Urząd Gminy Dąbrówka

Urząd Gminy Dąbrówka
 • Dąbrówka jest gminą wiejską położoną w centralnej części Polski, w odległości około 25 km od Warszawy w kierunku północno-wschodnim. Gmina administracyjnie przynależy do powiatu wołomińskiego oraz województwa mazowieckiego. Z kolei z uwagi na warunki przyrodnicze teren gminy jest częścią Niziny Mazowieckiej. Siedzibą gminy jest Dąbrówka. Powierzchnia gminy wynosi 109,2 km², a zamieszkuje ją nieco ponad 8 tys. mieszkańców.

  Gminę Dąbrówka jest znakomitym miejscem dla inwestycji, które biorą pod uwagę środowisko naturalne. Jest naturalnym zapleczem ekologicznym aglomeracji warszawskiej, z którą jest połączona drogą ekspresową S8.

  Gmina Dąbrówka to znakomite miejsce dla wszystkich tych, którzy poszukują odpoczynku od miejskiego zgiełku. Północne granice gminy stanowi rzeka Bug z licznymi obszarami Natura 2000 – naturalne bogactwo gminy o dużym potencjale rekreacyjnym.

  Gmina Dąbrówka szczyci się także stosunkowo dużą liczbą obiektów zabytkowych. Wśród nich wymienić można Zespół Dworski w Chajętach-Jaktorach wybudowany w 1827 r. w stylu klasycyzmu, Zespół Pałacowy w Ślężanach powstały w latach 1880-1889 i utrzymany w duchu eklektyzmu – łączący cechy stylu neoklasycystycznego z neobarokowym, a także Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, który zbudowano w latach 1881-1884 w stylu neogotyckim. W gminie znajdują się także liczne krzyże przydrożne i kapliczki m.in. kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena w Chajętach.

  W aktualnych granicach gminy Dąbrówka znajdowało się przed wiekami kilka ważnych gniazd rodów szlacheckich – potomków rycerstwa jeszcze z czasów Księstwa Mazowieckiego (Laskowscy, Chajęccy, Karpińscy, Dąbrowscy, Zaścieńscy i Czarnowscy).

  Gmina Dąbrówka jest obsługiwana przez Urząd Skarbowy w Wołominie.


Gmina Dąbrówka

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Dąbrówka.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Dąbrówka.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.