Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Jak przekazać 1% podatku na pomoc Ukrainie?

Jak przekazać 1% podatku na pomoc Ukrainie?

▪ 1 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 2 marca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W czwartek 24 lutego 2022 roku świat zamarł widząc początek inwazji Rosji na Ukrainę. Od tamtej pory coraz więcej osób stara się wesprzeć naszych sąsiadów w każdy możliwy sposób. Jest to również możliwe dzięki przekazaniu 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego pomagającym obywatelom Ukrainy.

Jak przekazać 1% podatku na pomoc Ukrainie?

Jak przekazać 1% podatku na pomoc Ukrainie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak co roku mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą tego dokonać w dwojaki sposób:

  • W drodze składanej deklaracji podatkowej,
  • Za pomocą odrębnie składanego oświadczenia PIT-OP.


Co do zasady pierwsza z wyżej wyszczególnionych metod jest preferowana przez podatników, gdyż przekazania 1% podatku dokonuje się przy okazji wypełniania deklaracji PIT. Jednakże są pewne grupy podatników, które nie są zobowiązane do składania zeznania rocznego, a chciałyby skorzystać ze swojego uprawnienia do obdarowania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP. W takiej sytuacji należy wypełnić odrębny formularz PIT-OP, który jest składany w urzędzie skarbowym przez:

  • emerytów bądź rencistów,
  • osoby, które otrzymały od organu rentowego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za miniony rok,
  • osoby, które za 2021 r. nie osiągnęły dochodów, które wykazuje się na składanych deklaracjach PIT-36 albo PIT-37.

W jakim terminie można przekazać 1% na OPP na pomoc Ukrainie?

Niezależnie od wybranej metody na przekazanie 1% swojego podatku za 2021 rok, należy tego dokonać najpóźniej do dnia rozliczenia właściwego zeznania rocznego za miniony rok. W przypadku większości deklaracji tj. PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 będzie to termin 2 maja 2022 roku. Również podatnicy rozliczający się w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (czyli za pośrednictwem PIT-28) mogą przekazać swój 1% podatku. Co prawda termin na składanie PIT-28 za poprzedni rok upłynął wraz z ostatnim dniem lutego, jednakże takiej sytuacji wciąż możliwe jest rozdysponowanie swoim odsetkiem podatku. W takim przypadku należy to zrobić poprzez złożenie korekty zeznania rocznego w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego.

Jaka OPP na rzecz pomocy Ukrainie?

Niezbędnym warunkiem, jaki organizacja musi spełnić, by móc otrzymać 1% jest wpis w ustawowym wykazie organizacji pożytku publicznego, publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Status organizacji pożytku publicznego organizacja może otrzymać pod warunkiem, że jej działalność trwa od przynajmniej dwóch lat. 

Jak przekazać 1% na pomoc Ukrainie - instrukcja

Aby wesprzeć wybraną przez nas Organizację Pożytku Publicznego należy dysponować podstawowymi informacjami o niej. W pierwszej kolejności należy wpisać w odpowiedniej rubryce deklaracji podatkowej lub PIT-OP numer wpisu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę jaką przekazujemy na jej rzecz.

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP do otrzymania 1% podatku, wynikającego z zeznania składanego za 2021 rok. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (gdyż osiąga przychody z różnych źródeł lub form opodatkowania) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00