1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera
  KRS 0000544513

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera. Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję. Działamy od 19 lutego 2015 r. Od 21 stycznia 2018 jesteśmy aktywnym członkiem Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska.

Jak wykorzystamy 1%

1 % przeznaczymy na działalność statutową Fundacji KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

Więcej o nas

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera.

Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.

Fundacja KTOTO nie zawęża swojej działalności tylko do chorych i opiekunów na Alzheimera   i Demencję. Skupiamy się również wokół seniorów, ich życia codziennego, wszelkiej aktywności, odpowiedniej diagnostyki, która pozwali na wcześniejsze zaobserwowanie zmian czy objawów choroby i jej spowolnieniu.

Statut Fundacji ukierunkowany jest na działalność wspierającą, pomocy społecznej, edukacyjną, tworzenia grup wsparcia.  Fundacja realizuje działalność w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. Zorganizowała i prowadzi grupę wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera. Przeprowadziliśmy już 60 spotkań grupy wsparcia zarówno z opiekunami osób chorych jak i z chorymi.

Dla opiekunów realizowany jest program wsparcia psychologicznego, zajęcia motywujące, program informacyjny, spotkania z ekspertami. Natomiast dla chorych prowadzone są zajęcia z arterapii, ćwiczenia opóźniające proces zapominania w chorobie. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane przez naszą Fundację są bezpłatne  i przygotowywane w oparciu o autorskie pomysły. Fundacja przez 2 lata społecznie współtworzyła, cykliczny program radiowy w Radiu Opole pt. „Akademia Życia – radiowa grupa wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”.  Jesteśmy pomysłodawcami autorskiego projektu szkoleń wraz z warsztatami „I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, wolontariuszy i kadry osób chorych na Alzheimera” oraz programu „Partner w demencji”, Jestem przy Tobie – Razem zrozumiemy Alzheimera.  Był to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. W wyniku projektów w woj. opolskim zostało przeszkolonych ponad 800 osób. Z okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Alzheimera zrealizowaliśmy projekt „Pamiętaj o mnie”, w ramach którego przeprowadziliśmy badania przesiewowe MMSTE  dla grupy 120 osób 60+ oraz cykl seminariów poświęconych tematyce opieki nad osobą starszą zależną   z powodu choroby Alzheimera, demencji. Fundacja prowadzi również badania świadomościowe na temat chory Alzheimera, demencji. Fundacja jest obecnie realizatorem innowacyjnego projektu „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”. Od 2018 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i zbierany  1 % planujemy przeznaczyć na rehabilitację chorych i pomoc opiekunom.

Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

 1. Pomocy osobom z chorobą Alzheimera, demencję oraz ich rodzinom i opiekunom.
 2. Organizowania różnych form samopomocy rodzin i opiekunów.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej w zakresie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, demencją.

4. Prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie nowych form opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, demencją.
5. Wymiany informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami  z chorobą Alzheimera, demencją.
6. Inspirowania, organizowania, współrealizowania i wspierania projektów, badań    naukowych mających na celu podniesienie świadomości  w społeczeństwie  na temat choroby Alzheimera, demencji oraz form opieki nad osobami chorymi.
7. Wpływania na politykę mającą na celu wzrost wagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera, demencji i ich rodzin.
8. Współpracy z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu  wymiany doświadczeń

9. Prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.

10. Otwieranie domów opieki, świetlic, domów dziennego pobytu i ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych.
11. Skupianiu wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem,  w tym przedstawicieli środowisk naukowych, w kraju i zagranicą.

12. Współpracę z wolontariuszami.

13. Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania  donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.
14. Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem.

15. Pomocy społecznej.

16. Pomocy osobom niepełnosprawnym.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000544513
 • Konto:87 114 0 20 04 0 000 3702 766 9 36 70
 • Adres:ul. Łąkowa 6, 46-070 Osiny
 • WWW:https://www.facebook.com/Fundacja-Kto-To-Zrozumie%C4%87-Alzheimera-91088837
 • E-mail:fundacja.ktoto@onet.eu
 • Telefon:792472736 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

  KRS 0000544513

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

 • Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

  Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera. Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję. Działamy od 19 lutego 2015 r. Od 21 stycznia 2018 jesteśmy aktywnym członkiem Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1 % przeznaczymy na działalność statutową Fundacji KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

 • Więcej o nas

  Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera.

  Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.

  Fundacja KTOTO nie zawęża swojej działalności tylko do chorych i opiekunów na Alzheimera   i Demencję. Skupiamy się również wokół seniorów, ich życia codziennego, wszelkiej aktywności, odpowiedniej diagnostyki, która pozwali na wcześniejsze zaobserwowanie zmian czy objawów choroby i jej spowolnieniu.

  Statut Fundacji ukierunkowany jest na działalność wspierającą, pomocy społecznej, edukacyjną, tworzenia grup wsparcia.  Fundacja realizuje działalność w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. Zorganizowała i prowadzi grupę wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera. Przeprowadziliśmy już 60 spotkań grupy wsparcia zarówno z opiekunami osób chorych jak i z chorymi.

  Dla opiekunów realizowany jest program wsparcia psychologicznego, zajęcia motywujące, program informacyjny, spotkania z ekspertami. Natomiast dla chorych prowadzone są zajęcia z arterapii, ćwiczenia opóźniające proces zapominania w chorobie. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane przez naszą Fundację są bezpłatne  i przygotowywane w oparciu o autorskie pomysły. Fundacja przez 2 lata społecznie współtworzyła, cykliczny program radiowy w Radiu Opole pt. „Akademia Życia – radiowa grupa wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”.  Jesteśmy pomysłodawcami autorskiego projektu szkoleń wraz z warsztatami „I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, wolontariuszy i kadry osób chorych na Alzheimera” oraz programu „Partner w demencji”, Jestem przy Tobie – Razem zrozumiemy Alzheimera.  Był to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. W wyniku projektów w woj. opolskim zostało przeszkolonych ponad 800 osób. Z okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Alzheimera zrealizowaliśmy projekt „Pamiętaj o mnie”, w ramach którego przeprowadziliśmy badania przesiewowe MMSTE  dla grupy 120 osób 60+ oraz cykl seminariów poświęconych tematyce opieki nad osobą starszą zależną   z powodu choroby Alzheimera, demencji. Fundacja prowadzi również badania świadomościowe na temat chory Alzheimera, demencji. Fundacja jest obecnie realizatorem innowacyjnego projektu „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”. Od 2018 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i zbierany  1 % planujemy przeznaczyć na rehabilitację chorych i pomoc opiekunom.

  Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

  1. Pomocy osobom z chorobą Alzheimera, demencję oraz ich rodzinom i opiekunom.
  2. Organizowania różnych form samopomocy rodzin i opiekunów.
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej w zakresie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, demencją.

  4. Prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie nowych form opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, demencją.
  5. Wymiany informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami  z chorobą Alzheimera, demencją.
  6. Inspirowania, organizowania, współrealizowania i wspierania projektów, badań    naukowych mających na celu podniesienie świadomości  w społeczeństwie  na temat choroby Alzheimera, demencji oraz form opieki nad osobami chorymi.
  7. Wpływania na politykę mającą na celu wzrost wagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera, demencji i ich rodzin.
  8. Współpracy z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu  wymiany doświadczeń

  9. Prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.

  10. Otwieranie domów opieki, świetlic, domów dziennego pobytu i ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych.
  11. Skupianiu wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem,  w tym przedstawicieli środowisk naukowych, w kraju i zagranicą.

  12. Współpracę z wolontariuszami.

  13. Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania  donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.
  14. Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem.

  15. Pomocy społecznej.

  16. Pomocy osobom niepełnosprawnym.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000544513
 • Konto:87 114 0 20 04 0 000 3702 766 9 36 70
 • Adres:ul. Łąkowa 6, 46-070 Osiny
 • WWW:https://www.facebook.com/Fundacja-Kto-To-Zrozumie%C4%87-Alzheimera-91088837
 • E-mail:fundacja.ktoto@onet.eu
 • Telefon:792472736
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00