Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Wybór Urzędu Skarbowego a miejsce pobytu podatnika

Wybór Urzędu Skarbowego a miejsce pobytu podatnika

▪ 12 lutego 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 lutego 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jak właściwie ustalić adres urzędu skarbowego, w którym należy złożyć deklarację PIT? – kwestia dotycząca wyboru właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce pobytu jest regulowana przez prawo podatkowe.

Wybór Urzędu Skarbowego a miejsce pobytu podatnika

Prawo podatkowe wymienia dwie najważniejsze ustawy określające kryteria ustalania, w którym urzędzie skarbowym się należy rozliczyć ze względu na miejsce przebywania podatnika. Do ustaw tych należą:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2371 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

 

Najważniejsze kwestie pomagające ustalić lokalizację właściwego dla podatnika urzędu skarbowego zawarte są w wymienionych ustawach. Regulują one również sprawy nieoczywiste tj.: rozliczenia małżonków oraz obcokrajowców. Regulacje te omówione zostaną poniżej.

Rozliczenia a miejsce pobytu

Generalnie obowiązuje jedna podstawowa zasada w wyborze urzędu skarbowego, w którym należy się rozliczyć. Określona jest ona przez miejsce zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno, gdyż jest ono zdefiniowane przez faktyczny pobyt. Nie należy mylić go z miejscem zameldowania, które jest tylko administracyjnym potwierdzeniem pobytu i nie jest wymagane do rozliczeń.

Jeśli miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania, to miejsce zamieszkania ma priorytetowe znaczenie. Miejsce zamieszkania podatnika określone jest przez pobyt oraz zakres interesów życiowych i majątkowych zależności, które wiążą go z tym miejscem.  Przy czym, co niezwykle istotne, rozliczyć można się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej lokalizacji, gdy przebywało się w tym miejscu zamieszkania do ostatniego dnia roku rozliczeniowego, a więc biorąc pod uwagę aktualne rozliczenie podatkowe – do 31 grudnia 2020 roku.

Małżonkowie i obcokrajowcy rozliczają się w inny sposób

W jaki sposób powinni rozliczyć się małżonkowie, gdy rozliczają się wspólnie, ale nie mieszkają w jednym miejscu? Ustawa przyjmuje w takim przypadku, że ten, kto figuruje w rozliczeniu PIT jako podatnik i rozlicza się pierwszy, podaje, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zbiorczo adres lokalnego urzędu skarbowego. Nie dotyczy ta zasada oczywiście wspólnie zamieszkałych małżonków.

Podobnie przyjmuje się inne zasady w przypadku rozliczenia obywateli, którzy nie są rezydentami RP. W tym ostatnim przypadku niebędący rezydentami Polski podatnicy podają ten urząd skarbowy, w którym rozlicza się płatnik. W przypadku wątpliwości, co do wyboru właściwego urzędu skarbowego warto skontaktować się z najbliższą taką placówką, która pomoże rozstrzygnąć problematyczne sytuacje i wątpliwości.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00