychofizycznym mieszkanek, uwrażliwianie na potrzeby własne i innych, kształcenie zachowań asertywnych. Kompleks rehabilitacyjny stanowi: fizykoterapia oparta na oddziaływaniu prądem na jednostkę chorobową, kinezyterapia służąca poprawieniu sprawności psychoruchowej mieszkanek, hydroterapia lecząca schorzenia reumatyczne, osteoporozę, bóle mięśniowe oraz sprzyja rekonwalescencji i relaksacji. 

  Ponadto prowadzone są dla Mieszkanek zajęcia opiekuńcze, pomoc nowo przybyłym mieszkankom w adaptacji do nowych warunków życia, mobilizowanie do włączania się w życie Domu, trening samoobsługi, praca nad eliminowaniem problemu nadwagi mieszkanek, kształtowanie postaw kulturalnego zachowania, zajęcia zabawowe i edukacyjne.  

  W Domu prężnie działa wolontariat pod hasłem „Ty dla  mnie  -  ja  dla Ciebie”. Przewodnią ideą tego programu jest  integracja mieszkanek naszego Domu ze społecznością lokalną.

  W Domu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkanek, realizując ich oczekiwania i marzenia.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000535865
 • Konto:74 1240 2252 1111 0000 3158 2784
 • Adres:ul. Jasna 6, 42-360 Poraj
 • WWW:dpsporaj.albertynki.pl
 • E-mail:dpsporaj@albertynki.pl
 • Telefon:34 314 5018
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00