Jesteś tutaj: Strona główna Wniosek PIT WZ

Wniosek o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy

Rok 2017 oraz 2018 wydają się być przełomowymi dla rozliczeń rocznych PIT. Minister Rozwoju i Finansów wystosował projekt, aby to urzędy skarbowe rozliczyły PIT za podatnika. Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017, a zatem, jeśli tak się stanie, rozliczenie PIT przez urząd skarbowy, na nowych zasadach będzie możliwe już dla dochodów uzyskanych w roku 2016.

Projekt nowej ustawy o PIT (tej, która ma wejść w życie 15 marca) zakłada wprowadzenie dwóch nowych PIT-ów, które mają na celu ułatwić roczne rozliczenia podatnikom:

 • PIT-WZ  - wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy,
 • PIT-OP - wniosek o przekazanie 1% dla OPP - składany przez emerytów otrzymujących z ZUS-u, KRUS-u PIT-40A.

PIT-WZ  - WNIOSEK O SPORZĄDZENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Osoby, które uzyskują dochody wyłącznie od płatników (pracodawców, spółdzielni pracy, organów rentowych, centrów integracji społecznej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, uczelni, aresztów śledczych, zakładów karnych), a zatem od podmiotów wystawiających PIT-11 i PIT-11A będą mogły złożyć do urzędu druk PIT-WZ, czyli wniosek o wypełnienie PIT przez urząd skarbowy, aby to urząd wypełnił za nich PIT.

PIT-WZ będą mogły złożyć osoby rozliczające się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, uzyskujące przychody wyłącznie od podmiotów wykazanych w pierwszym akapicie.

Wzór PIT-WZ sporządzony został przez Ministra Rozwoju i Finansów w projekcie z 27 stycznia w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.

Złożenie PIT WZ przez internet za pośrednictwem urzędu skarbowego wymaga podania następujących danych :

 • rok, za który składany jest wniosek;
 • miejsce składania wniosku (nazwa i adres urzędu skarbowego);
 • dane identyfikacyjne i adresowe podatnika: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne małżonka: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia;
 • informacje:
  • a) o sposobie opodatkowania,
  • b) korzystaniu przez podatnika lub małżonka z rodzaju kosztów uzyskania przychodów,
  • c) korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwotach tej ulgi,
  • d) wysokości ulgi na dzieci,
 • adres e-mail, na który urząd ma przysłać informację zwrotną o wypełnionym PIT,
 • podpis składającego.

Dodatkowo w PIT-WZ można wskazać numer krs Organizacji Pożytku Publicznego (oraz cel szczegółowy), dla której chcemy przekazać 1% podatku.

Tak wypełniony wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ należy wysłać do urzędu skarbowego, który ma 5 dni, aby rozliczyć nasz PIT-37. W ciągu 5 dni urząd ma obowiązek przesłać na nasz adres e-mail informację, o tym, że wypełnił nasz PIT, który możemy zobaczyć w systemie teleinformatycznym administracji podatkowej. Przygotowane przez urząd zeznanie będzie można odrzucić lub zaakceptować. Gdy zeznanie zostanie zaakceptowane, wtedy po stronie podatnika już leży ewentualna zapłata podatku - jeśli taki wynika z zeznania, jeśli zeznanie odrzucimy - wtedy musimy wypełnić PIT “na własną rekę”, jeśli do 30 kwietnia nie dokonamy żadnych czynności (ani nie zaakceptujemy ani nie odrzucimy), to zeznanie PIT-37 automatycznie z urzędu uważa się za zaakceptowane i złożone.

PIT-WZ będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Wniosek może być składany za pośrednictwem:

 • portalu podatkowego (PFR) MInisterstwa Finansów,
 • elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, tzw. ESP (to elektroniczne wysyłanie pism do urzędów za pośrednictwem odpowiednich formularzy podawanych przez nich na stronie, platforma usług elektronicznych),
 • banków, które są powiązane z systemem epuap - analogicznie, jak wysyłanie wniosków 500+.

Wniosek WZ będzie można podpisać (uwierzytelnić): podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni, przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków) - czyli poprzez sam fakt zalogowania się do banku.

W roku 2018 wniosek o sporządzenie podatku PIT WZ online będzie można złożyć od 15 marca do 15 kwietnia, od roku 2018 PIT-WZ powinno być już można składać od 1 stycznia.

Dla PIT-WZ złożonych w roku 2017 będzie możliwe odliczenie tylko kosztów uzyskania przychodów, ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na dzieci. Z kolejnymi latami planuje się, aby za pośrednictwem wniosku PIT-WZ można było odliczyć więcej ulg.

PIT-OP - WNIOSEK SKŁADANY PRZEZ OSOBY OTRZYMUJĄCE JEDYNIE PIT-40A O PRZEKAZANIE 1% DLA OPP

PIT-OP, to kolejny nowy PIT, który ma wejść w życie wraz z nowelizacją ustawy o PIT w dniu 15 marca 2017.

Wniosek PIT OP jest przeznaczony dla świadczeniobiorców organu rentowego (czyli dla osób pobierających emerytury z ZUS, KRUS, którzy nie uzyskują innych dochodów, rozliczają się indywidualnie oraz nie odliczają żadnej ulgi. Poprzez złożenie w urzędzie PIT-OP emeryci mogą wskazać Organizację Pożytku Publicznego, dla której chcą przekazać 1%.

Wzór PIT-OP sporządzony został przez Ministra Rozwoju i Finansów w projekcie z 27 stycznia w sprawie określenia wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Formularz PIT OP powinien zawierać poniższe dane:

 • urząd, do którego wysyłamy PIT-OP,
 • dane identyfikacyjne składającego (imię, nazwisko, PESEL/NIP, datę urodzenia),
 • numer KRS OPP, dla której przekazać chcemy 1%,
 • podpis osoby składającej.

Dodatkowo w PIT-OP możemy wskazać cel szczegółowy oddania 1%.

Druk PIT-OP będzie można złożyć:

 • osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą,
 • za pośrednictwem portalu podatkowego (PFR) MInisterstwa Finansów,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, tzw. ESP (to elektroniczne wysyłanie pism do urzędów za pośrednictwem odpowiednich formularzy podawanych przez nich na stronie, platforma usług elektronicznych),
 • za [pośrednictwem banków, które są powiązane z systemem epuap - analogicznie, jak wysyłanie wniosków 500+.

Wniosek OP, oświadczenie PIT OP mogą złożyć osoby, które dostają tylko i wyłącznie PIT-40A, rozliczają się indywidualnie oraz nie odliczają żadnej ulgi.

W roku 2017 PIT-OP można składać od 15 marca do 30 kwietnia, natomiast od roku 2018 PIT-OP będzie można składać już od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00