1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

KRS 0000761587

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

KRS 0000761587

Prezent OPP

Niech liczy się każdy dzień!

Działamy od niedawna, zaledwie od roku (fundacja od dwóch lat). Hospicjum powstało w jako odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie. Przybywa chorych nieuleczalnie dzieci. Coraz więcej rodzi się ich z wadami genetycznymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, nowotworami. Hospicjum oferuje im pediatryczną opiekę paliatywną, wsparcie psychologiczne, codzienną obecność, wsparcie materialne. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zebrane środki chcemy przekazać na realizację celów statutowych Fundacji. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przede wszystkim działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, adresowana do dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielanie niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum w duchu wiary i nadziei, z poszanowaniem zasad personalizmu chrześcijańskiego, w duchu ewangelicznej, samarytańskiej miłości.

Swoje zadania Fundacja, w zakresie celów statutowych, prowadzi nieodpłatnie. Realizuje je przez działania takie, jak:

 • organizacja hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
 • organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
 • promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnejw zakresie opieki hospicyjnej;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ochronę praw pacjenta;
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W tym regionie Polski dotąd takiej placówki nie było. Dojeżdżamy do pacjentów z terenu zachodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny (do 80 km od Siedlec). Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym zespołem, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeutki, psycholog, kapelan. Aktualnie tworzymy zespół opieki perinatalnej - pomagamy rodzicom z mierzeniem się z rzeczywistością, gdy się dowiadują, że dziecko, które przyjdzie na świat, będzie nieuleczalnie chore. Przy Hospicjum istnieją dwie grupy wsparcia: dla Rodziców w Żałobie „Dzieci Światła” oraz dla rodziców objętych opieką perinatalną. Opieka hospicyjna jest dla rodzin chorych dzieci całkowicie bezpłatna.

Dużą wagę Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci przykłada do edukacji. Organizujemy  warsztaty i szkolenia. Uczymy dzieci i młodzież, jak konfrontować się z innością, jak pomagać osobom niepełnosprawnym, chorym, jak towarzyszyć rodzinom w żałobie. Wreszcie - jak samemu żyć, by cieszyć się każdym dniem, każdym drobiazgiem – w świecie, gdzie nic nie jest dane raz na zawsze…  Chętnie przyjmujemy zaproszenia do szkół - opowiadamy o pracy Hospicjum, o idei pomagania. Proponujemy spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Jest mi to tym bardziej bliskie, że 8 lat byłem dyrektorem szkoły – zrezygnowałem z tej pracy, by być dla dzieci - inaczej…

Stawiamy sobie dalekosiężne cele. Chcielibyśmy rozpocząć budowę Hospicjum stacjonarnego. Marzy nam się miejsce, w którym spotkają się dom ze szpitalem, gdzie będzie dużo miłości, ciepła, nadziei, gdzie będzie mały hotelik, w którym bliscy pacjentów będą się mogli zatrzymać, centrum konferencyjno - szkoleniowe, szczególnie dedykowane ludziom młodym, chcącym pomagać, uczyć się form wspierania innych….

Jest z nami grupa wspaniałych ludzi, którzy na różne sposoby chcą się zaangażować w realizację planów.  Mierzymy „siły na zamiar”, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile jest są one realne do spełnienia, szacujemy szanse. Szukamy środków. Nasz rejon nie należy do najzamożniejszych w Polsce, zresztą praktyka (Hospicjum dziecięce) pokazuje, że najwięcej otrzymujemy od najmniej zamożnych. I to jest piękne…

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000761587
 • Konto:27 1240 2685 1111 0010 8741 6722
 • Adres:ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce
 • WWW:www.hospicjumsiedlce.pl
 • E-mail:fundacja@hospicjumsiedlce.pl
 • Telefon:503174170

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

KRS 0000761587

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat