1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313

KRS 0000658723

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313

KRS 0000658723

Prezent OPP

#MójZabytekMamToDbam

Fundacja ustanowiona została w styczniu 2017 roku. Za swoją siedzibę obrała urokliwe miasto Niemodlin, gdzie w samym jego centrum stoi potężna, ponad siedemset letnia, budowla wymagająca wsparcia przed popadaniem w ruinę – Zamek Książęcy Niemodlin. Zamczysko w Niemodlinie jest jednym z najbardziej wartościowych historycznie, największych oraz najpotężniejszych zamków w Polsce. Jego początki sięgają początków XIV wieku, kiedy to w 1313 roku dziedzic księcia opolskiego Bolka I, Bolesław na niemodlińskim wzgórzu wzniósł murowany zamek w miejscu starej XIII wiecznej kasztelanii. Włości niemodlińskie wraz z zamkiem do 1532 roku pozostawały w rękach śląskich książąt piastowskich, następnie przeszedł on pod rządy niemieckich rodów arystokratycznych zarządzających zamkiem do roku 1945. Po II wojnie światowej zamek stał się siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i instytucji oświatowych, przez lata był też w prywatnych rękach. Ostatnim zrywem i nutką nadziei dla zamku był rok 2005, kiedy to Jan Jakub Kolski nakręcił w nim swój, pełen magii, film „Jasminum”. W swej wiekowej historii zamek kilkakrotnie był plądrowany, niszczony, palony a następnie odbudowywany. W XVI i XVII wieku został przebudowany na renesansową rezydencję, w XVIII wieku odnowiono go w stylu barokowym. Podczas kolejnych remontów w XIX wieku unowocześniono zamek i całkowicie przebudowano kaplicę. W późniejszych czasach prowadzone w zamku prace opierały się głównie na zabezpieczeniach budowli. Przez 10 lat zamek stał opuszczony i niszczał, zmieniło się to w 2015 roku kiedy to Fundatorzy Fundacji zainteresowali się obiektem, jego historią oraz potrzebą wyciągnięcia do niego pomocnej dłoni.

Głównym celem fundacji jest inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań zmierzających do restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowi jakim jest Zamek Książęcy w Niemodlinie. Kierunkiem jaki obrała fundacja jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy o historii obiektu, wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią zamku oraz jego mieszkańców ich tradycjach, kulturze i obyczajach, mieszczących się w szerokim tle kulturowym Śląska Opolskiego. Fundacja sprawuje opiekę, przywraca do stanu pierwotnego i zapobiega niszczeniu ale też nadaje nowe funkcje użytkowe zabytkom architektury, dziełom sztuki, dobrom kultury, miejscom kultu religijnego oraz obiektom znaczącym historycznie i kulturowo tak by były efektywnie wykorzystywane dla dobra społeczności lokalnej i napływowej. Prowadzi działania edukacyjne na polu historii, kultury i sztuki – zagłębiając się w elementy działania na terenie lokalnym, krajowym oraz wychodząc poza granice kraju. Organizuje oraz wspiera w organizacji przedsięwzięć artystycznych (koncerty, wystawy, prezentacje, plenery), inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony dóbr kulturalnych i zabytkowych ale też ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.     

Aby spełniać postawione przed sobą cele, Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 ściśle współpracuje z organami administracji samorządowej oraz państwowej. Współpracuje z wolontariuszami. Pozyskuje środki z funduszy oraz dotacji i programów wspierających prace adaptacyjne i remontowe, restauracji i ochrony zabytków. Inicjuje, wspiera i gromadzi dokumentację i bibliografię dotyczącą Zamku Książęcego w Niemodlinie oraz zabytków Miasta i gminy Niemodlin. Inicjuje, organizuje ale też wspiera organizowane przedsięwzięcia mające na celu popularyzację i ochronę wartości kultury materialnej i intelektualnej regionu. Wspiera działania na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, dziedzictwa przyrodniczego, kultury i sztuki poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych i artystycznych – ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, lekcji historii dla najmłodszych i sesji naukowych - na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie. Uczestniczy w projektach oraz programach unijnych w zakresie wypelniania działań statutowych Fundacji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Celem Fundacji jestpodejmowanie działań zmierzających do renowacji i restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowi jakim jest Zamek Książęcy w Niemodlinie. Fundacja sprawuje opiekę, przywraca do stanu pierwotnego i zapobiega niszczeniu zabytkom architektury, dziełom sztuki, dobrom kultury. Prowadzi działania edukacyjne na polu historii, kultury i sztuki. Organizuje oraz wspiera w organizacji przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, wystawy, prezentacje, plenery), inicjatyw społeczne na rzecz dobroczynności, ochrony dóbr kulturalnych i zabytkowych ale też ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na wyznaczone sobie cele fundacja pozyskuje środki z dotacji, grantów, od inwestorów. Jednak ochrona i dbanie o zabytek niesie ze sobą wielkie potrzeby. Przekazane na rzecz fundacji 1,5% podatku będzie ogromnym wsparciem przy realizacji założeń statutowych.

Ochrona zabytków zaczyna się już na etapie rozmowy o zabytkach, o dziedzictwie – o spuściźnie naszych przodków. Dlatego też przekazane nam fundusze wykorzystane będą na organizację spotkań propagujących dbałość i ochronę zabytków. Na druk plakatów, ulotek i folderów informacyjnych: o bieżących działaniach fundacji, o historycznych ciekawostkach – legendach - tajemnicach jakie możemy w zabytku odnaleźć, o planowanych wydarzeniach. Przeznaczony będzie na wsparcie organizowanych wydarzeń np. pikników czy koncertów, z wydarzeń tych skorzystają wszyscy turyści, miłośnicy historii oraz goście odwiedzający zamek w Niemodlinie. Skorzystają też Ci, którym do dbałości o zabytki daleko, ale może właśnie przez organizowanie eventów zamkowych takie osoby, korzystając z organizowanych imprez zapoznają się z celem dbania o zabytki, jego ważnością na szczeblu każdego pokolenia i sami zaangażują się w pomoc, oraz to ważne zadanie przekazywać będą swoim następcom.

Jednak przede wszystkim przekazane środki z 1,5% podatku użytkowane będą w celu renowacji zabytku jakim jest Zamek Książęcy w Niemodlinie. Na tworzenie dokumentacji potrzebnej w renowacji, na tworzenie nowych projektów, uzyskiwanie zezwoleń oraz finalnie na sukcesywne dokonywanie renowacji obiektu. A dzięki temu wsparciu przywrócenie mu dawnej świetności jaką cieszył się kilkadziesiąt lat temu. 

Efekty prowadzonych prac renowacyjnych są i będą udostępniane na stronie internetowej Fundacji: www.zamekniemodlin.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

  

     

Więcej o nas

Więcej o nas

Głównym celem Fundacji jest inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań zmierzających do restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowi jakim jest Zamek Książęcy w Niemodlinie. Nad sprawnym jej działaniem pieczę trzyma Zarząd oraz Rada Fundacji. Fundacja swoimi działaniami oraz przyjazną atmosferą w urokliwym zabytkowym miejscu zrzesza oraz przyciąga szereg wolontariuszy działających podczas organizowanych przedsięwzięć. Jest partnerem przy organizacji dużych lokalnych oraz wojewódzkich imprez. Jest inicjatorem wojewódzkiego „Szlaku Zamki i Pałace”, który ma za zadanie zrzeszać zamki, pałace i dwory województwa opolskiego, obiekty na szlaku turystycznym, które do zaoferowania mają turyście: nocleg, restaurację czy zwiedzanie obiektu. Ma pokazać, że nie trzeba być konkurencją ale można współdziałać dla wyższych korzyści.

Fundacja zaraz po jej powołaniu rozpoczęła prace renowacyjne i badawcze. Działaniami widocznymi „gołym okiem” już zrealizowanymi przy wsparciu Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 w samej budowli jest: wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, oczyszczenie piwnic z prawie 300 ton śmieci i gruzów oraz zabezpieczenie obiektu systemem przeciwpożarowym, nowymi bramami wjazdowymi i szeregiem kamer monitorujących. Wykonano pielęgnację pomników przyrody znajdujących się w przyramkowym parku a sam park przeszedł rewitalizację, dookoła zamku powstała ścieżka turystyczna z ławeczkami oraz tablicami opisującymi historię zamku oraz pomniki przyrody. Zabytek udostępniono do zwiedzania w asyście przewodnika – z roku na rok trasa powiększa się o kolejne pomieszczenia i ciekawe rekwizyty. Prace archeologiczne w zamkowej kaplicy odkryły małżeński pochówek w posadzce, a znalezisko przekazano do dalszych badań by ostatecznie znalezione szczątki znalazły swoje miejsce w zaciszu krypt pod Zamkiem. Prezes Fundacji przeszukując archiwa wynajduje ciekawostki historyczne, dokumenty i zdjęcia  związane z Zamkiem oraz samym miasteczkiem Niemodlin a jednym z ciekawszych znalezisk jest rękopis nut koncertu przeznaczony dla kwartetu smyczkowego, skomponowanego dla jednego z dawnych właścicieli Zamku Książęcego w Niemodlinie. Znalezisko to przyczyniło się do organizacji koncertu, prawykonania zapisanych tam dźwięków przez współczesnych muzyków co było ucztą dla wprawionych muzyków oraz dla muzycznych laików.

Z organizowanych pikników, spotkań historycznych, lekcji muzealnych, koncertów i innych przedsięwzięć mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego i zabytków możemy wyróżnić trzy główne wydarzenia organizowane na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie, których inicjatorem i/lub współorganizatorem jest nasza Fundacja. Rok w rok organizowane są obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, podczas których przez warsztaty i prelekcje, w nagłośniony sposób poruszany jest najważniejszy temat dla fundacji czyli właśnie ochrona zabytku. Dzięki obchodom tego Dnia, dorośli jak i dzieci poznają podstawy dbania o swoje dziedzictwo, przekonują się o ważności poszczególnej jednostki w dążeniu do zachowania spuścizny przodków dla kolejnych pokoleń. Kolejnym wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarz Fundacji jest Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego, gdzie główne obchody mają miejsce na terenie zamkowego parku. Przez to wydarzenie Fundacja partnerując rybnym organizacjom oraz ośrodkom dba o dziedzictwo jakim jest karp na ziemi niemodlińskiej oraz na terenie województwa opolskiego – event ten jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, zrzeszającym wokół siebie różnych przedstawicieli rybołówstwa i związanymi z tym działaniami gdzie króluje jednak Książęcy Karp Niemodliński. Ostatnim, szczególnym wydarzeniem w zamkowych murach jest EtnoFestiwal. Festiwal, który swoje podwaliny ma w zamkowym święcie ziół organizowanym przez zamkową fundację. We współpracy z opolskim oddziałem terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa powstał festiwal, który łączy przedstawicieli niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny, co roku piętnastego sierpnia w zamkowym parku robi się kolorowo za sprawą wystawców, rękodzielników prezentujących swoją sztukę. W tym dniu odbywają sialiczne warsztaty, prelekcje, opowieści i wspomnienia by rozszerzać dziedzictwo i by pozostało ono na dłużej. EtnoFestiwal zaprasza do prezentacji dziedzictwo innych regionów, w 2023 roku byli to przedstawiciele Pomorza. Europejskie Dni Dziedzictwa – to kolejna inicjatywa w którą zaangażowana jest Fundacja, organizując eventy i wydarzenia promujące i edukujące o dziedzictwie. Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin stworzyła przestrzeń wystawienniczą przeznaczoną dla lokalnych twórców ludowych, dla lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz dla przedstawicieli organizacji dbających o zabytki i kulturę regionalną i krajową. Na Zamkowym Ryneczku zaprezentować może się każdy. Jak i każdy może dołączyć do odbudowy zabytkowego zamku w Niemodlinie, każdy może dołożyć swoją cegiełkę w dalszych działaniach fundacji. „Dla zachowania dziedzictwa!”  

#MójZabytekMamToDbam

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000658723
 • Konto:80 1050 1504 1000 0090 3121 9232
 • Adres:Rynek 55, 49-100 Niemodlin
 • WWW:www.zamekniemodlin.pl
 • E-mail:zamek@aia.pl
 • Telefon:608090840

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313

KRS 0000658723

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00