1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Więzienne Samarytania

KRS 0000639032

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Więzienne Samarytania

KRS 0000639032

Prezent OPP

Samarytańska pomoc Więźniom

Misja Stowarzyszenia:

duchowa, terapeutyczna i socjalna pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności więźniom, byłym więźniom, ich rodzinom, młodzieży i dzieciom z rodzin patologicznych,

Cele działalności Stowarzyszenia:

 1. poznanie przez więźniów i ich rodziny przesłania Ewangelii,
 2. zmniejszenie ilości osadzonych w zakładach karnych,
 3. zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych,
 4. zmniejszenie agresji i przemocy wśród młodzieży,
 5. zwiększenie bezpieczeństwa obywateli,
 6. wykreowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki ze zbiórki 1% zostaną wykorzystane działania readaptacyjne osadzonych:
- Pielgrzymkę Więźniów i ich rodzin do Sanktuarium w Licheniu i spotkanie w Centrum Pomocy Rodzinie
- Pielgrzymkę Więźniów do Górki Klasztornej i spotkanie z Apostolstem dobrej śmierci 
- Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Modlitw za Więźniów na Jasnej Górze z udziałem byłych Wiięźniów
- Organizacja Forum Pomocy Postpenitencjarnej z udziałem byłych Więźniów
- Doraźna pomoc osadzonym w Zakładach Karnych i byłym Więźniom zagrożonym bezdomnością
- Koszty korespondencji z osadzonymi w Zakładach Karnych na terenie całego kraju

Więcej o nas

Więcej o nas

W ramach działalności statutowej przeprowadzamy rocznie od 150-200 spotkań religijnych, kulturalno-oświatowych oraz z profilaktyki uzależnień w Zakładach Karnych, w Szkołach, w Schroniskach dla Bezdomnych.

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: spotkania  z triatlonistą Tomaszem Hoppe, spotkanie z byłym alkoholikiem-autorem książki „Uratowała mnie Maryja” - Tadeuszem Rutkowskim. którzy żyją w abstynencji alkoholowej i narkotykowej, pracują i przeżyli pomyślnie readaptację społeczną

Zorganizowaliśmy wydarzenia ogólnopolskie:

Jubileusz Więźniów - w Roku Jubileuszowym 2016 w Częstochowie
Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów na Jasnej Górze
Ogólnopolskie Forum Pomocy Postpenitencjarnej w Częstochowie
Seminarium „Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia w WSD w Bydgoszczy

Bractwo Więzienne Samarytania współpracuje z Terenową Radą ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym przy UW w Bydgoszczy, z Kuratorami Sądowymi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centrum Pomocy im. Św. Bractwa Alberta w Bydgoszczy, organizacjami pozarządowymi, które aktywnie pomagają Więźniom, ze Stow. Mateusz w Toruniu i w Grudziądzu dla kobiet i Fundacją Barką w Strzelcach Opolskich. Fundacją Soursum Corda w Nowym Sączu. Na bieżąco wymieniamy doświadczenia z Prison Fellowship International.
Stowarzyszenie wchodzi w skład Porozumienia ds. wychodzenia z Bezdomności.

Organizujemy wyjścia readaptacyjne, spotkania z rodzinami oraz pielgrzymki do Lichenia, na Jasną Górę do Górki Klasztornej z udziałem osadzonych.

Promujemy działalność Bractwa Więziennego Samarytania w mediach. Jesteśmy zapraszani do Radia i Telewizji wraz ze swoimi podopiecznymi, którzy po odbyciu wyroku pomyślnie przeżyli swoją readaptację duchową i społeczną.

Członkowie Bractwa corocznie biorą udział  w Szkoleniu Duszpasterstwa Więziennego, organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Prowadzona jest korespondencja z osadzonymi z różnych Zakładów Karnych na terenie Polski - na zasadzie mentoringu oraz poradnictwa personalnego.

Czynna jest informacja telefoniczna o pomocy postpenitencjarnej dla osadzonych.  Organizuje się dla byłych więźniów i ich rodzin indywidualne spotkania wspierające.

Prowadzona jest strona internetowa Bractwa Więziennego Samarytania oraz oraz konto na Fb o charakterze psychoedukacujnym w zakresie resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdzie zgłaszają się byli skazani oraz osoby zainteresowane działalnością Bractwa Więziennego Samarytania.

- Powinniśmy poznawać nauczanie Papieża Jana Pawła II, który przełamał stereotypy myślenia o więźniach. Wizyta papieża Jana Pawła II celi Ali Agcy, która miał miejsce 27 grudnia 1983 roku w więzieniu Rebibbia i przebaczenie niedoszłemu mordercy powinny być dla każdego chrześcijanina źródłem głębokiej refleksji.

Dziesięć lat po zamachu Jan Paweł II w więzieniu w Płocku wygłosił, pełne ewangelicznej miłości i uszanowania godności każdego człowieka, przemówienie do więźniów całego świata, w którym słowa „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym” mają kluczowe znaczenie i  każą patrzeć na osadzonych w Zakładach karnych z innej perspektywy.

W dniu 9 lipca 2000 roku miał miejsce Jubileusz więźniów, podczas którego Papież Jan Paweł II złożył wizytę w rzymskim więzieniu „Regina Caeli”. Papież skierował do więźniów pełne serdeczności słowa:

„Z braterską miłością witam przede wszystkim każdego z was, więźniów. Staję przed wami jako świadek Bożej miłości. Przychodzę, aby wam powiedzieć, że Bóg was miłuje i pragnie, abyście szli drogą rehabilitacji i przebaczenia, prawdy i sprawiedliwości. Chciałbym wysłuchać osobistej historii każdego z was. To, co dla mnie jest niemożliwe, mogą uczynić wasi kapelani, którzy towarzyszą wam w imię Chrystusa. Kieruję do nich serdeczne pozdrowienie i słowa zachęty. Myślą ogarniam też wszystkich tych, którzy wykonują to trudne zadanie we wszystkich więzieniach Włoch i całego świata. Czuję się zobowiązany wyrazić uznanie również wolontariuszom, którzy są wśród was i współpracują z kapelanami w różnych przedsięwzięciach. Także dzięki ich pomocy więzienie może stać się miejscem bardziej ludzkim i wzbogacić się o wymiar duchowy, który ma niezwykle doniosłe znaczenie dla waszego życia. Wymiar ten to propozycja, której przyjęcie jest sprawą wolnej woli każdego z was. Należy go uważać za istotny element koncepcji kary więzienia lepiej odpowiadającej godności człowieka.”


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000639032
 • Konto:53 1140 2004 0000 3102 7647 5550
 • Adres:Pl. Kościeleckich
 • WWW:www.bractwowiezienne.samarytania.pl
 • E-mail:bractwowiezienne@samarytania.pl
 • Telefon:48 531 577 585

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Bractwo Więzienne Samarytania” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Bractwo Więzienne Samarytania

KRS 0000639032

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00