1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie
KRS 0000540363

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie
KRS 0000540363

Prezent OPP

BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

OSP ROGÓŹNO

czynnie włącza się w działania gaśniczo - pożarnicze.

organizuje świetlice dla dzieci i młodzieży w zakresie od 8 do 17 lat.

oragnizuje zajęcia sportowe i obozy zimowo - wakacyjne

wspiera DOM DZIECKA W TULIGŁOWACH

opłaca obiady dzieciom szkołach

wykupuje recepty osobom potrzebującym wsparcia

dowozimy do lekarza

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Płacimy za obiady dzieciom w szkole, płacimy za pobyt w internacie dla dzieci mieszkających w Lublinie, wykupujemy recepty, opłacamy pobyt w hotelu dla matki lub ojca, których dziecko jest w szpitalu. W wakacje zostanie zorganizowany obóz sportowo-strażacki w Nowej Słupi. Zorganizujemy paczki dla dzieci z Domu Dziecka w Tuligłowach.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zapobiegającej pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń biologicznych i ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz w czasie innych klęsk i zdarzeń;

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;

5) działanie na rzecz ochrony środowiska;

6) podnoszenie wiedzy z zakresu udzielania pomocy medycznej;

7) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia;

8) pomoc ofiarom wypadków, pożarów i innych miejscowych zagrożeń;

9) działalność charytatywna i woluntarystyczna;

10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

11) ochrona i promocja zdrowia;

12) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

13) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

14) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

15) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

17) działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

18) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

19) działalność ekologiczna i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

20) utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

21) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwo i ochrona ludności;

24) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

25) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

26) promocja i rozwój wsi

27) wyrównywanie szans różnych grup społecznych

28) obsługa uroczystości kościelnych i państwowych

Te cele są realizowane przez:

1) organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji w powyższym zakresie;

2) przedstawianie jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej;

3) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych, grup do walki z zagrożeniami biologicznymi;

4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6) organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno wychowawczej i kulturalnooświatowej.

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

9) organizacja szkoleń, pokazów, pogadanek, punktów informacyjnych szczególnie w Szkołach Podstawowych.

11) organizacja obozów szkoleniowych i wypoczynkowych (zimowych i letnich).

12) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury oraz aktywizację społeczeństwa wsi Rogóźno i innych miejscowości.

13) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi.

Abyśmy mogli dobrze działać z młodzieżą - szczególnie w okresie pandemii - potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Nasza działaność opiera się głównie na dobrowolnych ofiaracj składanych przez ludzi dobrej woli.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000540363
 • Konto:61 8191 1055 2007 7001 4699 0001
 • Adres:Rogóźno 21, 21-075 Ludwin
 • WWW:https://www.facebook.com/OSP.MDP.Rogozno.Ludwin
 • E-mail:osp.rogozno.ludwin@gmail.com
 • Telefon:665501099

Formularze PIT 2021/2022 dla
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie

KRS 0000540363

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00