1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
SWSEiT ArteFakt
KRS 0000560496

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton ♪♪♪

Jest to nasze motto,  które realizujemy poprzez działania artetrapeutyczne (terapia sztuką).

Dbamy o zdrowie, aktywność, godność i jakość życia osób wykluczonych społecznie i kulturowo z powodu starości, choroby czy niepełnosprawności.

Korzystamy z leczniczych i terapeutycznych mocy drzemiących w sztuce muzycznej, plastycznej i literaturze

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze z 1% wykorzystamy na organizację charytatywnych koncertów, wystaw malarstwa i warsztatów arteterapeutycznych dla pacjentów hospicjów, szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych oraz mieszkańców całodobowych domów pomocy społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt to instytucja kulturalno-społeczna, zarejestrowana 28 maja 2015 roku. Powstała z inicjatywy grupy osób związanych z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury, sztuki, edukacji i (arte)terapii.

W skład Członków SWSEiT ArteFakt wchodzą osoby o różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród nas są min. artyści muzycy, aktorzy i plastycy; pedagodzy, psycholodzy i filozofowie; arte i muzykoterapeuci oraz przedstawiciele innych profesji, których łączy wspólna idea - idea niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz edukacji i terapii poprzez sztukę przez (min.§7 statutu):

- działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,

- działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,

- działanie charytatywne,

- propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,

- promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,

- propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,

- podnoszenie kompetencji kulturowych.

Naszą misją jest upowszechnianie kultury oraz wykorzystanie sztuki i jej terapeutycznych walorów (arteterapia i muzykoterapia) do niesienia pomocy osobom chorym i wykluczonym społecznie. Stąd nasz pomysł na koncerty, warsztaty, edukację i leczenie sztuką w ośrodkach onkologicznych...

Nasze Stowarzyszenie koncentruje się głównie w pracę na rzecz ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych - ludzi, którzy z powodu deficytów zdrowia z definicji są wykluczeni z uczestnictwa w kulturze. Nasz sztandarowy projekt "Dni Sztuki i Zdrowia" to projekt (arte)terapeutyczno - społeczny. Z jednej strony staramy się podnoszenie jakości życia cierpiącym

(grając charytatywne koncerty, organizując warsztaty biblioterapeutyczne i wystawy w hospicjach, szpitalach i innych ośrodkach leczniczo - pomocowych), z drugiej zaś (w przypadku koncertów w przestrzeni publicznej) celem naszym jest zachęcanie do pracy wolontariackiej i promocja wolontariatu na rzecz ludzi w potrzebie. W świadomy sposób staramy się działać w mniejszych miastach i wsiach całej Polski, gdyż z oczywistych powodów dostępność do narodowych dóbr kultury jest tam mniejsza. Trzeba tu koniecznie dodać, że w naszych działaniach nie traktujemy sztuki li tylko jako nośnika doświadczenia estetycznego. W takich miejscach jak ośrodki leczniczo - pomocowe sztuka jest nośnikiem wartości terapeutycznych (arteterapeutycznych - forma terapii poprzez sztukę).

Działamy prężnie! Tylko do 2019 roku (przez pierwsze 4 lata naszej działalności) zorganizowaliśmy ponad  18 zadań (a w przeciągu ostatnich 2 lat - 10). Wykonaliśmy ponad 60 koncertów, 17 wystaw plastycznych oraz 16 warsztatów biblioterapeutycznych, obejmując swoją działalnością kilka tysięcy osób:

1. "Niepodległa Wielkopolska" (28 październik - 08 listopad 2019). W ramach projektu wykonanych zostało 6 koncertów, 3 spotkania literackie i 3 wystawy pt. "Okna na Świat". Odwiedziliśmy trzy poznańskie Domy Pomocy Społecznej (Bukowska, Ugory, Konarskiego), Hospicjum "Palium", Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego oraz Fundację Wzajemnej Pomocy "Barka".

2. "Niepodległa 2019" (22 lipiec - 05 listopad 2019). W ramach projektu "Niepodległa 2019" odwiedziliśmy pacjentów 17 instytucji leczniczo - pomocowych z terenu całej Wielkopolski, wykonując łącznie 17 koncertów i 10 wystaw malarstwa. Odwiedziliśmy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Skęczniewie, Wrześni, Marszałkach, Rzetni, Liskowie, Strzałkowie, Gębicach, Łężeczkach, Wieleniu, Jarogniewicach, Mościszkach, Przybrodzie, Kobylnikach oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

3. "Kulturownik - kultura na poboczu" (28 - 29 lipiec 2019). W ramach projektu zorganizowane zostały 2 koncerty. Pierwszy z nich odbył się w świetlicy Państwowych Ogrodów Działkowych "Darzynka", drugi zaś wykonany został dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Stowarzyszenia "Monar" w Poznaniu.

4. "IV Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (26 - 27 lipiec 2019). Podczas IV Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonane zostały 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Domów Pomocy Społecznej w Wągrowcu i Pile oraz warsztaty biblioterapeutyczne.

5. "III Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (06 - 08 czerwca 2018). W projekcie wykonanych zostało 12 koncertów, w tym 6 dla pacjentów ośrodków leczniczych w Skęczniewie, Liskowie i Wieleniu oraz 3 warsztaty biblioterapeutyczne. Nasze stowarzyszenie wręczyło również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemii Czarnkowsko - Trzcianeckiej, Dobskiej, Opatowskiej" dla osób, które wyróżniły się zaangażowaniem w pracę wolontariacką.

6. "Dzień Sztuki i Zdrowia w Złotowie" (09 czerwiec 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Wręczono także "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Złotowskiej" osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą wolontariacką dla ludzi cierpiących.

7. "Most Kulturalny Poznań- Kołobrzeg" (20 lipiec 2018). Odbyły się wówczas 2 koncerty, w tym 1 dla pacjentów Hospicjum Victoria w Kołobrzegu.

8. "Niepodległa" (23 lipiec - 01 sierpień 2018). Zorganizowaliśmy 16 wydarzeń artystycznych:

- 8 bezpłatnych koncertów dla pacjentów poznańskich ośrodków leczniczych i opiekuńczych;

- 4 warsztatowe spotkania literackie, podczas których zostały rozdane egzemplarze książki "Moja pieśń. Refleksja o życiu, muzyce i terapii muzycznej w leczeniu onkologicznym";

- 4 wystawy pt. "Wolność" przygotowane przez artystę malarza Piotra Paraniaka.

9. "Dolnośląskie Dni Sztuki i Zdrowia" (03 sierpień 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 3 charytatywne dla pacjentów Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo. Nasze stowarzyszenie przyznało również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Trzebnickiej" osobom, które w szczególny sposób wykazały się wrażliwością i pracą charytatywną na rzecz osób wymagających troski i wspomagania.

10.  "II Ełcki Dzień Sztuki i Zdrowia" (30 sierpień 2018). W ramach projektu odbyły się 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Szpitala Pro - Medica oraz warsztat biblioterapeutyczny.

Prosimy! Pomóż nam pomagać!


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000560496
 • Konto:43 203 0 00 45 1 110 0000 028 4 98 70
 • Adres:Saperska
 • WWW:www.artefakt.arnev.net
 • E-mail:krzysztof.samela@gmail.com
 • Telefon:601799633Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

SWSEiT ArteFakt

 • Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton ♪♪♪

  Jest to nasze motto,  które realizujemy poprzez działania artetrapeutyczne (terapia sztuką).

  Dbamy o zdrowie, aktywność, godność i jakość życia osób wykluczonych społecznie i kulturowo z powodu starości, choroby czy niepełnosprawności.

  Korzystamy z leczniczych i terapeutycznych mocy drzemiących w sztuce muzycznej, plastycznej i literaturze

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze z 1% wykorzystamy na organizację charytatywnych koncertów, wystaw malarstwa i warsztatów arteterapeutycznych dla pacjentów hospicjów, szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych oraz mieszkańców całodobowych domów pomocy społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt to instytucja kulturalno-społeczna, zarejestrowana 28 maja 2015 roku. Powstała z inicjatywy grupy osób związanych z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury, sztuki, edukacji i (arte)terapii.

  W skład Członków SWSEiT ArteFakt wchodzą osoby o różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród nas są min. artyści muzycy, aktorzy i plastycy; pedagodzy, psycholodzy i filozofowie; arte i muzykoterapeuci oraz przedstawiciele innych profesji, których łączy wspólna idea - idea niesienia pomocy osobom potrzebującym.

  Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz edukacji i terapii poprzez sztukę przez (min.§7 statutu):

  - działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

  - umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,

  - działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,

  - działanie charytatywne,

  - propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,

  - promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,

  - propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

  - kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,

  - podnoszenie kompetencji kulturowych.

  Naszą misją jest upowszechnianie kultury oraz wykorzystanie sztuki i jej terapeutycznych walorów (arteterapia i muzykoterapia) do niesienia pomocy osobom chorym i wykluczonym społecznie. Stąd nasz pomysł na koncerty, warsztaty, edukację i leczenie sztuką w ośrodkach onkologicznych...

  Nasze Stowarzyszenie koncentruje się głównie w pracę na rzecz ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych - ludzi, którzy z powodu deficytów zdrowia z definicji są wykluczeni z uczestnictwa w kulturze. Nasz sztandarowy projekt "Dni Sztuki i Zdrowia" to projekt (arte)terapeutyczno - społeczny. Z jednej strony staramy się podnoszenie jakości życia cierpiącym

  (grając charytatywne koncerty, organizując warsztaty biblioterapeutyczne i wystawy w hospicjach, szpitalach i innych ośrodkach leczniczo - pomocowych), z drugiej zaś (w przypadku koncertów w przestrzeni publicznej) celem naszym jest zachęcanie do pracy wolontariackiej i promocja wolontariatu na rzecz ludzi w potrzebie. W świadomy sposób staramy się działać w mniejszych miastach i wsiach całej Polski, gdyż z oczywistych powodów dostępność do narodowych dóbr kultury jest tam mniejsza. Trzeba tu koniecznie dodać, że w naszych działaniach nie traktujemy sztuki li tylko jako nośnika doświadczenia estetycznego. W takich miejscach jak ośrodki leczniczo - pomocowe sztuka jest nośnikiem wartości terapeutycznych (arteterapeutycznych - forma terapii poprzez sztukę).

  Działamy prężnie! Tylko do 2019 roku (przez pierwsze 4 lata naszej działalności) zorganizowaliśmy ponad  18 zadań (a w przeciągu ostatnich 2 lat - 10). Wykonaliśmy ponad 60 koncertów, 17 wystaw plastycznych oraz 16 warsztatów biblioterapeutycznych, obejmując swoją działalnością kilka tysięcy osób:

  1. "Niepodległa Wielkopolska" (28 październik - 08 listopad 2019). W ramach projektu wykonanych zostało 6 koncertów, 3 spotkania literackie i 3 wystawy pt. "Okna na Świat". Odwiedziliśmy trzy poznańskie Domy Pomocy Społecznej (Bukowska, Ugory, Konarskiego), Hospicjum "Palium", Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego oraz Fundację Wzajemnej Pomocy "Barka".

  2. "Niepodległa 2019" (22 lipiec - 05 listopad 2019). W ramach projektu "Niepodległa 2019" odwiedziliśmy pacjentów 17 instytucji leczniczo - pomocowych z terenu całej Wielkopolski, wykonując łącznie 17 koncertów i 10 wystaw malarstwa. Odwiedziliśmy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Skęczniewie, Wrześni, Marszałkach, Rzetni, Liskowie, Strzałkowie, Gębicach, Łężeczkach, Wieleniu, Jarogniewicach, Mościszkach, Przybrodzie, Kobylnikach oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

  3. "Kulturownik - kultura na poboczu" (28 - 29 lipiec 2019). W ramach projektu zorganizowane zostały 2 koncerty. Pierwszy z nich odbył się w świetlicy Państwowych Ogrodów Działkowych "Darzynka", drugi zaś wykonany został dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Stowarzyszenia "Monar" w Poznaniu.

  4. "IV Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (26 - 27 lipiec 2019). Podczas IV Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonane zostały 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Domów Pomocy Społecznej w Wągrowcu i Pile oraz warsztaty biblioterapeutyczne.

  5. "III Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (06 - 08 czerwca 2018). W projekcie wykonanych zostało 12 koncertów, w tym 6 dla pacjentów ośrodków leczniczych w Skęczniewie, Liskowie i Wieleniu oraz 3 warsztaty biblioterapeutyczne. Nasze stowarzyszenie wręczyło również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemii Czarnkowsko - Trzcianeckiej, Dobskiej, Opatowskiej" dla osób, które wyróżniły się zaangażowaniem w pracę wolontariacką.

  6. "Dzień Sztuki i Zdrowia w Złotowie" (09 czerwiec 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Wręczono także "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Złotowskiej" osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą wolontariacką dla ludzi cierpiących.

  7. "Most Kulturalny Poznań- Kołobrzeg" (20 lipiec 2018). Odbyły się wówczas 2 koncerty, w tym 1 dla pacjentów Hospicjum Victoria w Kołobrzegu.

  8. "Niepodległa" (23 lipiec - 01 sierpień 2018). Zorganizowaliśmy 16 wydarzeń artystycznych:

  - 8 bezpłatnych koncertów dla pacjentów poznańskich ośrodków leczniczych i opiekuńczych;

  - 4 warsztatowe spotkania literackie, podczas których zostały rozdane egzemplarze książki "Moja pieśń. Refleksja o życiu, muzyce i terapii muzycznej w leczeniu onkologicznym";

  - 4 wystawy pt. "Wolność" przygotowane przez artystę malarza Piotra Paraniaka.

  9. "Dolnośląskie Dni Sztuki i Zdrowia" (03 sierpień 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 3 charytatywne dla pacjentów Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo. Nasze stowarzyszenie przyznało również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Trzebnickiej" osobom, które w szczególny sposób wykazały się wrażliwością i pracą charytatywną na rzecz osób wymagających troski i wspomagania.

  10.  "II Ełcki Dzień Sztuki i Zdrowia" (30 sierpień 2018). W ramach projektu odbyły się 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Szpitala Pro - Medica oraz warsztat biblioterapeutyczny.

  Prosimy! Pomóż nam pomagać!

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000560496
 • Konto:43 203 0 00 45 1 110 0000 028 4 98 70
 • Adres:Saperska
 • WWW:www.artefakt.arnev.net
 • E-mail:krzysztof.samela@gmail.com
 • Telefon:601799633
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00