1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "Fabryki Marzeń"
KRS 0000574203

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

W NASZYCH FABRYKACH PRODUKUJEMY DOBRO!

W ramach działalności Fundacji "Fabryki Marzeń" pomagamy ubogim rodzinom z dziećmi. Zajmujemy się remontami  łazienek, dziecięcych pokoi, ale też całych mieszkań.

Staramy się choć w najmniejszym stopniu naprawić świat dzieci, a niekiedy całych rodzin, dając im pozytywny impuls do dalszych zmian. Wspólnie pokazujemy, że wokół nich jest wielu ludzi, którzy gotowi są pomóc i okazać swoje wsparcie – mówi Przewodnicząca Rady Fundacji „Fabryki Marzeń” Karolina Sołowow.

Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami m.in. Siemacha, Fundacja DOM Dbamy o Młodych.

Rodziny, którym pomagamy wybierane są i konsultowane z lokalnymi władzami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami etc. Daje nam to gwarancje dotarcia do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia.

Zawalił nam się dom, jednak z pomocą dobrych ludzi nie zawalił nam się świat - słowa jednej z naszych podopiecznych to sedno działań naszej Fundacji. 


☑ Walczymy z ubóstwem i jego następstwami. 
☑ Naszym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz życiowych zgłaszanych do nas rodzin. 

Część naszych remontów kręciła telewizja i powstała z tego serial „Cztery kąty, anioł piąty”, emitowany w TVP1 (pokazujemy pomoc 11 rodzinom z południowej Polski. Nasze remonty można obejrzeć na portalu, Facebooku, YouTubie, Pintereście, a te filmowane przez TVP na vod.pl, w audycji „Cztery kąty, anioł piąty”.

O naszej działalności kilkaset razy mówiono i pisano w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Rocznie wykonujemy ok. 15 - 20 remontów.

Ambasadorami Fundacji są: zwycięzca Rajdu Dakar - Rafał Sonik i piłkarz ręczny  PGE VIVE Kielce- Karol Bielecki.

Nasze stałe miejsca w Internecie to własny portal, Facebook, Instagram i YouTube.

Do stałych partnerów Fundacji należą m.in.: Rovese z marką Cersanit, Barlinek, Komfort, Komfort Łazienki, Homla, Synthos, Nexterio, Castorama, Politechnika Świętokrzyska i wielu innych.

W Fundacji „Fabryki Marzeń” produkujemy dobro, radość i szczęście.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pomagamy potrzebującym i zarażamy innych pasją do pomagania. Kolorujemy dzieciom świat, zmieniając ich najbliższe otoczenie. Pozwalamy im uwierzyć w siebie.

Fundację "Fabryki Marzeń" od samego jej początku tworzą ludzie. Ludzie, których łączą: pasja, determinacja, zaangażowanie i - przede wszystkim - chęć pomocy innym.

Mamy moc realizacji ludzkich marzeń. Tym najważniejszym, które zainspirowało nas do powołania Fundacji „Fabryki Marzeń”, było marzenie o godnych warunkach życia dla wszystkich dzieci w Polsce.

Zajmujemy się pomocą rodzinom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i życiowej. Szczególnie mocno zależy nam na polepszeniu losu dzieci.

Nasza działalności opiera się obecnie na trzy kluczowych filarach:

1. Fabryka Remontów spełnia marzenia dzieci o lepszych warunkach mieszkaniowych. Remontujemy głównie łazienki, ale często rozszerzamy pomoc zmieniając wygląd dziecięcych  pokoi czy nawet całego mieszkania.

2. Fabryka Rozwoju Osobistego uczy, jak realizować swoje pasje i marzenia własnymi siłami, dzięki determinacji i pracy. I jak osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia.

3. Fabryka Wspierania Talentów wspiera utalentowane dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin w drodze do realizacji własnych celów. Umożliwiamy im dalszy rozwój oraz kształtowanie umiejętności.

Uśmiech i radość dzieciaków to coś, co najmocniej motywuje nas do działania. Dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi i fantastycznej pracy zespołowej, udało nam się na przestrzeni lat uszczęśliwić wiele polskich rodzin.

1% podatku przeznaczony na Fundację "Fabryki Marzeń" pomoże nam zwiększyć zakres pomocy, którą oferujemy potrzebującym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Pomagamy potrzebującym i zarażamy innych pasją do pomagania. Kolorujemy dzieciom świat, zmieniając ich najbliższe otoczenie. Pozwalamy im uwierzyć w siebie.

Fundację "Fabryki Marzeń" od samego jej początku tworzą ludzie. Ludzie, których łączą: pasja, determinacja, zaangażowanie i - przede wszystkim - chęć pomocy innym. Słabszym i potrzebującym.

Mamy moc realizacji ludzkich marzeń. Tym najważniejszym, które zainspirowało nas do powołania Fundacji „Fabryki Marzeń”, było marzenie o godnych warunkach życia dla wszystkich dzieci w Polsce.

Około 5 mln osób w Polsce nie ma łazienki w mieszkaniu. To aż 13% populacji naszego kraju. Najgorzej jest na obszarze środkowej i wschodniej części kraju. W niektórych rejonach tylko około 40% domostw wyposażonych jest w łazienkę.

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w dalszym ciągu jest mocno zróżnicowany terytorialnie. Zachodnia część Polski jest dużo lepiej wyposażona w instalację kanalizacyjną, niż wschodnia część kraju.

Jak wynika z danych statystycznych wiele rodzin w kraju wciąż nie ma podstawowych warunków sanitarnych: kanalizacji, czy zwyczajnej łazienki.

Dzieciństwo w takich warunkach nie daje odpowiedniego podłoża do rozwoju, a może nawet prowadzić do wykluczenia społecznego. Dlatego Fundacja „Fabryki Marzeń” wyciąga rękę do najuboższych, remontując ich łazienki oraz pokoje dziecięce.

Chcemy, by nasze działania były przysłowiową wędką, a nie złowioną już rybą. Mają ułatwiać start w życie młodym ludziom, ale być też okazją do „zarażania dobrem”. Dlatego włączamy w nasze projekty nowych partnerów, angażujemy lokalną społeczność, pokazujemy jak wiele satysfakcji może dawać niesienie pomocy.

W ramach Fabryki Remontów zapewniamy najuboższym rodzinom komfort, do którego sami w większości już przywykliśmy: łazienka z ciepłą, bieżącą wodą, prysznic, czy sprawna kanalizacja. W Polsce, aż 16,5% rodzin z trójką dzieci jest zagrożona ubóstwem. Ubóstwo zaś, to brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Realia mieszkaniowe tych małych ludzi, często wpływają na ich odbiór w środowisku rówieśniczym. Chcemy, aby jak najmniej dzieci wstydziło się warunków domu, w którym mieszkają. To jest celem i priorytetem Fabryki Remontu. Dzięki jej działaniu wiele dzieci ma szansę na „normalność”. To jednak nie wszystko. W Fabryce Wspierania Talentów, ci sami młodzi ludzie znajdują przestrzeń do rozwoju swoich pasji. Najzdolniejsi mogą liczyć na stypendia, które pozwolą im zrobić kolejny krok w przód.

W Fabryce Rozwoju Osobistego zyskują natomiast siłę, dzięki której sami zaczynają spełniać swoje marzenia. Dzięki cyklicznym warsztatom odnajdują drogę do osobistego sukcesu. Przekonują się, że dzięki wytrwałości i uporowi każdy może zdobyć własny Mount Everest. 

Staramy się choć w najmniejszym stopniu naprawić świat dzieci, a niekiedy całych rodzin, dając im pozytywny impuls do dalszych zmian. Wspólnie pokazujemy, że wokół nich jest wielu  ludzi, którzy gotowi są pomóc i okazać swoje wsparcie – mówi Przewodnicząca Fundacji „Fabryki Marzeń” Karolina Sołowow.

Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami m.in. Siemacha, Fundacja DOM Dbamy o Młodych.

Rodziny, którym pomagamy wybierane są i konsultowane z lokalnymi władzami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami etc.  Daje nam to gwarancje dotarcia do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia.

Zawalił nam się dom, jednak z pomocą dobrych ludzi nie zawalił nam się świat - słowa jednej z naszych podopiecznych to sedno działań naszej Fundacji. 
☑ Walczymy z ubóstwem i jego następstwami. 
☑ Naszym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz życiowych zgłaszanych do nas rodzin. 

Część naszych remontów kręciła telewizja i powstała z tego serial „Cztery kąty, anioł piąty”, emitowany w TVP1 (pokazujemy pomoc 11 rodzinom z południowej Polski. Nasze remonty można obejrzeć na portalu, Facebooku, YouTubie, Pintereście, a te filmowane przez TVP na vod.pl, w audycji „Cztery kąty, anioł piąty”.

O naszej działalności kilkaset razy mówiono i pisano w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Rocznie wykonujemy ok. 15 - 20 remontów.

Ambasadorami Fundacji są: zwycięzca Rajdu Dakar - Rafał Sonik i piłkarz ręczny PGE VIVE Kielce- Karol Bielecki.

Nasze stałe miejsca w Internecie to własny portal, Facebook, Instagram i YouTube. 

Do stałych partnerów Fundacji należą m.in.: Rovese z marką Cersanit, Barlinek, Komfort, Komfort Łazienki, Homla, Synthos, Nexterio, Castorama, Politechnika Świętokrzyska i wielu innych.

W Fundacji „Fabryki Marzeń” produkujemy dobro, radość i szczęście. Najlepsze, czym można dzielić się z drugim człowiekiem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000574203
 • Konto:93 1240 1037 1111 0010 6487 2866
 • Adres:al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
 • WWW:http://www.fabrykimarzen.org/
 • E-mail:fundacja@fabrykimarzen.org
 • Telefon:41 334 78 70

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja "Fabryki Marzeń"

KRS 0000574203

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "Fabryki Marzeń"

 • W NASZYCH FABRYKACH PRODUKUJEMY DOBRO!

  W ramach działalności Fundacji "Fabryki Marzeń" pomagamy ubogim rodzinom z dziećmi. Zajmujemy się remontami  łazienek, dziecięcych pokoi, ale też całych mieszkań.

  Staramy się choć w najmniejszym stopniu naprawić świat dzieci, a niekiedy całych rodzin, dając im pozytywny impuls do dalszych zmian. Wspólnie pokazujemy, że wokół nich jest wielu ludzi, którzy gotowi są pomóc i okazać swoje wsparcie – mówi Przewodnicząca Rady Fundacji „Fabryki Marzeń” Karolina Sołowow.

  Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami m.in. Siemacha, Fundacja DOM Dbamy o Młodych.

  Rodziny, którym pomagamy wybierane są i konsultowane z lokalnymi władzami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami etc. Daje nam to gwarancje dotarcia do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia.

  Zawalił nam się dom, jednak z pomocą dobrych ludzi nie zawalił nam się świat - słowa jednej z naszych podopiecznych to sedno działań naszej Fundacji. 


  ☑ Walczymy z ubóstwem i jego następstwami. 
  ☑ Naszym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz życiowych zgłaszanych do nas rodzin. 

  Część naszych remontów kręciła telewizja i powstała z tego serial „Cztery kąty, anioł piąty”, emitowany w TVP1 (pokazujemy pomoc 11 rodzinom z południowej Polski. Nasze remonty można obejrzeć na portalu, Facebooku, YouTubie, Pintereście, a te filmowane przez TVP na vod.pl, w audycji „Cztery kąty, anioł piąty”.

  O naszej działalności kilkaset razy mówiono i pisano w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Rocznie wykonujemy ok. 15 - 20 remontów.

  Ambasadorami Fundacji są: zwycięzca Rajdu Dakar - Rafał Sonik i piłkarz ręczny  PGE VIVE Kielce- Karol Bielecki.

  Nasze stałe miejsca w Internecie to własny portal, Facebook, Instagram i YouTube.

  Do stałych partnerów Fundacji należą m.in.: Rovese z marką Cersanit, Barlinek, Komfort, Komfort Łazienki, Homla, Synthos, Nexterio, Castorama, Politechnika Świętokrzyska i wielu innych.

  W Fundacji „Fabryki Marzeń” produkujemy dobro, radość i szczęście.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomagamy potrzebującym i zarażamy innych pasją do pomagania. Kolorujemy dzieciom świat, zmieniając ich najbliższe otoczenie. Pozwalamy im uwierzyć w siebie.

  Fundację "Fabryki Marzeń" od samego jej początku tworzą ludzie. Ludzie, których łączą: pasja, determinacja, zaangażowanie i - przede wszystkim - chęć pomocy innym.

  Mamy moc realizacji ludzkich marzeń. Tym najważniejszym, które zainspirowało nas do powołania Fundacji „Fabryki Marzeń”, było marzenie o godnych warunkach życia dla wszystkich dzieci w Polsce.

  Zajmujemy się pomocą rodzinom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i życiowej. Szczególnie mocno zależy nam na polepszeniu losu dzieci.

  Nasza działalności opiera się obecnie na trzy kluczowych filarach:

  1. Fabryka Remontów spełnia marzenia dzieci o lepszych warunkach mieszkaniowych. Remontujemy głównie łazienki, ale często rozszerzamy pomoc zmieniając wygląd dziecięcych  pokoi czy nawet całego mieszkania.

  2. Fabryka Rozwoju Osobistego uczy, jak realizować swoje pasje i marzenia własnymi siłami, dzięki determinacji i pracy. I jak osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia.

  3. Fabryka Wspierania Talentów wspiera utalentowane dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin w drodze do realizacji własnych celów. Umożliwiamy im dalszy rozwój oraz kształtowanie umiejętności.

  Uśmiech i radość dzieciaków to coś, co najmocniej motywuje nas do działania. Dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi i fantastycznej pracy zespołowej, udało nam się na przestrzeni lat uszczęśliwić wiele polskich rodzin.

  1% podatku przeznaczony na Fundację "Fabryki Marzeń" pomoże nam zwiększyć zakres pomocy, którą oferujemy potrzebującym.

 • Więcej o nas

  Pomagamy potrzebującym i zarażamy innych pasją do pomagania. Kolorujemy dzieciom świat, zmieniając ich najbliższe otoczenie. Pozwalamy im uwierzyć w siebie.

  Fundację "Fabryki Marzeń" od samego jej początku tworzą ludzie. Ludzie, których łączą: pasja, determinacja, zaangażowanie i - przede wszystkim - chęć pomocy innym. Słabszym i potrzebującym.

  Mamy moc realizacji ludzkich marzeń. Tym najważniejszym, które zainspirowało nas do powołania Fundacji „Fabryki Marzeń”, było marzenie o godnych warunkach życia dla wszystkich dzieci w Polsce.

  Około 5 mln osób w Polsce nie ma łazienki w mieszkaniu. To aż 13% populacji naszego kraju. Najgorzej jest na obszarze środkowej i wschodniej części kraju. W niektórych rejonach tylko około 40% domostw wyposażonych jest w łazienkę.

  Dostęp do sieci kanalizacyjnej w dalszym ciągu jest mocno zróżnicowany terytorialnie. Zachodnia część Polski jest dużo lepiej wyposażona w instalację kanalizacyjną, niż wschodnia część kraju.

  Jak wynika z danych statystycznych wiele rodzin w kraju wciąż nie ma podstawowych warunków sanitarnych: kanalizacji, czy zwyczajnej łazienki.

  Dzieciństwo w takich warunkach nie daje odpowiedniego podłoża do rozwoju, a może nawet prowadzić do wykluczenia społecznego. Dlatego Fundacja „Fabryki Marzeń” wyciąga rękę do najuboższych, remontując ich łazienki oraz pokoje dziecięce.

  Chcemy, by nasze działania były przysłowiową wędką, a nie złowioną już rybą. Mają ułatwiać start w życie młodym ludziom, ale być też okazją do „zarażania dobrem”. Dlatego włączamy w nasze projekty nowych partnerów, angażujemy lokalną społeczność, pokazujemy jak wiele satysfakcji może dawać niesienie pomocy.

  W ramach Fabryki Remontów zapewniamy najuboższym rodzinom komfort, do którego sami w większości już przywykliśmy: łazienka z ciepłą, bieżącą wodą, prysznic, czy sprawna kanalizacja. W Polsce, aż 16,5% rodzin z trójką dzieci jest zagrożona ubóstwem. Ubóstwo zaś, to brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Realia mieszkaniowe tych małych ludzi, często wpływają na ich odbiór w środowisku rówieśniczym. Chcemy, aby jak najmniej dzieci wstydziło się warunków domu, w którym mieszkają. To jest celem i priorytetem Fabryki Remontu. Dzięki jej działaniu wiele dzieci ma szansę na „normalność”. To jednak nie wszystko. W Fabryce Wspierania Talentów, ci sami młodzi ludzie znajdują przestrzeń do rozwoju swoich pasji. Najzdolniejsi mogą liczyć na stypendia, które pozwolą im zrobić kolejny krok w przód.

  W Fabryce Rozwoju Osobistego zyskują natomiast siłę, dzięki której sami zaczynają spełniać swoje marzenia. Dzięki cyklicznym warsztatom odnajdują drogę do osobistego sukcesu. Przekonują się, że dzięki wytrwałości i uporowi każdy może zdobyć własny Mount Everest. 

  Staramy się choć w najmniejszym stopniu naprawić świat dzieci, a niekiedy całych rodzin, dając im pozytywny impuls do dalszych zmian. Wspólnie pokazujemy, że wokół nich jest wielu  ludzi, którzy gotowi są pomóc i okazać swoje wsparcie – mówi Przewodnicząca Fundacji „Fabryki Marzeń” Karolina Sołowow.

  Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami m.in. Siemacha, Fundacja DOM Dbamy o Młodych.

  Rodziny, którym pomagamy wybierane są i konsultowane z lokalnymi władzami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami etc.  Daje nam to gwarancje dotarcia do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia.

  Zawalił nam się dom, jednak z pomocą dobrych ludzi nie zawalił nam się świat - słowa jednej z naszych podopiecznych to sedno działań naszej Fundacji. 
  ☑ Walczymy z ubóstwem i jego następstwami. 
  ☑ Naszym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz życiowych zgłaszanych do nas rodzin. 

  Część naszych remontów kręciła telewizja i powstała z tego serial „Cztery kąty, anioł piąty”, emitowany w TVP1 (pokazujemy pomoc 11 rodzinom z południowej Polski. Nasze remonty można obejrzeć na portalu, Facebooku, YouTubie, Pintereście, a te filmowane przez TVP na vod.pl, w audycji „Cztery kąty, anioł piąty”.

  O naszej działalności kilkaset razy mówiono i pisano w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Rocznie wykonujemy ok. 15 - 20 remontów.

  Ambasadorami Fundacji są: zwycięzca Rajdu Dakar - Rafał Sonik i piłkarz ręczny PGE VIVE Kielce- Karol Bielecki.

  Nasze stałe miejsca w Internecie to własny portal, Facebook, Instagram i YouTube. 

  Do stałych partnerów Fundacji należą m.in.: Rovese z marką Cersanit, Barlinek, Komfort, Komfort Łazienki, Homla, Synthos, Nexterio, Castorama, Politechnika Świętokrzyska i wielu innych.

  W Fundacji „Fabryki Marzeń” produkujemy dobro, radość i szczęście. Najlepsze, czym można dzielić się z drugim człowiekiem.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000574203
 • Konto:93 1240 1037 1111 0010 6487 2866
 • Adres:al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
 • WWW:http://www.fabrykimarzen.org/
 • E-mail:fundacja@fabrykimarzen.org
 • Telefon:41 334 78 70
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00