1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Tęczowa Gromada
KRS 0000647973Jan Kowalski

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesień życia nie musi być samotna

Działalność naszej organizacji to przede wszystkim Seniorzy. Działamy dla nich i z nimi od ponad 4 lat. Pomoc, którą niesiemy jest w dużej mierze dla mieszkańców miasta Konina. To mieszkańcy Konina, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorzy innych organizacji senioralnych, świetlic środowiskowych i osoby starsze nie zrzeszone w organizacjach korzystają z naszej oferty. Nasza Fundacja od 2 lat opiekuje się również osobami leżącymi w miejscu zamieszkania, udziela wsparcia  opiekunom tych osób. Potrzeby starzejącego się społeczeństwa i zwiększająca się liczba seniorów powodują problemy zdrowotne, charakterystyczne dla wieku podeszłego. Ich następstwem jest upośledzenie funkcjonalne, ograniczenie samodzielności, potrzeba pomocy i opieki oraz obniżenie się jakości życia. Stąd też zapotrzebowanie na nasze działania jest coraz większe, nasza Fundacji nie prowadzi działalności gospodarczej.

 Jak wielkie są potrzeby świadczy fakt jak w ostatnim roku wzrosła nam liczba uczestników zajęć  ze 120 do 200 osób.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

01

Wyposażymy oddaną świetlicę w niezbędny sprzęt.

02

Zorganizujemy szereg zajęć edukacyjnych oraz integracyjnych, które umożliwią aktywnie spędzić czas samotnym seniorom z obszaru Konina i okolic.

03

Stworzymy infrastrukturę oraz zapewnimy niezbędne wsparcie naszym podopiecznym. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli zwiększyć nasz zasięg i pomagać jeszcze większej liczbie potrzebujących.

04

Zapewnimy naszym wolontariuszom niezbędne narzędzia, pozwalające w efektywny sposób pracować z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz potrzebującymi.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja powstała w  2015 roku. Celem statutowym Fundacji jest udzielanie pomocy w każdym wymiarze oraz tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego oraz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek. Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie zakresu opieki domowej i ambulatoryjnej. Jak również wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych.

Zmiana postaw wobec problemu ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałania postawie izolacji, osamotnienia i bezradności wśród tych grup.

POZNAJ OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI!

– OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI

– OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI (DZIEĆMI I OSOBAMI DOROSŁYMI)

– AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH

– AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KAŻDYM WIEKU 

– TWORZENIE SIECI WOLONTARIUSZY

– SZKOLENIA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ W PODESZŁYM WIEKU W SWOIM OTOCZENIU

 

DODATKOWO DO TEJ ZAKŁADKI MOŻEMY DOPISAĆ CELE FUNDACJI

– POMOC LUDZIOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ OSOBOM STARSZYM

– OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

– DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

– TWORZENIE WARUNKÓW OPIEKI ZAPEWNIAJĄCYCH SPOKOJNE I GODNE ŻYCIE OSOBOM STARSZYM O RÓŻNORODNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZE SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO

Do tej pory Fundacja zrealizowała kilka projektów, w tym:

- ASOS 2017 "Łatwiej przez życie!"

- ASOS 2018 "Razem łatwiej 2!"

- ASOS 2019 "Łatwiej przez życie 2!"

- FIO w latach 2018-2019 "Dojrzałośc dobrze zaplanowana!"

- Wiosenny Inkubator Innowacji

Projekty te w większości były skierowane do osób starszych. Dzięki nim mogliśmy zapewnić opiekę osobom niesamodzielnym w domach oraz przeprowadzić szereg szkoleń specjalistycznych dla opiekunów osób starszych niesamodzielnych. Szkolenia odbyły się m.in. z zakresu opieki nad osobą starszą, z zakresu wsparcia psychologiczno-neurologicznego, z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia ruchowe, rehabilitacja itp. 

Oprócz tego cyklicznie organizujemy Korowód Seniorów, podczas którego Seniorzy ubrani w kolorowe elementy garderoby przemierzają ulicami Stare Miasto w miejsce gdziemy mamy zapewnione dla nich przekąski i szereg atrakcji. 

Projekt Wiosenny Inkubator Innowacji skierowany był do osób niepełnosprawnych - Dorosłych niepełnosprawnych. Fundacja opracowała wzorcowy ośrodek PER, który stanowił odpowiedź na nigdy wcześniej nie zaspokajaną potrzebę społeczną, jaką jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności osobom niepełnosprawnym zależnym i osobom młodym bez doświadczenia zawodowego.

W 80% odbiorcami działań organizacji są Seniorzy, pozostałe 20% to dorosłe osoby niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 roku zorganizowaliśmy Zimowy Obóz Mikołajkowy. Do Zakopanego zabraliśmy 15 osób, które spędziły tydzień w zimowej stolicy Polski. Dla rodziców tych osób było to niezmiernie ważne, gdyż mieli oni mozliwość oderwania się od codzinnych obowiązków i zwrócenie uwagi, także na własne potrzeby. 

Aktualnie podejmujemy działania w ramach projektu PROO dofinansowanego ze środków NIW. W ramach tego projektu wyremontowaliśmy nowy lokal z dogodnym dojazdem komun ikacyjnym. Lokal jest przystosowany zarówno do potrzeb osób starszych, jak i niepełnosprawnych. W nowym lokalu będzie prowadzone Centrum Aktywności, będą odwywać się zajęcia zrówno dla osób starszych, jak i niepełnosprawnych. Takie miejsce jest niezwykle ważne jako miejsce spotkań zarówno dla seniorów, osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000647973
 • Konto:53 1750 0012 0000 0000 3580 1073
 • Adres:ul. Lisiecka 95
 • WWW:https://www.1-procent.com.pl
 • E-mail:fundacja@teczowagromada.pl
 • Telefon:886 232 044Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Tęczowa Gromada

KRS 0000647973

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Tęczowa Gromada

 • Jesień życia nie musi być samotna

  Działalność naszej organizacji to przede wszystkim Seniorzy. Działamy dla nich i z nimi od ponad 4 lat. Pomoc, którą niesiemy jest w dużej mierze dla mieszkańców miasta Konina. To mieszkańcy Konina, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorzy innych organizacji senioralnych, świetlic środowiskowych i osoby starsze nie zrzeszone w organizacjach korzystają z naszej oferty. Nasza Fundacja od 2 lat opiekuje się również osobami leżącymi w miejscu zamieszkania, udziela wsparcia  opiekunom tych osób. Potrzeby starzejącego się społeczeństwa i zwiększająca się liczba seniorów powodują problemy zdrowotne, charakterystyczne dla wieku podeszłego. Ich następstwem jest upośledzenie funkcjonalne, ograniczenie samodzielności, potrzeba pomocy i opieki oraz obniżenie się jakości życia. Stąd też zapotrzebowanie na nasze działania jest coraz większe, nasza Fundacji nie prowadzi działalności gospodarczej.

   Jak wielkie są potrzeby świadczy fakt jak w ostatnim roku wzrosła nam liczba uczestników zajęć  ze 120 do 200 osób.

 • Jak wykorzystamy 1%

  01

  Wyposażymy oddaną świetlicę w niezbędny sprzęt.

  02

  Zorganizujemy szereg zajęć edukacyjnych oraz integracyjnych, które umożliwią aktywnie spędzić czas samotnym seniorom z obszaru Konina i okolic.

  03

  Stworzymy infrastrukturę oraz zapewnimy niezbędne wsparcie naszym podopiecznym. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli zwiększyć nasz zasięg i pomagać jeszcze większej liczbie potrzebujących.

  04

  Zapewnimy naszym wolontariuszom niezbędne narzędzia, pozwalające w efektywny sposób pracować z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz potrzebującymi.

 • Więcej o nas

  Fundacja powstała w  2015 roku. Celem statutowym Fundacji jest udzielanie pomocy w każdym wymiarze oraz tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego oraz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek. Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie zakresu opieki domowej i ambulatoryjnej. Jak również wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych.

  Zmiana postaw wobec problemu ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałania postawie izolacji, osamotnienia i bezradności wśród tych grup.

  POZNAJ OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI!

  – OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI

  – OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI (DZIEĆMI I OSOBAMI DOROSŁYMI)

  – AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH

  – AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KAŻDYM WIEKU 

  – TWORZENIE SIECI WOLONTARIUSZY

  – SZKOLENIA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ W PODESZŁYM WIEKU W SWOIM OTOCZENIU

   

  DODATKOWO DO TEJ ZAKŁADKI MOŻEMY DOPISAĆ CELE FUNDACJI

  – POMOC LUDZIOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ OSOBOM STARSZYM

  – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

  – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

  – TWORZENIE WARUNKÓW OPIEKI ZAPEWNIAJĄCYCH SPOKOJNE I GODNE ŻYCIE OSOBOM STARSZYM O RÓŻNORODNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZE SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO

  Do tej pory Fundacja zrealizowała kilka projektów, w tym:

  - ASOS 2017 "Łatwiej przez życie!"

  - ASOS 2018 "Razem łatwiej 2!"

  - ASOS 2019 "Łatwiej przez życie 2!"

  - FIO w latach 2018-2019 "Dojrzałośc dobrze zaplanowana!"

  - Wiosenny Inkubator Innowacji

  Projekty te w większości były skierowane do osób starszych. Dzięki nim mogliśmy zapewnić opiekę osobom niesamodzielnym w domach oraz przeprowadzić szereg szkoleń specjalistycznych dla opiekunów osób starszych niesamodzielnych. Szkolenia odbyły się m.in. z zakresu opieki nad osobą starszą, z zakresu wsparcia psychologiczno-neurologicznego, z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia ruchowe, rehabilitacja itp. 

  Oprócz tego cyklicznie organizujemy Korowód Seniorów, podczas którego Seniorzy ubrani w kolorowe elementy garderoby przemierzają ulicami Stare Miasto w miejsce gdziemy mamy zapewnione dla nich przekąski i szereg atrakcji. 

  Projekt Wiosenny Inkubator Innowacji skierowany był do osób niepełnosprawnych - Dorosłych niepełnosprawnych. Fundacja opracowała wzorcowy ośrodek PER, który stanowił odpowiedź na nigdy wcześniej nie zaspokajaną potrzebę społeczną, jaką jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności osobom niepełnosprawnym zależnym i osobom młodym bez doświadczenia zawodowego.

  W 80% odbiorcami działań organizacji są Seniorzy, pozostałe 20% to dorosłe osoby niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 roku zorganizowaliśmy Zimowy Obóz Mikołajkowy. Do Zakopanego zabraliśmy 15 osób, które spędziły tydzień w zimowej stolicy Polski. Dla rodziców tych osób było to niezmiernie ważne, gdyż mieli oni mozliwość oderwania się od codzinnych obowiązków i zwrócenie uwagi, także na własne potrzeby. 

  Aktualnie podejmujemy działania w ramach projektu PROO dofinansowanego ze środków NIW. W ramach tego projektu wyremontowaliśmy nowy lokal z dogodnym dojazdem komun ikacyjnym. Lokal jest przystosowany zarówno do potrzeb osób starszych, jak i niepełnosprawnych. W nowym lokalu będzie prowadzone Centrum Aktywności, będą odwywać się zajęcia zrówno dla osób starszych, jak i niepełnosprawnych. Takie miejsce jest niezwykle ważne jako miejsce spotkań zarówno dla seniorów, osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000647973
 • Konto:53 1750 0012 0000 0000 3580 1073
 • Adres:ul. Lisiecka 95
 • WWW:https://www.1-procent.com.pl
 • E-mail:fundacja@teczowagromada.pl
 • Telefon:886 232 044
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00