1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA PONIATÓWKA POLSKA
KRS 0000587102

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ratujemy Poniatówki: wiejskie dziedzictwo Niepodległej II Rzeczypospolitej

Fundacja ratuje cenne dziedzictwo polskiej wsi i małych miast. Obecnie najwięcej uwagi poświęcamy Poniatówkom - wiejskim drewnianym osadom powstałych w latach 1935-1939. Nazwa pochodzi od ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego. Nasze projekty:

1. ekoZagroda - Poniatowka+

Pomysł na współczesną Poniatówkę.

2. Archiwum Mówione

Zapisy audio i wideo Świadków Historii.

3. Szlak turystyczny Poniatówki

Oznakowany dedykowanym znakiem + mapa internetowa.

4. Wystawa o historii Poniatówek

Historia osad "w pigułce".

5. @zpapieruitektury

Nasze ekorękodzieło z papieru i tektury.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% PIT planujemy przeznaczyć na utworzenie Funduszu Odbudowy Zagród Wiejskich II Rzeczypospolitej. Z Funduszu chcemy docelowo finansować odbudowę i utrzymanie Poniatówek – drewnianych osad z okresu międzywojnia. Są one świadectwem największej akcji gospodarczej zrealizowanej na wsi w latach 1935-1939. Równolegle chcemy prowadzić działalność edukacyjną – przybliżać społeczeństwu wiedzę o przedwojennych działaniach modernizacyjnych na wsi. Widzimy również potrzebę intensywnego dokumentowania – zbierania materiałów archiwalnych oraz gromadzenia wspomnień Świadków Historii. Materiały te po opracowaniu są sukcesywnie udostępniane w ramach Archiwum Mówionego. Tworzymy również materiały popularnonaukowe i publikujemy je w serwisach internetowych Fundacji Poniatówka Polska.

W dzielnicy zachodniej (przedwojenne pomorskie i poznańskie) w podanym wyżej okresie powstało ponad 3,5 tys. „ślicznych domków kolonistów” – tak nazywa Poniatówki Maria Dąbrowska w swoich Dziennikach. Dzięki temu zatrudnienie na roli uzyskało ponad 16 tys. osób – głównie przesiedleńcy z Małopolski, oraz służba folwarczna. W tym czasie było to jedno z działań minimalizujących ogromne bezrobocie. Celem akcji była też repolonizacja ziem byłego zaboru pruskiego.

Poniatówki – funkcjonalne kompleksy drewnianych osad powstałe w oparciu o rodzimy wzór architektury, to niespotykany dotąd w Polsce system budowania w oparciu o drewno – zdrowy
i bezpieczny materiał
. Doskonale wpisały się też we wiejski krajobraz, czego niestety nie można powiedzieć o współczesnej wiejskiej architekturze.

Dzisiaj osady szybko znikają z krajobrazu polskiej wsi – są cięte na opał lub niszczeją bez należytej konserwacji. Nazywane są „dziedzictwem niedostrzegalnym”. Fundacja Poniatówka Polska podejmuje działania popularyzujące to „dziedzictwo”. Edukacja i upowszechnianie wartości Poniatówek jest konieczne dla ich ocalenia dla przyszłych pokoleń.

Wybrane projekty, dzięki którym chcemy zrealizować nasz główny cel statutowy, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie dziedzictwa polskiej wsi, jakim są Poniatówki:

1. ekoZagroda - Poniatówka+

Budowa ekoZagrody to jeden z priorytetów Fundacji Poniatówka Polska. Współczesna Poniatówka może stanowić atrakcyjne miejsce dla aktywności życiowej i zawodowej, szczególnie młodych rodzin. Założeniem są dwa główne projekty – adaptacja istniejącej osady, oraz budowa nowej. W każdym przypadku proces inwestycyjny obejmie kolejno następujące po sobie etapy – koncepcja, projekt, realizacja.

Poniatówka to absolutnie w 100% polski pomysł. Powstała w oparciu o wzór architektoniczny, nawiązujący do przedrozbiorowych najlepszych tradycji polskiego budownictwa drewnianego. W ekoZagrodzie chcemy kontynuować tą polskość i podkreślać jej narodowy charakter. Użycie drewna zapewni zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Ten aspekt pozwoli też na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z budownictwem drewnianym.

EkoZagroda to inaczej zagroda modelowa, która stanie się przykładem racjonalnego zagospodarowania cennego dziedzictwa wsi. Ma stać się inspiracją – punktem wyjścia do podjęcia decyzji o zamieszkaniu na wsi i związaniu planów życiowych i zawodowych właśnie z nową Poniatówką.

2. Archiwum Mówione

Tworzą je Świadkowie Historii – osoby które zamieszkiwały lub zamieszkują Poniatówki, mają dokumenty lub wiedzę dotyczącą osad. Archiwum Mówione ma formę nagrań audio lub wideo, które po redakcji są publikowane w serwisie YouTube.

Pierwsze pokolenie naocznych świadków bezpowrotnie odeszło. W kolejnych pokoleniach zaciera się pamięć, którą można zachować tylko w jeden sposób – tworzyć zapisy rozmów, archiwizować dokumenty, wyszukiwać wiedzę i popularyzować ją. Świadectwo mówione ma niebywałą wartość, doświadczenie Fundacji pokazuje, że każda osada ma swoją indywidualną historię.

Te historie mają szansę przetrwać w utrwaleniach w formie cyfrowych zapisów. Właśnie na taką formę postawiła Fundacja Poniatówka Polska, co pozwala na szybkie udostępnianie, upowszechnianie opracowanych wcześniej źródłowych materiałów dokumentalnych.

3. Szlak turystyczny Poniatówki

Oznakowany dedykowanym znakiem drogowym wraz z mapą internetową stanowi doskonały cel dla turystyki opartej o dziedzictwo. Na Szlak można się wybrać pieszo, rowerem, samochodem i nie tylko. Podróżując po Wsiach Poniatowskich, poznajemy niezwykłe historie niepozornie wyglądających obiektów i osób je zamieszkujących.

Szlak wymaga ciągłego rozwijania i animowania, ustawienie znaków nie wystarczy. Największym wyzwaniem przy wytyczaniu kolejnych miejsc oznakowania są wymagania formalne – dokumentacja projektowa wymagana dla znaków drogowych – projekty organizacji ruchu.

Działania związane z tyczeniem znaku to również konieczność współpracy z wieloma partnerami – są to organizacje turystyczne, samorządy, policja. Kapituły lokalnych organizacji turystycznych rekomendują lokalizacje znaków, co jest niezbędne w procesie projektowania i wytyczania, a długoterminowo w rozwijaniu Szlaku turystycznego Poniatówki.

4. Wystawa o historii Poniatówek

Historia osad "w pigułce" powstała w związku z realizacją jednego z projektów Fundacji. Obejmuje 40 autorskich plansz informacyjno-edukacyjnych o rozmiarze 50 x 70 cm. Zostały umieszczone na kartonowych boxach własnej produkcji.

Wystawa stanowi doskonałe tło dla różnych imprez i uroczystości. Przy wystawie proponujemy przeprowadzenie lekcji tematycznej o Poniatówkach wspartej dynamiczną prezentacją.

Pozyskiwanie kolejnych materiałów z archiwów państwowych i prywatnych pozwala na opracowywanie kolejnych wersji wystawy. Fundacja chce w ten sposób zapewnić aktualność przekazywanych treści.

5. @zpapieruitektury

To marka Fundacji Poniatówka Polska. Rękodzieło z papieru i tektury bazujące na dziedzictwie kulturowym. Tworzymy produkty: okolicznościowe, świąteczne, litery, napisy, indywidualne opakowania, scenografie, dekoracje czy wystroje wnętrz.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cel fundacji: Osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie dziedzictwa polskiej wsi i małych miast. 2) Cele operacyjne: a) poprawa ochrony zabytków wiejskiej kultury materialnej, b) upowszechnienie kultury i sztuki obszarów wiejskich, c) rozwinięcie oświaty i edukacji mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, d) rozwój gospodarki i nauki na obszarach wiejskich, e) wzrost ochrony środowiska terenów wiejskich, f) poprawa ochrony zdrowia mieszkańców terenów wiejskich, g) wzmocnienie opieki, pomocy społecznej w tym profilaktyki skierowanej do mieszkańców obszarów wiejskich, h) kreowanie turystyki w oparciu o zasoby wiejskiego dziedzictwa.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000587102
 • Konto:59 1020 1462 0000 7302 0296 9087
 • Adres:86-010 Koronowo, ul. Władysława Łokietka 20
 • WWW:www.poniatowka.pl
 • E-mail:biuro@poniatowka.pl
 • Telefon:727918883Formularze PIT 2020/2021 dla
FUNDACJA PONIATÓWKA POLSKA

KRS 0000587102

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA PONIATÓWKA POLSKA

 • Ratujemy Poniatówki: wiejskie dziedzictwo Niepodległej II Rzeczypospolitej

  Fundacja ratuje cenne dziedzictwo polskiej wsi i małych miast. Obecnie najwięcej uwagi poświęcamy Poniatówkom - wiejskim drewnianym osadom powstałych w latach 1935-1939. Nazwa pochodzi od ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego. Nasze projekty:

  1. ekoZagroda - Poniatowka+

  Pomysł na współczesną Poniatówkę.

  2. Archiwum Mówione

  Zapisy audio i wideo Świadków Historii.

  3. Szlak turystyczny Poniatówki

  Oznakowany dedykowanym znakiem + mapa internetowa.

  4. Wystawa o historii Poniatówek

  Historia osad "w pigułce".

  5. @zpapieruitektury

  Nasze ekorękodzieło z papieru i tektury.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% PIT planujemy przeznaczyć na utworzenie Funduszu Odbudowy Zagród Wiejskich II Rzeczypospolitej. Z Funduszu chcemy docelowo finansować odbudowę i utrzymanie Poniatówek – drewnianych osad z okresu międzywojnia. Są one świadectwem największej akcji gospodarczej zrealizowanej na wsi w latach 1935-1939. Równolegle chcemy prowadzić działalność edukacyjną – przybliżać społeczeństwu wiedzę o przedwojennych działaniach modernizacyjnych na wsi. Widzimy również potrzebę intensywnego dokumentowania – zbierania materiałów archiwalnych oraz gromadzenia wspomnień Świadków Historii. Materiały te po opracowaniu są sukcesywnie udostępniane w ramach Archiwum Mówionego. Tworzymy również materiały popularnonaukowe i publikujemy je w serwisach internetowych Fundacji Poniatówka Polska.

  W dzielnicy zachodniej (przedwojenne pomorskie i poznańskie) w podanym wyżej okresie powstało ponad 3,5 tys. „ślicznych domków kolonistów” – tak nazywa Poniatówki Maria Dąbrowska w swoich Dziennikach. Dzięki temu zatrudnienie na roli uzyskało ponad 16 tys. osób – głównie przesiedleńcy z Małopolski, oraz służba folwarczna. W tym czasie było to jedno z działań minimalizujących ogromne bezrobocie. Celem akcji była też repolonizacja ziem byłego zaboru pruskiego.

  Poniatówki – funkcjonalne kompleksy drewnianych osad powstałe w oparciu o rodzimy wzór architektury, to niespotykany dotąd w Polsce system budowania w oparciu o drewno – zdrowy
  i bezpieczny materiał
  . Doskonale wpisały się też we wiejski krajobraz, czego niestety nie można powiedzieć o współczesnej wiejskiej architekturze.

  Dzisiaj osady szybko znikają z krajobrazu polskiej wsi – są cięte na opał lub niszczeją bez należytej konserwacji. Nazywane są „dziedzictwem niedostrzegalnym”. Fundacja Poniatówka Polska podejmuje działania popularyzujące to „dziedzictwo”. Edukacja i upowszechnianie wartości Poniatówek jest konieczne dla ich ocalenia dla przyszłych pokoleń.

  Wybrane projekty, dzięki którym chcemy zrealizować nasz główny cel statutowy, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie dziedzictwa polskiej wsi, jakim są Poniatówki:

  1. ekoZagroda - Poniatówka+

  Budowa ekoZagrody to jeden z priorytetów Fundacji Poniatówka Polska. Współczesna Poniatówka może stanowić atrakcyjne miejsce dla aktywności życiowej i zawodowej, szczególnie młodych rodzin. Założeniem są dwa główne projekty – adaptacja istniejącej osady, oraz budowa nowej. W każdym przypadku proces inwestycyjny obejmie kolejno następujące po sobie etapy – koncepcja, projekt, realizacja.

  Poniatówka to absolutnie w 100% polski pomysł. Powstała w oparciu o wzór architektoniczny, nawiązujący do przedrozbiorowych najlepszych tradycji polskiego budownictwa drewnianego. W ekoZagrodzie chcemy kontynuować tą polskość i podkreślać jej narodowy charakter. Użycie drewna zapewni zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Ten aspekt pozwoli też na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z budownictwem drewnianym.

  EkoZagroda to inaczej zagroda modelowa, która stanie się przykładem racjonalnego zagospodarowania cennego dziedzictwa wsi. Ma stać się inspiracją – punktem wyjścia do podjęcia decyzji o zamieszkaniu na wsi i związaniu planów życiowych i zawodowych właśnie z nową Poniatówką.

  2. Archiwum Mówione

  Tworzą je Świadkowie Historii – osoby które zamieszkiwały lub zamieszkują Poniatówki, mają dokumenty lub wiedzę dotyczącą osad. Archiwum Mówione ma formę nagrań audio lub wideo, które po redakcji są publikowane w serwisie YouTube.

  Pierwsze pokolenie naocznych świadków bezpowrotnie odeszło. W kolejnych pokoleniach zaciera się pamięć, którą można zachować tylko w jeden sposób – tworzyć zapisy rozmów, archiwizować dokumenty, wyszukiwać wiedzę i popularyzować ją. Świadectwo mówione ma niebywałą wartość, doświadczenie Fundacji pokazuje, że każda osada ma swoją indywidualną historię.

  Te historie mają szansę przetrwać w utrwaleniach w formie cyfrowych zapisów. Właśnie na taką formę postawiła Fundacja Poniatówka Polska, co pozwala na szybkie udostępnianie, upowszechnianie opracowanych wcześniej źródłowych materiałów dokumentalnych.

  3. Szlak turystyczny Poniatówki

  Oznakowany dedykowanym znakiem drogowym wraz z mapą internetową stanowi doskonały cel dla turystyki opartej o dziedzictwo. Na Szlak można się wybrać pieszo, rowerem, samochodem i nie tylko. Podróżując po Wsiach Poniatowskich, poznajemy niezwykłe historie niepozornie wyglądających obiektów i osób je zamieszkujących.

  Szlak wymaga ciągłego rozwijania i animowania, ustawienie znaków nie wystarczy. Największym wyzwaniem przy wytyczaniu kolejnych miejsc oznakowania są wymagania formalne – dokumentacja projektowa wymagana dla znaków drogowych – projekty organizacji ruchu.

  Działania związane z tyczeniem znaku to również konieczność współpracy z wieloma partnerami – są to organizacje turystyczne, samorządy, policja. Kapituły lokalnych organizacji turystycznych rekomendują lokalizacje znaków, co jest niezbędne w procesie projektowania i wytyczania, a długoterminowo w rozwijaniu Szlaku turystycznego Poniatówki.

  4. Wystawa o historii Poniatówek

  Historia osad "w pigułce" powstała w związku z realizacją jednego z projektów Fundacji. Obejmuje 40 autorskich plansz informacyjno-edukacyjnych o rozmiarze 50 x 70 cm. Zostały umieszczone na kartonowych boxach własnej produkcji.

  Wystawa stanowi doskonałe tło dla różnych imprez i uroczystości. Przy wystawie proponujemy przeprowadzenie lekcji tematycznej o Poniatówkach wspartej dynamiczną prezentacją.

  Pozyskiwanie kolejnych materiałów z archiwów państwowych i prywatnych pozwala na opracowywanie kolejnych wersji wystawy. Fundacja chce w ten sposób zapewnić aktualność przekazywanych treści.

  5. @zpapieruitektury

  To marka Fundacji Poniatówka Polska. Rękodzieło z papieru i tektury bazujące na dziedzictwie kulturowym. Tworzymy produkty: okolicznościowe, świąteczne, litery, napisy, indywidualne opakowania, scenografie, dekoracje czy wystroje wnętrz.

 • Więcej o nas

  Cel fundacji: Osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie dziedzictwa polskiej wsi i małych miast. 2) Cele operacyjne: a) poprawa ochrony zabytków wiejskiej kultury materialnej, b) upowszechnienie kultury i sztuki obszarów wiejskich, c) rozwinięcie oświaty i edukacji mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, d) rozwój gospodarki i nauki na obszarach wiejskich, e) wzrost ochrony środowiska terenów wiejskich, f) poprawa ochrony zdrowia mieszkańców terenów wiejskich, g) wzmocnienie opieki, pomocy społecznej w tym profilaktyki skierowanej do mieszkańców obszarów wiejskich, h) kreowanie turystyki w oparciu o zasoby wiejskiego dziedzictwa.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000587102
 • Konto:59 1020 1462 0000 7302 0296 9087
 • Adres:86-010 Koronowo, ul. Władysława Łokietka 20
 • WWW:www.poniatowka.pl
 • E-mail:biuro@poniatowka.pl
 • Telefon:727918883
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00