1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Kolej Beskidzka

KRS 0000559959

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Kolej Beskidzka

KRS 0000559959

Prezent OPP

Zawsze do celu!

Za cel naszej aktywności stawiamy sobie wywarcie wpływu na przyszłość i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na Podbeskidziu poprzez dążenie do przeniesienia części transportu towarowego i osobowego z dróg na tory. Projekt ten powinien uczynić kolej w połączeniu z usługami przedsiębiorstw komunikacji samochodowej realną alternatywą dla wszystkich użytkowników samochodów osobowych. Jednak może to mieć miejsce jedynie wówczas, gdy sieć kolejowa utrzymana jest na odpowiednim poziomie, oferowany jest nowoczesny, wygodny i przyjazny dla środowiska transport publiczny oraz gdy rozkłady jazdy stworzone są dla pasażera i zintegrowane taryfowo jeden z drugim. Podstawą powinien być transport kolejowy, oczywiście tam gdzie jest to możliwe, transport ten powinien być UZUPEŁNIONY busami w tych obszarach, gdzie kolej nie dociera. To wszystko powinno tworzyć spójny system oparty nie na konkurencji tylko na współpracy, gdzie najważniejszy nie jest zysk pojedynczych przewoźników, a pasażer.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Głównym problemem, jaki ogranicza nam możliwości realizacji działań statutowych jest specyficzny profil działalności statutowej, który w dużym stopniu jest zbieżny z zadaniami administracji publicznej. Nasze działania na rzecz rozwoju transportu kolejowego w większości siłą rzeczy związane są z podejmowaniem inicjatyw związanych ze współpracą z przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcą infrastruktury kolejowej. Fakt działania w obszarze aktywizacji infrastruktury kolejowej powoduje, że mamy utrudniony dostęp do pozyskiwania środków zewnętrznych i grantów, gdyż  nasza działalność uznawana jest za wspierającą pośrednio przedsiębiorców kolejowych, co uniemożliwia organizacji pozyskanie środków grantowych.  Aktywnie współpracujemy z organami administracji rządowej  i samorządowej, które posiadają udziały w majątku przedsiębiorców kolejowych. 
Główną formą realizacji naszych celów  jest podejmowanie działalności w zakresie promowania zrównoważonego transportu szynowego, jako przyjaznego środowisku. Najbardziej skuteczną zaś formą promocji jest ta, która odbywa się przy współudziale operatorów kolejowych (przewoźników), gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przedstawić beneficjentom celowym (pasażerowie) wszelkie korzyści związane z podróżowaniem koleją. Dlatego wsparcie z 1% jest dla nas takie ważne.

Środki pochodzące z 1% chcemy przeznaczyć na sfinansowanie organizaowanych przez nas wydarzeń kulturalnych związancyh z promowaniem zrównoważonego transportu o rozwoju linii kolejowej nr 97C Żywiec - Sucha Beskidzka. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka" powstało w roku 2011 jako oddolna, niesformalizowana inicjatywa społeczna, skupiająca osoby zainteresowane rozwojem transportu szynowego na Żywiecczyźnie, w szczególności przeciwstawieniu się likwidacji linii kolejowej nr 97C na odc. Żywiec - Sucha Beskidzka. Na skutek rozwoju inicjatywy oraz podejmowanych przez nią coraz większych działań, została ona przekształcona w Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka", które w 2015 roku uzyskało wpis do KRS, natomiast w listopadzie 2017 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. 
Od początku swojej działalności stowarzyszenie aktywnie i skutecznie działało na rzecz zaniechania likwidacji linii kolejowej nr 97C oraz jej rozwoju. 

W przeciągu niespełna czterech lat działalności organizacji, na skutek działań stowarzyszenia doprowadzono do następujących zmian w obszarze funkcjonowania infrastruktury kolejowej Polski Południowej:

 • zawarcie w marcu 2016 r. porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz siedmioma samorządami powiatów żywieckiego i suskiego, w sprawie opracowania studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97C na odc. Żywiec - Sucha Beskidzka.  Na mocy porozumienia PKP PLK S.A. zleciło warte 1 mln 200 tys zł. opracowanie studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97C na odc. Żywiec - Sucha Beskidzka, samorządy lokalne partycypowały w kosztach opracowania, natomiast stowarzyszenie przez okres dwóch lat koordynowało prace. 
 • przywrócenie weekendowych pociągów studenckich w relacji Żywiec - Sucha Beskidzka – Kraków Gł., Na mocy wniosków stowarzyszenia, skierowanych od organizatorów przewozów kolejowych, tj. samorządów wojewódzkich, na mocy aneksu do umowy o świadczenie usługi publicznej z przewoźnikami, zarządy województw: śląskiego i małopolskiego wpisały w/w relacje do tras, na których są uruchamiane dotowane przewozy pasażerskie. Na mocy w/w decyzji przywrócono ruch pasażerski na w/w linii kolejowej, 
 • wpisanie linii kolejowej nr 97C Żywiec – Sucha Beskidzka do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Plan Transportowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), co umożliwiło uruchamianie na linii dalekobieżnych połączeń kolejowych (powrót na Żywiecczyznę bezpośrednich pociągów dalekobieżnych). W związku z powyższym, na wniosek Stowarzyszenia Spółka PKP Intercity S.A. na wniosek ministra infrastruktury uruchomiła dwa kursy dalekobieżne łączące Podhale z zachodnią i centralną Polską z wykorzystaniem linii biegnącej przez cenną turystycznie Żywiecczyznę. W ten sposób obszar Żywiecczyzny stał się bardziej dostępny turystycznie, a mieszkańcy tego terenu zyskali dodatkowe możliwości zwiększenia mobilności. 
 • wpisanie linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Plan Transportowy Województwa Śląskiego, Plan Transportowy Województwa Małopolskiego), co umożliwiło uruchomienie na linii Żywiec - Sucha Beskidzka od rozkładu jazdy 2017/2018 regularnych połączeń kolejowych w relacji Katowice – Żywiec – Zakopane, Uruchomienie w/w kursów nastąpiło na skutek wniosków Stowarzyszenia oraz rozmów prowadzonych między przedstawicielami stowarzyszenia a urzędami marszałkowskimi województw: śląskiego i małopolskiego. Uruchomione połączenia cieszą się aktualnie bijącą rekordowe zainteresowanie frekwencją, wynoszącą kilkanaście tysięcy pasażerów w szczytach turystycznych.
 • wykonanie przez PKP PLK S.A. na wniosek Stowarzyszenia (przedstawiony podczas rozmów z Zarządem PKP PLK S.A. w Warszawie) doraźnych remontów utrzymaniowych szlaku kolejowego o wartości robót ok. 5 mln zł., którego efektem było zwiększenie parametrów technicznych linii i możliwości wjazdu cięższych składów. 
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych promujących dziedzictwo techniki związanych z przyjazdem do Żywca pociągów retro ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Impreza wpisała się w stały kalendarz imprez kulturalnych miasta Żywca, a w każdej edycji uczestniczy ok 1 tysiąca osób. 

Współpraca z podmiotami:

Stowarzyszenie od początku swojej działalności aktywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, zarówno sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. Organizacja w szczególności współpracuje z samorządami lokalnymi (powiat suski, powiat żywiecki, miasto Żywiec, miasto Sucha Beskidzka, gmina Jeleśnia, gmina Świnna, gmina Stryszawa) oraz regionalnymi (województwo śląskie, województwo małopolskie). Stowarzyszenie formalnie, na mocy zawartego porozumienia współpracuje z centralą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Ponadto Stowarzyszenie w swojej działalności aktywnie współpracuje z przewoźnikami kolejowymi: PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Polregio), Koleje Śląskie sp. z o.o. Ważną częścią działalności organizacji jest stała współpraca z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Transportu Republiki Słowacji.  
Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka" współpracuje również ze Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce oraz Nowosądeckim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei, operatorem Projektu "Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej".  Organizacja aktywnie współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze transportu kolejowego: Fundacją Grupy PKP S.A., Fundacją ProKolej.    


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000559959
 • Konto:65 1090 2011 0000 0001 3060 2060
 • Adres:ul. Dworcowa 52, 34-300 Żywiec
 • WWW:www.kolejbeskidzka.pl
 • E-mail:kolejbeskidzka@gmail.com
 • Telefon:737814648

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Kolej Beskidzka” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Kolej Beskidzka

KRS 0000559959

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00