1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie ZESPOLAKI

KRS 0000641099

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie ZESPOLAKI

KRS 0000641099

Prezent OPP

"Razem tworzymy zespół, razem tworzymy ZESPOLAKI"

ZESPOLAKI...powstały dzięki wspólnej  inicjatywie rodziców, którzy posiadają wspaniałe dzieciaczki oraz ich przyjaciół. Choć byliśmy sobie obcy połączył nas wspólny cel, pomoc dzieciom z zespołem Downa i ich rodzinom. Każde z nas zmaga się z codzienną rehabilitacją i terapią, wiemy co to brak zrozumienia, zwątpienie, smutek, ból i łzy. Jednak umiemy cieszyć się życiem, doświadczamy miłości, radości i dobra. 

Stowarzyszenie Zespolaki jest organizacją non-profit, założoną i prowadzoną  w ramach pracy społecznej przez rodziców dzieci z zespołem Downa. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Działamy od 2016 r. oraz posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Naszym celem jest wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, wspomaganie ich funkcjonowania, leczenia i rehabilitacji. Prowadzimy systematyczne terapie, warsztaty i konsultacje dla naszych podopiecznych i ich rodziców, zajęcia indywidualne i grupowe, dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Nasza organizacja wykorzystuje środki pochodzące z odliczenia 1,5% podatku na:
Prowadzenie działalności charytatywnej, humanitarnej i dobroczynnej, organizowanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich opiekunom.
Prowadzenie działań wspierających dla opiekunów i rodzin osób z zespołem Downa i osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno-psychologicznej, edukacyjnej i społecznej.
Prowadzenie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i poprawę jakości życia osób z zespołem Downa i osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działań  edukacyjnych i szkoleniowych w stosunku do rodziców, opiekunów i osób działających na rzecz niepełnosprawnych.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, festynów, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych itp..
Inicjowanie, organizowanie i dotowanie leczenia i rehabilitacji.
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
Wspomaganie pozytywnej aktywności osób niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym i lokalnym.
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych sprzyjającym postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z zespołem Downa, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z zespołem Downa, autyzmem  z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Organizowanie różnorodnych zajęć, wycieczek, wykładów, konferencji, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji.
Prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup samopomocowych, udzielanie pomocy doradczej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
Spełnianie dziecięcych marzeń poprzez paczki i upominki.
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sportu oraz umożliwianie kształcenia się młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie na kursy i szkolenia.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Zespolaki jest organizacją non-profit, założoną w 2016 r. i prowadzoną  w ramach pracy społecznej przez rodziców dzieci z zespołem Downa.

Nasz zespół tworzą:

Przemysław Aleksiewicz
Prezes Zarządu

Angelika Kuśpa
Wicerezes Zarządu 

Iwona Aleksiewicz
Administracja

Prowadzimy ciągłe  i systematyczne terapie, warsztaty i konsultacje dla naszych podopiecznych i ich rodziców, zajęcia indywidualne i grupowe, dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Organizujemy: zajęcia matematyczne z użyciem klocków Numicon, pedagogiczne, psychologiczne, neurologopedyczne, logopedyczne, muzykoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, fizjoterapię, aquaterapię, hipoterapię, arteterapię z elementami terapii ręki, zajęcia edukacyjne, integracyjne, sportowo - ruchowe. Prowadzimy prelekcje w szkołach, przedszkolach,  przybliżamy społeczeństwu czym jest zespół Downa i z jakimi problemami zmagają się osoby z niepełnosprawnością.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do przekazywania 1,5% podatku naszej organizacji.

Jeżeli chcą nas Państwo poznać bliżej oraz zapoznać się z naszą dotychczasową działalnością zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zespolaki.pl oraz naszego profilu na facebooku www.facebook.com/zespolaki


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000641099
 • Konto:75 1240 1183 1111 0010 7054 5428
 • Adres:Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, 85-806 Bydgoszcz
 • WWW:www.zespolaki.pl
 • E-mail:biuro@zespolaki.pl
 • Telefon:508 143 649

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie ZESPOLAKI

KRS 0000641099

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat