• PIT 2017 Online

  Bezpłatny, intuicyjny
  program pomagający
  rozliczyć PITy 2017

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • PIT 2017 z PITax.pl

  Rozliczenie PIT 2017 online z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2017 z PITax.pl jest proste!

 • Rozliczenie PIT 2017 - przeczytaj o zmianach w PIT

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2017 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Po krótce opowiadamy w nim o zmianach w podatkach, jakie przyniósł rok 2017. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo o nowych ulgach, nowych PIT-ach, a także o zmianach w dotychczas obowiązujących formularzach PIT. Rozlicz PIT 2017 online - a będziesz mieć pewność, że rozliczyłeś podatek na aktualnie obowiązującym druku PIT,

  • Pobierz
   PIT-y 2017

  • Nowa
   ulga BR

  • Zmiany
   w drukach PIT 2017

  • Aktualne
   PIT-y 2017

  • Artykuły
   na temat
   PIT 2017

 • Nowa ulga BR w PIT 2017

  Nowa ulga BR w PIT 2017

  Rozliczenie PIT 2017 to możliwość rozliczenia nowej ulgi. Nową ulgą, którą można rozliczyć w PIT2017 jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (BR). Odliczenie z tytułu BR przysługuje przedsiębiorcom, którzy ponieśli
  tzw. koszty kwalifikowane. Kosztami kwalifikowanymi są wszelkie wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową,
  np. na wynagrodzenia i należności dla pracowników, zatrudnionych w związku
  z działalnością BR, na ekspertyzy, opinie, na nabycie materiałów i surowców, czy na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

  Działalność badawczo-rozwojowa, to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

  Ulgę badawczo-rozwojową należy odliczyć w nowym PIT/BR, który jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-37.

 • Zmiany w drukach PIT 2017

  Zmiany w drukach PIT 2017

  PIT-y 2017, to nowe wersje niektórych PIT-ów wzbogacone o nowe pola
  (PIT-36, PIT-36L), zmiany kosmetyczne (PIT-37), czy zmiana opisów w załącznikach w związku ze zmianą w głównych zeznaniach rocznych

  PIT-36

  W 2017 obowiązuje wersja 23 PIT-36. Zmiany, jakie zaszły w formularzu
  PIT-36, to: 
  dodanie 6. nowych pól, od 161 do 166, w związku z czym zmianie uległa numeracja od pola 161. W polach tych wykazujemy odliczenie z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej. zmiana opisów do pól (numerów pozycji w nich występujących) od pola 171 - w związku ze zmianą w powyższym punkcie oraz dodanie dwóch pól w sekcji T; poz.340 -"PIT/BR", poz. 341 - "PIT/DS".

  PIT-36L

  W 2017 obowiązuje wersja 11 PIT-36L. Zmiany, jakie zaszły w formularzu
  PIT-36L, to: 
  dodanie nowych pól od 28 do 30 - w związku z czym uległa numeracja od pola 30, zmiana opisów do pól - od pola 37, zmiana treści pouczenia -  na ostatniej stronie, dodanie dwóch pól w sekcji R;
  poz.105 -"PIT/BR", poz. 106 - "PIT/DS".

  PIT-37, PIT-28, PIT-38 i PIT-39

  Powyższe druki PIT nie zmieniły się. Obowiązujące wersje danych PIT-ów,
  to dla PIT-37 - w.23, PIT-28 - w. 10, PIT-38 - w. 11 i PIT-39 - w. 7.

  PIT/O, PIT/D i inne załączniki

  W PIT/O i PIT/D zmianie uległy opisy do pól. Załączniki: PIT/M, PIT/ZG, PIT/B
  i PIT/Z nie uległy zmianie. Aktualnymi wersjami są: dla PIT/D - w. 26,
  PIT/O - w.22, PIT/M - w.7, PIT/ZG - w. 5, PIT/B - w. 14, PIT/Z - w. 6.

 • Aktualne PIT-y 2017

  Aktualne PIT-y 2017

  Rok 2017 to dwa nowe PIT-y, a właściwie załączniki do zeznań rocznych
  PIT-36 oraz PIT-36L. Nowymi formularzami PIT są PIT/BR oraz PIT/DS.


  Nowe druki PIT są związane z nowymi przepisami, które mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od roku 2016 (czyli rozliczanych w roku 2017).
  W myśl tych przepisów w roku 2017 wchodzi możliwość rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej - czyli odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które to należy ująć w PIT/BR oraz w PIT-36 lub
  PIT-36L.


  PIT/DS z kolei wypełniają osoby uzyskujące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W PIT/DS wykazywany jest przychód, koszty oraz dochód z działów specjalnej produkcji rolnej, a także informacje no działalności. Kwoty z PIT-BR są przenoszone do PIT-36
  lub PIT-36L.

 • Nowy PIT/BR

  Nowy PIT/BR

  PIT/BR to załącznik do PIT-36 lub PIT-36L. W PIT-BR wykazujemy kwotę należnej nam ulgi badawczo-rozwojowej (BR), którą po raz pierwszy można odliczyć za rok 2016, czyli w PIT-ach składanych w roku 2017.

  W PIT-BR wykazujemy odpowiednie kwoty z podziałem na kategorie kosztów. Dane z PIT-BR przepisujemy do PIT-36 lub PIT-36L. Odliczeniu podlega od 10-30% poniesionych kosztów - w zależności od rodzaju przedsiębiorcy. Niewykorzystaną część ulgi ze względu na zbyt niski dochód z działalności gospodarczej nie pozwalający odliczyć całej wysokości ulgi, można rozliczyć w pięciu następnych latach.

 • Nowy PIT/DS

  Nowy PIT/DS

  PIT/DS jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L. Załącznik ten jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Załącznik ten jest składany po raz pierwszy za rok 2016.

  W PIT/DS wykazujemy takie informacje, jak dane identyfikacyjne podatnika, dane dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej, zsumowane dochody
  z działalności rolnej. PIT/DS został dodatkowo wzbogacony o wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar.

 • Porównaj druki PIT 2016 (stare) oraz druki PIT 2017 (nowe)

 • Artykuły na temat PIT 2017

  • Czy trzeba płacić podatek od prezentów pod choinką?
   Upominki spod choinki a podatek
   12 grudnia 2016 r.

   Prezenty o bardzo dużej wartości podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Gdy prezenty są symboliczne - nie płacimy od nich podatków.

   czytaj więcej

  • Odliczenie składek społecznych w PIT
   Rozliczenie składek społecznych w PIT
   14 listopada 2016 r.

   Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek społecznych, czyli emerytalnych, rentowych i chorobowych oraz wypadkowych

   czytaj więcej

  • Podatek PIT
   Podatek PIT
   10 listopada 2016 r.

   Podatek PIT powinny płacić osoby fizyczne, które uzyskują wyżej wymienione dochody. Informacje o dochodach oraz wyliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT. W zależności od rodzajów dochodów stosujemy inne formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, czy PIT-39.

   czytaj więcej

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet
   9 listopada 2016 r.

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2016
   10 października 2016 r.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

   czytaj więcej

  • Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP
   Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP
   6 października 2016 r.

   Nowe przepisy nakładają na programy do rozliczania PIT obowiązek informowania o możliwości przekazania 1% dowolnej OPP lub braku takiej możliwości. Informacja ta musi być przekazana przed rozpoczęciem wypełniania PIT przez użytkowników.

   czytaj więcej

  • PIT po terminie
   PIT po terminie
   10 maja 2016 r.

   Ustawa o PIT przewiduje określone terminy dla złożenia rocznych rozliczeń. Jeśli przegapimy określone terminy, to możemy złożyć tzw. czynny żal wraz ze złożeniem PIT po ustawowym terminie.

   czytaj więcej

  • Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową
   Ulga badawczo-rozwojowa
   29 stycznia 2016 r.

   Od roku 2017 (czyli w rozliczeniach za 2016 rok) możemy odliczyć ulgę badawczo-rozwojową, zwaną ulgą BR. Jest to odliczenie przysługujące przedsiębiorcom z tytułu poniesienia przez nich odpowiednich kosztów (tzw. kwalifikowanych) na działalność badawczo-rozwojową.

   czytaj więcej

  • Ważne terminy w styczniu 2016 r.
   Ważne terminy w styczniu
   8 stycznia 2016 r.

   Po zakończeniu roku podatkowego, już w pierwszym miesiącu nowegoroku podatnicy i płatnicy muszą pamiętać o istotnych terminach, które powinny być dotrzymane: 20 stycznia oraz 31 stycznia.

   czytaj więcej

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu
   Pełnomocnictwo a wysłanie PIT online
   11 marca 2015 r.

   Deklaracja podatkowa składana za pomocą internetu musi być podpisana podpisem elektronicznym, a podpisać może ją podatnik (płatnik) lub też pełnomocnik.

   czytaj więcej

  • Jak złożyć korektę PIT-u
   Jak złożyć korektę PIT-u
   24 stycznia 2014 r.

   Jeżeli złożyłeś już pit online, osobiście, czy też pocztą, ale zorientowałeś się, że źle go wypełniłeś zawsze możesz złożyć korektę. Korektę jednego PIT-u można składać dowolną ilość razy.

   czytaj więcej

  • Popularne błędy w PIT
   Popularne błędy w PIT
   17 lipca 2013 r.

   Rozliczając PIT-y musimy pamiętać o dokładnym wypełnianiu formularza. Jeżeli przeoczymy lub błędnie wypełnimy którąś rubrykę zostaniemy wezwani do urzędu skarbowego, a nikt z nas tego nie lubi.

   czytaj więcej

  • Koszty uzyskania przychodów
   Koszty uzyskania przychodów
   28 grudnia 2012 r.

   Podatek płacimy od dochodów. Dochody to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów, czyli koszty poniesione w związku z wykonywaną pracą, np. koszty dojazdu do pracy. Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy. Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 2017

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00