Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

▪ 6 stycznia 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 11 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zgodnie z ustawą o PIT darowizna na cele krwiodawstwa może zostać odliczona od podatku. Ulga przysługuje zarówno podatnikom, rozliczającym się na zasadach ogólnych, jak i tym, którzy opodatkowują przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jakie dokumenty musimy przygotować, aby skorzystać z ulgi na krew? Czy każdy krwiodawca ma prawo do preferencyjnych zasad opodatkowania?

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

Wysokość ulgi na krew zależy od ilości oddanej krwi lub osocza. W praktyce ulga oznacza obliczenie ekwiwalentu pieniężnego, który otrzymałby dawca za przekazanie krwi. 

Kto może skorzystać z ulgi na krew?

Przekazanie krwi jest definiowane w rozliczeniu rocznym jako darowizna. Do skorzystania z ulgi są więc upoważnieni tylko ci podatnicy, którzy oddali krew bezpłatnie (honorowo) na rzecz określonego podmiotu realizującego zadania w zakresie pobierania krwi.

Za honorowego krwiodawcę nie uznaje się osoby, która za oddaną krew otrzymała wynagrodzenie. Ponadto,zgodnie z ustawą o PIT, ulgi za krew nie mogą uwzględnić w deklaracji podatnicy, którzy przekazali krew na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami

Ile wynosi ulga na krew?

Podczas ustalania wartości ulgi brana jest pod uwagę ilość oddanej krwi lub osocza oraz wysokość dochodu. Zgodnie z przepisami mężczyzna może oddać w ciągu roku 2,7 l krwi, natomiast kobieta 1,8 l. Bez względu na płeć możemy również przekazać 25 l osocza rocznie.

Ekwiwalent pieniężny za litr krwi został ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i wynosi 130 zł. Litr osocza wyceniono na 170 zł. Wartość ulgi nie powinna jednak przekroczyć 6 proc. dochodu/przychodu wskazanego w deklaracji PIT.

Jak rozliczyć ulgę dla krwiodawców?

Aby skorzystać z ulgi na krew, honorowy krwiodawca musi posiadać dokument o ilości oddanej krwi lub osocza. Oświadczenia nie należy dołączać do zeznania, jednak podatnik ma obowiązek przechowywać dokument przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przekazany PIT. W tym czasie fiskus może przeprowadzić kontrolę i sprawdzić, czy podatnik faktycznie oddał krew i czy nie dostał za nią wynagrodzenia.

W zależności od przyjętej formy opodatkowania, krwiodawca ujmuje ulgę w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (rozliczenie według skali), bądź druku PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Terminy składania deklaracji podatkowych, upoważniających do skorzystania z ulgi na krew:

PIT-36 lub PIT-37 – do 30 kwietnia 2022 r.

PIT-28 – do 1 marca 2022 r.

Podatnicy, którzy rozliczają się w formie podatku liniowego lub karty podatkowej nie mogą skorzystać z ulgi na krew.

Wraz z deklaracją musimy również wypełnić załącznik PIT/O, w którym podajemy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane jednostki, której przekazaliśmy krew.

dorota.lesak@pitax.pl

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00