1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Wyspa Skarbów

KRS 0000665780

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Wyspa Skarbów

KRS 0000665780

Prezent OPP

Niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym w przygotowaniu do samodzielnego życia

Fundacja Wyspa Skarbów ma swoją siedzibę w Gdańsku.  Swoją pomocą obejmuje  dzieci z całego województwa pomorskiego,  a w ostatnim czasie pomaga niepełnosprawnym dzieciom z Ukrainy. Fundacja wraz z PFRON realizuje zadanie publiczne "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnym".

Organizuje  i niesie pomoc w ramach działalności pożytku publicznego osobom chorym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z różnego rodzaju wadami rozwojowymi lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z deficytami psychofizycznymi, trudno uleczalnymi chorobami oraz w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą.

Finansuje swoim podopiecznym wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację.  Nasi Podopieczni z pomocą doświadczonych terapeutów i specjalistów mogą jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy, a rodzice znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane nie tylko z rozwojem ich dziecka, ale także ich własnym w roli rodziców.

Zostało zrealizowane przy wsparciu MOPR w Gdańsku zadanie publiczne „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki".

Innym zrealizowanym zadaniem publicznym były wyjazdy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami do Zagrody „U Młynarza” i do Gospodarstwa ‘Alpaki na Kaszubach”.

Obok rehabilitacji dla Podopiecznych, Fundacja organizuje także wsparcie psychologiczne i finansowe dla ich Rodzin i Opiekunów. Przykładem może być zorganizowana Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych "Czas Superbohaterów".

Fundacja stwarza dla Rodziców warunki do kształtowania się wspólnoty, aby nie musieli przeżywać swoich trudności w samotności i izolacji.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Rodzic, kiedy dowiaduje się o tym, że jego upragnione dziecko jest chore czy niepełnosprawne przeżywa dramat…. I to nie tylko w wymiarze emocjonalnym ale i materialnym. Opieka nad takim dzieckiem, często 24 h na dobę, zmusza rodzica do rezygnacji z pracy zawodowej. Koszty wizyt u specjalistów, rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu przewyższają możliwości finansowe tych rodzin.
Nasza Fundacja dzięki Waszej pomocy pomaga tym chorym, potrzebującym dzieciom, a także wspiera i pomaga ich Rodzicom.Kwota zebrana z odliczenia podatku w całości przekazywana jest na następujące cele:

Opłacenie cyklu specjalistycznej terapii i turnusów rehabilitacyjnych.

Zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego

Zakup rodzinom potrzebnych artykułów codziennego użytku

Udzielając pomocy ratujemy zdrowie i życie dzieci, które bez Waszego wsparcia nie mają szans na wyzdrowienie i normalne życie..
Jeżeli chcesz by uśmiech zagościł na dziecięcych buziach wpłać darowiznę lub przekaz 1,5 % podatku.
Pamiętaj! Dobro powraca !

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy Fundacją - organizacją pożytku publicznego, która działa na terenie województwa pomorskiego od 2018 roku. Zajmujemy się niepełnosprawnymi osobami, szczególnie dziećmi oraz ich rodzinami. Nasi podopieczni to dzieci z porażeniem mózgowym, różnorodnymi wadami rozwojowymi oraz trudno uleczalnymi chorobami - wymagające specjalistycznej opieki medycznej oraz zajęć terapeutycznych. Staramy się w możliwie optymalny sposób przygotować swoich podopiecznych do samodzielnego życia w społeczeństwie, organizując wsparcie nie tylko psychologiczne, ale i finansowe dla Rodzin i Opiekunów.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy następujące działania i projekty:

Pomoc indywidualna dzieciom niepełnosprawnym, polegająca na opłaceniu cyklu specjalistycznej terapii i turnusów rehabilitacyjnych. Zakupiliśmy potrzebny sprzęt rehabilitacyjny oraz zostały zakupione rodzinom potrzebne artykuły codziennego użytku.

Fundacja Wyspa Skarbów zorganizowała projekt „Grupa Wsparcia dla Rodzin /Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych - Czas Super Bohaterów”.

Celem projektu było stworzenie takiej przestrzeni dla rodziców/opiekunów w której mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami na temat rodzicielstwa, problemów czy rozwoju swoich dzieci.

Rodzice i dzieci uczestniczyli w wykładach na temat rozwoju poznawczego dziecka z niepełnosprawnością poprzez wszystkie etapy edukacyjne, oraz na temat domowej fizjoterapii. Zostały zorganizowane warsztaty  psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i dzieci, które zostały poprowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego oraz warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych, które były miejscem spotkań dzieci i rodziców, wspólną radosną przestrzenią do zabawy oraz konsultacji z pedagogiem specjalnym.

Kolejnym zrealizowanym Projektem było: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki”,

Każda z Rodzin współpracowała ze specjalistami z zakresu: psychiatrii, psychologii, pedagogiki, pielęgnacji i rehabilitacji, neurologopedii, terapii widzenia czy zaburzeń integracji sensorycznej.

Zostały zorganizowanie spotkania indywidualne i grupowe.

Wśród rezultatów w obszarze poznawczym Rodzice nabyli wiedzę i doświadczenie w kontakcie ze specjalistami zarówno dla siebie jak i dla dziecka. Nabyli wiedzę (techniki) dotyczące wypalenia emocjonalnego, a także rozumienia potrzeb i możliwości każdego członka Rodziny, przeznaczenie czasu i uwagi tylko dla siebie. Zdobyli umiejętności związane ze zmianą nawyków żywieniowych.

W obszarze efektów dotyczących radzenia sobie z emocjami nastąpiła redukcja poziomu niepokoju, regeneracja sił i energii psychicznej, odczucie własnych potrzeb. Rodzice będąc w grupie z innymi Rodzicami, uzyskali również wsparcie w zakresie zaspokojenia potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa oraz przynależności.

Nastąpiło rozszerzenie sieci kontaktów społecznych, nastąpiło włączenie się Rodziców w nową strukturę organizacyjną i osobową. Rodzice mieli warunki do kształtowania się wspólnoty, aby nie przeżywać swoich trudności w izolacji i samotności.

Wraz z PEFRON realizujemy projekt   „Wyspa Wsparcia dla Ukrainy”. Fundacja nie pozostała obojętna na przyjeżdżające do Gdańska  niepełnosprawne dzieci z Ukrainy.

W ramach zadania „Moduł III Pomoc obywatelom z Ukrainy z niepełnosprawnością” objęliśmy , szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną, dzieci z Ukrainy, z różnymi deficytami, dysfunkcjami  i niepełnosprawnością. Opieką zostały objęte nie tylko osoby niepełnosprawne ale również osoby im towarzyszące, które potrzebowały wsparcia  psychologicznego oraz kontaktu ze specjalistami.Osobom niepełnosprawnym oraz ich Matkom zostało zapewnione wsparcie w zakresie:

- terapii zajęciowej

- rehabilitacji funkcjonalnej

- terapii i wsparcia psychologicznego

- terapii wzroku

- terapii pedagogicznej i terapii ręki

- terapii zaburzeń integracji sensorycznej

- dietetyki i wyżywienia

- warsztatów grupowych z obecnością psychologa lub pedagoga

Przede wszystkim pomagamy Rodzinom z Ukrainy w odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości – daleko od domu, w lęku o swoich bliskich, w nowym środowisku.Pomagamy w odzyskiwaniu coraz to większej samodzielności, zaradności, pobudzamy do  aktywności codziennej i samodzielności społecznej.

Pomagamy w zdobyciu potrzebnego sprzętu do rehabilitacji dziecka. Określamy, jaki jest potrzebny i w przypadku braku, pomagamy w zakupie lub umożliwiamy kontakt z firmami, które taki sprzęt produkują lub mogą wypożyczyć.

Udzielamy porad dotyczących wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia oraz staramy się zapewnić dostęp do środków higieny osobistej, niezbędnych leków lub  środków pomocniczych.

Spotykamy się z dziećmi i ich Rodzicami na spotkaniach grupowych. Mają one  charakter warsztatów, w których poprzez wsparcie psycho-edukacyjne i poprzez porady specjalistyczne stwarzamy  dla osób towarzyszących przestrzeń do nauki radzenia sobie ze stresem i napięciami dnia codziennego. Spotkania grupowe pozwalają zrealizować ważne potrzeby społeczno-emocjonalane. Obecność psychologa lub pedagoga w czasie spotkania, pomoże w nawiązaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji i więzi, zbudowanych ze względu na podobieństwa doświadczeń życiowych, sytuacji zdrowotnej i psychofizycznej swoich dzieci. Umożliwi zbudowanie przynależności do grupy, która daje możliwość przetrwania kryzysów i trudnych sytuacji.

Fundacja Wyspa Skarbów realizuje wraz z MOPR w Gdańsku  zadanie publiczne wspierające rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością. Organizujemy wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, które będą jednocześnie wyjazdami i spotkaniami integracyjnymi dla całych Rodzin. Poza tym, aby oswoić niepełnosprawność pełnosprawnym członkom społeczności, chcemy edukować i pokazywać, iż osoba niepełnosprawna pragnie być postrzegana jako pełnowartościowy członek społeczności i może uczestniczyć w różnych aktywnościach.

Poprzez wyjazdy chcemy włączyć Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi w życie społeczności lokalnych. Takie wyjazdy są również potrzebne Rodzicom/Opiekunom – są dla nich zachętą, żeby zobaczyli, że mogą spędzać czas ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi w ciekawy, nietuzinkowy sposób.

Dotychczas w/w cele realizowaliśmy ze środków własnych, z darowizn naszych Pracowników i Przyjaciół.

Od 2 lat pozyskujemy fundusze z odliczenia 1% podatku.

Potrzeby dzieci są jednak ogromne, stąd nasza prośba o pomoc finansową dla podopiecznych Fundacji Wyspa Skarbów.

Fundacja ma wspaniałych Współpracowników – Wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Ma Przyjaciół, którzy są gotowi w każdej chwili wspierać nasze Projekty i Akcje.

W swoim życiu kierują się bezinteresowną pomocą w myśl zasady:

Nieważne ile posiadasz, ważne ile potrafisz podarować innym.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000665780
 • Konto:91 1090 1098 0000 0001 4141 9378
 • Adres:ul. Budowlanych 23 80-298 Gdańsk
 • WWW:www.fundacjawyspaskarbow.pl
 • E-mail:fundacja@olicon.com.pl
 • Telefon:48605766917

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Wyspa Skarbów” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Wyspa Skarbów

KRS 0000665780

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00