Urząd Gminy Poświętne

Urząd Gminy Poświętne
 • Gmina Poświętne leży w regionie środkowej Wisły w powiecie wołomińskim w obszarze Równiny Wołomińskiej. Znajduje się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Na gminę składa się 28 sołectw, które zajmują łączną powierzchnię 106,26 km² (z czego 74% stanowią użytki rolne, a 19% użytki leśne). Gmina Poświętne sąsiaduje z następującymi gminami: Stanisławów, Klembów, Tłuszcz, Zielonka, Wołomin, Strachówka. Na obszarze gminy zamieszkuje ok. 6000 tys. mieszkańców.

  Gmina Poświętne z uwagi na położenie w niedalekiej odległości od ośrodków zurbanizowanych (Warszawa, Wołomin), zapewnia dobry dostęp do miejskiego systemu opieki zdrowotnej, pozarolniczego rynku pracy oraz do miejskiej oferty społeczno-kulturalnej. Z tego też powodu mieszkańcy mogą liczyć na rynek zbytu na usługi i wytwarzane przez siebie dobra. Dodatkową atrakcję stanowią miejskie terenów wypoczynkowo-rekreacyjne.

  W gminie Poświętne znajduje się kilka pomników przyrody: dwa dęby szypułkowe w zabytkowym parku we wsi Krubki Górki, dąb szypułkowy we wsi Laskowizna oraz lipa drobnolistna we wsi Czubajowizna. W obszarze gminy znajdują się także obszary cenne przyrodniczo: charakteryzujące się bogatą fauną bagno Feliksów, a także doliny rzeki Rządzy i Czarne.

  Na terenie gminy istnieje kilka obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i znajdujących się wojewódzkiej ewidencji zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: resztki parku krajobrazowego w miejscowości Krubki-Górki, murowana kapliczka przydrożna w Poświętnem, cmentarz parafialny, park w Nowym Cygowie, dawny dwór w Wólce Dąbrowickiej, drewniana szkoła podstawowa w Poświętnem, nekropolie innych wyznań w Nowych Ręczajach, domy drewniane w Ręczajach Polskich.

  Gmina Poświętne obsługiwana jest przez Urząd Skarbowy w Wołominie.


  Urząd Gminy Poświętne korzysta z aplikacji rozliczeniowej „Wspieraj lokalnie” w ramach współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Projekt „Wspieraj lokalnie” został stworzony z myślą o znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy w integralną całość kampanię 1,5% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego. We „Wspieraj lokalnie” jednostki samorządu terytorialnego korzystają z możliwości dodatkowego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, a jednocześnie stymulują własne przychody z PIT mieszkańców. W ramach projektu Urząd Gminy Poświętne korzysta z bezpłatnej i dostosowanej do swoich potrzeb, innowacyjnej aplikacji internetowej do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. Poza możliwością przekazania 1,5% na rzecz jednej z lokalnych organizacji pożytku publicznego, aplikacja gwarantuje poprawne rozliczenie wszystkich deklaracji PIT zapewniając zgodność ze wszystkimi zmianami podatkowymi (uwzględniających również Polski Ład). Oprogramowanie jest dedykowane zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom chcących uzyskać maksymalnie wysoki zwrot podatku. Gmina Poświętne należy do zasięgu terytorialnego działania następujących urzędów skarbowych:


Gmina Poświętne

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Poświętne

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Poświętne

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.