1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Pomost Nadziei
KRS 0000673703

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

Fundacja Pomost Nadziei powstała, aby pomagać osobom pozostawionym bez diagnozy, które uważały, że już nie mają możliwości, a cel, jakim jest diagnoza i leczenie niby banalny, a jednak niemożliwy do w osiągnięcia. Naszymi podopiecznymi są osoby, które przez wiele lat były odsyłane od lekarza do lekarza, ze względu na niespójne objawy chorobowe, stąd wszyscy czują, się jakby byli wykluczeni. Specjaliści wielokrotnie bagatelizowali zgłaszane problemy lub uważali, że opiekunowie, chorzy przesadzają.

Szacuje się, że w Polsce choroby rzadkie dotykają nawet do 3 mln osób.

Często chorzy słyszą, że tego nie ma w normach statystycznych. Gdy dowiadują się, iż jest to choroba genetyczna, są skreślani np. z leczenia programowego, z powodu domniemanej większej szkody dla organizmu. Jednakże ciekawe jest to, że wcześniej o szkodliwości leczenia nikt nie wspominał, należy wysunąć wniosek, że chorób genetycznych nie da się wyleczyć, więc szkoda przeznaczać pieniądze na leczenie, które nie przyniesie sukcesu. Nikt się nie przejmuje takimi chorymi, że ów leczenie wspierało chorego, że może dodawało mu siłę. Bardzo łatwo jest skreślić taką osobę, odebrać szansę, lecz zaświadczenia o braku możliwości leczenia nikt nie chce wystawić. Można by w wielu przypadkach poprowadzić leczenie czy terapię w sposób celowany, aby można było żyć godnie. Najgorszy jest ten pierwszy krok, czyli wykonanie kosztownych badań, które rzadko są refundowane, a kwota przekracza możliwości rodzin. To, że na 100 osób coś nie zadziałało, to nie znaczy, że nie zadziała to na 101 pacjenta. Dlatego chorzy są tak zdeterminowani, bo czują się inni, starają się, aby działać wielokierunkowo, i na każdej z tych płaszczyzn wymagają wsparcia.

Fundacja wspiera nie tylko osoby z chorobami rzadkimi, ale również z innymi chorobami, ubóstwem, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prawnej. Nie wiele osób może pozwolić sobie na pomoc prawną, szczególnie gdy problemy się nakładają. Wspieramy placówki oświatowe, szpitale oraz ośrodki, bo zawsze widzimy potrzebę wsparcia czy w warsztatach, czy w terapii, oraz materialnej. 

Patrzymy z pryzmatu osób chorych, bo to oni tworzą fundację. Mimo wszystkiego każdy zasługuje na godne traktowanie, a szansa na lepsze jutro daje perspektywę poczucia siły, a to ona utożsamia się z siłą wstania na własnych nogach.

Zwracamy się do Państwa o pomoc. Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

Każdy z nas marzy o beztroskim dzieciństwie na zabawie, ale życie pisze różne scenriursze. Więc nie bądź obojętny wobec tych, których scenariusz został napisany inaczej. Podrauj swój 1% podatku naszym podopiecznym, aby choć truchu można by było przybliżyć beztroskie dzieciństwo. Chorby rzadkie jak i nie tylko te są bardzo ciężkie i każdy podopieczny jest indywidualnie traktowany. Spraw aby uśmiech dziecka gościł na codzień a codzienna walka choć została na chwilę zamienia w bajkę. Gdy u ciebie radość wspomóż naszych podopiecznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Każda pozyskana przez naszą Fundację Pomost Nadziei złotówka z 1% zostanie wykorzystana na diagnozę i terapię, pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym. Profilaktykę zdrowia, rehabilitację, warsztaty oraz porady prawne, zapobieganie przemocy domowej i dyskryminacji. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zdrowotnych terapeutycznych, prowadzenie warsztatów na oddziałach szpitalnych. Wykorzystywanie nowych innowacyjnych rozwiązań. 

Wykorzystamy każdy grosz, jak dotychczas organizując pomoc, wsparcie dla osób chorych i niepełnosprawnych. U nas nie ma rzeczy niemożliwych, niestety na cuda trzeba poczekać. Dla naszej fundacji cudem jest niesienie pomocy dzięki 1%.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomost Nadziei powstała w roku 2017 z myślą o pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, szczególnie tych, o których zapomnieli urzędnicy. Tych, co nie umieją lub nie mają sił na dalszą walkę- czyli osób niezdiagnozowanych lub z chorobami rzadkimi, mających bardzo często problem z dostępem do specjalistów i diagnostyki. Fundacja powstała także, aby pomagać osobom w trudnych sytuacjach spowodowanych czynnikami losowymi. Chcemy wspierać i pomagać na różnych płaszczyznach- ludziom samotnym, chorym, czy niepełnosprawnym w dostępie do specjalistów, terapii czy rehabilitacji. Chcemy zapewnić obłożnie chorym godną opiekę paliatywną, gdzie można w godności, w zaciszu domowym, pozostać do ostatnich swoich dni.

Zwracamy się do Państwa o pomoc. Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

Fundacja nie skupi się tylko na pomocy konkretnym osobom- chcemy utworzyć miejsca, gdzie osoby potrzebujące uzyskają pomoc w rehabilitacji i będą mogły uzyskać pomoc z innych dziedzin życia.

 • zbieranie i przekazywanie środków na leczenie osób chorych, przekazywanie środków na rehabilitację osób chorych, finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz leków dla osób chorych,
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, dożywiania,
 • organizowanie konsyliów, sympozjów, szkoleń wspierających osoby chore oraz organizowanie pomocy w uzyskaniu diagnostyki,
 • pomoc finansowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych oraz promocyjnych podnoszących świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i prowadzenie placówek medycznych, oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych, domów samotnego rodzica lub osoby niepełnosprawnej w celu usamodzielnienia,
 • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych, wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
 • organizowanie szkoleń, zajęć terapeutycznych, warsztatów dla osób pracujących z osobami przewlekle chorymi,

Celem Fundacji Pomost Nadziei są:

 • Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
 • Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
 • Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
 • Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000673703
 • Konto:46 1240 5080 1111 0010 7343 1131
 • Adres:ZAKOLE, 15
 • WWW:www.pomost-nadziei.pl
 • E-mail:info@pomost-nadziei.pl
 • Telefon:694848137Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Pomost Nadziei

KRS 0000673703

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Pomost Nadziei

 • Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

  Fundacja Pomost Nadziei powstała, aby pomagać osobom pozostawionym bez diagnozy, które uważały, że już nie mają możliwości, a cel, jakim jest diagnoza i leczenie niby banalny, a jednak niemożliwy do w osiągnięcia. Naszymi podopiecznymi są osoby, które przez wiele lat były odsyłane od lekarza do lekarza, ze względu na niespójne objawy chorobowe, stąd wszyscy czują, się jakby byli wykluczeni. Specjaliści wielokrotnie bagatelizowali zgłaszane problemy lub uważali, że opiekunowie, chorzy przesadzają.

  Szacuje się, że w Polsce choroby rzadkie dotykają nawet do 3 mln osób.

  Często chorzy słyszą, że tego nie ma w normach statystycznych. Gdy dowiadują się, iż jest to choroba genetyczna, są skreślani np. z leczenia programowego, z powodu domniemanej większej szkody dla organizmu. Jednakże ciekawe jest to, że wcześniej o szkodliwości leczenia nikt nie wspominał, należy wysunąć wniosek, że chorób genetycznych nie da się wyleczyć, więc szkoda przeznaczać pieniądze na leczenie, które nie przyniesie sukcesu. Nikt się nie przejmuje takimi chorymi, że ów leczenie wspierało chorego, że może dodawało mu siłę. Bardzo łatwo jest skreślić taką osobę, odebrać szansę, lecz zaświadczenia o braku możliwości leczenia nikt nie chce wystawić. Można by w wielu przypadkach poprowadzić leczenie czy terapię w sposób celowany, aby można było żyć godnie. Najgorszy jest ten pierwszy krok, czyli wykonanie kosztownych badań, które rzadko są refundowane, a kwota przekracza możliwości rodzin. To, że na 100 osób coś nie zadziałało, to nie znaczy, że nie zadziała to na 101 pacjenta. Dlatego chorzy są tak zdeterminowani, bo czują się inni, starają się, aby działać wielokierunkowo, i na każdej z tych płaszczyzn wymagają wsparcia.

  Fundacja wspiera nie tylko osoby z chorobami rzadkimi, ale również z innymi chorobami, ubóstwem, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prawnej. Nie wiele osób może pozwolić sobie na pomoc prawną, szczególnie gdy problemy się nakładają. Wspieramy placówki oświatowe, szpitale oraz ośrodki, bo zawsze widzimy potrzebę wsparcia czy w warsztatach, czy w terapii, oraz materialnej. 

  Patrzymy z pryzmatu osób chorych, bo to oni tworzą fundację. Mimo wszystkiego każdy zasługuje na godne traktowanie, a szansa na lepsze jutro daje perspektywę poczucia siły, a to ona utożsamia się z siłą wstania na własnych nogach.

  Zwracamy się do Państwa o pomoc. Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

  Każdy z nas marzy o beztroskim dzieciństwie na zabawie, ale życie pisze różne scenriursze. Więc nie bądź obojętny wobec tych, których scenariusz został napisany inaczej. Podrauj swój 1% podatku naszym podopiecznym, aby choć truchu można by było przybliżyć beztroskie dzieciństwo. Chorby rzadkie jak i nie tylko te są bardzo ciężkie i każdy podopieczny jest indywidualnie traktowany. Spraw aby uśmiech dziecka gościł na codzień a codzienna walka choć została na chwilę zamienia w bajkę. Gdy u ciebie radość wspomóż naszych podopiecznych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Każda pozyskana przez naszą Fundację Pomost Nadziei złotówka z 1% zostanie wykorzystana na diagnozę i terapię, pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym. Profilaktykę zdrowia, rehabilitację, warsztaty oraz porady prawne, zapobieganie przemocy domowej i dyskryminacji. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zdrowotnych terapeutycznych, prowadzenie warsztatów na oddziałach szpitalnych. Wykorzystywanie nowych innowacyjnych rozwiązań. 

  Wykorzystamy każdy grosz, jak dotychczas organizując pomoc, wsparcie dla osób chorych i niepełnosprawnych. U nas nie ma rzeczy niemożliwych, niestety na cuda trzeba poczekać. Dla naszej fundacji cudem jest niesienie pomocy dzięki 1%.

 • Więcej o nas

  Fundacja Pomost Nadziei powstała w roku 2017 z myślą o pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, szczególnie tych, o których zapomnieli urzędnicy. Tych, co nie umieją lub nie mają sił na dalszą walkę- czyli osób niezdiagnozowanych lub z chorobami rzadkimi, mających bardzo często problem z dostępem do specjalistów i diagnostyki. Fundacja powstała także, aby pomagać osobom w trudnych sytuacjach spowodowanych czynnikami losowymi. Chcemy wspierać i pomagać na różnych płaszczyznach- ludziom samotnym, chorym, czy niepełnosprawnym w dostępie do specjalistów, terapii czy rehabilitacji. Chcemy zapewnić obłożnie chorym godną opiekę paliatywną, gdzie można w godności, w zaciszu domowym, pozostać do ostatnich swoich dni.

  Zwracamy się do Państwa o pomoc. Ten mały 1% nic nie kosztuje, a życie ratuje.

  Fundacja nie skupi się tylko na pomocy konkretnym osobom- chcemy utworzyć miejsca, gdzie osoby potrzebujące uzyskają pomoc w rehabilitacji i będą mogły uzyskać pomoc z innych dziedzin życia.

  • zbieranie i przekazywanie środków na leczenie osób chorych, przekazywanie środków na rehabilitację osób chorych, finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz leków dla osób chorych,
  • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, dożywiania,
  • organizowanie konsyliów, sympozjów, szkoleń wspierających osoby chore oraz organizowanie pomocy w uzyskaniu diagnostyki,
  • pomoc finansowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych oraz promocyjnych podnoszących świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,
  • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
  • organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów,
  • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i prowadzenie placówek medycznych, oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych, domów samotnego rodzica lub osoby niepełnosprawnej w celu usamodzielnienia,
  • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych, wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
  • organizowanie szkoleń, zajęć terapeutycznych, warsztatów dla osób pracujących z osobami przewlekle chorymi,

  Celem Fundacji Pomost Nadziei są:

  • Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
  • Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
  • Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
  • Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
  • Działalność charytatywna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
  • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000673703
 • Konto:46 1240 5080 1111 0010 7343 1131
 • Adres:ZAKOLE, 15
 • WWW:www.pomost-nadziei.pl
 • E-mail:info@pomost-nadziei.pl
 • Telefon:694848137
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00