Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Zmiana formy opodatkowania PIT z zasad ogólnych na ryczałt

Zmiana formy opodatkowania PIT z zasad ogólnych na ryczałt

▪ 8 czerwca 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 8 czerwca 2021 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono liczne nowelizacje, jeżeli chodzi o możliwość stosowania ryczałtu ewidencjonowanego przez przedsiębiorców. Na skutek wprowadzonych zmian większa grupa podatników prowadzących działalność gospodarczą może skorzystać z tej formy opodatkowania. W związku z tym warto zastanowić się, jak wygląda procedura zmiany formy opodatkowania PIT z zasad ogólnych na ryczałt w 2021 r.

Zmiana formy opodatkowania PIT z zasad ogólnych na ryczałt

Forma opodatkowania PIT działalności gospodarczej

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać różne formy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT.

W przypadku zasad ogólnych podatek jest obliczany od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Podatek PIT jest ustalany zgodnie ze skalą podatkową.

Inaczej natomiast wygląda rozliczenie podatku w przypadku ryczałtu. W tym bowiem wypadku podatek jest płatny tylko od przychodu. To zatem powoduje, że w rozliczeniu podatnik nie może uwzględnić żadnych kosztów uzyskania przychodów. To jednak rekompensowane jest niższymi stawkami podatkowymi w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego.

Porównując obie formy opodatkowania, wskazać należy, że ryczałt jest dobrym wyborem dla tych podatników PIT, którzy nie generują wysokich kosztów podatkowych. W przeważającej większości przypadku na ryczałt ewidencjonowany decydują się podatnicy prowadzący działalność usługową.

Uwaga
Działalność gospodarcza na gruncie podatku PIT może być opodatkowana w różnych formach. Wariantem podstawowym są zasady ogólne, gdzie należy ustalić dochód z takiej działalności. Jednakże przedsiębiorcy mają możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego, w ramach którego obowiązują niższe stawki podatkowe.

Zmiana formy opodatkowania PIT w 2021 r.

Jeżeli zatem przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych jest zainteresowany zmianą formy opodatkowania, to musi przeanalizować odpowiednie przepisy w tym zakresie.

W przypadku chęci przejścia na ryczałt ewidencjonowany należy sięgnąć do ustawy o zryczałtowanym podatku. Tam w art. 9 ustawy wskazano, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powyższe oświadczenie podatnik może złożyć także poprzez formularz CEIDG-1.

Przykład
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Postanowił jednak przejść na ryczałt ewidencjonowany. Pierwszy przychód z działalności gospodarczej podatnik osiągnął w styczniu 2021 r. To oznacza, że oświadczenie o wyborze ryczałtu podatnik PIT może złożyć najpóźniej do 20 lutego 2021 r.

Następnie warto wskazać, że wybór formy ryczałtowej dotyczy również lat następnych. To powoduje, że podatnik nie musi co roku składać kolejnego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Wybrany ryczałt obowiązuje do momentu, kiedy podatnik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z tej formy.

Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenie o rezygnacji również należy złożyć we wskazanym powyżej terminie.

Uwaga
Możliwość zmiany formy opodatkowania PIT z zasad ogólnych na ryczałt dopuszczalna jest w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód z działalności. Warto zapamiętać, że jest to termin prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu w razie jego przekroczenia.

Zmiana formy opodatkowania PIT w trakcie roku podatkowego

Jak wskazaliśmy powyżej, termin na wybór ryczałtu jest nieprzekraczalny, co oznacza, że w tracie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik nie może zmienić formy opodatkowania. Będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Przykład
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych planuje w 2021 r. zmienić formę opodatkowania na ryczałt. Pierwszy przychód z działalności uzyskał w lutym 2021 r., natomiast oświadczenie o wyborze ryczałtu złożył w dniu 20 czerwca 2021 r. W tych okolicznościach wybór ryczałtu jest bezskuteczny. Podatnik może przejść na ryczałt dopiero od 2022 r.

Co jednak ciekawe organy podatkowe uznają, że dopuszczalna jest likwidacja działalności gospodarczej w trakcie roku i rozpoczęcie jej prowadzenia, co umożliwia wybór ryczałtu.

Jak wskazał przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 19.07.2018r., nr 0114-KDIP3-1.4011.305.2018.1.IF wyboru formy opodatkowania co do zasady dokonuje się na dany rok podatkowy. Jednak jeśli w ciągu roku podatnik skutecznie zlikwiduje pozarolniczą działalność gospodarczą i dopełni wszystkich związanych z tym, nałożonych przepisami prawa obowiązków, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie (po uzyskaniu wpisu do ewidencji CEIDG) prowadzenie działalności gospodarczej, to uzyska status podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku.

W takim przypadku możliwy będzie wybór ryczałtowej formy opodatkowania.

Przykład
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W dniu 3 lutego 2021 r. zlikwidował JDG. Następnie w dniu 7 lipca 2021 r. ponownie otworzył działalność. Pierwszy przychód uzyskał w dniu 15 lipca. To oznacza, że podatnik może złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego najpóźniej do 20 sierpnia 2021 r.

Uwaga
W ramach tej samej działalności gospodarczej nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania PIT w trakcie roku. Okazuje się jednak, że likwidacja działalności i jej ponowne otwarcie w trakcie roku daje możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania.

Nowe regulacje w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego mogą kusić przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT na zasadach ogólnych do zmiany formy opodatkowania w 2021 r. Należy jednak pamiętać, jakie reguły obowiązują w tym zakresie oraz należy pilnować terminów ustawowych, które w tym przypadku mają charakter materialny, co oznacza, że są nieprzywracalne.

Prawnik

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00