Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Nowy termin rozliczenia PIT-28 oraz PIT-28S

Nowy termin rozliczenia PIT-28 oraz PIT-28S

▪ 25 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 25 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, dojdzie do ujednolicenia terminów na składanie wszystkich deklaracji związanych z rozliczeniem w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydłużenie czasu na złożenie zeznania rocznego obejmie również osoby, które są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nowy termin rozliczenia PIT-28 oraz PIT-28S

Do kiedy PIT-28/PIT-28S?

Jak informowaliśmy w artykule Wszystkie PIT składane w tym samym terminie Ministerstwo Finansów dąży do uproszczenia kalendarium rozliczeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w dniu 13 kwietnia 2022 roku, w przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, PIT-28 oraz PIT-28S objęte zostały nowym terminem rozliczenia. Procedowana ustawa znacząco odkłada w czasie krańcowy termin rozliczenia ww. deklaracji dokonując jego przesunięcia z ostatniego dnia lutego na 30 kwietnia następującego po zakończonym roku podatkowym. Nowy termin obowiązywać będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r., co oznacza, że ostatnim dniem rozliczenia wszystkich deklaracji podatkowych PIT – w tym zeznań składanych przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – będzie 2 maja 2023 roku. Wynika to z faktu, że 30 kwietnia przypada w niedzielę, zaś dniem następnym jest święto narodowe (1 maja – święto pracy) to jako krańcowy termin ustawowy na rozliczenie (złożenie deklaracji podatkowej oraz zapłatę wynikającej z niej podatku) będzie wtorek (2 maja).

Do kiedy PIT-28 oraz PIT-28S – aktualny stan prawny

Jako szczególnie istotny jawi się fakt, że wraz ze zmianą dat rozliczenia deklaracji PIT-28 oraz PIT-28S, modyfikacji uległ również termin płatności zaliczek za grudzień oraz ostatni kwartał na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Celem przypomnienia, aktualnie ostatni okres rozliczeniowy podlega innemu terminowi rozliczenia aniżeli wcześniejsze, bowiem wpłata jest możliwa do ostatniego dnia lutego (czyli krańcowego terminu złożenia deklaracji z tego tytułu).

Jak można zauważyć, ta metoda odprowadzania wpłat za grudzień bądź ostatni kwartał roku podatkowego (w zależności od wyboru sposobu rozliczenia – miesięcznego bądź kwartalnego) jest dosyć problematyczna zwłaszcza dla podatników składających również inne zeznania roczne. Osoby opodatkowane na zasadach ogólnych lub rozliczający się w formie liniowej, mają bowiem obowiązek rozliczenia zaliczek za grudzień bądź ostatnie 3 miesiące roku podatkowego do 20 stycznia następnego roku. Rozliczenie ostatniego okresu rozliczeniowego niczym się nie różni względem wcześniej odprowadzanych zaliczek.

Do kiedy PIT-28 oraz PIT-28S – nowe terminy rozliczenia za grudzień i IV kwartał 2022 r.

Procedowane zmiany zakładają również ujednolicenie terminu płatności zaliczki na ryczałt za ostatni okres roku podatkowego. Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do projektu, jako nieuzasadnione jawi się by termin ten nie uległ modyfikacji (czyli można byłoby dokonać wpłaty do końca lutego) bądź odpowiadałby nowemu terminowi złożenia deklaracji, czyli do 30 kwietnia.
W związku z powyższym ostatnia wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie mogła być dokonana w analogicznym terminie jak na gruncie skali podatkowej bądź podatku liniowego.

Nowy termin płatności będzie obowiązywał względem grudnia/IV kwartału 2023 roku podatkowego.

Zaliczki za grudzień/IV kwartał 2022 roku będą miały termin płatności do końca lutego 2023 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00