Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Jak wysłać PIT online - informacje techniczne

Jak wysłać PIT online - informacje techniczne

▪ 29 kwietnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Zeznanie drogą elektroniczną można złożyć na kilka sposobów; poprzez wysłanie formularzy interaktywnych systemu rządowego, za pomocą aplikacji e-Deklaracja Desktop, poprzez formularze online, czy poprzez program do PIT, jak na przykład pitax.pl

Jak wysłać PIT online - informacje techniczne

Deklaracje elektronicznie PIT wysyła się w postaci pliku XML, już po wypełnieniu PIT. Do przygotowania i wysyłki elektronicznej PIT można posłużyć się interaktywnym formularzem ze strony Portalu Podatkowego lub wypełnić PIT w programie do PIT pitax.pl, w którym system przetworzy wypełniony przez użytkownika PIT na formę XML i rozpocznie wysyłanie PIT (XML) do systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, która następnie - również drogą internetową - wysyła PIT-y w postaci XML do właściwych urzędów skarbowych.

Ujmując w skrócie: użytkownik wypełnia PIT w programie do PIT, wybiera opcję wysłania PIT online do urzędu skarbowego, podpisuje się online, system przetwarza PIT do formy xml, trwa wysyłanie internetowe PIT - jeśli PIT dotarł do urzędu, wtedy podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w formacie pdf, jeśli PIT nie dotarł do urzędu - system informuje podatnika o przyczynach błędach stosownymi komunikatami.

UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT. PIT, który wysłaliśmy przez internet oraz UPO, które dostaliśmy powinien mieć ten sam numer referencyjny - jest to ciąg kilkunastu znaków; cyfr oraz liter. W przypadku UPO taki numer widnieje w polu “Identyfikator dokumentu”, a w przypadku PIT, w polu “Status dokumentu”.

UPO wraz z danym PIT-em powinniśmy się przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonaliśmy stosownych czynności.

KOMUNIKATY PODCZAS WYSYŁANIA PIT ONLINE

“Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO (status 200)”

Komunikat ten oznacza, że nasz PIT właśnie dotarł do urzędu skarbowego. Należy pobrać UPO i przechować je 5 lat od roku złożenia danego PIT. Na UPO znajdziemy jeszcze numer referencyjny, jednak dowodem wysłania PIT do urzędy jest UPO, a nie sam numer.

“Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu (status 414)”

Jeżeli widzimy komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)", to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

1. Popełniono błąd w danych identyfikacyjnych, np.:

 • wpisano nieprawidłowy PESEL swój lub małżonka,
 • błędnie wpisano nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak,
 • błędnie wpisano pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisano również drugie imię np. Jan Adam,
 • błędnie wpisano nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia a imię tam gdzie nazwisko,
 • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty.

2. Wpisano błędną kwotę przychodu. Powinniśmy wpisać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania.

Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to:

 • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia,
 • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
 • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy zeznania drogą elektroniczną, tylko osobiście,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w poprzednim roku podatnik nie składaliśmy zeznania na takim samym formularzu jak w tym roku, (np. podatnik składa za 2016 rok zeznanie PIT-38, a za 2015 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

„Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym (status 411).”

Taki komunikat oznacza, że zeznanie roczne z takim identyfikatorem podatkowym (PESEL lub NIP) jest już złożone i wysłane do urzędu. Do urzędu zeznanie roczne przez internet można złożyć tylko raz. W przypadku konieczności zmiany danych w wysłanym Picie należy złożyć korektę zeznania. Korektę można składać dowolną ilość razy.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00