Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Kiedy i jak trzeba rozliczyć PIT otrzymany z ZUS?

Kiedy i jak trzeba rozliczyć PIT otrzymany z ZUS?

▪ 11 lutego 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Luty to czas, kiedy podatnicy uzyskujący świadczenia z organów rentowych otrzymują roczne deklaracje PIT. ZUS i KRUS wysyłają informacje PIT do wszystkich osób, które korzystały z tego rodzaju świadczeń. Terminem obowiązującym dla przesłania informacji za rok podatkowy 2017 jest 28 luty 2018 roku.

Kiedy i jak trzeba rozliczyć PIT otrzymany z ZUS?

Jakie deklaracje PIT podatnicy otrzymują z ZUS?

W zależności od rodzaju świadczenia oraz okresu jego otrzymywania mogą to być różne formularze. Najwięcej jest deklaracji PIT-40A/11A, które otrzymują przede wszystkim emeryci i renciści, lub osoby otrzymujące zasiłki przysługujące z ubezpieczenia społecznego np. chorobowe czy macierzyńskie. ZUS wysyła też druki PIT-11 do osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej oraz PIT-8C w przypadku alimentów i rent odszkodowawczych.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Rozlicz PIT za 2018 rok szybko i bez błędów w aplikacji online PITax.pl, która wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

PIT-40A– jest to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku uzyskały dochody z tytułu emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej i nadal to świadczenie uzyskują.

Organ rentowy nie obliczy rocznego podatku i nie prześle na formularzu PIT-40A dla podatników:

 • w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek;
 • którzy złożyli oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru takiego opodatkowania;
 • w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla podatników, którzy nie otrzymają rozliczenia podatkowego na druku PIT-40A, organ rentowy przygotowuje informację o dochodach na formularzu PIT-11A, korzystając zresztą z tego samego druku PIT-40A/11A i zaznaczając odpowiednią wersję.

PIT-11A – jest to informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia oraz dla osób, które:

 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp. i do końca roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, czyli o 46,33 zł,
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – zawiera informacje o należnościach stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy, otrzymają go osoby, które uzyskały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C – organ rentowy wystawia w przypadku bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń. PIT-8C otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu lub ugody, gdy zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Informacja dotyczy kwoty przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie. Informacji takiej nie otrzymują dzieci otrzymujące alimenty, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną otrzymują zgodnie z odrębnymi przepisami, ponieważ kwoty alimentów wypłacone na rzecz tych dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Kiedy nie składamy żadnego PIT?
Czy PIT-y otrzymane z ZUS trzeba rozliczyć z fiskusem? Deklaracje PIT-40A jest rocznym rozliczeniem podatkowym i w przypadku gdy uzyskujemy dochody wyłącznie od organu rentowego oraz nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń podatkowych, nie musimy samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37.

Kiedy i gdzie złożyć PIT-OP
Jeżeli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), możemy to zrobić bez składania deklaracji PIT 37, jak to było w przeszłości. Obecnie wystarczy informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP złożyć w terminie do końca kwietnia do Urzędu Skarbowego (nie do ZUS) na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PIT-37 – gdy korzystamy z ulg
Inaczej jest w przypadku korzystania z ulg i preferencji podatkowych. Jeśli chcemy rozliczyć jakieś ulgi (np. ulgę rehabilitacyjną, darowizny), lub mamy zamiar skorzystać ze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, lub dzieckiem, to druk PIT-40A należy potraktować jak informację służącą do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37, w którym będzie można skorzystać z przysługujących ulg podatkowych, a także wskazać OPP, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.

PIT 37 lub PIT 36 w przypadku innych dochodów
Osoby, które uzyskały poza dochodami z organów rentowych również inne dochody w roku podatkowym, np. z umowy o pracę umowy zlecenia, muszą rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-37, a jeśli prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub wynajem opodatkowany na zasadach ogólnych, powinny złożyć PIT-36, w którym uwzględnią także dochody z PIT-11A/40A.

Rozliczenie informacji PIT-11A, PIT-8C i PIT-11 z ZUS
Natomiast osoby, które otrzymają z ZUS informacje PIT-11A, PIT-8C i PIT-11 rozliczą dochody z organu rentowego wraz z danymi z PIT-11 od swojego pracodawcy w jednej deklaracji PIT-37 lub w PIT-36, jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Termin rozliczenia podatkowego w roku 2018
Roczne deklaracje PIT-37 i PIT-36 należy złożyć w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym we właściwym urzędzie skarbowym. Możemy wypełnić papierowe druki i zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego. Rozliczyć PIT-y i złożyć zeznanie online można bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem programu do rozliczenia PIT, wysyłając deklaracje przez Internet.
Zarówno PIT-37 2017, jak i PIT-36 2017 powinniśmy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 roku, aby nasze zeznanie nie było opóźnione. Złożenie zeznania po ustawowym terminie zagrożone jest sankcjami karno-skarbowymi.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00