1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Pociechom
KRS 0000058357

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Podaruj dzieciom Uśmiech - 1% na Hipoterapię

Głównym celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami  ruchowymi i umysłowymi. Organizujemy rehabilitację dla dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne. Pomagamy nie tylko w procesie rehabilitacji, ale angażujemy się w finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu potrzebnego w rehabilitacji. Prowadzona przez nas rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Oprócz hipoterapii prowadzimy również  rehabilitację metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne, terapię biofeedback, terapię Metodą Dobrego Startu, terapię ręki, terapię psychologiczną, trening funkcjonowania codziennego, warsztaty młodego odkrywcy przyrody.  Rozszerzamy nasza ofertę i staramy się wprowadzać nowości, które służą dzieciom. Naszą najnowszą formą rehabilitacji jest alpakoterapia.

Aktywnie wspieramy rodziny i dzieci zagrożone marginalizacją na warszawskiej Pradze Północ.  Naszym najnowszym projektem jest świetlica środowiskowa „Klub Młodzieżowy Podkowa”, który będzie pomagał wyrównywać niedobory w nauce i rozwojowe u naszych podopiecznych.

Fundacja Pociechom prowadzi także działania proekologiczne. Na naszym terenie znajdują się dwie Przyrodnicze Ścieżki Edukacyjne, na których prowadzonych jest szereg warsztatów przyrodniczych i ekologicznych.

Aby poszerzyć naszą możliwości edukacji proekologicznej rozpoczęliśmy budowę własnej pasieki. Nasza Pasieka składała się na razie z 3 uli. Głównym celem jej utworzenia jest stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Fundacja Pociechom stawia nie tylko na rehabilitację, ale także na profilaktykę. Dostrzegając problemy cywilizacyjne związane z powszechnym już występowaniem wad postawy wśród dzieci i młodzieży oraz coraz częstszym pojawianiem się różnego rodzaju uzależnień. Prowadzimy zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej i organizujemy imprezy integracyjne promujące zdrowy styl życia. Jazda konna stanowi atrakcję, która przyciąga całe rodziny, a także grupy zorganizowane.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Nasz 1% podatku zamieżamy przeznaczyć na hipoterapię dla dzieci i młodzieży.

Hipoterapia to forma terapii i rehabilitacji ruchowej, w której dzięki elementom jazdy konnej przywraca się pacjentowi sprawność fizyczną i psychiczną.

Obecnie wykorzystuje się ją między innymi w terapii dziecięcego porażenia mózgowego, przy rehabilitacji osób po amputacjach, u niewidomych, w rehabilitacji osób z problemami psychoruchowymi, spastycznością, niewydolnością mięśnia sercowego, przy chorobie Ranoauda, małogłowiu, stwardnieniu rozsianym i wadach postawy. Od pewnego czasu hipoterapię stosuje się również w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami rozwojowymi. Terapeuci i rodzice zaobserwowali jej skuteczność przy zaburzeniach autystycznych, u osób z zespołem Downa, psychozami, upośledzeniem umysłowym, w zaburzeniach zachowania (zwłaszcza wieku dorastania), uszkodzeniach OUN, przy schizofrenii oraz zaburzeniach osobowości.

Hipoterapia przyczynia się do podniesienia sprawności osób z niepełnosprawnością i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, zarówno tych niepełnosprawnych ruchowo, psychicznie jak i umysłowo. Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii – ruch całego organizmu pacjenta jest odnośnikiem ruchu prawidłowego chodu człowieka. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie. Pod wpływem ruchu konia następuje odblokowanie tonusu mięśniowego, korekta postawy ciała i usprawnienie ruchu.

Zajęcia hipoterapii przyczyniają się do uspokojenia i wyciszenia pacjentów z zaburzeniami psychicznym. Regulują napięcie mięśniowe, skutkując rozluźnieniem fizycznym i w efekcie tego możliwością wykonania różnorodnych ćwiczeń fizycznych, w tym także bardzo złożonych i unikalnych w całym procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Dzięki hipoterapii możliwe jest doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. A kontakt z koniem stymuluje i normalizuje czucie powierzchniowe, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne oraz rozwija pozytywne kontakty społeczne (koń staje się przyjacielem).

Większość dzieci z niepełnosprawnością, korzystających z hipoterapii, już po kilku tygodniach osiąga postępy w zakresie chodu, równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni.

Konie potrafią porozumiewać się z dziećmi autystycznymi, a sama hipoterapia ma szerokie zastosowanie w leczeniu autyzmu.

Nie każda forma jazdy konnej to hipoterapia. Zajęcia muszą być prowadzone przez doświadczonego specjalistę. Fundacja Pociechom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz konie specjalnie przystosowane do hipoterapii. Dzięki temu zapewniamy zajęcia na najwyższym poziomie. Od 14 lat Fundacja współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i każdego roku przeprowadzamy ok. 7 000 zajęć hipoterapeutycznych.

Nasz 1% przeznaczymy na rozszerzenie ilości świadczonych godzin hipoterapi i zwiększenia ilości przyjmowanych małych pacjentów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasz nadrzędny cel - pomoc dzieciom.

Organizujemy zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które odbywają się na terenie naszego ośrodka rehabilitacji. Prowadzona przez nas hipoterapia jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. By móc ją w pełni finansować udzielamy odpłatnie lekcji nauki jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym spacerki - oprowadzanki dla najmłodszych.

Prowadzimy ośrodek rehabilitacji konnej w Warszawie, gdzie oprócz stajni udostępniliśmy specjalnie przygotowaną salę rehabilitacyjną, a także profesjonalnie wyposażony gabinet do EEG Biofeedback i Integracji Sensorycznej.

Terapia w naszym ośrodku polega na indywidualnej pracy rehabilitanta z osobą niepełnosprawną. Program rehabilitacji układany jest w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznych. Nasza kadra to doskonale wyszkoleni i aktywni specjaliści, którzy wspierają naszych podopiecznych poprzez dobrze zorganizowaną pomoc.

Każdego roku przeprowadzamy od 8 000 do 10 000 zajęć rehabilitacyjnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt „Aktywni – Samodzielni” – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Głównym celem jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez poprawę koordynacji oraz sprawności ruchowej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętność radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU TO:

REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ HIPOTERAPII

ALPAKOTERAPIA

Alpakoterapia, czyli terapia z alpakami to dziedzina zooterapii. Terapia polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz poprawę samopoczucia pacjenta. Alpakoterapię stosuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne. Kontakt z alpakami w szczególności pozytywnie wpływa na dzieci. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga budowanie samooceny dziecka oraz pewności siebie. Dodatkowo, dziecko opiekując się alpaką, uczy się empatii oraz odpowiedzialności za drugą istotę. Dlatego z pewnością można powiedzieć, że zooterapia wspomaga procesy wychowawcze i resocjalizacyjne.

REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Metoda Integracji Sensorycznej to zajęcia rehabilitacyjne wspomagające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi z różnymi schorzeniami w odpowiednio przygotowanej sali na terenie ośrodka. Bezpłatne zajęcia rehabilitacji SI możliwe są dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Ayres (twórca teorii) definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.

Informacje takie jak obraz, dźwięk, dotyk, smak, zapach czy ruch docierają do nas poprzez zmysły. Zakłócenia tego odbioru powodują niewłaściwą ich interpretację, co za sobą pociąga nieprawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i utrudnia harmonijny rozwój.

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka  adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio  dobranym ćwiczeniom  dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

 • Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp.,
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
 • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
 • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową,
 • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
 • ma trudności w nauce czytania i pisania,
 • jest nadpobudliwe ruchowo,
 • ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje,
 • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.

 Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK

TERAPIA METODĄ DOBREGO STARTU

TERAPIA RĘKI

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO

WARSZTATY MŁODEGO ODKRYWCY PRZYRODY

Zapraszamy na naszą stronę po więcej szczegółów www.pociechom.org.pl

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000058357
 • Konto:56 1240 2728 1111 0010 4742 3344
 • Adres:Wybrzeże Puckie, 2
 • WWW:www.pociechom.org.pl
 • E-mail:s.nowik@pociechom.org.pl
 • Telefon:535654111Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Pociechom

KRS 0000058357

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Pociechom

 • Podaruj dzieciom Uśmiech - 1% na Hipoterapię

  Głównym celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami  ruchowymi i umysłowymi. Organizujemy rehabilitację dla dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne. Pomagamy nie tylko w procesie rehabilitacji, ale angażujemy się w finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu potrzebnego w rehabilitacji. Prowadzona przez nas rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Oprócz hipoterapii prowadzimy również  rehabilitację metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne, terapię biofeedback, terapię Metodą Dobrego Startu, terapię ręki, terapię psychologiczną, trening funkcjonowania codziennego, warsztaty młodego odkrywcy przyrody.  Rozszerzamy nasza ofertę i staramy się wprowadzać nowości, które służą dzieciom. Naszą najnowszą formą rehabilitacji jest alpakoterapia.

  Aktywnie wspieramy rodziny i dzieci zagrożone marginalizacją na warszawskiej Pradze Północ.  Naszym najnowszym projektem jest świetlica środowiskowa „Klub Młodzieżowy Podkowa”, który będzie pomagał wyrównywać niedobory w nauce i rozwojowe u naszych podopiecznych.

  Fundacja Pociechom prowadzi także działania proekologiczne. Na naszym terenie znajdują się dwie Przyrodnicze Ścieżki Edukacyjne, na których prowadzonych jest szereg warsztatów przyrodniczych i ekologicznych.

  Aby poszerzyć naszą możliwości edukacji proekologicznej rozpoczęliśmy budowę własnej pasieki. Nasza Pasieka składała się na razie z 3 uli. Głównym celem jej utworzenia jest stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

  Fundacja Pociechom stawia nie tylko na rehabilitację, ale także na profilaktykę. Dostrzegając problemy cywilizacyjne związane z powszechnym już występowaniem wad postawy wśród dzieci i młodzieży oraz coraz częstszym pojawianiem się różnego rodzaju uzależnień. Prowadzimy zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej i organizujemy imprezy integracyjne promujące zdrowy styl życia. Jazda konna stanowi atrakcję, która przyciąga całe rodziny, a także grupy zorganizowane.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Nasz 1% podatku zamieżamy przeznaczyć na hipoterapię dla dzieci i młodzieży.

  Hipoterapia to forma terapii i rehabilitacji ruchowej, w której dzięki elementom jazdy konnej przywraca się pacjentowi sprawność fizyczną i psychiczną.

  Obecnie wykorzystuje się ją między innymi w terapii dziecięcego porażenia mózgowego, przy rehabilitacji osób po amputacjach, u niewidomych, w rehabilitacji osób z problemami psychoruchowymi, spastycznością, niewydolnością mięśnia sercowego, przy chorobie Ranoauda, małogłowiu, stwardnieniu rozsianym i wadach postawy. Od pewnego czasu hipoterapię stosuje się również w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami rozwojowymi. Terapeuci i rodzice zaobserwowali jej skuteczność przy zaburzeniach autystycznych, u osób z zespołem Downa, psychozami, upośledzeniem umysłowym, w zaburzeniach zachowania (zwłaszcza wieku dorastania), uszkodzeniach OUN, przy schizofrenii oraz zaburzeniach osobowości.

  Hipoterapia przyczynia się do podniesienia sprawności osób z niepełnosprawnością i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, zarówno tych niepełnosprawnych ruchowo, psychicznie jak i umysłowo. Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii – ruch całego organizmu pacjenta jest odnośnikiem ruchu prawidłowego chodu człowieka. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie. Pod wpływem ruchu konia następuje odblokowanie tonusu mięśniowego, korekta postawy ciała i usprawnienie ruchu.

  Zajęcia hipoterapii przyczyniają się do uspokojenia i wyciszenia pacjentów z zaburzeniami psychicznym. Regulują napięcie mięśniowe, skutkując rozluźnieniem fizycznym i w efekcie tego możliwością wykonania różnorodnych ćwiczeń fizycznych, w tym także bardzo złożonych i unikalnych w całym procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

  Dzięki hipoterapii możliwe jest doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. A kontakt z koniem stymuluje i normalizuje czucie powierzchniowe, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne oraz rozwija pozytywne kontakty społeczne (koń staje się przyjacielem).

  Większość dzieci z niepełnosprawnością, korzystających z hipoterapii, już po kilku tygodniach osiąga postępy w zakresie chodu, równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni.

  Konie potrafią porozumiewać się z dziećmi autystycznymi, a sama hipoterapia ma szerokie zastosowanie w leczeniu autyzmu.

  Nie każda forma jazdy konnej to hipoterapia. Zajęcia muszą być prowadzone przez doświadczonego specjalistę. Fundacja Pociechom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz konie specjalnie przystosowane do hipoterapii. Dzięki temu zapewniamy zajęcia na najwyższym poziomie. Od 14 lat Fundacja współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i każdego roku przeprowadzamy ok. 7 000 zajęć hipoterapeutycznych.

  Nasz 1% przeznaczymy na rozszerzenie ilości świadczonych godzin hipoterapi i zwiększenia ilości przyjmowanych małych pacjentów.

 • Więcej o nas

  Nasz nadrzędny cel - pomoc dzieciom.

  Organizujemy zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które odbywają się na terenie naszego ośrodka rehabilitacji. Prowadzona przez nas hipoterapia jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. By móc ją w pełni finansować udzielamy odpłatnie lekcji nauki jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym spacerki - oprowadzanki dla najmłodszych.

  Prowadzimy ośrodek rehabilitacji konnej w Warszawie, gdzie oprócz stajni udostępniliśmy specjalnie przygotowaną salę rehabilitacyjną, a także profesjonalnie wyposażony gabinet do EEG Biofeedback i Integracji Sensorycznej.

  Terapia w naszym ośrodku polega na indywidualnej pracy rehabilitanta z osobą niepełnosprawną. Program rehabilitacji układany jest w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznych. Nasza kadra to doskonale wyszkoleni i aktywni specjaliści, którzy wspierają naszych podopiecznych poprzez dobrze zorganizowaną pomoc.

  Każdego roku przeprowadzamy od 8 000 do 10 000 zajęć rehabilitacyjnych.

  Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt „Aktywni – Samodzielni” – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Głównym celem jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez poprawę koordynacji oraz sprawności ruchowej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętność radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

  ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU TO:

  REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ HIPOTERAPII

  ALPAKOTERAPIA

  Alpakoterapia, czyli terapia z alpakami to dziedzina zooterapii. Terapia polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz poprawę samopoczucia pacjenta. Alpakoterapię stosuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne. Kontakt z alpakami w szczególności pozytywnie wpływa na dzieci. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga budowanie samooceny dziecka oraz pewności siebie. Dodatkowo, dziecko opiekując się alpaką, uczy się empatii oraz odpowiedzialności za drugą istotę. Dlatego z pewnością można powiedzieć, że zooterapia wspomaga procesy wychowawcze i resocjalizacyjne.

  REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  Metoda Integracji Sensorycznej to zajęcia rehabilitacyjne wspomagające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi z różnymi schorzeniami w odpowiednio przygotowanej sali na terenie ośrodka. Bezpłatne zajęcia rehabilitacji SI możliwe są dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

  Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

  Ayres (twórca teorii) definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.

  Informacje takie jak obraz, dźwięk, dotyk, smak, zapach czy ruch docierają do nas poprzez zmysły. Zakłócenia tego odbioru powodują niewłaściwą ich interpretację, co za sobą pociąga nieprawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i utrudnia harmonijny rozwój.

  Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka  adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio  dobranym ćwiczeniom  dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

  Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

  • Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp.,
  • cierpi na chorobę lokomocyjną,
  • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
  • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
  • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową,
  • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
  • ma trudności w nauce czytania i pisania,
  • jest nadpobudliwe ruchowo,
  • ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje,
  • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.

   Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI.

  ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK

  TERAPIA METODĄ DOBREGO STARTU

  TERAPIA RĘKI

  TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

  TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO

  WARSZTATY MŁODEGO ODKRYWCY PRZYRODY

  Zapraszamy na naszą stronę po więcej szczegółów www.pociechom.org.pl

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000058357
 • Konto:56 1240 2728 1111 0010 4742 3344
 • Adres:Wybrzeże Puckie, 2
 • WWW:www.pociechom.org.pl
 • E-mail:s.nowik@pociechom.org.pl
 • Telefon:535654111
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00