1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

KRS 0000552759

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

KRS 0000552759

Prezent OPP

W trosce o zachowanie dziedzictwa Karaimów

Podstawowym celem statutowym Fundacji Karaimskie Dziedzictwo jest propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazania tych wartości następnej generacji.

Fundacja ma swą siedzibę w Warszawie, choć podejmuje działania na terenie całego kraju, a także zagranicą, głównie na Wileńszczyźnie w Republice Litewskiej.  

Karaimi to najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce uznawana przez system prawny Rzeczpospolitej, na terenie której zamieszkuje od ponad 600 lat. Liczba Karaimów w Polsce nie przekracza 200 osób. Fundacja dba o zachowanie karaimskiego dziedzictwa kulturowego, w tym utrwalenie języka karaimskiego, wpisanego przez UNESCO na listę jęzków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Obecnie język karaimski, należący do turkijskiej rodziny językowej, zna ok. 30 (trzydzieści) osób na świecie.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo współpracuje z ośrodkami i organizacjami naukowymi w Polsce, corocznie współorganizując kongresy i sympozja naukowe, na których pojawia się tematyka karaimska. Bierzmy udział we współorganizacji wydarzeń naukowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współpracujemy z Polskim Towarzystwem Orientalistycznym. Członkowie Zarządu Fundacji występują jako prelegenci na wielu imprezach naukowych i popularnonaukowych z prelekcjami o tematyce karaimskiej poszerzając wiedzę o najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce. Fundacja dba o zabytki piśmiennictwa karaimskiego.

Fundacja wspiera karaimski młodzieżowy zespół folklorystyczny Dostłar (Przyjaciele) i wszelkie przejawy aktywności artystycznej i sportowej młodzieży karaimskiej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki zgromadzone w wyniku odliczenia od podatku dochodowego osób fizycznych do tej pory wykorzystano na część działań związanych z otwarciem Skweru Karaimskiego na warszawskiej Woli. We wrześniu 2022 r. we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zorganizowano uroczyste otwarcie Skweru Karaimskiego, któremu towarzysztyły liczne imprezy. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo ze środków z 1 % częściowo sfinansowała przygotowanie wielosezonowej wystawy plenerowej pt. Karaimi najmniejsza mniejszość (na rogu ul.Redutowej i Pustola), która informuje m.in. o pochodzeniu, siedliskach, języku polskich Karaimów, a także wybitnych przedstawicielach społeczności karaimskiej zasłużonych dla nauki polskiej. Dla stworzenia wystawy użyto najwyższej jakości materiałów przeznaczonych na prezentacje plenerowe, dzięki czemu wystawa jest nadal dostępna. Z tego źrodła sfinansowano też usługę serwisu fotograficznego podczas otwarcia Skweru Karaimskiego, imprezę integracyjną połączoną z wieczorem karaimskich bajek, a także częściowo usługę promocji imprezy w mediach społecznościowych.

Zebrane kolejne środki przeznaczymy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym na popularyzację wiedzy o Karaimach, wspieranie uzdolnionej młodzieży karaimskiej, integrację wewnętrzą i zewnętrzną, ochronę języka karaimskiego i/lub inne działania związane z zachowaniem dziedzictwa karaimskiego. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo powstała w grudniu 2014 r., a do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 14.04.2015 r. Od 2018 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Mniejszość karaimska w Polsce liczy obecnie ok. 150 osób. 

Fundacja zrealizowała szereg działań związanych z szeroko pojętą ochroną karaimskiego dziedzictwa, finansowanych zarówno ze środkow własnych, jak i w ramach dotacji dla organizacji pozarządowej. Wprawdzie otrzymujemy dotację na działania podstawowe w ramach umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznycj i Administracji, ale środki te nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatkow związanych z tymi działaniami. Fundacja nie ma ani jednego pracownika etatowego. Niemniej jednak w ostatnich latach dokonaliśmy wielu czynow dla utrwalnia karaimskiego dziedzictwa.

W lipcu 2015 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo dofinansowała zajęcia edukacyjne z języka i kultury karaimskiej dla dzieci młodszych podczas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego w Trokach/Litwa. Dodatkowo sfinansowano koszt zakupu materiałów i upominków dla dzieci do przeprowadzenia tych zajęć.

W 2016 r. w całości ze środkow własnych sfinansowaliśmy podłączenie sieci wodociągowej do Cmentarza Karaimskiego w Warszawie przy ul. Redutowej 34, jedynego cmentarza Karaimów w Polsce. Finansujemy pilęgnację zieleni na tym cmentarzu.

Jednym z działań podejmowanych we współpracy ze Związkiem Karaimów Polskich był udział Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w projekcie pt. Łuck miasto wielu kultur zorganizowanym w 2016 r. przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

W ramach działań wspierających Karaimski Zespół Młodzieżowy Dostłar Fundacja Karaimskie Dziedzictwo  wsparła finansowo udziału Zespołu Dostłar w 9. MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR RIMINI–SAN MARINO–FLORENCJA “Gioiello dell'Adriatico” w lipcu 2017, a także sfinansowała stworzenie nowego serwisu internetowego Zespołu www.dostlar.karaimi.org

W roku 2018 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zrealizowała zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego przedsięwzięcia było zachowanie dziedzictwa kulturowego Karaimów w postaci rejestracji dźwiękowej języka karaimskiego pozyskanego od ostatnich osób posługujących się biegle tym językiem głównie na Litwie. Probki językowe dostępne są na stronie https://fundacja.karaimi.eu/pl/projekty/nagrania-jezyka-karaimskiego-podsumowania 

W 2020 r. zrealizowaliśmy projekt „Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów”, sfinansowanego na podstawie umowy z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Narodowym Instytucie Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Efektem jest wirtualna mapa dostępna na https://mapy.karaimi.eu

W 2022 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo współorganizowała imprezy towarzyszące uroczystemu otwarciu Skweru Karaimskiego w Warszawie. Impreza zorganizowana została przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, a część działań podjętych przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo sfinansowana została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otwarto wielosezonową wystwę plenerową pt. Karaimi - najmniejsza mniejszość (róg ul.Redutowej i Pustola), zorganizowano imprezę integracyjną z wieczorem bajek karaimskich.

W 2022 r. Fundacja ufundowala roczne stypendium sportowe dla uzdolnionej Karaimki osiągającej wybitne wyniki na arenie polskiej i międzynarodowej.

Corocznie organizujemy międzynarodową imprezę na Wileńszczyźnie pt. Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie, która finansowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000552759
 • Konto:22 1240 1125 1111 0010 7312 2127
 • Adres:ul. Ciołka 13 lok. 204,01-445 Warszawa
 • WWW:fundacja.karaimi.eu
 • E-mail:fundacja@karaimi.eu
 • Telefon:501151043

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Karaimskie Dziedzictwo” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

KRS 0000552759

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00