Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Nowelizacja przepisów podatkowych a możliwość zmiany formy opodatkowania

Nowelizacja przepisów podatkowych a możliwość zmiany formy opodatkowania

▪ 25 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 11 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 24 marca 2022 roku zaprezentowano szkic planowanych zmian w polskim systemie podatkowym. Mając na uwadze, że kolejne nowelizacje przepisów przybiorą gruntowny charakter jak w przypadku Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców domaga się możliwości zmiany formy opodatkowania.

Nowelizacja przepisów podatkowych a możliwość zmiany formy opodatkowania

Istota problemu

Wraz z początkiem roku zaczęły obowiązywać rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym obejmujące większość polskich podatników. Efekt realizacji programu „Polski Ład” przysporzył niemało kłopotów interpretacyjnych nie tylko zwykłym podatnikom, lecz również księgowym oraz doradcom podatkowym. Wraz z kolejnymi niespójnościami nowoprzyjętego systemu podatkowego rosły apele do Ministerstwa Finansów o wydłużenie terminu na zmianę formy opodatkowania.

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. upłynął termin na zmianę formy opodatkowania dla większości przedsiębiorców. Dlaczego wskazany termin nie obowiązuje wszystkich podatników w jednakowy sposób? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął swój pierwszy przychód w danym roku. Wyjątkiem jest wyłącznie sytuacja, w której pierwszy taki przychód wystąpił w grudniu – wtedy przedsiębiorca może przejść na inną formę opodatkowania w terminie do końca roku. Mimo wielu modyfikacji w prawie podatkowym, nie doszło ostatecznie do wydłużenia czasu na podjęcie decyzji co do metody rozliczeń z urzędami skarbowymi.

Czy będzie nowy termin na zmianę formy opodatkowania?

Jak wskazywaliśmy w artykule Likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżka PIT z 17% do 12% i inne zmiany w systemie podatkowym projektowane są kolejne zmiany w polskim prawie podatkowym. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy swoim zakresem obejmą wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nadto, nowa treść przepisów modyfikowanego aktu prawnego ma zacząć obowiązywać wraz z początkiem lipca tego roku i obejmować będzie rozliczenia podatkowe za bieżący okres, mianowicie 2022 rok. Mając na uwadze dotychczas niespotykaną sytuację legislacyjną w kształtowaniu systemu podatkowego, przedsiębiorcy oraz specjaliści z dziedziny prawa podatkowego apelują o wprowadzenie dodatkowego terminu na zmianę formy opodatkowania przez przedsiębiorców.

Na chwilę obecną nie jest zagwarantowana możliwość dokonania modyfikacji metody rozliczeń z fiskusem w ramach projektowanych zmian.

Niestety należy uznać, że niezależnie od kształtu przyjętych finalnie rozwiązań, wątpliwym jest aby zapowiadane zmiany były korzystne dla wszystkich podatników. „Dynamiczne” stanowienie prawa podatkowego jawi się jako oczywiście niekonstytucyjne w demokratycznym państwie prawa. Podkreślał to wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny wskazując, że: 

„obywatel powinien mieć możliwość układania swych spraw w zaufaniu, iż nie naraża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji i działań niemożliwe do przewidzenia w chwili podejmowania tych decyzji i działań.”

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00