1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
NASZA SZCZYCIEŃSKA ZIEMIA
KRS 0000836978

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

niesiemy pomoc innym tak aby pomogli sobie sami

Najważniejszym celem statutowej działalności Stowarzyszenia NSZ jest animowanie i stymulowanie
lokalnego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w oparciu o aktywność obywatelską. Terenem
działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu szczycieńskiego w województwie warmińskomazurskim.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskane środki posłużą nam do organizacji warsztatów oraz zajęć kierowanych do wszystkich środowisk ziemi szczycieńskiej celem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie utworzyła grupa osób, które indywidualnie działają na rzecz mieszkańców w różnych
obszarach, dzięki czemu służą zarówno wiedzą jak i wieloletnim doświadczeniem, co ułatwia w
dużym stopniu poruszanie się po często zawiłych ścieżkach formalnych. Na co dzień współpracujemy
z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, którym udzielamy wsparcia zarówno
sprzętowego jak i pomocy merytorycznej w ramach własnych zasobów. Wszystkie nasze projekty
realizujemy w oparciu o pracę wolontariacką zarówno naszych członków jak również
zaprzyjaźnionych stałych wolontariuszy oraz doraźne umowy zlecenia. Nie zatrudniamy etatowych
pracowników, a prowadzenie księgowości zlecamy na zewnątrz wyspecjalizowanej firmie. Posiadamy
na stanie niewiele sprzętu, który pozostał nam po realizacji projektów oraz użyczony lokal bez
wyposażenia, który wymaga gruntownego remontu. Naszym marzeniem jest abyśmy mogli na stałe
prowadzić w nim naszą działalność cykliczną skierowaną do wszystkich środowisk lokalnych celem
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powiatu szczycieńskiego.
Nasze działania są oparte głównie na dotacjach celowych z różnych źródeł przy przestrzeganiu
zasady równego dostępu. Dlatego wszystkie nasze działania są bezpłatne dla odbiorców.

Jesteśmy dla partnerów NGO i JST wiarygodnym partnerem gdyż nasze działania firmują
wieloletni eksperci i doradcy znani w swoich środowiskach, doświadczeni, potrafiący budować
partnerstwa projektowe. nasze działania służą wszystkim grupom społecznym i angażują do działania wszystkie pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.  Zarząd dotychczas uczestniczący w realizowanych projektach angażował seniorów do działań wspólnotowych i działa na rzecz wzmocnienia słabych obecnie środowisk senioralnych. Dalekie jest mu "aktywizowanie" seniorów oraz inne formy protekcjonalnego traktowania osób w trzecim wieku. Zajmuje się natomiast projektowaniem, testowaniem i
upowszechnianiem nowych rozwiązań mających na celu polepszenie funkcjonowania
społecznego seniorów i seniorek. Członkowie zarządu posiadają duże doświadczenia w
prowadzeniu projektów i prawie wszystkie z nich przeprowadziła we współpracy z administracją
publiczną. W zespole Stowarzyszenia znajdują się m.in. osoby , które pełniły funkcje
samorządowe i urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego. Osoby z tej drugiej grupy
posiadają ogromne i cenne doświadczenie we wspieraniu pozarządowych i obywatelskich działań
senioralnych i rozumieją zarówno potrzeby tych grup, rozumieją potrzeby wynikające ze starzenia się w wymiarach biologicznym, psychologicznym, społecznym. Osoby te potrafią
również diagnozować wyzwania i deficyty lokalnych działań senioralnych operując językiem
korzyści samorządów lokalnych, nie zawsze rozumiany przez przedstawicieli NGO o różnych
interesach, często wobec siebie konkurencyjnych. Zarząd Stowarzyszenia stanowią osoby
pracujące społecznie, wywodzące się z NGO z obszernym doświadczeniem badawczym i
akademickim oraz z doświadczeniem samorządowym i urzędniczym.

Lista najważniejszych problemów dotykających naszą organizację jest
podobna do tych, które dotyczą 70% organizacji non-profit działających w naszym kraju. Mamy tu na
myśli trudności związane z zapewnieniem materialnego funkcjonowania stowarzyszenia oraz
pozyskiwaniem środków na bieżącą działalność statutową. O ile udaje się nam pozyskiwać niewielkie
środki zewnętrzne na działania projektowe, o tyle problemem jest to, że środki te mogą pokryć jedynie
tzw. koszty miękkie i są to środki doraźne. Tym samym nie jesteśmy w stanie zakupić sprzętu
niezbędnego do naszej bieżącej i stałej działalności, nie mówiąc już o kosztach na pokrycie zaplecza
administracyjnego. Mówiąc o zapleczu administracyjnym mamy na myśli brak dostępu do własnego
lokalu w którym moglibyśmy prowadzić i rozwijać naszą działalność.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000836978
 • Konto:29 2030 0045 1110 0000 0425 2160
 • Adres:ul. Lanca 3/16; 12-100 Szczytno
 • WWW:aktywne.szczytno.pl
 • E-mail:nsz.mazury@gmail.com
 • Telefon:530500590Formularze PIT 2020/2021 dla
NASZA SZCZYCIEŃSKA ZIEMIA

KRS 0000836978

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

NASZA SZCZYCIEŃSKA ZIEMIA

 • niesiemy pomoc innym tak aby pomogli sobie sami

  Najważniejszym celem statutowej działalności Stowarzyszenia NSZ jest animowanie i stymulowanie
  lokalnego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w oparciu o aktywność obywatelską. Terenem
  działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu szczycieńskiego w województwie warmińskomazurskim.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane środki posłużą nam do organizacji warsztatów oraz zajęć kierowanych do wszystkich środowisk ziemi szczycieńskiej celem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie utworzyła grupa osób, które indywidualnie działają na rzecz mieszkańców w różnych
  obszarach, dzięki czemu służą zarówno wiedzą jak i wieloletnim doświadczeniem, co ułatwia w
  dużym stopniu poruszanie się po często zawiłych ścieżkach formalnych. Na co dzień współpracujemy
  z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, którym udzielamy wsparcia zarówno
  sprzętowego jak i pomocy merytorycznej w ramach własnych zasobów. Wszystkie nasze projekty
  realizujemy w oparciu o pracę wolontariacką zarówno naszych członków jak również
  zaprzyjaźnionych stałych wolontariuszy oraz doraźne umowy zlecenia. Nie zatrudniamy etatowych
  pracowników, a prowadzenie księgowości zlecamy na zewnątrz wyspecjalizowanej firmie. Posiadamy
  na stanie niewiele sprzętu, który pozostał nam po realizacji projektów oraz użyczony lokal bez
  wyposażenia, który wymaga gruntownego remontu. Naszym marzeniem jest abyśmy mogli na stałe
  prowadzić w nim naszą działalność cykliczną skierowaną do wszystkich środowisk lokalnych celem
  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powiatu szczycieńskiego.
  Nasze działania są oparte głównie na dotacjach celowych z różnych źródeł przy przestrzeganiu
  zasady równego dostępu. Dlatego wszystkie nasze działania są bezpłatne dla odbiorców.

  Jesteśmy dla partnerów NGO i JST wiarygodnym partnerem gdyż nasze działania firmują
  wieloletni eksperci i doradcy znani w swoich środowiskach, doświadczeni, potrafiący budować
  partnerstwa projektowe. nasze działania służą wszystkim grupom społecznym i angażują do działania wszystkie pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.  Zarząd dotychczas uczestniczący w realizowanych projektach angażował seniorów do działań wspólnotowych i działa na rzecz wzmocnienia słabych obecnie środowisk senioralnych. Dalekie jest mu "aktywizowanie" seniorów oraz inne formy protekcjonalnego traktowania osób w trzecim wieku. Zajmuje się natomiast projektowaniem, testowaniem i
  upowszechnianiem nowych rozwiązań mających na celu polepszenie funkcjonowania
  społecznego seniorów i seniorek. Członkowie zarządu posiadają duże doświadczenia w
  prowadzeniu projektów i prawie wszystkie z nich przeprowadziła we współpracy z administracją
  publiczną. W zespole Stowarzyszenia znajdują się m.in. osoby , które pełniły funkcje
  samorządowe i urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego. Osoby z tej drugiej grupy
  posiadają ogromne i cenne doświadczenie we wspieraniu pozarządowych i obywatelskich działań
  senioralnych i rozumieją zarówno potrzeby tych grup, rozumieją potrzeby wynikające ze starzenia się w wymiarach biologicznym, psychologicznym, społecznym. Osoby te potrafią
  również diagnozować wyzwania i deficyty lokalnych działań senioralnych operując językiem
  korzyści samorządów lokalnych, nie zawsze rozumiany przez przedstawicieli NGO o różnych
  interesach, często wobec siebie konkurencyjnych. Zarząd Stowarzyszenia stanowią osoby
  pracujące społecznie, wywodzące się z NGO z obszernym doświadczeniem badawczym i
  akademickim oraz z doświadczeniem samorządowym i urzędniczym.

  Lista najważniejszych problemów dotykających naszą organizację jest
  podobna do tych, które dotyczą 70% organizacji non-profit działających w naszym kraju. Mamy tu na
  myśli trudności związane z zapewnieniem materialnego funkcjonowania stowarzyszenia oraz
  pozyskiwaniem środków na bieżącą działalność statutową. O ile udaje się nam pozyskiwać niewielkie
  środki zewnętrzne na działania projektowe, o tyle problemem jest to, że środki te mogą pokryć jedynie
  tzw. koszty miękkie i są to środki doraźne. Tym samym nie jesteśmy w stanie zakupić sprzętu
  niezbędnego do naszej bieżącej i stałej działalności, nie mówiąc już o kosztach na pokrycie zaplecza
  administracyjnego. Mówiąc o zapleczu administracyjnym mamy na myśli brak dostępu do własnego
  lokalu w którym moglibyśmy prowadzić i rozwijać naszą działalność.

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000836978
 • Konto:29 2030 0045 1110 0000 0425 2160
 • Adres:ul. Lanca 3/16; 12-100 Szczytno
 • WWW:aktywne.szczytno.pl
 • E-mail:nsz.mazury@gmail.com
 • Telefon:530500590
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00